You are on page 1of 79

Inuaki gad, ktry mieszka we mnie

Opowie pewnego pozaziemskiego istnienia


ARYANA HAVAH
Inuaki gad, ktry mieszka we mnie
Szokujca opowie o przeszoci, teraniejszoci i przyszoci Ziemi
Tekst oryginalny: Inuaki, reptilianul din mine
Aryana Havah
Wyd. Orfeu 2000, Bukareszt 2009
Tumaczenie z rumuskiego na serbski: mgr in. Selei
Laslo.
Tumaczenie z serbskiego na polski: Kazmik
Wstp autorki
Przede wszystkim, chciaabym Wam opowiedzie o sobie. Nie jestem
atw osob. Wprost przeciwnie, jestem jedn z tych ludzi, ktrzy
szukaj, krytykuj i swojej logiki nie opieraj zawsze na faktach
naukowych, a raczej na wasnych przeyciach i
dowiadczeniach. Nie mog powiedzie, e dowiadczenia
paranormalne s dla mnie cakowicie nowe, gdy nawet jako dziecko
odbieraam komunikacj i wiadomoci, ale ze wzgldu na wykonywany
zawd, najpierw patrz na wady rozmwcy, a potem dopiero na jego
zdolnoci i dobre strony.
Musz Wam powiedzie, e jestem psychologiem, gwnie pracujcym z
dziemi. Dzieci w kadym wieku, jak i o kadym statusie socjalnym,
przychodz do mnie na wizyty. Mam takie dzieci, ktrych rodzice powinni si
uczy, jak i takie, ktre maj powane problemy z socjalizacj. Niektre
z nich wycofuj si wgb siebie (introwertycy), drugie za bogato si
manifestuj. Wszystkie one jednak s istotami duchowymi, ktre maj
trudnoci w wychodzeniu naprzeciw ludzkim wymaganiom i prbuj
dostosowa si do czstotliwoci planety i spoeczestwa, i sta si tego
spoeczestwa czonkami.
Zawsze twierdziam, e potrzebna jest szkoa dla dorosych, ktra byaby
obowizkowa dla wszystkich, ktrzy powouj nowego ducha na ten wiat.
Dzieci nie potrzebuj by obsypywane prezentami i innymi dobrami
materialnymi. Potrzebuj mioci, opieki i uwagi. Jednak, my z powodu
niedostatku czasu lub stresu, zmczeni, odpychamy je od siebie, wysyamy
do ich pokoju, aby si pobawiy, albo co jest jeszcze gorsze: powierzamy
ich innym, aby oni si nimi zajmowali, ich potrzebami, opiek, nauk. A
pniej pytamy, na kogo wyroso to dziecko, dlaczego jest takie gwatowne
lub pochliwe, od kogo nauczyo si takiej bezwzgldnoci lub takiego
sposobu mwienia? Wewntrz rodziny wci szukamy podobiestw
znajdujemy lini genetyczn, docieramy do najsabszego
ogniwa a wszystko po to, aby ukry przed samymi sob wasn
porak, aby nie zetkn si z czym nieprzyjemnym. Oszukujemy sami
siebie. Jednak, zawsze w gbi duszy skrywa si prawdziwa tosamo, ta
ktra jest nam samym znana, winny, ktrego nie dopuszcza si do pola
wiadomoci. Borykamy si z tym si codziennie. Czasami odnosimy
sukcesy, czasami zwyciamy, czasami si gubimy, czasem nie dzieje si
nic, ale to co z pewnoci mog wam powiedzie to to, e po terapeutycznej
rozmowie, pomidzy rodzicami i dziemi powstaje cienka wi, jedna
wietlista ni ktra ich czy, ktra od kadego piknego sowa, kadej
przeczytanej bajki, kadego buziaka lub przytulenia, staje si coraz
grubsza.
Ale wrmy do gwnego tematu. Pamitam, e by pochmurny letni poranek.
Byo bardzo duszno, mona si byo udusi. Postanowiam
otworzy okno z zamiarem wpuszczenia wieego podmuchu, aby
rozproszy to ciche, nieprzyjemne i stumione uczucie. Nie czuam si dobrze
we wasnej skrze. Czuam ucisk w splocie sonecznym. Wiedziaam, e ten
ucisk to mj wewntrzny sygna alarmowy, ktry si pojawia, kiedy dzieje si
co nieprzyjemnego. Z caego serca miaam nadziej, e to faszywy alarm,
gdy na terapi mia przyj nowy chopak.
O zaplanowanej godzinie pojawi si w biurze ze swoj matk.
Dziecko, urocze stworzenie, z anielskimi oczyma, potarganymi
wosami w kolorze kasztana, w niezupenie nowych dinsach i tej koszuli z
napisem: Love me. Pomylaam, e dobrze byoby, gdyby kade dziecko
nosio ubranie z napisem kochaj mnie. W ten sposb, nikt by o tym nie
zapomina. Dugo na mnie patrzy, bo nie mia usi w fotelu. Wiedziaam,
gdy przeczytam w karcie pacjenta, e na imi ma David (nie jest to jego
prawdziwe imi), i e ma 7 lat.
Zwykle po pewnym czasie przystosowania, kiedy czuj e mog
skomunikowa si bezporednio z dzieckiem, prosz rodzicw o zaczekanie w
poczekalni, ale ku mojemu zdziwieniu, to David poprosi mam, eby
opucia gabinet.
Zdenerwowaam si lekko, gdy nigdy nie widziaam niczego podobnego i
chciaam odkry tego przyczyn. Dowiedziaam si od chopca, e jego matka
przyprowadzia go, gdy wci syszy jaki gos: jakby kto mwi przez
telefon. Ten gos mwi, chce on tego chce czy nie, wci odpowiada na
pytania, pomaga mu pokona rozmaite problemy i wycign zawsze
waciwe wnioski.
Poprosiam go, eby powiedzia jak nazywa si ten gos. Odpowiedzia, e
Aghton i powiedzia, e jest z pewnej innej konstelacji, do ktrej dotar przez
reinkarnacj. Zostanie zwizany z nim przez cay czas, kiedy jest on na ziemi.
Zapytaam jak dugo z nami pozostanie, a on odpowiedzia: Jeeli policzy w
obecny sposb, okoo
200 lat, ale on mwi mi, e wkrtce inaczej bdziemy liczy czas i dlatego nie
wiadomo jak dugo zostanie. Rozmawialimy prawie dwie godziny. Dziwiam
si jak bardzo dojrzae i fundamentalne s jego odpowiedzi. W trakcie
rozmowy dowiedziaam si, e te odpowiedzi daje mu telefon z jego gowy.
Zanim opuci pomieszczenie, odwrci si w moj stron i powiedzia
wczoraj kiedy dowiedzia si od
1
mamy, e ma tutaj przyj, Aghton powiedzia mu, aby przekaza
psycholoce wiadomo i poprosi j, eby o wszystkim o czym bd
rozmawia napisaa ksik, bez wzgldu na to, czy jej si bdzie podoba
czy te nie to, o czym mwi. Jednoczenie, niech uwierzy, e wszystko to jest
rzeczywiste i niech si nie smuci tym wazonem, ktry rozbia rano, kiedy
otwieraa okno. Moecie si domyli jaka panika mnie ogarna w tej chwili,
gdy byam sama i tylko ja wiedziaam o tym wydarzeniu!
W tym momencie otrzymaam informacj zwrotn, e wszystko czego
dowiadczyam jest rzeczywistoci. Poczuam si, jakby jaka ogromna fala
usuna si sprzed moich oczu. Wtedy zdaam sobie spraw, e moje
mylenie na pocztku, pomimo i byo poparte dowiadczeniem wynikajcym
z mojego zawodu, jest jedynie schizofreniczno-ezoterycznym dowiadczeniem.
To, e jestemy inni, lepsi od otoczenia, jest to myl bez adnej podstawy.
W ten sposb zostaam pisark. Prbuj, oczywicie na podstawie jego
wskazwek, zebra wszystkie wane wiadomoci. Przekazuj je Wam w
ten sam sposb, w jaki przekazywane s one mi, nie prbuj nic
upiksza, poprawia. Chciaabym utrzyma rdow czysto i prawd.
Zaczn od tego, e jestem wdziczna, e powicilicie czas na czytanie tej
ksiki. Niektrzy z Was pomyl, e s to gupoty, podczas gdy inni je
zrozumiej. Pierwszych prosz o wybaczenie, a drugim ycz aby odnaleli
wasn drog i niech pozostan wiadomi dlaczego tutaj s.
I.
Ju podczas drugiego spotkania ja i to dziecko, troch si zbliylimy.
Wydawao mi si, e znamy si ju dugo. Co wicej, utworzya si midzy
nami wi, ktra jest wszystkim znana i bliska, taka ktr czuj starzy
przyjaciele.
Zapytaam go, co by mu bardziej odpowiadao, czy jak bd zadawaa mu
pytania, czy te wolaby sam mwi. Po chwili namysu, odpowiedzia, e
wolaby, ebym zadawaa mu pytania.
Aryana: Jak nazywasz si tutaj na ziemi? David: David.
A: Masz jakie inne imi?
D: Teraz nie mam. Miaem bezlik imion, ale teraz mam tylko to jedno.
A: Jak by wola, ebym si do Ciebie zwracaa? D: David.
A: Dlaczego?
D: Gdy jest to moje obecne imi.
A: Na pocztku powiedziae, e przybywasz z innej planety poprzez
reinkarnacj. Wiesz jak si nazywa ta planeta?
D: Nazywa si Inuak i znajduje si blisko Oriona. A: A jej mieszkacy rwnie
nazywaj si Inuak? D: Nie, nazywaj si Inuaki.
A: Wic ty jeste Inuaki?
D: Byem Inauki, teraz jestem Ziemianinem. A: Jaka jest twoja poprzednia
planeta?
D: adniejsza od Ziemi.
A: Ale podobnie wyglda?
D: Prawie. Jest na niej woda, gry, rwniny, ale rolinno jest inna. Drzewa
maj mniej wicej taki sam ksztat, ale kolor podobny do srebra na ziemi,
tylko bardziej wietlisty.
A: Macie rwnie pory roku?
D: Tak, ale nie s takie jak na Ziemi. Tam nigdy nie ma zimy, nie istnieje
nieg. Tylko deszcz. Licie nie opadaj z drzew. Nie ma rwnie upaw, jakie
s tutaj latem.
A: Macie morza i oceany?
D: Tak, morza nazywamy avata, a oceany surim. Mamy rwnie
ryby, tylko ich kolor jest inny. W rzeczywistoci wszystkie kolory s
inne.
A: Jaki maj kolor?
D: Inny, nie wiem jak to powiedzie. Kolory s takich samych odcieni, ale s
troch janiejsze. Czerwony nie jest taki ywy jak tutaj, bardziej czerwono-
biay.
A: Rowy?
D: Nie, mniej czerwony, jakby doda troch biaego koloru.
A: Jacy s Inuaki? Czy maj ludzki ksztat?
D: Nie, Inuaki s podobni zarwno do jaszczurek, jak do istot ludzkich.
A: S wic gadami?
D: Nie, nie s gadami, s Inuaki.
A: Czy moesz opisa jak wyglda jeden Inuaki?
D: S wysocy jak twj rega na ksiki (okoo 2 m), stoj na dwch nogach,
maj dwie rce tak jak my, ale tylko z trzema palcami. Podobnie chodz,
rnica jest tylko w tym, e maj gruby i mocny ogon. Skr maj bia,
podczas gdy oczy maj fioletowo-zote. Mwi tak jak my.
A: Co rozumiesz przez to: jak my?
D: Telepatycznie, mwi co w mylach i pozostali to rozumiej.
A: To jest ten rodzaj wiadomoci, jak ta ktr ty dostajesz?
D: Tak, oczywicie. A: Czy maj zby? D: Tak.
A: Czym si ywi Inuaki?
D: Jedz jak my, ale nie miso. ywi si jak tutaj wegetarianie. Zielenin i
owocami, oraz nasionami.
A: Te roliny hoduje si w podobny sposb jak u nas? D: Podobnie, ale nie
trwa to tak dugo.
A: Co masz na myli?
D: Kiedy wsadzisz nasiono w ziemi, dodasz troch wody i pomylisz, jak
szybko potrzebujesz rezultatw, dzieje si to jak na zamwienie.
A: Jeli bd chciaa mie jutro jabka, bd moga je zebra jutro z drzewa?
D: Nie a tak szybko. Najkrtszy czas to dwa obroty. A: Jakie obroty?
D: Obrt planety rwna si waszym 5 dniom.
D: Tak, jeeli nie pomylisz na czas, wtedy moesz poprosi byle kogo, a on
da ci jedzenie. Wszyscy s gotowi, eby pomaga, ale nie zdarza si to czsto.
A: I jak odbywa si ten cud? W jaki sposb Inuaki dostaj wszystko
czego zapragn? Czy to planeta za to odpowiada?
D: W pewnym sensie tak. Tam ziemia jest troch inna ni tutaj. Zawsze jest
bardzo czysta. Ale nie myl, e to wystarczy. Wana jest intencja.
Poprosisz Matrix i rzeczy si dziej, jeeli jest ci to potrzebne. Nic wicej.
Wszystko jest wiee, nie ma pomysw, aby
2
przechowywa ywno w zamraalniku, gdy moesz j mie kiedy j
zbierzesz. Nie ma te pomysw, aby mie wicej ni potrzebujesz, poniewa
to oznacza marnotrawstwo, a to si nie podoba Matrixowi.
A: Jakie jest postpowanie? Zakopujesz nasiono i prosisz, aby si
wyonio?
D: Mniej wicej tak. Zakopujesz nasiono w ziemi, polewasz je wod,
otaczasz wiatem i mioci, i mylisz, eby si powizao z oglnym
Matrixem, z ktrego otrzyma niezbdne informacje do rozwoju na tyle dni, za
ile je zamwie. Wtedy wntrze napenia si wiatoci, z ktrej powstaje
cienka ni, ktra wie si z Matrixem i tak rozpoczyna si proces.
A: Kiedy zbierzecie owoce i warzywa, co si dzieje z pozostaymi
czciami roliny?
D: Ona dalej yje, ale pozostae pody owocw i zieleniny su ju
tylko jako nasiona. Albo po prostu mona rolin zostawi, eby wyscha i
wtedy j poprosi, eby si szybko rozoya na te elementy z ktrych jest
stworzona, aby na planecie pozostaa rwnowaga.
A: Dobrze rozumiem, e wrd was nie ma odpadw?
D: Waciwie nie ma. Nie maj odpadw, bo nie maj materiaw do
pakowania i innych pomocniczych rodkw. Jeeli trzeba co wyrzuci,
odnosz to na stae miejsce, gdzie Inuaki pomagaj temu rozoy si na
czci elementarne. W ten sposb wrd nas nie ma wysypisk mieci, albo
porozrzucanych rzeczy.
A: Dobrze, ale jeeli kto nie odniesie na stosowne miejsce, a chce co
wyrzuci teraz i po prostu wyrzuci to na ulic?
D: Po co robi co takiego? Nigdy nie syszaem, eby ktokolwiek co takiego
zrobi. To nielogiczne.
A: Czy macie samochody i inne rodki transportu?
D: Tak, ale s tylko jednego rodzaju. Poza planet poruszamy si latajcymi
talerzami, jak to ludzko nazywa. Na Inuaki korzystamy z podobnych
pojazdw, tylko s duo mniejsze.
A: Jakiego paliwa si uywa?
D: Nie ma paliwa. To s samonapdzajce si pojazdy. Funkcjonuj bez
koca, bez paliwa. Maj pewne pyty, umieszczone jedna nad drug, ktre
s magnesami o przeciwnej polaryzacji. Wytwarzaj pole
energetyczne, ktre na ziemi nazywa si Merkaba. Si myli aktywuj si
dwa czworociany, po rodku ktrych s magnesy. Pola magnesw odbierane
s przez czworociany, ktre zaczynaj si porusza. Tworzy to silne pole,
umoliwiajce ruch pojazdu. Zmiana polaryzacji pojazdu powoduje
jego podnoszenie i obnianie, a zmiana kta powoduje moliwo skrtu w
prawo lub w lewo. Odbywa si to za pomoc kaskw, ktre wkada si
na gow i ktre pozostaj w bezporedniej wizi z sercem pojazdu.
A: Czyli steruje si i skrca si myli?
D: Tak, za pomoc myli, ale bez magnesw pojazd by nie dziaa.
A: Z czego zbudowane s statki?
D: Z pewnego rodzaju metalu, ktry istnieje rwnie tutaj na ziemi. Jest
to stop piciu metali. T mieszank tworzy si przy pomocy wietlnych
promieni. Te promienie generowane s przez wielkie krysztay.
A: Czy kady ma taki statek?
D: Tylko wtedy, kiedy go potrzebuje.
A: Kiedy wemiesz statek, czy on staje si twoj wasnoci?
D: Nie, statki s wszystkich. Kiedy ju nie potrzebujesz go uywa, zwracasz
go na miejsce, z ktrego go wzie. Nie ma sensu trzyma statku,
poniewa zawsze moesz go wzi kiedy jest ci potrzebny.
A: Czy za to si paci? Istniej w ogle pienidze jako rodek patniczy?
D: Nie, tam nie ma pienidzy, gdy nie ma co z nimi zrobi. Wszyscy pracuj
wtedy kiedy trzeba, kiedy jest to niezbdne. Kiedy poprosz, maj wszystko
czego potrzebuj.
A: Macie wodzw?
D: Tak, istniej w pewnym sensie. Po kadych 260 obrotach planety
zmienia si wodza i dwunastu czonkw przywdztwa. Podobnie jak
tutaj s wasze wybory, ale nikt nie moe zosta wybrany drugi raz, wic
kady obywatel nie zostanie wodzem. Ten kogo raz wybralimy, nie moe ju
nigdy wicej zosta wybrany. W aden sposb nie moesz ponownie zosta
liderem, jeeli nie masz 5200 rotacji planety.
A: Myl, e to dobra rzecz!
D: Tak, poniewa kady jest optymist i jest gotowy do powicenia, i kiedy
chcesz, eby wszystko byo dobre, na pewno tak si stanie.
A: Czy macie dzieci?
D: Tak, ale system jest cakowicie inny. Kiedy si ustali, e jest potrzeba
nastpnej generacji, szukaj si tacy, ktry chc mie dzieci i oni powouj
potomka, ktry dorasta w specjalnym miejscu, ktre jest optymalnie
stworzone, aby rozwj dziecka by doskonay. To jest jak dom dziecka, z t
rnic, e wszystko maj w nim zapewnione. Ucz si historii planety,
zachowania, medytacji, telepatii, hodowli rolin, techniki i wielu innych.
Profesorowie to zawsze najmdrzejsi, najstarsi Inuaki. Dzieci mog si
spotyka z rodzicami kiedy tylko zechc, i na odwrt. S w staej cznoci
telepatycznej, tak e rozdzielenie nie stwarza problemu. Tam
odlego nie stanowi problemu.
A: Potomkowie rodz si ywi, czy lgn si z jaj?
D: ywi, ale w rzeczywistoci si nie rodz, poniewa tworz si jako
embriony i rozwijaj si w specjalnym miejscu. Rodzice odchodz na to
miejsce i zostawiaj tam swj materia rozrodczy, ktry pniej rozwija si
pod nadzorem. Z tego powodu nigdy nie s chorzy, nie istniej adne wady
genetyczne.
A: Czy potomkowie dziedzicz domy, majtek, czy istnieje takie
dziedziczenie?
D: Jeeli tego pragniesz to tak, ale nie ma to sensu. Kade dorose istnienie
otrzymuje pomoc w stworzeniu wszystkiego, co jest mu niezbdne. Nie ma
potrzeby otrzymywania czegokolwiek od kogokolwiek innego, jeli moesz
mie wszystko, czego zapragniesz.
A: Ok, a co jeeli masz klejnoty rodzinne? Istnieje w ogle co takiego?
D: Nie, nie jest to potrzebne. My rwnie mamy zoto, ale uywa si go przy
budowie statkw i do tworzenia rozmaitych stopw. Nie ma zupenie sensu w
noszeniu zota czy jakiegokolwiek innego metalu na sobie, gdy powoduje to
zakcenia pola energetycznego.
A: U nas wysoko si to ceni.
D: Tak, poniewa u was jest to kwestia statusu, odzwierciedlenie pooenia
spoecznego. U nas nie
3
moesz by nikim innym ni jeste. Wszyscy wiedz kto stoi naprzeciw nich,
co robisz i jakie masz zdolnoci.
A: Czy dobrze zrozumiaam, e wszyscy jestecie na jednym poziomie?
D: Nie, istniej rne dowiadczenia. S Inuaki, ktrzy maj rne
umiejtnoci, talenty. Niektrzy znaj si na budownictwie, inni na
rolinach, niektrzy s nauczycielami. Nie oznacza to, e inni nie znaj tych
prac. Tam wszyscy musz si uczy i kiedy ju otrzymajsz wszystkie
informacje, wtedy decydujesz co ci interesuje i jakie masz zdolnoci.
A: Czy ycie toczy si parami? S maestwa? Dwie rne poowy?
