You are on page 1of 3

IMENICE

Ime i prezime : __________________________________________

kolska ljubav
Jedva sam doekao zimske praznike u Zagrebu . Djevojica Anica zna da mi se
svia pa svoju ljubav prema njoj ne moram dokazivati povlaenjem za kosu,
plaenjem jezika i bacanjem u snijeg. U koli jako volim biti u njezinoj blizini ali te
lijepe trenutke uvijek prekine zvono ili njezine prijateljice koje ba sada trebaju
gumice ili iljila. Ponekad nas prekine i Dalibor koji mi nudi ostatak sendvia koji je
uzeo Lovorki.

1. O emu pripovijeda djeak iz prie ?

________________________________________________________________________
______

2. U ovoj prii prepoznajem :

a) dijalog
b) monolog
c) personifikaciju
d) rimu ili srok

3. Iz prie ispii sve vlastite imenice.

________________________________________________________________________
_______

4. Podcrtaj u prii sve ope imenice i svrstaj ih u tablicu :

JEDNINA

MNOINA

MUKI ROD

ENSKI
ROD

SREDNJI
ROD

MUKI ROD

ENSKI
ROD

SREDNJI
ROD

5. Napii imenice enskog roda od ovih glagola:

kopati __________________

voziti _______________________

6. Napii imenice mukog roda od ovih glagola :

itati _______________________

igrati se ______________________

7. Precrtaj tri rijei koje ne pripadaju nizu : kua, Iva, govorimo, snijeg, plav, razred, ui,
uma.

Sve ostale rijei su _______________________ .

8. Reenice napii tako da sve imenice stavi u mnoinu (pazi na ije i je ):

U vrtu raste cvijet .


____________________________________________________________

Snijeg je padao cijelu no .


________________________________________________________

Moj prijatelj igra nogomet i rukomet .


______________________________________________

9. Dopuni reenice imenicama srednjeg roda. Tema je proljee.

____________________ je vedro. ___________________ sja .

Stiglo je ______________________ . __________________ je prolistalo .

10. Zaokrui imenice enskog roda . Ispii ih abecednim redom.

Zadar

pjesma

Ivana

ljeto

lastavice

ravnala

srea

______________________________________________________________________________
___
11. Nadopuni reenice :

Vlastite imenice piemo ___________________ , a ope imenice piemo _________________

poetnim slovom. Imenice imaju ____________ roda . Uz imenicu u srednjem rodu moe stajati

rije ____________ ili _______________ .