You are on page 1of 2

PERANCANGAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

KRA 3 : MELAHIRKAN INSAN HOLISTIK YANG MEMPUNYAI MINDA KELAS PERTAMAUNIT : BOLA SEPAK
ISU STRATEGIK 1 : MEMASTIKAN AHLI KELAB BOLA SEPAK DAPAT DIJADIKAN PEMAIN MEWAKILI
SEKOLAH
MATLAMAT STRATEGIK 1 : MEWUJUDKAN PARA PEMAIN BOLA SEPAK YANG BERKEMAHIRAN TINGGI
BIL OBJEKTIF KPI
SASARAN
INISIATIF STRATEGIK
TOV 2012 2013 2014
1. Mewujudkan dan memastikan
dalam kalangan ahli kelab bola
sepak sebagai pemain mewakili
sekolah yang berkemahiran tinggi
% mengadakan
latihan
80% 85% 95% 100% 1.latihan padang
% pengalaman 70% 80% 85% 95% 1.Perlawanan Persahabatan
PERANCANGAN STRATEGIK KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
KRA 3 : MELAHIRKAN INSAN HOLISTIK YANG MEMPUNYAI MINDA KELAS PERTAMA

UNIT : BOLA SEPAK
ISU STRATEGIK 2 : MEMASTIKAN PELAJAR MENGUASAI KEMAHIRAN TEKNIK PERMAINAN BOLA
SEPAK
MATLAMAT STRATEGIK 2 : MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN DALAM BOLA SEPAK
BIL OBJEKTIF KPI
SASARAN
INISIATIF STRATEGIK
TOV 2012 2013 2014
1. Meningkatkan penguasaan
kemahiran teknik dalam
permainan bola sepak
% penapaian
dalam teknik
permainan
9!% 9"% 98% 100% 1. #atihan $er%okus
&.Program 'eori dan
Praktikal