D: Tak, istniej dwie rne poowy, ktre mog y w parach, ale nie
tak jak tutaj. Tam nic ci nie zobowizuje do pozostawania w parze,
jeeli sobie tego nie yczysz. Jeeli jeste sam, moesz sobie szuka partnera.
Dzieci mog zosta razem z rodzicami, jeeli tego sobie ycz jak dorosn, ale
tak si nie dzieje. Jest to moliwe, ale tak si nie dzieje, gdy nikt nie czuje
takiej potrzeby. Tam wszyscy s przyjacimi.
A: Organizujecie uroczystoci i imprezy tak, jak u nas? D: Mona to
zorganizowa w kadej chwili, jeeli kto sobie tego yczy, ale nie widziaem
podobnych rzeczy jak tutaj.
A: A co jeeli kto si pokci z ssiadem?
D: Co takiego nie ma miejsca. Nigdy nie syszaem, eby co takiego si
wydarzyo. Jeeli istniej jakiekolwiek rozbienoci, wtedy zbiera si rada i
pytaj Ksigi Prawa, ale bardzo dawno nic takiego si nie wydarzyo.
A: Co to jest Ksiga Prawa?
D: Pewien ogromny kryszta, w ktrym nasi przodkowie zapisali prawa. W
istocie s to oglne zasady zachowania. Jeeli masz jaki problem, kadziesz
rk na krysztale i on wysya do twojej gowy odpowied, dajc ci takie
rozwizanie, ktre jest w zgodzie z prawem.
A: Jak jest to wysyane do twojej gowy?
D: Nie wiem dokadnie w jaki sposb, poniewa nigdy tego nie robiem.
Rozumiem, e w pewien sposb wywietlane s w twojej gowie obrazy, ktre
pokazuj ci, co powiniene zrobi.
A: I wszyscy si tego trzymaj? D: Oczywicie!
A: Dobrze, ale jeeli kto stwierdzi, e on tak nie chce, e chce zrobi co
innego, bo nie jest zadowolony z odpowiedzi?
D: Nie moe. Jak mona tak nie zrobi, jeeli to si zobaczyo? Wszyscy
trzymaj si prawa.
A: Dobrze, ale przypumy, e nie chce, e postanowi zabi osob, ktra
uczynia mu szkod?
D: (mieje si na gos) To jest niemoliwe. Zabi kogo, to tak jakby zabi
samego siebie. Zabjstwo stwarza zakcenia w Matrixie, obraca si i wraca
do ciebie. Co takiego nie wydarzyo si od niepamitnych czasw. By
moe w dalekiej przeszoci miao miejsce co takiego, ale teraz to jest
niemoliwe, przezwyciyli to dawno dawno temu. Nie wiem jak ci to
wytumaczy, ale oni nie wiedz jak czyni zo. Nie znaj takich rzeczy. Po
prostu nic takiego nie istnieje. Pamitam, e kiedy dowiedziaem si, e
istniej takie myli, wydawao mi si to aberracj.
A: Ale kiedy to istniao?
D: Tak, ale bardzo bardzo dawno temu. Uczylimy si o takich rzeczach, ale
teraz one nie istniej.
A: Moesz mi to przeoy na ziemskie lata?
D: (po chwili namysu) Moe okoo 500.000 lat temu.
A: A wic ju od 500.000 lat yjecie w doskonaej symbiozie?
D: Nie, mniej. Na pocztku byo ciko, dopki si nie odczylimy.
A: Od czego si odczylicie?
D: Bdziemy to kontynuowa w nastpnej rozmowie. A: Dobrze.
Poegnaam si z Davidem i prbowaam zrozumie to, co mi powiedzia.
Wracajc, zdaam sobie spraw, e powinnam zadawa mu inne pytania. Aby
wydoby wicej informacji, bardziej precyzyjne. Jednak wszystkie nowe
informacje tak mnie wcigny, e straciam koncentracj. Postanowiam
wic przygotowa sobie list pewnych szczegw, o ktre chciaabym go
zapyta.
II.
A: Mylaam, eby opowiedzia wicej o tym, jak wyglda ycie na Inuaki.
Inuaki yj we wsplnych pomieszczeniach, czy maj swoje domy?
D: Nie, kady ma swj dom. W istocie nie istniej domy takie, jak tu na
Ziemi, nie istniej budynki pitrowe.
A: Jakie s te domy?
D: Budowane s w ziemi. Doszli do tego, e nie ma sensu budowanie na
powierzchni ziemi, gdy w ten sposb traci si yzn ziemi. Z tego powodu,
buduj pod ziemi. Nad domami hoduj roliny i w ten sposb wszystko jest
optymalnie wykorzystane.
A: Z czego s budowane domy?
D: ciany s z pewnego rodzaju piasku, ktry jest wymieszany z rnymi
krysztaami. Przy pomocy fali, mieszanka si topi, tak samo jak przy budowie
statkw. Z niej tworzone s due bloki. Kady szuka czci, jakich
potrzebuje. Nastpnie przy pomocy topienia, czy si je w doskonae
kostki.
A: Macie jakiekolwiek meble?
D: Tak, ale s inne ni te tutaj na Ziemi. Wszystkie tworzone s z
materiaw wystpujcych w przyrodzie. Z materiau podobnego zarwno do
bambusa, jak i do drewna. Nie nosi si tam odziey.
A: Wic wszyscy chodz nago?
D: Tak, jest to zupenie naturalne. Byoby to niezwyke, jeeli kto by si
ubra.
A: I nie jest im zimno?
D: Nie, poniewa jeeli jest im zimno, zwracaj si do
Matrixu o ciepo. A: Jak?
D: Jeeli jest mi chodno, wtedy cz si z Oglnym Matrixem i prosz o
ciepo. W tej chwili moje ciao natychmiast si ogrzewa i uczucie chodu
znika. To jest tak, jak gdyby mj organizm pomaga mi si ogrza.
A: Wiesz jak to uczyni rwnie tutaj?
D: Ale nie trwa to dugo, gdy istnieje bardzo duo zakce.
A: W jaki sposb otrzymujecie wiato?
D: W ten sam sposb. Zwracamy si do Oglnego
Matrixu o wiato i je dostajemy.
A: Oznacza to, e jeeli teraz poprosiabym o wiato i poczya si z
Matrixem, wtedy pokj wypeniby si wiatem?
4
D: Naturalnie, e nie. Tutaj nie jest to jeszcze moliwe, ale z czasem bdzie.
W tej chwili s silne turbulencje i nie jest moliwe osignicie
czego takiego. Szczeglnie nie na du skal. Mona by to osign przy
pomocy koncentracji tylko na moment, poniewa morfogenetyczne pole Ziemi
na to jeszcze nie pozwala. A: Mwisz, e jeszcze nie, ale tak bdzie?
D: Tak, i to szybciej ni mylisz. A: Kiedy?
D: Wkrtce. Wszystko co mog powiedzie to, e to zobaczysz.
A: Prawdopodobnie w kolejnym yciu? D: Nie, na pewno jeszcze w tym.
A: Wyjanij to troch szerzej.
D: Wkrtce planeta zmieni swoj wibracj. A: Wic chodzi o synny rok 2012!
D: Tak. Ziemia wejdzie w pity wymiar i wtedy
A: Jak moe wej w pity wymiar, jeeli jestemy w trzecim?
Przeskoczymy czwarty?
D: Jestemy ju w czwartym wymiarze!
A: Nie, jestemy w trzech wymiarach, wszyscy to wiedz.
D: Wszyscy, ktrzy nie chc przyzna, e czas rwnie jest jednym z
wymiarw.
A: Czas take jest miar?
D: Tak samo jak dugo, szeroko i wysoko. Wszystko na Ziemi jest
mierzalne. Wszystko to wymylili ludzie.
A: A wic kroczymy wprost ku pitemu wymiarowi?
D: Tak, co w tym stylu, ale najpierw musimy zrozumie inne pogldy i sta
si wiadomymi innych wymiarw.
A: Chcesz powiedzie, e pooymy si spa i jutro obudzimy si w
pitym wymiarze?
D: Nie, nie stanie si to w cigu nocy, poniewa wydarzy si na Ziemi
jeszcze wiele rzeczy. Wczeniej bd widoczne rne znaki. Wszystko
si zmieni w czasie trzech miesicy. W cigu tych trzech miesicy
zrozumiemy, czym w rzeczywistoci jest czwarty wymiar.
A: O jakich znakach mylisz?
D: Przede wszystkim decydujcy bdzie rok 2009. W drugiej czci
roku, przez Ziemi przejd rne katastrofy, ktre mog skutkowa utrat
ziemi. Zaktywizuj si rwnie wulkany. Dojdzie do tego, e obudz si te, o
ktrych od dawna mylelimy, e s wygase. Zwikszy si aktywno
sejsmiczna. W 2011 ludzko bdzie musiaa stawi czoa silnemu wiatrowi
sonecznemu, ktry uniemoliwi korzystanie z energii elektrycznej.
Elektromagnetyczne wiatry uniemoliwi komunikacj i rodki cznoci, z
ktrych nie bdzie mona korzysta.
A: Czy moesz mi powiedzie kiedy wyruszy nowy, kosmiczny statek na
Inuak?
D: Niestety na Inauk nie ma statku!
A: Z tego co powiedziae, doszam do wniosku, e czeka nas ciemny
okres.
D: Jak kady inny okres. Ziemia rozpocznie proces oczyszczania, a my
wszyscy z ni musimy przej przez ten okres. Bdzie to ciki okres, ale
warto przez niego przej. Czeka nas zupenie inny wiat. Nie mog ci tego
lepiej wyjani. Tych rzeczy trzeba dowiadczy. Inaczej nie mona tego
porwna z niczym.
A: Moe to jaki utopijny wiat! Byaby to pikna historia, gdybymy si
obudzili w doskonaym wiecie.
D: Jak ju powiedziaem, bdzie tak, ale nie od razu. Bdzie kilka
pogmatwanych lat, ale w tym czasie wszystko si zmieni. O wszystkim trzeba
bdzie pomyle na nowo. Mam na myli religi i nauk.
A: Jak mylisz, jak dugo bdzie trwa ten okres przejciowy?
D: Pomidzy trzy do piciu lat. A: Po 2012 roku, czy przed?
D: Po. Przedtem musimy zrozumie, e nie jestemy sami we wszechwiecie.
A: O ile mi wiadomo, w 2012 Ziemia zbliy si do centrum galaktyki, ktrym
jest czarna dziura. Moesz mi wyjani czym jest czarna dziura?
D: Czarna dziura jest miejscem, gdzie nie istnieje aden wymiar. Jest
cakowicie pusta. To jest pewien zerowy punkt wszechwiata, gdzie
wszelkie stworzenie przestaje istnie.
A: Skoro nie istnieje nic, do czego to suy?
D: Jest to miejsce, gdzie wszelka materia rozpada si na swoje czci
skadowe za pomoc ogromnej wietlistej siy. Tutaj wpadaj zimne planety,
asteroidy, komety, kosmiczny py, wszystko si wchania. Jeeli chcesz,
moesz to porwna do ogromnego miksera, w ktrym wszystko rozpada si
na czci subatomowe i zmienia si w energi, gdy we wszechwiecie nic nie
moe zgin.
A: Mwi, e przedostaje si to do innych wiatw.
D: Nie, jest tak jak powiedziaem. cznikami pomidzy wszechwiatami s
vortexy (wiry), one istniay zawsze od pocztku wiata. Oczywicie, takie wiry
mona rwnie stworzy sztucznie.
A: Jak?
D: Si myli i za pomoc ogromnych krysztaw. Emisj myli do
ogromnego krysztau tworzy si mylowe formy, ktre wprowadzaj
zakcenia w Matrixie, i ktre w fizycznym wiecie, we wszechwiecie tworz
kana, jakby podziemny tunel, ktry jest poczeniem midzy
wszechwiatami.
A: A wic musimy zrozumie, e istnieje wicej wszechwiatw?
D: Tak, jest ich dziesi.
A: I kady wszechwiat jest jak nasz?
D: Nie, on jest unikalny. Tylko na etapie tworzenia s podobne i maj
odpowiadajce sobie czci w Matrixie. S cakowicie unikatowe i maj swj
system.
A: I wszystkim tym steruje Bg. D: Zaley o jakim Bogu mylisz? A: Tym, do
ktrego si modlimy.
D: Tak, wszyscy modlimy si do tego samego Boga, do ktrego jestemy
podobni, ale on nie jest Stwrc. Kady wszechwiat ma swojego Stwrc
i oddzielne istnienia jako liderw. Poza tym, ponad wszystkim tym, istnieje
co wielkiego, nieskoczonego, pewna forma energii, ktra naszym zdaniem
jest Bogiem, rdem, Bezkresem. Zawiera wszystko, co zostao stworzone.
Wszystkie wszechwiaty, wiaty, pozostaych Bogw i istnienia. Wszystko
zawiera w sobie.
A: Czy poza nim istnieje jeszcze co innego?
D: Interesujca myl, ale Inuaki maj wszystko opisane w Ksidze Prawa.
Nic podobnego nie syszaem, ani nie widziaem. Moe istnieje, ale nikt
jeszcze nie jest na tym poziomie wiadomoci, aby mona byo to udowodni.
A: Niezalenie od tego jak jest, nie jest to wane. To ju i tak przechodzi
nasze moliwoci pojmowania.
5
D: Tak, poniewa wszystko rozstrzygamy na podstawie ziemskiej nauki i
wiedzy, ale s to tylko przeszkody dla nas i naszego poznania. Stwarzanie to
co zupenie innego. Nie ma to adnego zwizku z tym, co znamy lub
rozumiemy. Czowiek to nie tylko jaki mechanizm, ale co duo gbszego.
A: O tym wiemy wszyscy! W nas zamknita jest niemiertelna dusza.
D: Nie jest zamknita! A: Tylko?
D: Dusza, o ktrej mwisz, nie znajduje si w rodku ciaa, zupenie
przeciwnie.
A: A wic gdzie si znajduje?
D: Na grze, nad wszystkimi istotami.
A: I w jaki sposb jest tam umiejscowiona?
D: Zaraz ci to wyjani. Nad kadym czowiekiem istnieje co jakby
powietrzny balon. Jest to przejrzysty, biaawy twr, w ktrym mieci si
duplikat postaci fizycznej. Pomyl o tym, jakby miaa ma kopi siebie.
Balon jest przywizany do ciaa grub skrcon nici, ktra odchodzi od
niego i czy si z ciaem w okolicy gowy. Ni ma okoo 25-30 cm, tyle ma u
osoby dorosej. Po urodzeniu jest bardzo cienka, tylko 1 cm. Jak czowiek si
starzeje, staje si coraz grubsza. Przed mierci staje si ciesza, aby
umoliwi atwiejsze odczenie.
A: Dobrze, ale co jeli osoba jest moda i zdarzy si wypadek?
D: To si nie liczy, gdy grubo nici zawsze odpowiada wiekowi. W
przypadku mierci spowodowanej wypadkiem, dochodzi do zerwania nici i z
tego powodu mier wie si z cierpieniem, gdy rozerwanie grubej nici jest
bolesne.
A: I to wszystko?
D: Nie, oczywicie, e nie. To jest bardzo uproszczony sposb objanienia
tego aspektu. Jestemy zwizani z tym balonem, ale w miejscu
powizania z ciaem istnieje bezlik nici, ktre mog znajdowa si nawet
bardzo gboko w ciele. To s jakby korzenie. Maj rnorodne kolory i
gruboci. Na przykad na poziomie palcw s cienkie i niebieskie.
A: Co si dzieje wtedy, kiedy czowiek straci jedn rk? Czy wtedy nici si
wycofuj?
D: Nie, zostaj na miejscu, jakby ta rka istniaa dalej. A: Co si dzieje w
chwili mierci?
D: Przed tym zanim ni si zerwie, zaczyna si wycofywa. Najpierw z rk
i ng, potem z ramion, krzya, brzucha i gowy, a jako ostatnia wycofuje
si z serca.
A: Dokd si wycofuje?
D: Wszystkie czci wycofuj si najpierw do pewnego kanau, ktry znajduje
si wzdu krgosupa. Wtedy s one w sercu i tutaj zostaj trzy dni. Dopiero
po tym dochodzi do zerwania i balon moe odfrun.
A: Czy to prawda, e ludzie nosz w sobie swoje czyny? D: Czyny nie, ale
swoje cechy, zdolnoci, wady, tak.
A: A gdzie pozostaj czyny?
D: One zostaj w Matrixie. Tam id, tam si dziej i tam pozostaj.
A: Czy to jest to, co nazywamy Kronik Akaszy? D: To jest Oglny Matrix
Stworzenia.
A: To jest jak pewna baza danych, ogromny komputer?
D: Tak, moemy i tak powiedzie, ale komputer zosta stworzony, podczas
gdy Matrix istnia zawsze. Nie zosta stworzony, on stworzy nas.
A: Matrixem nazywasz Boga?
D: Nie, Bg steruje Matrixem. Matrix wci istnieje, jak pewna forma energii.
A: Nie rozumiem, moesz to szerzej wyjani? D: Nie wiem jak.
A: Czy Bg i Matrix to dwie oddzielne pojcia.
D: Nie, ale nie s tym samym. Bg i Matrix zawsze istnieli. Bg moe
zajmowa si Matrixem, podczas gdy Matrix nie moe nic zrobi z Bogiem.
Wszelkie stworzenie pochodzi z Matrixu.
A: Opisz Matrix.
D: Matrix jest pierwotn form energii. Tu znajduj si wszelkie formy myli,
poj, koncepcji i energii, ktre zostay stworzone lub zostan stworzone. Ze
wszystkich wszechwiatw.
A: To jest jakby Duch wity, ktrego Bg tchn w ludzi, w ten sposb ich
tworzc?
D: Co jak to. Ludzi i wszystko, co istnieje, stworzone jest z energii Matrixu,
ale Duch jest stworzeniem Boga. Duch jest dzieem Boga.
A: Wiemy, e jestemy stworzeni na podobiestwo
Boga.
D: Wszystko stworzy Bg. Roliny, zwierzta, a nawet kamienie. Formy,
funkcje, cechy pochodz z Matrixu, gdy zostay oddzielone od jego energii.
Koncepcja jest zatem duplikatem, emanacj Stwarzajcego Ja.
A: Czy roliny rwnie maj taki balon?
D: Tak, wszystko go posiada. Roliny, zwierzta, skay, wszystko go posiada.
Nawet istoty, ktrych nie widzimy, gdy nie s we wcieleniu.
A: Dobrze, ale.
D: Wolabym, ebymy przerwali. Czuj si zmczony. Po jego wyjciu, siedz
w fotelu, w ktrym przed chwil on siedzia. Prbuj poczu jego
obecno, zidentyfikowa si z nim. Myl, jaka dojrzao i mdro
w nim jest, w tym maym chopcu. Prbuj odebra jego dowiadczenia i
myli. Myli tworz si w mojej gowie. Wolaabym, eby mi odpowiedzia, ale
wiem oczywicie, e byoby niewaciwym, przekroczy granic.
III.
A: Prosz Ci, kontynuujmy tam, gdzie zakoczylimy ostatni rozmow.
D: Zakoczylimy na rolinach i zwierztach. A: Rozmawialimy o ich
balonach.
D: Tak, balony istniej przy kadej rzeczy. Wszystko co zostao stworzone,
posiada taki balon. Kiedy
czowiek buduje sobie dom, najpierw pojawia si on w postaci balona. Unosi
si w pobliu tego, kto wpad
na taki pomys. Kiedy czowiek skoczy planowa i zakoczy proces
mylowy tak, e istnieje ju jasny
obraz, wtedy moe zacz budowa. Balon si pojawi i powie z domem,
ktry jest w budowie. Pozostanie
przy tym domu dotd, dopki bdzie on istnia.
A: A jeli kupujesz nowe mieszkanie lub dom? Chodzi mi o sytuacj kiedy
nie budujesz sam domu, ale
kupujesz ju gotowy.
D: Wtedy kupujesz go razem z balonem. Poniewa balon zwizany jest z
rzecz, a nie z osob. Z
6
stron tego jest to, e kupujesz dom wraz ze wspomnieniami poprzedniego
waciciela. Z jego dowiadczeniami. Ze smutkiem, szczciem i ca histori.
A: I to ma na nas wpyw? D: Tak.
A: Istniej osoby, ktre potrafi oczyszcza domy.
Energetycznie i na poziomie wibracji. Potrafi odczyta pewne rzeczy,
wydarzenia, potrafi oczyci energi, wibracje i treci, ale nie mog
cakowicie pozby si starego i stworzy nowego.
D: Nie, poniewa dom jest czyj. Stworzony jest poprzez budow i dotd,
dopki istnieje ta rzecz, tak pozostanie. Takie jest prawo.
A: A wic, Bg nas stworzy i my take mamy taki balon. My moemy
tworzy i to co wymylimy,
otrzymuje balon?
D: Nie dokadnie taki sam, ale podobny. My moemy tworzy, gdy jestemy
czci Boga. Dlatego czowiek moe si rozwija i wymyla nowe rzeczy.
Ten aspekt oznacza rozwj, podstaw postpu.
A: To oznacza, e jestemy w stanie wsppracowa z Matrixem?
D: Tak, my tak czy owak wsppracujemy z Matrixem, nawet wtedy kiedy
nie wymylamy nic, poniewa
wszelkie dowiadczenia trafiaj do Matrixu. A: Dlaczego?
D: Gdy s to formy energetyczne, a Matrix to rwnie forma
energetyczna, ktra przechowuje
energi.
A: A karma, przeznaczenie, rwnie tam dociera?
D: Nie dociera, gdy ju si tam znajduje. Zrobisz jaki uczynek, powiedzmy
pomoesz komu doj do zdrowia. W Matrixie pojawia si forma energii,
dobra myl, intencja pomocy drugiej osobie, i pozostawia tam lad. To jest
tam przechowywane i w chwili kiedy tego potrzebujesz, wraca do ciebie.
A: Co si dzieje ze zymi czynami?
D: Ze uczynki, jeeli moemy je tak nazwa, to w rzeczywistoci
formy mylowe o negatywnej
energii. Nic si z nimi nie dzieje w Matrixie. Osoba,
ktra je stworzya, musi cierpie z tego powodu. Kiedy natomiast zajdzie
potrzeba, ta energia rwnie wraca do tej osoby. Wiesz, zawsze musi istnie
rwnowaga. Im wicej masz negatywnych form mylowych, negatywnych
czynw, tym atwiej stajesz si ich celem. Myl tu o
nieszczciach i wypadkach.
A: Tak, ale czy dobrego czowieka nie powinny spotyka tylko dobre
dowiadczenia, dobrobyt
i harmonia?
D: Tak, gdy Matrix w swojej pierwotnej formie to harmonia, mio,
doskonao. Dlatego wszelka rzecz, ktra nie odpowiada jego polaryzacji,
musi zosta z niego wycignita i zniszczona. Jak moe si to wydarzy?
Musi wrci do osoby, ktra to stworzya, gdy tylko stwrca moe rozoy
twr na elementy podstawowe i energie skadowe.
A: Dobrze, ale czy istniej anioy dobrej karmy?
D: Tak, tutaj s one znane. S to istoty, ktre steruj
Matrixem. S one w doskonaej harmonii z nim
i odpowiadaj za utrzymywanie rwnowagi. Nadzoruj, kiedy bierze
si ciao, i aby odbyo si to z zachowaniem Prawa. Czowiek
otrzymuje z powrotem to, co da. Oryginalnie Matrix da czowiekowi
zdrowie, spokj, inteligencj, podczas gdy w zamian otrzyma nienawi,
wrogo i pasj, dlatego odbija te wibracje z powrotem.
A: W kolejnym yciu?
D: Tak, ale nie bezwarunkowo. Byoby najlepiej, gdyby odbywao si to w
tym samym yciu. Wtedy
byoby to duo prostsze.
A: Wszyscy bylimy sobie rwni? Czy nie?
D: Jestemy, take i teraz, wszyscy sobie rwni. Wszystko co istnieje we
Wszechwiecie i w Matrixie
jest sobie rwne. Naleymy do jednego segmentu
Matrixu. Inuaki nale do innego segmentu, bez wzgldu na to jednak,
jestemy powizani na polu Matrixu. Jestemy szczeglni, rni, ale
naleymy gdzie do jednego miejsca.
A: To oznacza, e Inauki s naszymi brami i siostrami?
D: Tak. Naleymy do tej samej energii, myli, planu i stworzenia. W
Matrixie mamy pewne odrbne
segmenty, z ktrych zostalimy stworzeni. Jednak ich energia odpowiada i
naszej energii, i wpywa na nas.
Podwiadomie jestemy powizani. To co dzieje si z jednym, to dzieje si i z
pozostaymi. Ponadto, ziemia
i system soneczny s cile zwizane z ludmi. Czyny jednego
czowieka maj wpyw na kadego
innego czowieka.
A: Dobrze, dlaczego ja miaabym by odpowiedzialna za to, e kto chce
zrzuci bomb atomow?
D: Poniewa si na to po cichu zgodzia. Gdyby ci,
ktrzy si na to nie godz byli zjednoczeni czy ty tylko mylisz, e to nie
jest dobre? Zo trzeba jako powstrzyma. Jeeli chcesz z czystego serca, aby
to si nie wydarzyo, wtedy twoja forma mylowa dotrze do Matrixu, zamieni
si w fal energetyczn, ktra moe obj rwnie innych ludzi. Dzisiaj
ludzko niestety yje w cikiej obojtnoci. Nawet pokj ich nie interesuje.
Myl, e prawdziwe, gbokie pragnienia, ktre wypywaj z duszy, nie s
tylko deklaracj, ale czyni dobro.
A: Nie wierz w to, e samo moje pragnienie pokoju, moe doprowadzi do
pokoju.
D: Tak. Ty w to nie wierzysz, a inni rwnie nie bardzo. Lepiej nie
zajmujmy si tymi sprawami
i pozwlmy, aby rzeczy dziay si swoim biegiem. Opierajc si na tym
przekonaniu, mylimy, e inni,
bardziej zdolni, zrobi co za nas. Po co co robi, skoro mona si
zrelaksowa?
A: To nie jest do koca prawda, e nie wiemy tych rzeczy. Co przeczuwaam,
ale nikt w to nie wierzy,
poniewa nie mona tego udowodni.
D: Mona to udowodni, ale u kadego musi wypyn to ze
rodka, a nie w ten sposb, e
usyszy to od kogo innego. Ziemianie s nauczeni
realizowania cudzych pomysw, uprzedze, reakcji na podstawie cudzych
informacji. Powiedziano nam, e rodzimy si, yjemy i umieramy. Dlaczego?
Kto tak zdecydowa?
7
A: Bg.
D: Nie. My tak zdecydowalimy. My stworzylimy mylowo-energetyczn
form w Matrixie, ktrej si wszyscy trzymamy. Nawet nasze dzieci do tego
przywizujemy, naukowo objaniamy im te rzeczy. My sami je
programujemy. Powinna mwi, e nie yczysz sobie przycza si do tego,
e nie przystajesz na to, nie naleysz do tej grupy, wolaaby co
innego!
A: I to miaoby szans powodzenia?
D: Oczywicie. Co wicej, powinna stworzy now form mylowo-
energetyczn, za ktr stan
wszyscy, ktrzy chcieliby si tego nauczy lub to
rozumiej.
A: Jak mog spowodowa, eby zrozumieli?
D: Polecam wszystkim, ktrzy przeczytali t ksik, aby w kad niedziel o
22:30 przyczyli si do tej nowej formy mylowo-energetycznej. Teraz
stworzylimy now form mylowo-energetyczn, ktra mwi, e czowiek jest
niemiertelny. Rodzi si, dorasta i taki pozostaje. Jest silny, zdrowy i dobrze
przysposobiony do ycia.
A: Dobrze, ale czy nie dojdzie do przeludnienia, jeli bdzie si rodzia
nieskoczona liczba ludzi?
D: Nie musisz si denerwowa, wszystko si
reguluje. Liczba populacji jest ustalona w Matrixie. Inaczej to by nie
dziaao.
A: Jeeli nikt nie bdzie umiera, czy kto moe sam chcie odej?
D: To si samo reguluje.
A: Dobrze, sprbujmy. Kada niedziela, o 22:30. Co powinnimy robi?
D: Przez pi minut powtarzamy, e jestemy modzi,
dojrzali, zdrowi, ywotni, jestemy dobrzy, jestemy kochani, i e nie ma
mierci. Bdziemy y wiecznie. A: Moemy sprbowa, czemu nie, ale
jeeli kto pomyli inaczej, albo jeszcze co do tego doda?
D: Kade sowo uwalnia pewn energi albo pewne pole. Mylowo-
energetyczna forma, ktra jest w Matrixie i ktr my stworzylimy,
bdzie dostpna tym, ktrzy wysyaj podobne wibracje. Nic nie moe z tym
kolidowa, poniewa posiada ona sta dugo fali i czstotliwo, na bazie
ktrej jest utworzona.
A: Dobrze, tak zrobimy. D: Dokadnie!
A: Powiedziae, e wszystko co czowiek czyni jest pewn form, na pocztku
w postaci balona, a potem
pojawia si na polu materii. Jak jest z tymi rzeczami, ktre stworzy kto
inny, a my je kupilimy?
D: One rwnie maj swj balon. Na przykad, jeeli kupisz komputer,
jako jego podstawa powstaa
koncepcja, ktra stworzya mylowo-energetyczn form, ktra pniej si
zmaterializowaa. Pierwszy
egzemplarz ma swoj form, z ktr powizane s pozostae balony.
A: A wic, jeeli kupisz jakie ubranie, to ono nie ma swojego balona?
D: Nie, gdy jest ona kopi oryginau.
A: Dobrze, ale jeeli wiemy, e istniej jakie przeklte klejnoty,
ktre sprawiaj problemy swoim
wacicielom. Co z tym?
D: Mwiem o rzeczach, ktre stworzy czowiek. Wszystko w przyrodzie
posiada wasny balon, jak powiedziaem, balon z Matrixu. Odpowiednio,
wszystko co stworzy Bg, posiada wasny, unikalny balon, ktry jest
powizany z jednym wikszym. To co stworzy czowiek ma wasny balon, ale
jest on wsplny, bez wzgldu na liczb takich samych rzeczy,
wszystkie maj jeden, gdy maj inn energi ni te z Matrixu.
A: A jeli mj ssiad uda si do tego samego konstruktora i wybuduje
podobny dom?
D: Nie jest to wane, moe by cakowicie taki sam, macie wasne balony,
gdy stwrca jest inny.
A: Jak to jest, e odzie otrzymuje odcisk waciciela, ktry j nosi? To
znaczy, e energia przynaley do
unikalnego balona? Stamtd ktokolwiek moe j wzi?
D: Nie, pozostaa energia jest jakby odciskiem formy przedmiotu. Na
przykad, jeeli odziedziczysz po kim
ko, bdzie w nim udzia wszystkich tych, ktrzy go uywali. Jeeli je
oczycisz, zmienisz obicie,
przemalujesz, ta energia zniknie, a powstanie nowa. Jeeli odcisk pozostanie
w balonie, wtedy nie bdzie
mogo si to zmieni. A: A zwierzta?
D: One maj wasny balon, ale jest on mniejszy i na swj sposb
powizany z jednym wikszym, ktry
jest powizany z charakterystyk gatunku. Tak jest zarwno z rolinami, jak
i kamieniami.
A: Rozumiem. Kiedy czowiek umiera, dokd idzie jego balon?
D: Do Matrixu, do segmentu do ktrego przynaley.
A: Czy istnieje pieko? Myl o piekle jako o oglnym pojciu?
D: Nie wiem, co rozumiemy pod pojciem pieko?
Balon odchodzi na miejsce, ktre odpowiada jego zawartoci. Segment
Matrixu skada si z wikszej iloci poziomw. Balony pozostaj na poziomie
odpowiadajcym ich wibracjom.
A: Pozostaje, ale co si tam z nimi dzieje? Po prostu tylko tam s?
D: Nie, wchodz w wi z tymi, ktre tam s, tym ktre im odpowiadaj
energetycznie.
A: Czy nie jest to tracenie czasu?
D: Ja rwnie tak twierdz. Chcemy jak najszybciej dorosn, umrze i
wrci do Matrixu. Dlaczego? Nie
potrafi tego zrozumie. Nasze miejsce jest na tej
planecie, ktrej jestemy integraln czci. Powinnimy wicej dziaa w
kierunku denia do doskonaoci, musimy dy do prawdy, do poznania
stworzenia, a trafiamy tu i spieszymy si, eby std odej.
A: Zdajesz sobie spraw co by si dziao, gdyby Hitler i inni dyktatorzy yli
wiecznie?
D: To nie byoby moliwe. Gdy ludzko dyaby do
pokoju, peni i wiecznoci, oni nie mogliby ju wicej tutaj trafi, dopki nie
staliby si tacy jak pozostali. Byliby wyczeni z reinkarnacji od strony
Matrixu (myl o lokalnej reinkarnacji). Nie byoby przyzwolenia na
reinkarnacj, gdy ze wzgldu na swoj czstotliwo byliby wyczeni z
ziemskiego
8
segmentu Matrixu. Odeszliby w takie miejsce, ktre odpowiada ich
wibracjom. Musisz zrozumie, e wikszo nakrela kierunek.
A: Byoby dobrze, gdyby pewna cz przywdcw zostaa std usunita!
D: Chcecie tego? Kadej niedzieli wieczorem moecie yczy sobie
wszyscy razem, eby ci, ktrzy
nie odpowiadaj istocie Matrixu, zostali odczeni, usunici i odesani do
innego segmentu!
A: Myl, e to jest kwestia karmy. Dzieje si tak dlatego, e na to
zasuylimy.
D: Bzdura! Jeeli tak mwisz, to znaczy, e si z nimi zgadzasz. Nie
mamy adnej karmy.
W rzeczywistoci, czowiek jest w takim momencie, e moe zakoczy
prawo karmy. Nie jestemy
nikomu nic winni, dlatego nie musimy opuszcza gowy. Musimy o tym
mwi kademu. Ssiadom,
krewnym. Koniec! Wystarczy! Dosy ju tego! Od teraz jestemy wolni!
Prosimy Matrix, aby zabra
kadego, kto amie zasady, kto jest przeciwko prawdzie, kto nas w jaki
sposb tamsi i uywa
przemocy. Ziemskie skarby, jak woda, powietrze, poywienie, paliwo,
bogactwo planety, nale do
wszystkich. Gupot byoby wierzy, e stworzenie
Boga ma by w rkach jednostek, jednej rodziny. Dlaczego? Upominajcie si
o swoje prawa! Dla siebie
samych i dla swoich potomkw!
A: Jak to adnie i prosto brzmi! Rozumiesz jednak, e to jest utopia? Ci,
ktrzy s wacicielami planety, od stuleci, od generacji rozporzdzaj tymi
prawami.
D: A kto pierwotnie da im to prawo? Czy to Bg tak zdecydowa? Maj na
to jaki dokument? Jakie
porozumienie z Bogiem? Nie, oni sami sobie dali to
prawo. Wzili to co jest ich, a co gorsze wzili rwnie to, co naley
wszystkich.
A: Dobrze, ale gdyby nie przestrzega prawa wasnoci, zapanowaby chaos!
D: Nie, nie zapanowaby, gdy wtedy ludzie zrozumieliby, e wszystko jest ich
i brali by tylko to,
co jest im potrzebne, gdy zawsze mogliby to wzi. Branie wicej ni si
potrzebuje, nie miaoby sensu.
Jeli ludzie nie prbowaliby przeciga si z ssiadami, nie
podziwialiby domw, samochodw,
co by si dziao? Wiedz, e i ty moesz mie wszystko, jeeli tylko sobie
tego yczysz i tego
pragniesz.
A: Byoby mio.
D: Mwi ci tylko, e tak powinno by i na pewno tak bdzie. Gdy ludzie i
planeta na to zasuguj. Dotarlimy do momentu, kiedy ludzko musi wzi
wasny los w swoje rce. Sama bdzie decydowa. Sama bdzie zarzdza i
tworzy to, czego chce. Stworzy wasne Prawo i bdzie wybiera wasnych
przywdcw. Wicej nie pozwoli, aby prawda i ycie byy jej odebrane.
A: Jak moemy to osign?
D: Po pierwsze, uwierzcie w to, e wszystko moe si zmieni. Po drugie,
zwrcie si do Matrixu
o oswobodzenie z niewolnictwa i prawo do
sterowania.
A: Ale to my wybralimy naszych przywdcw!
D: Absolutnie nie. Oni wybrali sami siebie. W rzeczywistoci, ci,
ktrzy rzdz planet s wci ci sami. Zmieniaj si fizycznie, maj inne
imiona, zmieniaj miejsce, ale to oni ju od tysicy lat rzdz. Zamieniaj si
miejscami jedni z drugimi, przesuwaj si tam i z powrotem, ale
praktycznie jako forma mylowo-energetyczna s wci ci sami.
A: Mylisz o rnych organizacjach okultystycznych, o ktrych si mwi, e
rzdz wiatem?
D: Tak, ale z t poprawk, e oni rzeczywicie rzdz. Wszystkim:
wyborami, demokracj,
wolnoci, prawem. To wszystko to jedna rola, ta sama iluzja. Pomyl: jeeli
musisz wybiera z dwch
kandydatw na prezydenta, z ktrych jeden uywa przemocy, a drugi to
zabjca. Nie masz innego
wyboru, ktrego wybierzesz?
A: adnego, nie pjd do gosowania.
D: Oczywicie, ale jeden z nich tak czy owak wygra. Dlaczego? Poniewa
niektrzy myl, e powinni gosowa na jednego albo drugiego!
A: Dobrze, ale jeeli id i gosuj na jednego z nich, logika mwi, e jeden z
tych dwch wygra.
D: Dokadnie. Ale istnieje moliwo, e zbojkotujesz
wybory. e otworzysz usta i przemwisz. Jeeli nikt nie poszedby na
gosowanie, jeeli frekwencja byaby niedostateczna, wtedy aden z nich by
nie wygra. To byby prawdziwy krok naprzd.
A: Tak, poszliby jednak jacy ludzie, przyjaciele, rodzina
D: Moemy dugo o tym dyskutowa. Oni zaprezentowali nam ycie, ktre
wyglda logicznie.
Nie polegajcie na tej iluzji i na tym odczuciu! Najpierw sprbujcie co zrobi i
potem powiedzcie czy jest to
moliwe, czy nie!
A: Moe sprbujecie wy, modzi, gdy my jestemy ju zmczeni!
D: Tak, atwiej jest zoy to na potomkw. duo
prociej ni zebra si do dziaania
A: Wy, dzisiejsze dzieci krysztaowe i indygo A propos, czy ty
rwnie do nich naleysz?
D: Nie, oni s inni.
A: Syszaam, e s szczeglnego rodzaju
D: Tak, ale nie wszyscy. Nie wszyscy, ktrzy maj w swojej strukturze
indygo, trafili tu, eby pomc
planecie. Niektrzy zostali przysani, eby j
zdestabilizowa, teraz, w tym czasie. Inaczej: Aghton mwi, e nie kade
dziecko, ktre jest nadaktywne jest szczeglne i nie mona by pobaliwym
dla wszystkich zych zachowa dzieci. Zdrowy rozsdek nie ma adnego
zwizku z polami kolorw. Niektrzy rodzice myl, e maj szczeglne
dzieci, tylko z tego powodu, eby tym przykry swoje poraki
wychowawcze. Prbuj przeoy swoj porak na co, co przeczytali.
Tak samo jest rwnie z autyzmem, ktry ma bardzo may
zwizek z nieprzystosowaniem do tego wiata.
A: Tak, mwi, e dzieci autystyczne maj wad, ktra nie odpowiada
czstotliwoci planety
D: Niemoliwe, e nie odpowiada, poniewa
przybywaj z tego samego segmentu Matrixu. Od
9
pocztku odpowiada Ziemi, a co wicej zaley od niej.
A: W takim razie co z nimi jest?
D: Nie mwi o wszystkich, ale wikszo z nich popenia wystpki
przeciwko planecie lub ludzkoci. Myl tu o wielkich, ogromnych
wystpkach. Wraz ze swoj mierci zostawili ciar w Matrixie, ktry w
pewien sposb w kolejnym yciu jest wci z nimi powizany i zsya im taki
letarg, eby nie mogli znw popeni takich samych czynw. Ale jednoczenie
otrzymuj zwrot za to, co uczynili. Dlatego ludzie ich odpychaj, wykluczaj
ich. Nasz odpowiedzialnoci jest pomc im, gdy oni przynale do nas
samych. Na pewnym polu s z nami zwizani.
A: A pozostali, ktrzy nie nale do tej kategorii?
D: To s szlachetne dusze, nadwraliwe, specjalne, ktre w pewien sposb
zmieniy pole Matrixu. Ich jest
bardzo mao. Poznasz ich po tym, e nie s
agresywni i pomimo swoich problemw emituj mio. S cisi,
grzeczni, mona si do nich zbliy. Maj potrzeb odbudowania wizi, z tymi
ktrzy akceptuj ich jako bliskich. Przyszli tu ze specyficznym celem.
Wikszo z nich bya pionierami, wynalazcami lub rewolucjonistami.
Zostawili co dla ludzkoci. Moliwe, e le z tego korzystali i to zrozumieli.
Teraz przyszli, eby to zmieni. By moe byli rewolucjonistami na jakich
polach. Ich problem jest taki, e yj w dwch wiatach, jeeli mog tak
powiedzie. Widz to, czego my nie widzimy. Ludzie jeszcze nie maj
moliwoci, eby im pomc. Faszeruj ich lekami i poddaj ich rnym
programom socjalizacji.
A: Tutaj musz si nie zgodzi! To im pomaga!
D: To nie jest prawda. Pomaga im w tym, eby stali si tacy jak wszyscy, a
oni s szczeglni. Powinnimy
zostawi ich w spokoju, pozwoli im wyrazi swoje
zdolnoci. Oni s tymi, ktrzy mog pokaza nam, e istnieje co wicej ni
materia. Udowodni, e fala myli to najsilniejsza czstotliwo, ktra
moe wada czasem i przestrzeni.
A: Chyba si mylisz! Ale nie chc si z tob spiera. Chcesz mi powiedzie,
e dzieci indygo przyszy, eby pomc planecie? Skd oni przychodz?
D: Przychodz z segmentu opowiadajcego Ziemi lub z jakiego innego
segmentu. Ci, ktrzy przybywaj
z tego samego miejsca, segmentu Matrixu, to s
wzniose istoty, ktre przecieraj nowe szlaki. Przybywaj z innych
segmentw Matrixa i ich rol jest pomc planecie. Obie kategorie maj swoje
zdolnoci, umiej si podczy do pamici Matrixu i korzysta z jego wiedzy.
Oni s przystosowani do szybkich i atwych zmian czstotliwoci. To s ci,
ktrzy z sukcesem przystosuj si znowu do czstotliwoci planety i bd
sobie z ni radzi.
A: Co si bdzie dziao z nami pozostaymi, ktrzy nie bdziemy dostosowani
do nowych parametrw?
D: Oni zostan przeniesieni do innego segmentu
Matrixu. To moe mie miejsce w kadym czasie. We waciwym czasie,
segmenty si oczyszcz. Skupi
si ci, ktrzy odpowiadaj jednemu polu energii i czstotliwoci. Oni
stworz nowy segment Matrixu.
A: Co jak nowe spoeczestwo?
D: Tak, dokadnie tak. Zostan umieszczeni w tym samym miejscu i tam
pozostan dotd, dopki nie rozpocznie si nowy proces oczyszczenia.
A: A wic teraz znajdujemy si w tej sytuacji?
D: Pomyl, tutaj dotarlimy z tymi samymi wibracjami. Przez sto tysicy lat
oddalalimy si od siebie i teraz nadszed czas wyrwnania.
A: To jest pierwsze wyrwnanie? D: Nie, to jest trzecie.
A: Czy moesz mi opowiedzie o drugim?
D: Nie, poniewa ich nie znam.
A: Rozumiem to w ten sposb, e od czasu do czasu
Wszechwiat rozdziela istoty na grupy? Dobrzy zostaj razem, a li
odchodz?
D: Nie moemy oddzieli dobra od za. Matrix decyduje kto zostaje, a kto
odchodzi. To jest kwestia
czstotliwoci.
A: I tak si zawsze dzieje? Wszystkie istoty segmentu id na to samo miejsce?
D: Musz si pokrywa z czstotliwoci pola, wtedy
kiedy podejmowana jest decyzja o stworzeniu nowego segmentu.
A: Czy wszechwiaty, planety i rasy nie rni si?
D: Jak ju powiedziaem, na pewnej paszczynie wszyscy jestemy
powizani. Poddawani jestemy
temu samemu testowi.
A: Tak, ale podlegamy rnym prawom. Gdyby poczyli si Ziemianie i
Inuaki, co by si wtedy dziao?
D: To jest niemoliwe, poniewa czstotliwoci nie odpowiadaj jedni
drugim. Inuaki byli kiedy tacy, jak
my jestemy teraz. Nie istnieje ju teraz na Inuaki
nikt, kto odpowiada nawet najbardziej rozwinitym tutaj na Ziemi.
A: Wic oni s lepsi, spokojniejsi, maj wicej mioci?
D: Oni ju wicej nie koliduj z Matrixem. W aden sposb. Przeciwnie,
pomagaj mu si podnosi. eby
si pozytywnie wypenia. A: W jaki sposb to robi?
D: Swoimi czynami, mylami i dowiadczeniami. Wiedz, e musz si
zawsze dostosowa, s
powizani i yj w harmonii z Matrixem. Nie ma adnego sensu
zmienia stanu rwnowagi.
A: Widz, e zaczynasz si wierci, chcesz ebymy si zatrzymali?
D: Dobrze byoby, gdyby najpierw zrozumiaa, e wszystko ma swoj
logik. Nic nie istnieje po prostu
i samo z siebie. Za wszystkimi rzeczami, istotami stoi jedna myl, jedna
forma mylo-energetyczna.
A: Tak, ale niektrzy ludzie co stworzyli. Wic i czowiek wie, jak
materializowa rzeczy?
D: Tak, ale niestety nie tylko te korzystne i dobre rzeczy.
A: Czy rwnie zwierzta mog zakca Matrix?
D: Nie, gdy s one zupenie inne. Podobne s do
Boga i stworzone na jeden ksztat mylowej formy.
10
A: To jest tylko jaka jedna idea. Czy odkrycia nie istniej ju wczeniej w
Matrixie i teraz kady kto chce moe je stamtd wycign?
D: Tak, moemy tak powiedzie. Niektre pomysy byy ju wczeniej odkryte.
Wemy na przykad samolot. Wymyli go czowiek przed kilkoma tysicami
lat, stawiajc pytanie jak moglibymy lata podobnie do ptakw? Kady
kto rozmyla o tym pomyle doda swoj energi, a wszystko to a do
pewnego piknego dnia, kiedy kto nie odkry samolotu, ale dotar na
wspln czstotliwo, potem rozwin t ide i przeoy j na wiat
materialny.
A: Czy nie istniej myli stworzone przez Boga?
D: Nie. W segmencie Ziemi wszystkie myli stworzone s przez ludzi.
Istniej rwnie inne formy mylowe, stworzone przez inne istoty.
A: Nie rozumiem?
D: Przypumy, e Inuaki wyra zgod na uycie wiata krysztaw do
przetwarzania metali lub korzystania z nich. Wtedy reinkarnuje jedna istota,
ktra zachowaa oryginaln czstotliwo Matrixu, lub wysya si form
mylowo-energetyczn w ziemski segment Matrixu. Czciej korzysta
si z tego drugiego rozwizania.
A: To znaczy, e masz dostp do wiedzy Inuaki i dlatego przyszede
do nas, aby przedstawi t
szczegln wiedz?
D: Tak, ale o tym chciabym opowiedzie nastpnym razem.
IV.
A: Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak dostae si tutaj na
Ziemi i po co? Czy to Ty wybrae miejsce i rodzicw?
D: Nie do koca. Pojawili si w pewnym dostpnym kanale, w odpowiednim
momencie.
A: A Ty przyszede, wcielie si i urodzie jako dziecko?
D: Nie urodziem si.
A: Myl, e si urodzie. Co innego mogo si wydarzy?
D: Jest to troch skomplikowane. Rodzice mieli ju
dziecko, ktre urodzio si normalnie, po dziewiciu miesicach ciy, jak
kada ziemska istota. Niestety byo ono chore i zgodnie z programem musiao
opuci planet. Wtedy przyszedem ja i zajem jego miejsce.
A: Moesz by troch bardziej precyzyjny? Nie rozumiem wszystkiego.
D: Ich dziecko, David, urodzi si, przyszed na wiat,
eby umrze. Taki by jego program. Po 6 miesicach ycia mia umrze.
Wtedy w Matrixie zapada decyzja, e ja zajm jego miejsce.
A: Dobrze, ale w jaki sposb? Czy rodzice nie zauwayli, e maj inne
dziecko?
D: Nie, poniewa znalazem si tam zamiast niego.
A: Podjto decyzj? Nie rozumiem?
D: Dziecko urodzio si zbyt wraliwe. Wci byo chore, przezibione. W
szstym miesicu mama
znalaza je w ku w stanie piczki. Pobiega z nim
do lekarza, gdzie prbowali go oywi, ale bez
11
skutku. Po kilku chwilach, jego serce stano. Wtedy dusza oddzielia si
od ciaa i wtedy ja przejem ciao. Lekarze myleli, e to oni oywili
dziecko, ale tak nie byo. On odszed.
A: I nie zauwayli tego?
D: Nie mogli zauway, poniewa ciao byo to samo. A: wiadomie wstpie
w ciao, z wiedz, e jeste tym kim jeste?
D: Kiedy wstpiem w ciao, wiedziaem, e jestem kim jestem. Prbowaem
pozosta wiadomy, ale
zegar biologiczny i funkcje ciaa pozwoliy jedynie na
to, eby ciao funkcjonowao jako niemowl. Wtedy on wiadomie znikn.
Zapomniaem wszystko, musiaem przej przez wszystkie etapy nauki, jak
kade dziecko.
A: Dlaczego?
D: ebym nauczy si dostosowywa do ziemskiego ycia i czstotliwoci.
ebym zrozumia mentalno
i sposb ycia.
A: Stracie duo czasu!
D: Nie, wcale nie. Cieszyem si radoci i blaskiem
Gwiazdki, ktra jest moim ulubionym witem. Mama powiedziaa mi, e
przyjdzie anio. Byem tak podekscytowany, e nie mogem spa. Wtedy
zaczem rozmyla i w mylach mwi, pytajc siebie o rne rzeczy.
Wtedy kto zacz mi odpowiada. Potrzebowaem do duo czasu, eby to
zrozumie. Najgorsze byo to, e zostaem sam, poniewa ani mama, ani
ojciec nie chcieli mnie sucha. Zabronili mi rozmawia o tym z innymi.
Nawet mj przyjaciel Vladut powiedzia, e jestem nienormalny, i e jeeli nie
skocz z tymi gupotami, nie bdzie chcia si wicej ze mn bawi.
A: Tak nawizae kontakt z Aghatonem?
D: W rzeczywistoci to on nawiza kontakt ze mn. Powiedzia mi, e cay
czas byem obserwowany, i e
nawizali ze mn kontakt, kiedy mj zwizek z Ziemi
by ju cakowicie stabilny. A: Dlaczego?
D: Gdy istniao niebezpieczestwo, e jeeli przypomn sobie kim
jestem, bd chcia opuci
Ziemi.
A: Czyli byo ciko?
D: Tak. Przybyem z konkretnym zadaniem, ktre musz zrealizowa.
A: Aghton opowiada Ci o Inuaki?
D: Nie opowiada. Byo tak, jakbym oglda film. Ogldaem go
wewntrznym spojrzeniem (umysem),
jakbym oglda telewizj w gowie. Wszystko, od
urodzenia na Inuaki do odejcia. Widziaem histori planety, ponownie
przeyem swoje ycie, odzyskaem swoj wiedz. Jeeli nie byem czego
pewien, pytaem i on odpowiada mi w postaci obrazw, gosw oraz
pokazujc mi czstotliwo.
A: Czy umare na Inuaki po to, eby mg tutaj dotrze?
D: Nie, nie umarem. Przeszedem ju na inny
poziom, wiadomie opuszczajc ciao i czekajc na odpowiedni moment, aby
mc tutaj przyj.
A: Czyli rodzice s w pewien sposb wybrani!
D: Nie, to bya decyzja chwili. Bya wczeniej pewna moda para, ktra
podaa ezoteryczn ciek, w rzeczywistoci bdc kontynuacj
pewnej potnej szkoy mistycznej. Dziewczyna miaa zaj w ci i mnie
urodzi, ale si rozmylia i przerwaa ci.
A: Czyli nie powiedzieli jej, e jeste szczegln istot, tak eby otrzyma
wsparcie?
D: Powiedziano jej to, ale ona mylaa, e jest na to
za moda. Wysyane jej byy wiadomoci we nie, ale midzy innymi z
powodu lku nie zrozumiaa ich. W rzeczywistoci, lk i nienawi
s wycznie ziemskimi uczuciami, ktre uniemoliwiaj rozwj i wiedz.
A: Nie moge duej czeka?
D: Nie mogem dugo pozosta w Matrixie. eby duej pozosta,
powinienem zmieni czstotliwo, lub mogem urodzi si jako Inuaki.
Dlatego zdecydowaem, e zajm miejsce Davida.
A: W Matrixie mona pozosta tylko przez okrelony czas?
D: Tak. Tu przed wcieleniem twoja osobowo i wspomnienia pozostaj
w Matrixie. Energia, ktra
jest w Matrixie moe zaburzy integralno istoty, kiedy minie okrelony
czas.
A: Co si stao z dusz Davida?
D: Wrci do Matrixu i teraz czeka na kolejn szans. A: Czy to jest dobre dla
niego?
D: Dosta si na jedno wysze miejsce ni to,
z ktrego przyszed. A: Dlaczego?
D: Poniewa program, z ktrym przyszed zosta w ciele, ktre ja
przejem.
A: A wic przeje jego karm?
D: Nie cakowicie, poniewa wy karm rozumiecie inaczej. Przejem du
cz problemw, ktre
w przeszoci pozostawi w Matrixie, ale tylko t, ktr
przynis ze sob tutaj, eby j rozwiza. Pozostaa cz zostaa w systemie
Matrixu, gdzie nadal jest przechowywana. Przyniesie je ze sob, kiedy tak
zdecyduje.
A: To znaczy, e musisz si teraz konfrontowa z jego problemami?
D: Tak.
A: A jeeli bdzie mia powane problemy zdrowotne? Myl o przyszoci.
D: Wiem, jak je przezwyciy, poniewa jest to
pewien mix tego, co on zostawi i co ja przyniosem ze sob. Poza tym,
wszystko jest do rozwizania, jeeli wiesz jak to dziaa.
A: Tak, z pewnoci. Pod warunkiem, e wiesz.
D: My wiemy. Problem jest w tym, e ziemianie nie chc sta si tego
wiadomi.
A: Opisaby mi jak odbywa si przejmowanie ciaa? D: Jest to odwrotno
tego, co nazywamy mierci.
Balon uwalnia si, kiedy odczy si od nici i wtedy drugi balon zajmuje
jego miejsce. Zaczyna si
ekspansja, od czubka gowy, przez krgosup, pniej dosiga serca, potem
odek, gowa, a na kocu
koczyny. Potem ciao dostaje pewn ilo wiatoci, ktra dociera z pola
Matrixu. Jest to jeden, krtki, ale
intensywny bysk. Potem odczuwasz ciao jako swoje. Czujesz bl, gd,
ukucia, moesz nim sterowa wedle swojego yczenia, kierowa nim.
Jednake, jak ju powiedziaem, miaem ograniczone moliwoci ruchu,
gdy gowa wci miaa moliwoci
6miesicznego dziecka.
A: A jeeli jaka istota przejmie ciao dorosego czowieka? Czy to jest
moliwe?
D: Tak, wtedy dysponuje umiejtnociami dorosego
czowieka i duo wicej moe zrobi.
A: To znaczy, e moe korzysta z jego wiedzy?
D: Nie, rwnie musi przystosowa si do ciaa, wibracji miejsca,
pulsowania Ziemi.
A: Dobrze, ale to znaczy, e jest w nim wielka pustka, amnezja. Nic nie
pamita, nie poznaby rodziny,
przyjaci?
D: Nie, nie miaby amnezji, poniewa wraz z przejciem ciaa,
przejmuje rwnie informacje.
Wspomnienia obecnego ycia skadowane s w ciele
oraz w Matrixie. W Matrixie istnieje ksztat mylowo- energetycznej
formy. W ciele skadowane s wspomnienia, jak rwnie
dowiadczenie i odczucia. A: Nie maj one wpywu na Matrix?
D: Tak, tworz pewne zaburzenia w Matrixie, ale innego rodzaju, wycznie w
segmencie osobowym Matrixu. Ziemskie dowiadczenia i odczucia
zapewniaj normalne funkcjonowanie ciaa. Jest to pewien rodek ziemskiej
komunikacji, ktry jest zasilany energi poywienia i ziemskich
dowiadcze.
A: Kiedy istota dowie si, e ciao od pocztku nie byo jej?
D: To zaley od jego zdolnoci przystosowania. Nie
jest to elazne prawo, ale dowiaduje si po tym, kiedy ciao dostosuje si do
czstotliwoci Ziemi.
A: Wiele osb trafia tu w ten sposb?
D: Nie wiem, ale wiem, e nas z Inuaki jest dziesicioro.
A: Pojawili si w tym samym czasie co Ty?
D: Nie, w rnych momentach. Ja jestem trzeci.
A: Pozostali rwnie to wiedz, s tego wiadomi?
D: Aghton mwi, e poza mn, jeszcze siedmioro moe si komunikowa.
A: Co si stao z t dwjk?
D: Przejcie ciaa nie zakoczyo si sukcesem. Istniej pewne
niebezpieczestwa.
A: Nie ma sposobu, eby to naprawi?
D: Nie ma.
A: Jak dugo tutaj pozostaj?
D: Wraz ze mierci ciaa, program musi si zakoczy.
A: I nic nie mona zrobi?
D: Nie, poniewa trzeba przestrzega Prawa. Wszystko ma swoj
logik.
A: Dlaczego zdarzaj si te nieszczliwe przypadki?
D: Jeeli dobrze rozumiem, w przypadku jednego przejmowanie ciaa
trwao zbyt dugo. Ciao nie dostao wystarczajcej iloci tlenu i doszo do
uszkodzenia mzgu. Drugi uleg wypadkowi podczas przejmowania ciaa.
Istota, ktra byo w ciele, zmienia zdanie podczas, gdy nowa ni
ju si
12
umocnia. W ten sposb w ciele yj dwie dusze. To tworzy wielkie
zamieszanie w systemie, poniewa nikt nie moe w peni kierowa tym
ciaem.
A: Nie byo tego wczeniej wiadomo?
D: Nie, jak moesz wiedzie? Proces si rozpocz, komunikacja, wszystko
byo w porzdku. Jest jeden
bardziej rozwinity ode mnie, gdy oboje rodzicw go
wspiera.
A: Czym si zajmuj jego rodzice?
D: S naukowcami, ale nale do Bractwa Ranego
Krzya, a wic maj wgld w nauki ezoteryczne.
A: Ale nie nale do jakiej organizacji satanistycznej?
D: Nie, to co zupenie innego. To prawda, e istniej i takie kierunki,
ktre swj dobrobyt stawiaj na
pierwszym miejscu w stosunku do rozwoju i prawoci, ale ci, o ktrych
mwimy nie s negatywni.
A: S w Rumunii?
D: Nie, tylko ja tu jestem. Z tych, ktrym udao si uzyska ciao, trjka
jest w Ameryce, jeden we
Francji, jeden w Chinach i jeden w Niemczech.
A: Razem z tob daje to siedem, wic gdzie jest jeszcze jeden?
D: W pewnym szczeglnym miejscu. Aghton nie moe mi powiedzie.
A: Aghton rozmawia tylko z Tob? D: Gwnie.
A: Dlaczego wybra ten kraj-ruin?
D: Jestemy rozmieszczeni w kolejnoci wanoci wydarze, ktre bd
si dziay.
A: Z tego wnioskuj, e wraz z Francuzami
i Chiczykami nie bdziemy uczestniczy w jakich znaczcych
wydarzeniach.
D: Wrcz przeciwnie, ale nie ma tu duo pracy. Wszystko bdzie
przebiega atwo.
A: Dlaczego?
D: Poniewa s na tym obszarze istoty wysoko rozwinite. Kolejnym
pokoleniom zostawiy pewn
energetyczny pul, ktra zawiera bardzo wane
informacje. W pewnym momencie zostanie to odkryte. Jednoczenie,
kiedy stan si dostpne te informacje, dostaniemy rozwizania wszystkich
problemw, ktre powstay w toku ewolucji. Problemw, ktrych rozwizania
s ukryte, zapomniane lub skrzywione.
A: Jaki przykad?
D: Nie, gdy nie jest to moje zadanie.
A: Czy daleko jest ten moment, kiedy bdziemy mogli korzysta z zasobw tej
wiedzy?
D: Nie, ju niewiele czasu zostao, a niektrzy ju z tego korzystaj, i co
wicej przekazuj te
informacje.
A: A my dlaczego o tym nie wiemy?
D: Syszymy o tym, ale nie przyjmujemy tego. Wikszo patrzy na to,
jak na bajk.
A: Czy w caej Rumunii istniay te istoty?
D: Gwnie w rodkowej czci dzisiejszej Rumunii. W pewnym miejscu w
grach znajduje si ogromy
magazyn informacji.
A: Dlaczego nikt o tym nie wie?
D: Aghton mwi, e wielu o tym wie, ale nie chc o tym mwi. Istniej
jednostki, ktre ju tam byy.
A: To jest charakterystyczne dla Rumunii. Jeeli syszysz co czego nie
powiniene wiedzie, mwi
ci, e jeste ignorantem, e co le zrozumiae, lub
e nie jeste jeszcze na tym poziomie, aby odkry sekret.
D: Wszyscy si dowiedz, kiedy nadejdzie czas. A: Co moesz powiedzie o
naszym kraju?
D: Jest to jedyny kraj, ktry ma siedem aktywnych czakr.
A: Inne nie maj?
D: Nie maj. Ziemia jako taka te ma siedem punktw energetycznych,
rozrzuconych po caej planecie, ale
ani jeden kraj nie ma siedmiu energetycznych
punktw. To jest powd, dla ktrego niektre organizacje o negatywnej
energii, chciay pooy rk na Rumunii.
A: Moesz mi powiedzie, gdzie znajduj si czakry planety?
D: Czakry Ziemi s w Kalifornii, Poudniowej
Ameryce, Australii, Anglii, Egipcie, Iraku i w Tybecie. A: A w Rumunii?
D: Jedna jest w Felsszombatfalva (okrg Braa), druga jest w Radnai
havas, trzecia w Silanomljo,
czwarta w Capidava, pita w Sarmizegetusa, szsta w grach Parng, a
sidma w Geta Subcarpati. Nie
w tej kolejnoci, w ktrej wymieniem. Nie mog ich odkry, gdy nie s one
w stu procentach aktywne.
A: Moesz nam co powiedzie o grach Bucegi?
D: W grach Bucegi, jak rwnie w masywie
Ceahlau, istnieje pewien informacyjny skarb, o ktrym mwiem. Gdyby
ludzie si temu przyjrzeli, by moe by zobaczyli. W tych miejscach pojawiy
si pewne twory energetyczne, co jakby piramidy. Teraz widoczne s jako
hologramy, ale z czasem kiedy zbliymy si do pewnych wydarze, wszystko
to bdzie bardziej wyraziste.
A: Jak rol odgrywaj te piramidy?
D: Chroni kraj przed rnymi atakami energetycznymi i emituj pewne
mylowo- energetyczne formy, ktre zapewniaj ochron i rozwj
duchowy. Prbuj podnie pole czstotliwoci caej Rumunii,
zarwno jako miejsca, jak i samych ludzi.
A: Czy czakry te podobne s do centrw energetycznych
czowieka?
D: Tak, s z nimi zgodne. Maj t sam barw i rol. A: Jaki jest ich cel?
D: Konfiguruj, nadzoruj i optymalizuj funkcjonowanie
planety. Tak jak czakry ywych istot,
ktre nadzoruj funkcjonowanie caego systemu. Ludzie maj takie
same centra, gdy s ywi i musz
dopasowa pole czstotliwoci do pola Ziemi. A: A czakry Rumunii?
D: S aktywne dopiero od 1986 roku, osign swoje maksimum w 2011
roku.
A: Jaka jest ich rola?
D: Nie mog powiedzie wicej. Terytorium tego kraju istnieje od samego
pocztku Ziemi. Tutaj stworzone
zostay pierwsze istoty, ktre potem rozprzestrzeniy
13
si na ca planet. Ten kraj bdzie odgrywa wan rol w kolejnych latach.
Zbiorowa wiadomo, ktr pozostawili tu przodkowie, eksploduje,
wypeniajc serca tych, ktrym dane bdzie przey.
A: Wydarzy si to po to, aby przetrwa? D: Tak, bdzie kilka problemw.
A: Jakie to bd problemy?
D: Co zwizanego z wod, ale nie mam prawa wiedzie wicej.
A: Rumuni przykryje woda?
D: Nie, bd to raczej problemy ekonomiczne. Moliwe jest, e nastpi
ogromny kryzy ekonomiczny.
Moe rwnie wystpi due trzsienie ziemi.
A: Moesz to bliej opisa?
D: Nie, chciabym, ebymy teraz skoczyli. Poprosiam Davida, aby zanim
odejdzie, pozwoli mi
porozmawia ze swoj matk. Chciaam dowiedzie
si od niej, czy dziecko rzeczywicie urodzio si z nadzwyczaj wraliwym
ciaem i czy przez pierwsze
6 miesicy rzeczywicie wci byo chore. Dowiedziaam si, e w
tym czasie przeszo cikie
zapalenie puc, z powodu ktrego ledwo pozostao przy yciu. Co gorsze,
wystpia nietolerancja
antybiotykw i lekarze dwa razy prbowali go oywi. Dowiedziaam si od
niej rwnie tego, e wszystko
to byo jak cud, poniewa po tym wydarzeniu David pozosta waciwie
zdrowy i ju nigdy wicej nie mia
takich problemw. Odprowadziam j do drzwi i poegnaymy si. Zanim
odesza, odwrcia si do
mnie i szepna:
- Zna Pani to uczucie Nie chciaabym, eby Pani pomylaa, e jestem
szalona, ale kiedy otworzy
oczy, miaam wraenie, e to nie on. Rozmawiaam
o tym rwnie z ksidzem, odbylimy pewien rytua oczyszczenia, ale czy to
moliwe, e mgby by nawiedzony?
Otworzyam usta, eby odpowiedzie, ale uprzedzia mnie i powiedziaa:
Prosz mi nie odpowiada, nie
jestem na to przygotowana. Nie chciaabym y pod
jednym dachem z jakim strachem na wrble.
Kiedy odjechali, utonam we wasnych mylach. Mylaam, e
dobrze byoby, gdyby matka
przesuchaa nagrania z naszych rozmw.
Zdecydowaam jednak, eby tego nie robi, dopki nie osigniemy na ten
temat jakiego porozumienia.
V.
A: Czy chciaby co szczeglnego mi przekaza?
D: Nie, po prostu zadawaj mi pytania. Aghton powiedzia mi tyle, eby
wspomnie o szeciu rytuaach oczyszczenia, ktre ze mn odprawiono.
Mama chciaa, ebym powiedzia jej pewne rzeczy, szczeglnie dlatego, e
ludzie wygldajcy na ksiy chcieli co wiedzie, ale zmienia zdanie, gdy
popsuoby to stosunki w rodzinie.
A: Dlaczego mylisz, e to nie byli ksia, a tylko ludzie, ktrzy tak wygldali?
To nie byli ksia?
D: Tak, byli, ale dziaali w imi wasnych przekona.
A: Znasz to powiedzenie: rb tak, jak ksidz naucza, a nie tak, jak czyni.
D: Nie. Poniewa trzeba czyni i mwi to, co uwaasz, e jest prawe i dobre.
Dawa przykad swoim zachowaniem, swoj wibracj i swoimi
dowiadczeniami, poniewa jako istota ziemska powiniene dawa
wiadectwo. Takie jest twoje zadanie. Dlaczego niektrzy przekonuj innych
do takich rzeczy w ktre sami nie wierz?
A: Gdy istniej pewne sposoby zachowania i pewne zasady moralne.
D: To prawda, ale powinni je szerzy tylko ci, ktrzy w nie wierz i yj z nimi
w zgodzie.
A: W porzdku, wrmy do czakr. Chciaabym Ci zapyta czy Inuaki take
maj siedem czakr?
D: Nie, maj dziesi. Maj siedem takich jak
Ziemianie i trzy, ktre s jak rwnolege piercienie umieszczone nad gow.
A: Czy mam rozumie, e pozostae trzy s takie
same pod wzgldem energii? D: Nie, zupenie nie.
A: Czym si rni?
D: My, tutaj na Ziemi mamy sidem czakr, ale rwnie wok naszego
ciaa mamy sidem pl
energetycznych, ktre maj ten sam kolor, jak czakry.
Umieszczone s jedne na drugich, podobnie jak krgi.
A: Nazywamy to polami bioenergetycznymi.
D: Dobrze, ale te bio-pola s charakterystyczne tylko dla Ziemi. Na Inuaki
nie s one obecne. Istniay
kiedy dawno, ale kiedy planeta wykonaa skok,
przetworzyy si one w idealne energetyczne kule. Maj kolor zota.
A: Jaki jest cel tych kul?
D: Pomagaj w udoskonalaniu i utrzymywaniu rwnowagi organizmu. Z
ich pomoc mona si
komunikowa, gdy kiedy masz takie yczenie, one
rosn i dosigaj istoty, z ktr chcesz si porozumie. Z pomoc tych kul
aktywuje si rwnie Merkaba. W rzeczywistoci z pomoc tych kul, wszystko
si odbywa.
A: Czy my te bdziemy je mieli po skoku?
D: Tak, ale teraz prbuj przeprowadzi pewien eksperyment.
A: Czyli?
D: Prbuj przej przez skok i zatrzyma obecne ciao.
A: Czyli Inuaki nie zatrzymali swojego ciaa?
D: Tylko jego form. Ich ciao stao si lejsze, bardziej napenione
energi, caa planeta zmienia si
strukturalnie i energetycznie. Chc zatrzyma
struktur molekularn. Tylko DNA si zmieni. U ludzi aktualnie aktywna jest
tylko kodw. Pozostae nie funkcjonuj.
A: Co oznacza ich aktywizacja?
D: Wraz z aktywacj wszystkich kodw DNA, czowiek bdzie w
stanie zatrzyma wiato Matrixu w ciele, czstotliwo, gos i informacje. Co
oznacza, e bdzie w zupenoci podczony do pulsu Wszechwiata, do
jego oddechu. Bdzie y w harmonii z nim. Powinna zobaczy jak
funkcjonuje DNA jako porednik w emisji gosu, wiatoci i
informacji.
14
A: Co rozumiesz przez puls Wszechwiata?
D: Wszechwiat rwnie ma swj puls i wibracj. Emitowany on jest
przez galaktyki, a pniej przejmowany przez system soneczny i
Ziemi. Potem przejmuje go gowa, ktra przekazuje go do serca, a ono
przenosi wibracj na cae ciao. Obecnie tak si dzieje, ale poniewa kody
DNA s czciowo zablokowane, czowiek przyjmuje tylko wibracji.
A: Ty te masz tylko wier aktywnych kodw?
D: Nie, ja mam blisko 70% aktywnego DNA. W istocie nie jestem jedyny. Jest
nas cakiem sporo.
A: Dlaczego nie aktywuje si kod kadego?
D: Poniewa nie kady wykona skok. Dla tych, ktrzy nie id z nami dalej,
nie ma sensu, aby ich kod si
aktywowa. Gdyby wszyscy z aktywnym kodem
odeszli do Matrixu, stworzyoby to wielkie zamieszanie w segmencie
Matrixu, do ktrego nale, jak rwnie wrd istot. Oni musz pozosta w
Matrixie, dopki na pewnej innej planecie nie odbdzie si taki skok. Miaoby
to dla nich powane konsekwencje, poniewa w trakcie jednego ycia
musieliby rozwiza wszystkie mylowo- energetyczne formy, ktre maj
negatywny wpyw, aby mogli zosta odesani we wasny segment Matrixu.
A: A dla tych, ktrzy zostaj tutaj, kiedy ich kod w peni si aktywuje?
D: Tym szybciej, im szybciej odbdzie si skok. Kody zaczynaj si
aktywowa, ale dopiero pniej
osign swoje maksimum. A: Dlaczego?
D: Poniewa na planecie Ziemia dopiero po skoku bdzie dobrze. Obecnie
Ziemia cierpi, gdy jest
przepeniona sprzecznymi energiami. A: Czyli?
D: Wiesz, e s tylko dwie pojedyncze wibracje, ktre s wane: nienawi
i mio. Pozostae s tylko
nastpstwami tych dwch.
A: Ale czowiek w czasie swego ycia dowiadcza wszystkich uczu.
D: Tak, ale przyszed czas, eby podj decyzj, po
ktrej stronie chcemy by. Nadszed czas, e dowiadczamy tego, co z siebie
emitujemy, poniewa Ziemia ju wicej nic od nas nie przejmuje. Co wicej
zwraca nam to, czego dowiadczalimy przez cae ycie. Tak rwnie dzieje
si z Matrixem. Cakowity proces oczyszczenia jest w toku.
A: Jest to przyczyn rwnie wielu chorb, czy nie? D: Moe to by jedno z
wyjanie.
A: Jak si wyzwolimy z wielu negatywnych emocji?
D: eby si wyzwoli od negatywnych odczu, musimy si nauczy si
podda, stan z nimi twarz
w twarz i je przeobrazi.
A: Tak, dobrze, ale jeeli boisz si psa? Nie mona nic zrobi?
D: Mona. Musisz kocha psy. Rozmawiaj czsto z ich balonem, ktry
nimi steruje. Wysyaj myli
wybaczenia, mioci i pomocy. Wysyaj to wszystko do Matrixu, do ich
gatunku. Moesz w ten sposb
sobie radzi zarwno ze strachem, jak i z nienawici.
Musisz szuka, wyprowadzi
wszystko na pole wiadomoci i potem przeobrazi to w mio i wiato.
Musisz to uczyni, eby mc przyj now energi.
A: To jest jaka nowa, specjalna energia? D: Nie, to jest eska energia.
A: Ale ona ju istnieje?
D: Tak, ale nie bya energi dominujc. Cay czas dominowaa mska
energia. To si teraz zmienia,
energie na Ziemi musz si zrwnoway, zarwno w
intensywnoci, jak i w wibracji. Nastanie pewien rodzaj zrwnowaonej
siy.
A: Prawd jest, e jeeli siy s rwne, wtedy si wzajemnie znosz.
D: To jest dobre, poniewa rwnowaga oznacza doskonao.
A: Ale kobiety miay wiodc rol w pewnym czasie? D: Tak, a potem
nastali mczyni, potem znowu
kobiety, i znowu mczyni. Byy cztery podobne cykle i teraz
wstpujemy w pity. W rzeczywistoci
odpowiada to pewnym zdarzeniom. A: Jakim zdarzeniom?
D: Najpierw by cykl ognia, potem ziemi, nastpnie cykl powietrza, a na
koniec cykl wody.
A: I co jeszcze pozostao?
D: Pozosta cykl eteru. Teraz w niego wstpujemy. Myl o eterze jako o
jednej z cech Matrixu. Kiedy
w Matrixie wszystko bdzie w rwnowadze, wtedy
i tutaj bdzie musiao by w rwnowadze. A: Powiedz, czy te cykle s
zaplanowane?
D: Wszystko jest zaplanowane. We Wszechwiecie wszystko funkcjonuje
wedug pewnej logiki. Nic nie
zdarza si przypadkowo. A: Jaka to logika?
D: S to prawa Wszechwiata. Wszechwiat funkcjonuje zgodnie z
nimi, ale wszystko opiera si
na mioci.
A: Kiedy mwisz o mioci, mylisz o ziemskiej mioci?
D: Mio, ktrej moemy dowiadczy to tylko jedna
maa cz mioci, ktra istnieje w Matrixie jako forma mylowo-
energetyczna. Tutaj nie moesz w peni jej dowiadczy w sobie.
A: Podaj jaki przykad.
D: Mio Wszechwiata to harmonia na Ziemi, pokj, zadowolenie,
szacunek, zrozumienie, pojednanie z samym sob. Jest to mieszanina
wszystkich tych rzeczy. Co jak wielka skoncentrowana kula.
A: Czy dugo jeszcze musimy czeka?
D: Nie, przed nami nie ma ju dugiego czekania.
A: Mylisz, e ludzie tak szybko pozbd si starych nawykw?
D: Tak, poniewa ci, ktrzy zostan, bd posugiwa si zupenie
nowymi cechami. Automatycznie
powi si z now energi i informacjami. Z tego powodu ich ja zacznie
si zmienia, nabiera
ksztatu. Wszystko to dociera bdzie z wewntrz. A: I jak bdzie to wyglda
energetycznie?
D: Otworz si czakry, ktre bd funkcjonowa z maksymalnymi
parametrami, optymalnie.
W momencie kiedy najwiksza rodkowa czakra osignie swoje
maksimum, zaczn aktywowa si
15
trzy grne. One bd zaczyna aktywacj jedna po drugiej. Kiedy ju
pierwszy piercie osignie poow swojego maximum, wtedy zacznie
aktywowa si kolejna, a kiedy ona osignie poow, zacznie aktywowa si
trzecia. Czyli po zakoczeniu drugiego piercienia, trzeci osignie poow
pojemnoci.
A: A trzecia?
D: Ona automatycznie zakoczy aktywacj. Nie ma oglnej zasady, jedne
kocz wczeniej, jedne pniej, to wszystko sprawa indywidualna. Wtedy
kiedy wszystkie trzy s aktywne, wtedy aktywuje si rwnie zota kula,
ktr posuguj si rwnie Inuaki. A: Ale nie bdzie rnic midzy ludmi?
D: Nie, poniewa aktywacja balonw odbywa si bdzie jednoczenie. Tak
czy owak, zaley to od czstotliwoci Ziemi. Pojawi si znak aktywacji z
Matrixu, wtedy kiedy ludzie i Ziemia bd na wsplnej czstotliwoci.
A: Ale jeeli bd jeszcze ludzie, ktrzy si nie aktywowali?
D: To jest niemoliwe. Musisz zrozumie, e rzecz
dotyczy tylko energii. Poza tym, odbir energii zmienia si od
czowieka do czowieka.
A: Czy to moe potrwa setki lat? D: Nie, absolutnie nie.
A: Jak mylisz, jak dugo bdzie trwaa asymilacja? Maksymalnie?
D: Okoo trzy lata, jeeli mierzymy w obecnym czasie. A: Zawsze podkrelasz
obecny teraniejszy czas
Wic bdziemy inaczej mierzy czas? D: Wtedy ju nie bdzie czasu.
A: Znaczy, e nie bdziemy wicej mieli czasu jako jednostki?
D: Nie, poniewa czas nie bdzie ju istnia.
A: Dobrze, jeeli wicej nie bd istniay lata, w jaki sposb bdziesz wiedzia
ile masz lat?
D: Nie bdziesz ju miaa wieku. Musisz zrozumie,
e obecnie czas to jest linia. Zaczynasz w jednym punkcie i docierasz do
kolejnego. We Wszechwiecie po prostu jeste wszdzie w tym samym czasie.
Nie musisz wyruszy skd, eby gdzie dotrze.
A: Tak, ale do czego musisz si przyrwnywa.
D: Tak, bdziemy si przyrwnywa bezporednio do uderze serca
Wszechwiata.
A: Powiedziae mi, e wy liczycie obroty planety. To
znaczy, e musi istnie jaka jednostka miary czasu! D: Tak jest, ale
obrotami planety rzdzi puls Wszechwiata. Inuaka jest taka, jak
jedno z serc Matrixu. Jak nasze serce bije, tak Inuaka obraca si wok
swojej osi w rytm Matrixu.
A: Czy Inuaka jest sercem Matrixu?
D: Jednym z serc. Mwi w ten sposb, eby zrozumiaa. Kada planeta,
ktra wykonaa skok, jest swego rodzaju sercem. Bardziej dokadnie czy si
z pulsem Wszechwiata i pozostaje w doskonaej harmonii z nim.
A: Powiedziae, e prbujemy uczyni skok w raz z ciaem. Dlaczego?
D: Dlatego, e nikt dotd tego nie uczyni. Po to we
Wszechwiecie jest taka prba, eksperyment, nasta czas, e moe si to
wydarzy.
A: I jest to pewne, e stanie si to na Ziemi? D: Mona tak powiedzie.
A: A na pozostaych planetach, ktre wykonay skok, dziao si tak samo?
D: Nie. Wysali mnie, jak rwnie pozostaych Inuaki,
ebymy wam objanili niektre rzeczy, aby wikszoci ludzi na planecie
mogo si uda. Prbujemy masowo podnie wiadomo, a moe si to
wydarzy jedynie poprzez przekazywanie wiadomoci.
A: Mylisz o faktach, ktre nadejd?
D: Nie, myl o tym, e ziemianie musz dowiedzie si kim s w
rzeczywistoci, skd tutaj przyszli, kto ich prowadzi i gdzie jest ich miejsce
we Wszechwiecie.
A: Kim jestemy?
D: (zmienionym gosem) Jestem Aghton i przyszedem
powiedzie wam, e jestecie istotami
wiata. e jestecie dziemi Matrixu, moe
najdoskonalszymi, macie w sobie wszystkie elementy Matrixu, zarwno na
polu czstotliwoci, jak i energii. Wasz wyszy byt, doskonao, stanowi
nieskoczono, i dlatego musicie si w ten sposb manifestowa. Jestecie
stworzeni z pulsu Wszechwiata, z ducha Stworzyciela i z woli boskiej.
Jestecie jego dziemi, dysponujecie jego waciwociami, potencjaem i
moliwociami. Teraz macie moliwo stania si aktywnymi, eby
wiadomie uczestniczy we wsptworzeniu. Obudcie si!
Suchajc tych sw, zobaczyam, e David opad na leank. Podeszam do
niego, ale go nie dotknam, gdy otwierajc oczy powiedzia: Przepraszam,
ale poczuem jakby prd, ktry przeszed przez moje ciao i mnie osabi.
Podaam mu szklank wody, unikajc wzmianki, e ostatnie sowa i zdania
wypowiedzia cakiem innym gosem.
Spojrzaam w jego jasne oczy, oczy siedmiolatka i pomylaam, ile
tajemnic Wszechwiata skrywa si
za jego jasnymi oczami.
- Przypuszczam, e dzisiaj na tym poprzestaniemy!
powiedziaam koczc rozmow.
VI.
A: W poprzedniej dyskusji zatrzymalimy si w momencie, kiedy
przyszede do nas przekaza wiadomo. Czy moesz teraz omwi w
czym rzecz?
D: Tak, ale zanim zaczn opowiada w detalach, musz wam powiedzie
pewne rzeczy o Inuaki.
A: Prosz.
D: Dosy dawno temu, moe przed okoo omioma tysicami lat jeeli
liczy w obecnych latach
Inuaka bya planet podobn do Ziemi. Zasiedlay j
prymitywne istoty, ktre tylko nieznacznie przypominay dzisiejszych Inuaki.
Nie byli inteligentni i nie posiadali waciwoci dzisiejszych Inauki.
Co godne uwagi, to skad gleby, ktra bya bogata w mineray i krysztay.
Szczeglnie w krzem. Woda i powietrze byy czyste. Z tego powodu planeta
staa
16
si celem galaktycznych najedcw. W pewnym szczeglnym miejscu,
pewnego dnia, pojawi si statek kosmiczny. May statek kosmiczny,
podobny do tych, ktrymi dzisiaj my posugujemy si dla potrzeb
osobistych. Tym statkiem dotary dwie istoty, niezwykle agresywne, ale
rozwinite. Istoty te pobray prbki gleby do bada i odjechay. Wzili ze sob
dwch chopcw z Inuaki. Cz mieszkacw, z ktrymi nawizali
kontakt, mylaa, e zostali nawiedzeni przez istoty nadprzyrodzone.
Myleli tak z powodu statku kosmicznego oraz przedmiotw, ktre
zostawili na Inuaki. Jeeli teraz by si im przyjrze, te przedmioty podobne
byy do anteny, w ksztacie paraboli. Spoeczestwo byo za
rozwojem wiedzy, wic zaczli ich docenia i szanowa. Mino duo
czasu od tego spotkania, moe okoo dwie generacje Czy cokolwiek jest dla
Ciebie niejasne?
A: Jak dugo yli Inauki w tym czasie?
D: Najstarsi na planecie mieli okoo 45-50 ziemskich lat.
A: Czy Inuaka wygldaa tak samo jak teraz? Myl tu o grach, klimacie
D: Inuaka bya wtedy naraona na dziaanie ywiow. Wystpoway
silne wiatry, ale trway one
krtko. Jak rozumiem, istniaa zima i bya ona niezwykle chodna.
Istniay gry, wzgrza, doliny
i rwniny, ale nie znajdoway si one tam, gdzie w tej chwili si znajduj.
A: Czy ludno bya naraona na niebezpieczestwo?
Na przykad ze strony istot
misoernych?
D: Tak, najwiksze niebezpieczestwo kryo si w wodach. yy tam
gigantyczne stworzenia podobne
do krokodyli, ktre czasowo opuszczay wod
i dziesitkoway populacj. Dlatego ludzie przywykli mieszka i spa
na wysokich skaach lub na drzewach. Budowali sobie pewien
rodzaj domu z winoroli (lian) i grubych gazi. Tam nocowali.
A: Mieli zwierzta domowe? D: Tak.
A: Jedli je? D: Tak.
A: Czy gotowali jedzenie, znali ogie?
D: Ale nie tak jak teraz. Nie umieli zapali ognia zapakami albo
zapalniczk. Istniay miejsca w glebie,
z ktrych pozyskiwali ogie. To byo naturalne.
A: Co jeszcze jedli?
D: Roliny, ale ich nie przetwarzali. Zbierali je i po prostu jedli. Nie mieli
garnkw do gotowania. Bro
bya gwnie z kamieni i drewna powizanych
winorolami. A: Co pili?
D: Wod.
A: Morsk?
D: Nie, ze rda. Nie mogli zblia si do morza, gdy bali si ataku, a i sama
woda nie bya pitna.
A: Dlaczego yli tak krtko?
D: Najczciej byli zabijani lub ulegali wypadkom. Przyczyniay si do
tego rwnie choroby, jak rwnie
walki midzy plemionami.
A: Dlaczego walczyli?
D: Poniewa yli w zamknitych grupach, swego rodzaju klanach, i
kiedy si spotykali zawsze koczyo si bijatyk albo nawet walk.
A: Czy mieli przywdcw?
D: Przywdc bya zawsze najstarsza osoba w plemieniu. Kiedy
umieraa, przywdztwo przejmowa kolejny najstarszy.
A: yli w staych zwizkach, w parach?
D: Nie, kady by z tym, z kim chcia by, ale tylko wewntrz grupy.
A: Rozumiem.
D: Jak wspomniaem, miny dwie generacje od przybycia tamtych
istot
A: Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wyglday te
stworzenia, ktre przyszy z kosmosu?
D: Byli podobni do dzisiejszych Inuaki, ale ich skra bya ciemnobrzowa, a
oczy szare jak popi. Kiedy
mwi, e byli podobni, chodzi mi o to, e mieli
podobny ksztat, ale na plecach wzdu krgosupa mieli szare kolce. Ich
skra bya szorstka i mieli szczeglny zapach
A: Jaki zapach?
D: Interesujcy, co jakby wymiesza zapach myszy i siarki.
A: Czy oni byli dobrzy?
D: Na pocztku byli niezwykle dobrzy. Chcieli pozyska
zaufanie ludzi, dlatego przybyli
w towarzystwie podobnych im istot. Inuaki nie
zorientowali si, e byli to potomkowie tych Inuaki, ktrych wczeniej
zabrali ze sob. Dziki temu, spotkanie dwch ras odbyo si bez
problemu. Ci nowi mieszkacy przyczynili si do rozwoju planety i
spoeczestwa. Przywieli zarwno proste, ale i bardzo skomplikowane
maszyny. Nauczyli ich jak posugiwa si ogniem i maszynami. Wybrali
kilku z nich, wyksztaconych, na wodzw i nauczyli jak naley
zarzdza narodem. Wkadali im na czoo cienkie piercienie, mwic, e
s to jakie anteny. Pokonali bestie zamieszkujce wod, aby umoliwi
dalsze zasiedlenie i wykorzystanie wody. To, czego Inuaki nie zauwayli, to
to, e potomkowie, ktrzy rodzili si po kolonizacji byli inni. Byli
podobni do starych mieszkacw, ale byli bardziej skonni do poddania i
posugiwali si wikszymi moliwociami. A: Dlaczego?
D: Poniewa rasy zostay zmieszane. Ich wasne geny pomieszay si z
Inuaki. Byy to nowe pokolenia,
ktre zajmoway wicej i wicej miejsca na planecie.
A: Po co to robili?
D: Potrzebowali wykwalifikowanych pracownikw, ktrzy obsugiwaliby
przywiezione maszyny.
A: Czego oni tak naprawd szukali?
D: Zota, krysztaw i innych mineraw. A: Co z nimi robili?
D: Wikszo materiaw wywozili i korzystali z nich gwnie do budowy
statkw, ale rwnie po to, eby
mc utrzyma gatunek. A: Kim oni byli?
D: Nazywali si Anunaki i przyszli z innego systemu, z systemu Drakula.
17
A: Czy ten miks genetyczny by korzystny?
D: W pewien sposb bardzo, poniewa Inuaki bardzo si rozwinli. Zaczli
rozumie pewne rzeczy, sprbowali nowych, zaczli si rozwija. Budowali
domy nad ziemi i zaczli organizowa co w rodzaju miast.
A: Czy wszyscy si zmienili?
D: Pozostay pewne osamotnione klany, ale Anunaki si z nimi rozprawili,
gdy byli bardzo agresywni.
A: Czy dziki tym genetycznym manipulacjom czas ycia si wyduy?
D: Cykl ycia Inuaki sta si duszy, szczeglnie dlatego, e przestay istnie
niebezpieczestwa. Nie
istniay ju wojny i morderstwa. ywno staa si bardziej rnorodna,
gdy nowo przybyli nauczyli ich
uprawia ziemi. Pozostay niektre wypadki, ale byy one rzadkie. Jedyny
problem by taki, e czasami
jaki Inuaki znika. A Anunaki mwili, e zosta przeniesiony na wyszy
poziom. To byo niezwyke.
Zaszczepili w nich ide o wyszym bogu i wyszych przywdcach.
A: Co jak pewien rodzaj wiary?
D: Ale to bya nieszczera, nie prawdziwa wiara. Poniewa Inuaki
odziedziczyli wiar od przodkw, e
Anunaki przynieli ze sob systemy obronne.
A: Jak dugo trwaa kolonizacja?
D: Okoo 30 tysicy lat. Dotd na planecie yo si w kryzysie.
A: Co si stao pniej?
D: Przez przypadek jeden z Inuaki zdj piercie z gowy. Na pocztku
zdejmowa go tylko wtedy, kiedy nie widzieli go Anunaki. Czynic to coraz
czciej, pozna cechy swoich wadcw. Co wicej zacz odczuwa ich
zapach i czstotliwo. Zauway te kiedy, e zjedli jednego Inuaki.
A: Jak go zjedli?
D: Po prostu. To by rytua. A: Jaki rytua?
D: Przywizywali dwie nici do piercienia, ktry by
w pewien sposb poczony z wielkim krysztaem. Kiedy odwraca gow w
d, po prostu przecinay mu gardo. Krew, ktra wypywaa bya zbierana do
zbiornika i wszyscy obecni j pili. Ofiara bya potem dzielona na czci, a
miso dzielone pomidzy uczestnikw. Resztki wyrzucali do morza.
A: To znaczy, e w rzeczywistoci byli li?
D: Bardzo. Dzisiaj wiemy o nich duo wicej. Byli negatywnymi istotami.
Przypominali szaracz, ktra
zalewa rolinno i nic po sobie nie zostawia.
Przyszli, kolonizowali, zabijali, kradli zoa i mineray, zanieczycili
planet, a potem odeszli szuka kolejnej.
A: Dlaczego tak robili?
D: Poniewa ich planeta bya ju wyczerpana i chwilowo
niezamieszkaa. Starali si zapewni przetrwanie swojego gatunku, a do
tego potrzebne byy im krysztay. Poniewa ich statki skaday si ze stopu
zota i krzemu. Nie mogli zabija siebie nawzajem i dlatego musieli szuka
innych planet.
A: Czy ywili si tylko misem?
D: Jedli tylko miso, ale uzupeniali swoje ycie emocjami.
A: Co masz na myli? Jakimi emocjami?
D: Zbierali je od ofiar w krysztaach, o ktrych wspomniaem poniewa w
chwili mierci uczucie strachu jest bardzo silne i w chwili mierci
przejmowali te wibracje.
A: Co masz na myli w chwili mierci?
D: Energia, ktra jest emitowana w chwili mierci jest bardzo silna. Jest
rwnie silna jak w chwili narodzin.
Zbierali t energi i w potrzebie z niej korzystali.
A: Dobrze, ale do czego jest dobra ta energia?
D: Oni yj z pomoc tej energii. Zrozum jedno: nie dysponuj adnymi
pozytywnymi uczuciami. Nie
wiedz czym jest mio. Nie wiedz jak j
manifestowa, a co wicej trzymaj j daleko od siebie. S najciemniejszymi
istotami Wszechwiata. Nie maj wyrzutw sumienia i nie odczuwaj
poczucia winy. Ich jedynym celem jest przeycie.
A: Czy dzisiaj te yj na Inuaki?
D: Nie, ju dawno opucili planet. W sumie yli tam okoo dwiecie tysicy
lat.
A: Powiedziae, e trzydzieci tysicy.
D: Trzydzieci tysicy lat trzymali planet w niewoli, e tak powiem.
Dokadniej, Inuaki si zbuntowali po trzydziestu tysicach lat. Byy to
nieprzyjazne spotkania z wielkimi stratami po obu stronach. Sytuacja
wygldaa na nie do rozwizania, ale Anunaki po pewnym czasie zdecydowali
si odej. W rzeczywistoci byo to oszustwo, poniewa tylko odegrali rol, e
odchodz. Z pomoc kilku wiernych Inuaki, zbudowali podziemne bazy, do
ktrych si przenieli. Tam yli przez prawie dwiecie tysicy lat. Stamtd
sterowali planet, kontynuujc tym samym swoj dziaalno.
A: I Inuaki si nie zorientowali?
D: Nie. Co wicej, wodzami planety zostali ci Inuaki, ktrzy byli im wierni.
Grali podwjn gr, suc
Anunaki.
A: Dobrze, ale w pewnym momencie wymarli
D: Tak, ale moc wadzy pozostawili swoim potomkom, ktrzy byli specjalnie
w tym celu wyszkoleni.
A: Czy to oznacza, e na Inuaki istniay paace
podobne do ziemskich, krlewskich paacw?
D: Oczywicie, jest to jedna z wiodcych form w Matrixie.
A: I my wszyscy moemy j wybra?
D: W pewnym momencie jest to po prostu przyjmowane! Jeeli
przyjmujesz jak rzecz, przyczaj si do tego i inne istoty,
wtedy wytwarzasz wi z segmentem Matrixu, w ktrym jest to stworzone i
ktry umoliwia, e ta myl si materializuje.
A: Jak sprawilicie, eby odeszli?
D: To si wydarzyo po tym, kiedy ju bezlik pokole y w pozycji sugi. W
pewnym momencie historii,
wrd Inuaki zmienia si czstotliwo. Nowy poziom
energii nie pozwoli Annunaki, eby yli na zajtym przez siebie obszarze. Po
prostu nie mogli duej przetrwa i sami opucili planet.
A: Dokd odeszli?
18
D: Na inne planety. Szukali takiej planety, ktra odpowiada ich warunkom
ycia, gdzie istnieje powietrze, mineray itd.
A: Ale Inuakom pozostay ich maszyny?
D: W konstrukcji nawet obecnie uczestniczy ich DNA. Po skoku, trzeba byo
jeszcze tysic lat, ebymy si
wyzwolili od negatywnych wpyww. Myl
o wszystkich.
A: Ale jak zrozumiaam, oni ju dawno przedstawiali si pozytywnie.
D: Tak, to znaczy, e kady moe si zmieni. Tylko
trzeba chcie.
A: Ale Inuaki ju przed skokiem doszli do tego kim s w rzeczywistoci?
D: Tylko niektrzy. Poniewa wszystko byo
zorganizowane tak, eby rzeczywisto bya niewidoczna. Inuaki byli
prowadzeni przez ich sugi. Ci, ktrzy mieli odwag wyrazi swoje wtpliwoci
umierali lub byli poddawani specjalnej obrbce, w ktrej amano
im wol i wszelki opr. Spoeczestwo jest tak skonstruowane, e
nikt nic nie moe zrobi.
A: Ale dzisiejsi Inuaki jako gatunek rozwinli si dziki genetycznej
manipulacji Anunaki i im
zawdziczaj, e s tu, gdzie s.
D: Tak, jako gatunek rozwinli si dziki wpywom
Anunaki.
A: Znaczy, e Anunaki jako gatunek s rozwinici?
D: Tak, w wielu aspektach byli rozwinici. Przede wszystkim byli na
wyszym poziomie inteligencji,
a wic umieli si porozumiewa telepatycznie. Znali
rwnie sposoby dalszej komunikacji, przemiany myli, jak rwnie
posugiwali si wielce rozwinit technologi.
A: Moemy powiedzie, e byli jak bymy dzisiaj powiedzieli
paranormalni?
D: Tak.
A: Ale poprzez skrzyowanie nie przenieli swoich cech na Inuaki?
D: Nie, poniewa byli oni zatruwani substancjami, ktre byy
transmitowane do wody, ziemi i powietrza.
A: Jakimi substancjami?
D: Substancjami, ktre zapobiegay dostpowi do informacji. Te cechy
mogy si zamanifestowa
dopiero po skoku.
A: Rozumiem, ale to prawda, e Inuaki stali si tak rozwinici dziki
Anunakom.
D: Tak.
A: e gdyby ich nie byo, Inuaki nie byliby tym czym s.
D: Oczywicie.
A: Czyli to znaczy, e w pewien sposb kolonizacja bya wczeniej
zaplanowana, eby planeta si rozwina?
D: Tak. I oni musz by do czego przydatni, poniewa we
Wszechwiecie nie istnieje nic, co
byoby nieprzydatne.
A: Czy Anunaki przedstawiaj jak star ras? D: Nale do jednych z
pierwszych istnie.
A: Oni rwnie przyszli z Matrixu?
D: Wszystko powstao z Matrixu i wszystko tam wraca.
A: Ale oni maj swoje miejsce, pewien odpowiadajcy im segment
Matrixu? Jeli istniej genetycznie
zmodyfikowani Inuaki, czy wracaj oni do segmentu
Matrixa odpowiadajcego Anunaki?
D: Nie, zostaj w segmencie odpowiadajcym Inuaki. A: A ci Inuaki,
ktrzy zostali umierceni przez
genetyczne manipulacje?
D: Oni rwnie trafili do segmentu Inuaki, skd reinkarnowali i przejli
DNA Anuaki.
A: To znaczy, e nie moesz wyj z segmentu
Matrixu, do ktrego naleysz bez wzgldu na to, jak jeste rozwinity?
D: Tak jest. Wszyscy razem, albo nikt.
A: A nasi wici, o ktrych mwi, e odeszli do
Boga?
D: Odeszli do segmentu Matrixu dla planety Ziemi, skd reinkarnuj, jeli
tak jest im dane lub zostaj tam jako przewodnicy. Tak si dzieje z tymi,
ktrzy odrobili wszystkie swoje lekcje i potwierdzili to swoimi czynami.
A: eby dobrze zrozumie, bez wzgldu na to jak jeste rozwinity, tylko wraz
z innymi moesz przej
do innego segmentu Matrixu?
D: Tak. Gdy wszyscy jestemy razem. My i nasza planeta. Tylko razem
moemy si rozwija.
A: Co jeeli wikszo si rozwija, a niektrzy nie. Co si z nimi dzieje?
D: Jeeli wemiemy pod uwag konkretnie Ziemi, ktra jest gotowa do
wielkiej przemiany, wtedy
sytuacja moe by troch inna. Nie zdarza si czsto, eby planeta
wykonywaa skok, potrzebne jest par
tysicy lat przygotowania. Przez ten dugi czas ludzie przychodz,
reinkarnuj, przyjmuj rne wibracje
przechodzce przez ca planet i jej wszelkie stany. Teraz przyjmijmy, e
jestemy gotowi na poziomie
Matrixu. Ci, ktrzy nie odpowiadaj temu poziomowi, wracaj do
Matrixu, gdzie zostaj dotd a
urzeczywistni si skok i wszystko si ustabilizuje. Wtedy zostanie
zdecydowane kto dostanie szans
powrotu na Ziemi. Pozostali zostan usunici z segmentu i odejd
do segmentu stworzonego
specjalnie dla nich. Tam bd dusze z rnych segmentw, ale
kompatybilne. Zjednocz si one
i stworz nowy poziom w Matrixie. A: Zaczn od pocztku?
D: Na jakiej nowej planecie, zaczn od pocztku. A: Jak na tej,
zapominajc, e ju yli?
D: Oczywicie. Jak ju powiedziaem, takie jest
Prawo.
A: Znaczy, e ci, ktrzy si nie podporzdkuj wikszoci, opuszcz nas!
D: Mog by i tacy, ktrzy si podporzdkuj mniejszoci.
A: Czyli?
D: Planeta wykona skok. Ludzie rwnie musz to uczyni. To si na
pewno wydarzy. Moecie by
pewni, e tak bdzie. Ci, ktrzy nie s przygotowani,
automatycznie zostan wystawieni poza segment. A: Ale powiedziae, e
decyduje wikszo!
19
D: Ale teraz mamy do czynienia ze szczeglnym przypadkiem, co si rzadko
zdarza. Z tego powodu caa planeta jest ogarnita cierpieniem, poniewa
pierwszy raz w historii Wszechwiata, prbuj zachowa ciao fizyczne.
A: Czy Inuaki nie zachowali swojego ciaa?
D: Tak, ale tylko jako form, nie zachowali struktury, gstoci, gowa zostaa
zmodyfikowana. Teraz s inni
ni byli na pocztku, bez wzgldu na to czy zachowali
swj wygld.
A: My zostaniemy tacy sami? D: Tak, tak chc.
A: A jeli si nie uda?
D: Tego nie wie nikt, oprcz Boga. Jeeli si nie uda, to znaczy, e tak
musiao by.
A: Jeli si nie uda, co bdzie si dziao z Ziemi?
D: Nie bdzie duej istniaa. Tak samo jak i system soneczny. Ale nie
wierz, e nie zakoczy si
sukcesem. Poniewa rwnie planety zaczy si
dostosowywa do naszego systemu sonecznego. Planety i Soce rwnie si
przygotowuj. Byoby to bezuyteczne tracenie energii, na co Matrix na
pewno by nie pozwoli. Pomyl sama, planeta potrzebowaa miliony lat, eby
si przygotowa. Po co tyle energii marnowaoby si na prno, jeeli
wszystko miaoby przepa? We Wszechwiecie wszystko ma swoj logik,
nic nie moe zosta utracone.
A: Tak, ale istnieje maa szansa, e zdarzy si to, czego sobie nie yczymy.
D: Zawsze istnieje taka moliwo, ale myl, e
wszystko wydarzy si tak jak trzeba. A: Miejmy nadziej.
D: Wolabym teraz si zatrzyma. Nastpnym razem, chciabym, ebymy
porozmawiali o Ziemi.
VII.
A: Powiedziae, e dzisiaj chcesz mwi o Ziemi.
D: Tak, chciabym powiedzie, e wszystko to, co si dziao na Inuaki, myl
tu o kolonizacji, wydarzyo si
rwnie na Ziemi.
A: Kto nas skolonizowa?
D: Take Anunaki. Przed mniej wicej picioma tysicami ziemskich
lat, przylecia pewien statek
kosmiczny, ktry pobra prbki wody i mineraw
i odlecia, eby pniej wrci w towarzystwie innych statkw i si tu osiedli.
Cel by ten sam jak na Inuaki. Eksploatacja bogactw mineralnych. Wracajc
przywieli Inuaki z planety Inuak, poniewa byoby zbyt ciko nauczy
mieszkacw obsugi skomplikowanych maszyn. Pozostawili Inuaki do
pracy, ale okazao si, e nie maj oni dosy siy, a co wicej doszo rwnie
do buntu. To zmotywowao Inuaki, aby zmusi ludzi do pracy. Okazao
si jednak, e ludzie nie s wystarczajco rozwinici, eby dotrzyma
kroku w pracy Inuakom. Jedynie si buntowali. W ten sposb doszo do
genetycznej manipulacji ludzi, przy czym DNA nie byo wzite
bezporednio od Anunaki, ale od Inuaki.
A: Chcesz powiedzie, e jestemy rodzin? D: Tak.
20
A: Czyli, e posiadamy wasze DNA?
D: Tak, dziki nam istniejecie jako gatunek. Genetyczny obraz dzisiejszej
Ziemi zawiera nasze geny. W ten sposb stworzona zostaa dzisiejsza
rasa ludzka.
A: Dlaczego nie jestemy do was podobni?
D: Anunaki zawsze zachowuj zewntrzn form dla danej planety, gdy
jest ona dostosowana do
rodowiska ycia. Fizyczny wygld w peni
odpowiada planecie.
A: Istnieje pewna teoria naukowa, wedug ktrej w pewnym momencie
doszo do nagych zmian
w ludzkim DNA. Moe i w wymiarze planetarnym,
mamy wsplnego przodka, ktry przed 180-300.000 lat y w Afryce.
D: Tak jest. Pierwsza genetyczna manipulacja wtedy miaa miejsce.
A: Pierwsza?
D: Tak. Poniewa przed okoo 40.000 lat Anunaki dodali wasny kod
genetyczny do DNA.
A: Ale dlaczego?
D: Poniewa doszli do tego momentu, kiedy ludzie zaczli si orientowa kim
s w rzeczywistoci. Pomyleli, e jeeli ludzie upodobni si do Anunaki,
atwiej ich przyjm.
A: Wic jestemy mieszanin Inuaki, Anunaki i prymitywnych
ludzkich istot? Kombinacj ich DNA? D: Tak.
A: Jeeli dobrze rozumiem, jestemy bardziej
Anunaki ni cokolwiek innego.
D: Nie, poniewa druga modyfikacja nie udaa si w stosunku do caej
populacji i z tego powodu doszo
do wymieszania tych, ktrzy dostali DNA
bezporednio od Anunaki i pozostaych, ktrzy posiadali tylko DNA
Inuaki. Istniej jednak linie czystej krwi, ktre zachoway czyst krew
Anunaki.
A: Ale teraz wszyscy jestemy tacy sami, czy nie?
D: Nie, gdy i teraz maj zastosowanie te same prawa. Wci istniej
linie czystej krwi.
A: Chcesz powiedzie, e istniej takie rody, ktre szanuj swoje pochodzenie
i nie akceptuj mieszania
krwi? D: Tak.
A: Co si dziao z Anunaki kiedy odeszli?
D: Oni nie odeszli, tylko si wycofali. S tutaj midzy nami.
A: Syszaam o tej teorii, ale nie wiem czy w ni
wierzy.
D: Nie chc nikogo przekonywa. Chc tylko powiedzie, e oni s
tymi, ktrzy nami rzdz. To
prawda, e zarzdzaj z cienia, ale to oni s
wadcami wiata.
A: Powiedz mi, czy ci Anunaki podobni s do jaszczurek, tyle e na
dwch nogach?
D: Tak.
A: Istniej i takie historie, wedug ktrych nie s oni istotami
ciepokrwistymi.
D: Nazywaj to jak chcesz, ale tutejsi Anunaki s bezporednimi
potomkami tamtych Anunaki.
A: Rozumiem t teori, ale jest dla mnie w peni nie do przyjcia. Nikt tego
nie widzia i nie moe tego udowodni. Prawd jest
A: Tak, wiemy na pewno, znamy ich, nawet rzd pracuje dla nich. My
jestemy tylko ich ma czci. A: Wedug tego, tylko maa cz nas
pochodzi od nich.
D: Nie istnieje w gowie nic, co jest odpowiedzialne za negatywne myli jak i
za agresj.
A: Czy mgby nam powiedzie, jak widzisz ich przywdztwo?
D: Od okoo 6.500 lat z powodu masowych buntw, Anunaki
zdecydowali, e odejd, ale nie
w dosownym sensie, a jedynie e bd rzdzi z cienia. Dlatego stworzyli
wiele tajnych stowarzysze
i w oglnych zaoeniach zdefiniowali obecne wiary. Przeszkolili kapanw i
umiejscowili ich, eby im
suyli. Stworzyli wiele dogmatw i pprawd, dziki ktrym w duym stopniu
osignli sukces, gdy wiele
ludzi zaczo ich szanowa i ich sucha.
A: W przeszoci rzeczywicie istniay ofiary z ludzi. Ale rytualne zabjstwa
byy wykonywane na cze
bogw.
D: Tak. To byli ci sami bogowie. Te rytualne zabjstwa praktykuje si
rwnie teraz. Musisz zrozumie, e oni s od tego uzalenieni, gdy stanowi
to dla nich poywienie. Pewna tajna organizacja ma za zadanie szerzenie
tych nauk. Organizacje okultystyczne mona znale na kadym
poziomie, stowarzyszenia. Oni s w nich aktywni.
A: Jak to czyni?
D: S w strukturach wasnoci, w strukturach administracji, w spkach
dziaajcych w systemie bankowym, w wojsku, policji, w prawodawstwie,
w szkolnictwie, w mediach. Maj dostp wszdzie, dziki ludziom, ktrzy
im su, ktrych wyszkolili, ktrzy potem dalej szkol innych itd. Oni s
tymi, ktrzy aktualnie rzdz wiatem.
A: Dobrze, ale w jaki sposb im si to udao?
D: Przedstawiaj pewn star ras. Ich wiedza jest bardzo rozwinita i
pierwotna. Nienawidz materii, znaj wszystkie prawa wszechwiata we
wszystkich aspektach. S dobrymi astrologami. Mog wpywa na ludzki
umys, na pogod, na energi, spokj, jakkolwiek rzecz, wszystko mog
uczyni. Wykorzystuj wiar dla interpretacji swoich wasnych interesw.
Wpoili ludziom bdne, nienaturalne nauki. Ludzie uwierzyli, e astrologia to
praktycznie wiedza satanistyczna. Stworzyli w ludziach wraenie, e sny
pochodz od diaba. Poza tym diabe, taki jak go wymylilimy, jako taki w
ogle nie istnieje. Sny s w rzeczywistoci bram pomidzy Wszechwiatem
i Matrixem. We wszystkich wanych miejscach na caym wiecie, ktre
emituj rozwojow energi, zbudowali pomniki lub inne obiekty, aby
wyeliminowa pozytywn energi. Nie chcieli, aby w jakikolwiek sposb
zakcane byo ogupianie ludzkoci.
A: Ale w jaki sposb zostali przywdcami?
D: Z pomoc wiary, ktra pewnymi elastycznymi dogmatami i programami
miaa za cel przeci
intuicj. Z pomoc polityki, a w szczeglnoci systemu bankowego.
Oni w rzeczywistoci s naszym pienidzem. Daj nam jedzenie, ciepo,
mieszkania, szkoy, wolno, ubezpieczenie zdrowotne i zapewniaj
absolutnie wszystko. Krlewskie rody to ich bezporedni potomkowie. W
krwi naszych prezydentw pynie ich krew. Kady kto jest na wysokiej pozycji
jest w jakiej wizi z nimi
i z tymi tajnymi organizacjami.
A: Czy krlewskie rody i prezydenci s tego wiadomi?
D: Tak. Znaj swoje pochodzenie, szanuj je i zgadzaj si z
decyzjami organizacji. Oni nami
manipuluj, zarzdzaj i kieruj, naszym yciem. W zasadzie rodzimy si,
yjemy i umieramy dla nich.
A: Ale istniej rwnie jakie duchowe ruchy, ktre ju o tym wiedz i mwi
nam o tym.
D: Tak, tak jest, ale wiele z nich znajduje si wanie w ich rkach. Jest w
ich interesie, aby byy nam
dostpne informacje, ale tylko takie ktre s znieksztacone.
A: To znaczy, e to pewien diabelski krg? Niezalenie od tego,
co czynimy, pozostajemy
niewolnikami?
D: Nie. Musimy sucha wasnej duszy. To przede wszystkim. Nikt nie
znajduje si ponad stworzeniem.
Wszyscy jestemy rwni i tacy sami, a wic nikt nie
ma prawa mwi nam jak mamy myle, w co wierzy i czego si uczy.
A: Ale nauka jednak jest korzystna! Dziki niej nauczylimy si niektrych
rzeczy i dziki niej si
rozwinlimy.
D: Nauka rwnie jest pod ich kontrol. W dzisiejszych czasach
przeja rol wiary. Dzisiejsza
nauka nie ma czego szuka w Matrixie. To jest
indukowana nauka, taka nauka, ktra stworzona jest po to, eby namiesza
nam w gowach, ktra nie ma adnego zwizku z rzeczywistoci. W
pewnym momencie rozwoju ludzkoci pojawiy si wtpliwoci co do wiary,
co do ich dogmatw. Wtedy Anunaki musieli znale sposb jak rozwiza
ten problem, jak pozosta u wadzy, jak pozosta na szyczycie nauczania,
ogupiania, i w ten sposb pojawia si nauka.
A: Ale czego si obawiali?
D: Tego, e czowiek si przebudzi i zrozumie, e istnieje i poza ciaem, e jest
czci Jednego Istnienia, e jest wolny i bezkresny tak, jak i samo
stworzenie.
A: Ale kiedy to zrozumie, to co si wydarzy? Nic.
D: Ludzko ich pokona i usunie. Ich problem ley w tym, e nie maj ju
dalej gdzie i. Ich planeta jest
martwa, a inne planety s dla nich niedostpne.
Doszli do tego punktu w Matrixie, w ktrym musz si przeobrazi jako rasa,
najpierw zostan zlikwidowani, a potem przeobraeni. Nie chc tego, gdy si
tego boj.
A: Wci nie mog zrozumie jak mog robi co chc! Dlaczego nie
moemy ich odkry?
D: Gdy oni zarzdzaj wszystkimi, ktrzy mogliby ich odkry. Jeeli
ktokolwiek ich odkryje i sprbuje
21
cokolwiek powiedzie, od razu ogosz go szarlatanem, gupcem lub
szalecem, powiedz, e chce za. Natychmiast go naznacz. Przywdcy z
cienia zbudowali w nas doskonae programy do manipulacji i zarzdzania
uczuciami. Mwi nam jak mamy myle, w co wierzy, jak reagowa, co
je, pi, czego sucha. Bez wyjtku, wszystko jest zaprogramowane. O
niczym nie zapomnieli. Pomyl sama, kiedy naukowiec odkryje co, co im nie
odpowiada, natychmiast znajdzie si setka z nich, ktrzy to obal, ale jeeli
odkryje co co jest im na rk, zaraz znajdzie si setka naukowcw, ktrzy
to popr. W rzeczywistoci, od zawsze istniej tacy ludzie, ktrzy nie mog w
to uwierzy, ktrzy wci wierz w dobro i maj odwag to pokaza. Ci ludzie
albo s izolowani, albo wymiewani, naznaczani lub usuwani nieszczliwym
przypadkiem, nag mierci lub przy pomocy samobjstwa. Wszystko
wyliczyli co do najmniejszych szczegw i nie dopuszczaj, eby wydarzyo
si cokolwiek nieprzewidzianego.
A: Dobrze, ale jeeli istniaaby jaka wiksza liczba ludzi, ktrzy myl
podobnie, wtedy nie mogliby robi,
co chc. Nie mog zabi caej ludzkoci! Myl, e
istniej takie osoby, ktre znaj system i czuj si na tyle swobodnie, eby
mwi prawd.
D: Ci, ktrzy s w systemie, znaj prawd do ostatniego szczegu, a
chcieliby j przedstawi, s
usuwani. Czyli nie s zagroeniem, a co si tyczy masy. Rzeczy
przedstawiaj si inaczej. Jestemy
kontrolowani rodkami chemicznymi na poziomie mentalnym. W ten sposb
mog nami sterowa.
A: rodkami chemicznymi?
D: Tak. Wszystko, co kupujecie, ywno czy napoje, leki, woda, ktr si
myjemy, absolutnie wszystko jest
zaprogramowane.
A: Moesz mi to bardziej szczegowo objani?
D: Wszystkie rodki chemiczne, ktre dodawane s do ywnoci lub wody,
konserwanty, rne dodatki,
leki, stworzone s specjalnie po to, eby ludzie
reagowali na pewne stymulacje lub nie, zaley od tego, co jest potrzebne.
A: Ale leki uratoway tak wiele y!
D: Tak, w pewnym stopniu. Podczas gdy inne stworzone s wycznie po to,
eby ludzie oddalili si
od swojego Pierwotnego rda.
A: Ok, ale bardzo ciko jest postawi granic. Co mamy zrobi z
antybiotykami, co zrobilibymy bez szczepionek.
D: Szczepionki s najwikszym oszustwem. Atakuj sytem immunologiczny.
Ja sam bardzo le si czuem
po ostatniej szczepionce, do ktrej zostaem
zmuszony. Jasno widziaem jak do mojego organizmu wpuszczone zostay
drobnoustroje i jak zaatakoway moje czakry, destabilizujc je. Potem cae
moje ciao reagowao, drao, czujc negatywny wpyw na system
gruczow wydzielania wewntrznego i wszystkie systemy.
A: Tak, ale leki dziaaj rwnie korzystnie!
D: Tak, ale moemy y i bez nich. Leki w rzeczywistoci bardziej
szkodz ni pomagaj.
Choroba to tylko znak, ostrzeenie, e co robimy
le. By moe, yjesz tam gdzie jest niedobre, zanieczyszczone powietrze,
poywienie ci nie odpowiada, albo masz negatywne myli i bdne odczucia.
Zamiast bra piguk, powiniene rozway te czynniki. Tabletki, jak ja to
widz, nie czyni nic innego, jak tylko tumi objawy, ale nie przenikaj do
rdzenia, do przyczyny. W chwili kiedy poykasz tabletk, rozpada si
ona w organimie i przetwarzana jest w energi. Energia ta rni si od
naturalnej i zaley od skadowych czci tabletki. Jak tylko te substancje
dostan si do organizmu, reguluj pyny w organizmie, zwikszaj
je lub zmniejszaj. Organizm duo dokadniej wiedziaby jak to
wyregulowa, jeeli zostayby usunite przyczyny choroby.
A: Dobrze, ale odkrycie antybiotykw byo fantastyczne.
D: Tak, ale w rzeczywistoci w ten sposb steruje si organizmem. Im
wicej antybiotykw przyjmiemy,
organizm ju si nie broni, dostosowuje si, dosigajc tego momentu, kiedy
ju nie odpowiada.
Bakterie i wirusy s czci naszego ycia, tak samo jak i samej planety. Od
samego pocztku bylimy tu
razem z nimi. Musimy je zaakceptowa. W rzeczywistoci, nasz
organizm to wie. Wie, e
wszystko jest wyliczone.
A: Gdzie s teraz Anunaki, o ktrych twierdzisz, e nami steruj?
D: yj razem z nami. Ukryci s przed naszym
wzrokiem i naszymi odczuciami. Moemy powiedzie, e yj w innym
wymiarze, ale teraz s tutaj midzy nami. S aktywnymi uczestnikami
naszego ycia. S midzy nami i kadego dnia spotykamy si z nimi, ale nie
uczestniczymy w ich yciu.
A: Ale konkretnie, gdzie oni s?
D: Maj ogromne podziemne bazy, mona by powiedzie miasta. yj tam,
ale pozostaj rwnie na powierzchni ziemi. yj midzy nami i spotykamy
si z nimi, ale ich nie rozpoznajemy.
A: Czyli nie widzimy ich?
D: Nie, nie s niewidzialni, ale maj wok siebie pole energetyczne, z ktrego
pomoc maj wygld taki,
jakiego sobie ycz. To jest przyczyna, dla ktrej s
dla nas nie do rozpoznania.
A: I tak swobodnie obracaj si midzy nami?
D: Nie tylko si obracaj, wrcz nam przewodz, co wicej moliwe, e yj z
nami w jednym domu. Czasami s naszymi szefami, czy te partnerami
yciowymi, przyjacimi
A: Wic moesz si oeni z Anunaki i nawet o tym nie wiedzie?
D: To moliwe, ale zwykle jest to wykluczone, gdy nie mieszaj si poza
swoj ras.
A: Nawet z nosicielami wasnego DNA?
D: Tylko w okrelonych przypadkach. Kiedy podejm decyzj, e linia krwi
powinna si odwiey, wtedy
akceptuj osoby spoza swojej rasy, ale s bardzo
ostroni i dzieje si to dopiero po szczegowych testach.
A: Jakich testach?
22
D: Genealogicznych, osobowociowych, symbolach astrologicznych i wielu
innych.
A: Symbolach astrologicznych?
D: Tak, przede wszystkim. Wiedz, e ukad planet ma bardzo wany wpyw
na cechy osoby. Astrologia jest najstarsz nauk. W niej ukryta i skupiona
jest wiedza Wszechwiata.
A: Nie wiedziaam, e jest taka wana.
D: Nie, nie jest nam dozwolone to wiedzie. Powiedzieli nam, e astrolodzy
to czarownicy, e
pochodz od diaba. Poza tym, jako e nas te etykiety
wicej nie dotycz, wtedy powiedzieli nam, e to strata czasu.
A: Dlaczego?
D: Poniewa przy pomocy astrologii, moesz by w zgodzie ze
Wszechwiatem. Bycie w zgodzie
z ciaami niebieskimi oznacza bycie w zgodzie ze
stworzeniem. Na poziomie podwiadomym, soce, ksiyc i wszystkie
planety wpywaj na nas wszystkich. Ziemia to ogromny magnes, ktry
obracajc si wok wasnej osi wytwarza pole magnetyczne. To pole
magnetyczne odgrywa wan rol i ma wpyw na ycie na Ziemi. Istniej
cykle kosmiczne, pulsowanie soca, zjawiska elektromagnetyczne,
magnetyczne wiatry. Ludzie powinni zwraca uwag na takie rzeczy.
Istniej rne cykle: zbioru zboa, zbierania winogron, okrelone prace
powinny odbywa si w okrelonym czasie, czas na rodzenie dzieci. I
odwrotnie do tego, istniej ze cykle na te wszystkie rzeczy. Wszystko ma
swoje znaczenie. Nic nie zdarza si przypadkiem. A: Ale nie rozumiem. Po co
by to ukrywali? I dla nich byoby to korzystne.
D: Nie, nie byoby korzystne, poniewa wtedy ludzie zrozumieliby sens ycia.
Jeeli yliby wiadomie, wtedy i ludziom byyby dostpne niewyczerpane
zasoby Matrixu. Leczyli by si korzystajc z energii kosmicznej. Uprawiali by
ziemi w najlepszym czasie, co doprowadzioby do urodzajnych zbiorw, do
bogactwa. Nie korzystaliby z pestycydw, poniewa atwiej byoby
unieszkodliwia szkodniki okrelonymi rolinami zbieranymi w zgodnie z
cyklami miesica. Gdyby ludzie ledzili ciaa niebieskie, dzieci byyby
zdrowsze, lepiej przystosowane do ycia, byyby lepsze. Nadal przychodziyby
na wiat z rnymi zadaniami, ale rwnie ze zdrowszymi ciaami.
A: Jak mog pozby si szkodnikw za pomoc rolin?
D: Tak, jest to moliwe. W ten sposb, e okrelony
gatunek sadzisz pomidzy rolinami uytkowymi, jak warzywa i zboa, lub
zalewasz je roztworem okrelonych rolin. Bliej rzeczywistoci jest, e
sadzenie rolin ni ich niszczenie.
A: Podaj przykad takiej roliny.
D: Nagietek albo aksamitka. Chroni ogrd warzywny, a take rwnie
maliny i truskawki przed
szkodnikami. Powiedziaem to rwnie mojej babci,
ktra na pocztku nie chciaa wierzy, ale pniej uwierzya, e miaem racj.
Nie mieli wicej problemw z truskawkami.
A: Ale jak dziaa aksamitka? Jak wpywa na szkodniki?
D: Wydziela substancj, ktra odstrasza szkodniki. Posiada rwnie
szczegln energi, ktra chroni
rolin, wchodzc w zwizek z polem energetycznym
szkodnikw i zmuszajc je, eby opuciy to miejsce. W rzeczywistoci,
aksamitka sama siebie chroni w ten sposb, ale korzystna jest
rwnie dla okolicznych rolin.
A: Istnieje wiele rodzajw takich rolin i kwiatw?
D: Tak, tak naprawd wszystkie roliny s do czego przydatne. Nic nie jest
zbdne. A co wicej, ludzie
mog sami siebie leczy. Midzy innymi, trzeba wzi
pod uwag dwa czynniki: okres astralny kiedy zbiera si roliny i osob,
ktra je zbiera.
A: I to ma znaczenie?
D: Tak, poniewa w okrelonych okresach czasu maj maksymaln
warto i bardzo wany jest stan
psychiczny osoby, ktra zbiera roliny. Poniewa ten,
kto pierwszy kadzie rk na rolin, przekazuje lub zmienia jej stan
energetyczny.
A: Nie wiedziaam o tym!
D: Osoba, ktra zbiera musi by zdrowa, spokojna i zrwnowaona. To jest
bardzo wane.
A: Tak jest, ale te rzeczy nie s znane.
D: Roliny to rwnie ywe istoty, s magiczne, dobre. S tutaj po to,
eby nam pomaga i nam pomagaj. Niestety my je wyrywamy, niszczymy,
zabijamy, eby potem je wyrzuci, tak samo jak choink. Gdyby tylko
syszaa jak krzycz drzewa kiedy je wycinaj! Na darmo! Nikt ich nie syszy!
A: Ale powiedziae, e podoba ci si Gwiazdka!
D: Tak, bardzo mi si podoba, ale jako dowiadczenie, uczucie,
czstotliwo. Na moje
szczcie, mama ju wczeniej kupia sztuczn
choink. To bardzo dobrze, to bardzo wana rzecz. Nie wierz, e
mgbym wytrzyma w domu z martwym drzewem i jeszcze si z tego
cieszy! Ludzie maj moliwo niszczenia planety i jeszcze si z tego ciesz!
A: Czyli?
D: Czyli, zabijamy planet, zuywamy jej zasoby i jeszcze jestemy
zadowoleni.
A: Dobrze, teraz si zatrzymamy.
Po odejciu Davida przez kilka minut siedziaam sama i mylaam,
prbowaam zrozumie informacje.
Pamitam, e czytaam w ksice Davida Icke
Tajemniczy kosmos, o tumaczeniu glinianych pyt Sumeryjskich, ktre
zostay odkryte w 1850 roku okoo 400 km od Bagdadu. Tekst
przetumaczy Zecharia Sitchin, znany odkrywca, historyk, lingwista i
pisarz. Twierdzi on, e pyty zawieraj dane pewnego wyszego
gatunku zwanego AN:UNNAK:KI, ktry dotar do Sumeru z planety
zwanej Nibiru. Sitchin twierdzi, e czas obrotu tej planety wynosi
3600 lat, zaczyna si midzy Jowiszem i Marsem i wykracza dalej poza
Pluton, daleko we wszechwiat. Pyty z niewiarygodn dokadnoci
pokazuj nasz system soneczny z planetami, podajc dokadne dane co
do wielkoci, jak rwnie dane o ich podry. Sitchin mwi, e Anunaki
dotarli na ziemi przed
23
450.000 lat, szukajc zota. Przylecieli gdzie na terytorium dzisiejszej Afryki,
aby eksploatowa podziemne bogactwa. Na pocztku w kopalniach
pracowali sami Anunaki, ale si zbuntowali i wtedy elita podja decyzj o
stworzeniu rasy hybrydowej, ktra bdzie przystosowana do pracy. Prbowali
na par sposobw, ale w kocu pozostali przy ksztacie dzisiejszego
czowieka. Pyty opisuj, e stworzone zostay i takie linie genealogiczne,
ktre w ich imieniu zarzdzaj. Opisuj nawet jak stworzone zostay
krlestwa. Warto wspomnie, e rozwj ludzkiej rasy potwierdza, e nasza
rasa przed 200.000 lat przesza pewn form doskonalenia. Homo erectus
nagle sta si homo sapiens, aby po 350.000 latach otrzyma nowy impuls.
(Moe trzeba by zastanowi si nad histori ksinej Diany, ktra wedug
Davida Icke, powiedziaa swojej przyjacice, e angielska rodzina krlewska
pochodzi od obcych, ktrzy s jak gady
i co wicej maj swj statek kosmiczny. Interesujca rzecz: popatrzmy
na rysy twarzy obecnego
prezydenta UE. Wyglda jak jeden z bogw
z glinianych pyt! Na t list mona by wpisa jeszcze wielu z nich.
przypisek tumacza serbskiego)
eby si przeksztaci w homo sapiens, w dzisiejszego
czowieka. Jakie byy przyczyny tych
okresw rozwoju, nikt tego nie wie i niemoliwe jest wyjanienie jak si to
stao. Co wicej, naukowe
poszukiwania potwierdzaj, e wszyscy pochodzimy od jednej pra-matki,
ktra ya w Afryce przed
140300.000 latami.
VIII.
A: Przerwalimy przy unicestwianiu planety. Co chciaby nam na ten temat
powiedzie?
A: Pomyl tylko o tym, co by si dziao, gdyby
drobnoustroje, ktre yj w naszym ciele, wziy kropl naszej krwi i
zaczy korzysta z niej jak ze swojego pojazdu. Gdyby wziy kawaek naszej
koci i z dum nosiy go na swojej rce. Albo odciy nam troch wosw,
eby da je w prezencie, kiedy id do kogo z wizyt, a potem po prostu je
wyrzuciy. Tak obecnie postpujemy z Ziemi. Torturujemy j, okaleczamy,
tniemy, przeszkadzamy, a wszystko to w imi nauki, rozwoju i dobrego
samopoczucia. Przejlimy to od Anunaki, e zaprzepaszczamy i
zniszczymy Ziemi dla jej bogactw mineralnych. Bardzo dobrze si tego
nauczylimy.
A: Ale gdybymy ich nie wykorzystywali, co bymy robili, czym bymy zasilali
transport, czym bymy ogrzewali, co bymy jedli?
D: Wszystko to mona uczyni za pomoc swojego umysu, po prostu nasz
wol.
A: W porzdku, ale nikt nas tego nie uczy. Dlaczego
tego nie ucz w szkoach?
D: Poniewa szkoy take s pod tak sam kontrol. Okultystyczne
organizacje miay za cel
zdestabilizowanie systemu szkolnictwa, co
z sukcesem uczyniy. Nauczanie opiera si na racjonalnym i
logicznym myleniu. Informacje uoone s w taki sposb, eby zniszczy
wszelkie pozostaoci intuicji, czy dostp do Matrixu.
Nauczyciele swoimi instrukcjami zmieniaj dzieci w roboty, ktrym nie
pozwala si rozporzdza woln wol. Nawet rodzice w tym uczestnicz. Ile
razy syszaa od dorosych: musisz si uczy, musisz sucha nauczycieli,
jeeli tak jest napisane w ksice to jest to prawda. ja nigdy nie
nudziem si w szkole dziki nauce zostaem tym, kim jestem To s
slogany, ktrymi wy doroli atakujecie nas dzieci. Jak mylisz dlaczego
dzisiejsze dzieci si niczym nie interesuj, nudz si na mier na
placach zabaw, dlaczego nie chc chodzi do szkoy. Dlaczego musz si
uczy tego, o czym wiedz, e nie jest to prawd?
A: Dobrze, ale nie moemy zosta w domu, poniewa wtedy bylibymy
niepimienni!
D: Nie ma potrzeby zostawa w domu. Po prostu, wy doroli powinnicie
zmieni system. Trzeba tego
chcie, aby si to wydarzyo, wtedy na pewno bdzie to moliwe.
A: Nie mw, e nie ma przydatnych przedmiotw jak historia, biologia.
D: Byyby przydatne, gdyby informacje byy prawdziwe. Czego si
nauczyem w szkole? Ich
prawdy! Czego wy si uczylicie? Ich prawdy! Czym teraz si zajmujecie?
Pracujecie dla ich! Kim
zostaniemy i my, jeeli rzeczy si nie zmieni? Bdziemy pracowa dla nich.
To jest magiczny krg,
z ktrego my dzieci nie moemy si uwolni. Czujemy, e nie jest to
dobre, ale z waszego powodu
nie moemy z krgu wyj. Wy jestecie tymi, ktrzy to akceptuj. ykacie te
historie. Z powodu lenistwa,
ogupienia. Z powodu strachu lub po prostu dlatego, e jestecie
zadowoleni ze swojego ycia. Jeeli
masz wszystko, po co miaby chcie czego wicej? A: To nie jest tak.
Przejlimy ten system
i przekazujemy go dalej
D: Przejlicie taki system, ktry nigdy nikomu nie odpowiada, a jednak
forsujecie go dalej. Jestecie
temu winni!
A: Ale co moemy zrobi?
D: Moecie chcie zmiany. Aktywnie w tym uczestniczy. Odkry ich i
pokaza caemu wiatu.
A: Kogo?
D: Anunaki.
A: Zayczcie sobie ich zobaczy, a bdziecie ich widzie! W istocie istnieje
wicej ludzi, ktrzy ich
widz, tak jak ja. Oni s midzy nami, nale do
naszego ycia. Ja jestem za may, eby potraktowali mnie powanie. Doroli
ktrzy ich widz, nic nie mwi, bo boj si innych.
A: I co powinnimy teraz robi?
D: Ci, ktrzy widz, niech przemwi. Niech poka ich palcem. Widzenie to
dar Stwrcy. Trzeba go wykorzystywa.
A: Dlaczego niektrzy widz, a inni nie?
D: Ci, ktrzy widz, maj silniejsz wi z Matrixem. Dzieje si to przy
pomocy wizi wyszego Ja z ciaem i uwiadamianiem sobie tej wizi. Kiedy
informacja moe swobodnie przepywa pomidzy dwiema strukturami, gdzie
moemy wiadomie w tym uczestniczy, wtedy energia na
wszystkich
24
poziomach staje si widoczna i nic nie pozostaje w ukryciu.
A: A ci, ktrzy nie posuguj si t umiejtnoci?
D: Oni mog to aktywowa, mog wiczy komunikacj, a wtedy ten
dar si pojawi i pozostaniesz wiadomy.
A: Jak?
D: Tak jak powiedziaem, wszystko zaley od woli, sw, myli lub wibracji.
Kiedy o czym pomylisz, przeobraa si to w mylowo-energetyczn
form i wchodzi w wi z odpowiednim segmentem Matrixu, ktrzy pozwala
temu yczeniu przeksztaci si w rzeczywisto. To tak, jak zasadzi ziarno i
czeka a wyronie, a zbierzesz plon. W istocie, ludzko ma teraz duo
wiksz moc stwrcz ni miaa kiedykolwiek wczeniej.
A: Dobrze, ale konkretnie, jak moemy rozwin to wysze widzenie? Myl,
e mylisz o trzecim oku.
D: Moemy to nazwa i trzecim okiem, ale jest ono
pierwsze, a nie trzecie, poniewa informacje docierajce z niego powinny by
dla nas podstaw. To co widzimy naszymi fizycznymi oczyma, to odbicie
naszej rzeczywistoci. To, co pokazuj Anunaki i to czym steruj.
A: Konkretnie, czy istnieje jaka technika lub postpowanie, kroki, ktre
powinnimy podj?
D: Oczywicie. Na pocztek ludzie musz ponownie
ustanowi wi pomidzy umysem a wyszym Ja. A: Co nazywasz wyszym
Ja?
D: To jest prawda. Idealna, pena wiadomo, ktra jest ukryta gboko w
nas. To bezporednia czno
z Matrixem, ktr posiada kada ludzka istota. Ktra jest bardzo
zamazana, niewyrana ze wzgldu na
istniejce zakcenia. A: Jakie zakcenia?
D: Anunaki nie chc, eby ludzko poznaa prawd. Dlatego oprcz
bdnych informacji, truj ludzi
rwnie rodkami chemicznymi, ktrych celem jest, ebymy pozostali
obojtni. Te rodki chemiczne
atakuj podwzgrze, atakuj je i blokuj. Podwzgrze jest bardzo wan
czci ludzkiego organizmu. Na
przykad, grasica jest gruczoem, ktry jeeli go wiadomie aktywujemy,
przedua nam ycie. Poza
tym kady gruczo ma swoje drugie zadanie, ktre moe zosta
udoskonalone, gdyby czowiek otrzyma
bezporednie informacje z Matrixu, a nie z dolnego pola Ziemi.
A: Co jest w dolnym polu Ziemi?
D: Stamtd otrzymujemy informacje, dziki sztucznym blokadom. W
dolnym polu Ziemi mona
znale wszystkie niskie formy energetyczne myli.
Anunaki umiecili tu wszystko, co negatywne, strach, nienawi, panik,
fobie, mier i wiele innych. ywimy si tym wszystkim, poniewa
tylko to jest nam dostpne.
A: Ale mamy i lepsze myli
D: Tak, ale one przychodz z pola Matrixu. A: Gdzie mona znale te dolne
pola?
D: Wszdzie. Caa ziemia jest tym przykryta.
Wszystkie docierajce informacje, dochodz stamtd. Bardzo mao informacji
dociera z Matrixu.
A: Jak moemy dotrze do Matrixu?
D: Ustanwcie wi pomidzy wyszym Ja i umysem.
A: Jak?
D: Podam ci jeden przykad. Kiedy chc otrzyma odpowied na jakie
pytanie i kiedy Aghton mi nie
odpowiada, stojc zamykam oczy i myl o tym, eby
poczy si z Matrixem, eby pozna prawd. Tak robi i ustalam, e jeeli
odpowied brzmi tak, niech moje ciao pochyli si do przodu, a jeeli nie,
niech pochyli si do tyu. Bardzo proste.
A: I odpowied jest zawsze prawdziwa?
D: Zawsze. Sprbuj i ty. Moesz zacz z tymi pytaniami, na ktre znasz
odpowiedzi. Ale musisz
uwaa, eby sama sobie wiadomie nie
odpowiedziaa. Musisz si zaskoczy odpowiedzi. Stawiaj pytanie jakby
niczego nie wiedziaa.
A: Podejrzewam, e bd w stanie poradzi sobie z tym zadaniem. Co jeszcze
powinnam zrobi?
D: Aghton mwi, eby pokaza ci pewne postpowanie. Udajesz si na
okrelone miejsce,
gdzie nikt ci nie niepokoi, gdzie nikt ci nie przeszkadza. Moe to by i ko
przed snem. Na
pocztek powinna powiedzie ciau, aby w naturalny sposb, bez trudu i
blu, odesao wszystkie trujce
substancje, ktre s w nim zgromadzone. W rzeczywistoci,
powinna to robi codziennie. Jest
to bardzo korzystne. Potem zacznij prosi swoje wysze Ja, aby wstpio w
wi z tob.
Pewne podobne mylenie: ju bardzo dawno temu, jeszcze przed dob
internetu syszaem, e kiedy
dawno temu obcy zmniejszyli grasic po to, aby ograniczy rozwj zdolnoci
telepatycznych i innych.
Uczyniy to te siy, ktre chciay, aby ludzko ya w niewoli.
A: W jaki sposb pojawia si ta wi?
D: Kiedy rozmawiam z moim wyszym Ja, si myli, odchodz w pewne
specjalne miejsce. Myl, e
jestem na Inuaki. Mam jedno ulubione miejsce wrd
drzew. Stamtd widz morze. Ty te moesz tam si uda mylami, albo
gdziekolwiek indziej, gdzie chciaaby si znajdowa. Tam, gdzie ci si
podoba.
A: Zamy, e podoba mi si niedaleko pewnego wodospadu.
D: Idziesz tam. Najpierw patrzysz na wod i wszystko
dookoa, potem dotykasz wody i czujesz j. Nadajesz temu miejscu nazw
swojego Sekretnego Miejsca. W ten sposb nikt inny nie moe si tam
dosta. Bdzie ono wite. Potem prbujesz uwiadomi sobie swoj wysz
istot, swoje wysze Ja. Na pocztek bdziesz czua ogromn mio, tak
wielk, e bdziesz miaa wraenie, e nie moe si w tobie pomieci, w
twoim ciele, potem poczujesz ulg, spokj. Kiedy dotrzesz do tego stanu,
sprbuj powiedzie co Matrixowi. Powiedz mu czego sobie yczysz. Musisz
wiedzie, e urzeczywistni si tylko yczenia zwizane z tob. Nie
moesz prosi swojego wyszego Ja, aby uleczyo twoj babci. Moesz je
zapyta dlaczego jest chora. Moesz urzeczywistni tylko takie programy,
ktre odnosz si do ciebie.
25
adne inne.
A: Konkretnie, powiedzmy, e chciaabym zobaczy prawd. O co powinnam
pyta?
D: Chciaabym pozna prawd, tylko tyle, nic wicej. Twoje Ja bdzie
wiedziao co trzeba zrobi. Poza
tym, bdzie przedstawia ci prawd jedynie w szczegach, gdy
ludzki umys nie mgby
udwign tak wiele informacji za jednym razem.
A: A jeeli chciaabym si dobrze czu, by zdrowa?
D: Chciaabym wyzdrowie. W zwizku z chorob, twoje wysze Ja pokae ci
dlaczego jeste chora. Tylko wtedy moesz wyzdrowie, jeeli zrozumiesz i
usuniesz przyczyn choroby.
A: W jaki sposb mi to pokae?
D: By moe w jednej chwili, jak film w twojej gowie, lub przele ci
wiadomo do twojego umysu, albo
bdziesz miaa sny. Musisz wiedzie, e jeeli nie
zastosujesz si do tych wskazwek, nie wyzdrowiejesz.
A: Ale jeeli jest to karmiczna choroba?
D: Wtedy zostanie ci to pokazane w taki sposb, e zrozumiesz. Teraz
yjemy w takim czasie, kiedy
moemy rozwiza wszystkie problemy z przeszoci.
Najwaniejsze jest to, e musisz sobie tego yczy. A: A jeeli chciaabym
widzie Anunaki?
D: Mwisz, e chciaaby widzie Anunaki. Jak ju ci powiedziaem,
najpierw musisz oczyci si
z chemikaliw, ktre sprawiaj, e twoje podwzgrze nie dziaa jak trzeba.
A: Jakie s to toksyny?
D: Jest ich bezlik. Widz je w napojach odwieajcych, w poywieniu
ale najbardziej
trujce s w pacie do zbw. Mdrze jest to
urzdzone, gdy pilnujecie dzieci, eby myy zby przed pooeniem si do
ka. Toksyny pozostaj w ciele i ca noc oddziauj.
A: O jakim rodku chemicznym mylisz? D: O fluorze.
A: Ale on jest zdrowy dla zbw!
D: Nie ma adnego wpywu na zby. Podaj fluor, eby osabi dziaanie
podwzgrza. Wiem to na pewno. Ale sam byem zmuszony, eby z niego
korzysta.
A: I mylisz, e jest trujcy? D: Na sto procent.
A: Ale jaki jest cel w tym masowym truciu?
D: Przede wszystkim, dotyczy to urodzonych po 1960 roku, gdy wtedy
czakra ziemi zacza si
oczyszcza. Wtedy zaczy reinkarnowa rozwinite
istoty. Dziao si to i wczeniej, ale od tamtego okresu masowo, pomidzy
1960 i 1996. Nowo przybyli maj pewne paranormalne waciwoci i je
rozwijaj. Niech to zostanie midzy nami, ale nie wiem dlaczego tak to
nazywacie, gdy to s zupenie normalne rzeczy. Stanowi to wielkie
niebezpieczestwo dla Anunaki, poniewa nie mog si przed nimi ukry.
Dlatego zaczli eksperymentowa i doszli do wniosku, e najlepszym
sposobem zapobieenia odkryciu jest posugiwanie si rodkami
chemicznymi. Poniewa nie udao im si sprawi, eby cae spoeczestwo
przyjmowao leki, musieli wymyli co nowego,
trucie poywieniem. To bardzo proste. Czy nie widzisz, e zawarto tych
substancji ronie z roku na rok?
A: Nie.
D: Poniewa jeste przyzwyczajona i ci to nie przeszkadza. Ich
nieszczciem, ale zarazem
naszym jest to, e nie mogli nic wicej uczyni tymi
chemikaliami i dlatego wymylili nowe narzdzia. Duo silniejsze, ktre
tworz zakcenia pomidzy nami a Matrixem.
A: Jakie narzdzia?
D: Przekaniki, telefony komrkowe, bomby energetyczne i promienie gama.
A: Nie wierz. D: Dlaczego?
A: Jeeli umrzemy, co oni uczyni?
D: Nie umrzemy. Wicej ludzi umrze, ale nigdy caa populacja. Ci, ktrzy
zostan bd ich niewolnikami.
Jak ywe lalki. Chcieliby, eby tak byo, ale wiem na
pewno, e tak si nie wydarzy. A: Co si wydarzy?
D: Bdzie dobrze i piknie. Poniewa obecnie Matrix wanie pracuje nad
tym, aby Ziemia si podniosa.
Bdziemy mie problemy, zarwno na powierzchni ziemi, jak i w
powietrzu, czy te z powodu
przypadkw pogodowych lub ekonomicznych.
A: Wiem, ju mi o tym mwie. eby zdoby rodki do uprawy rolnej,
nasiona domy z ogrodem
D: Tak, byoby dobrze.
A: Moemy odoy pienidze na rezerw i w potrzebie je podj.
D: Niedugo padnie system bankowy. Cakowicie. Pienidz nie bdzie mia ju
wartoci.
A: Co masz na myli niedugo?
D: Okoo 2009 lub na pocztku 2010 roku. A: Tak szybko?
D: Tak. Im prdzej tym lepiej, gdy Ziemia musi si
oczyci z tych czstotliwoci i od wszystkiego co mona nazwa
manipulacj ekonomiczn. Przez dugi czas bylimy pod wadz Anunaki.
A: Co bdziemy je?
D: To co mamy, to co sami wyprodukujemy. Musimy mie mae rezerwy
ywnoci. Dobrze o tym wiedzie. A: Nie brzmi to dobrze!
D: To jest bardzo dobre. Ja osobicie nie mog si doczeka nadejcia 2012
roku. W rzeczywistoci po
lutym 2013 roku, wszystko zacznie si stabilizowa
i zapocztkuje si nowa era. Era Ziemi i jej mieszkacw. Bdzie to
czas pokoju. Powinna wiedzie, e Ziemianie s dobrzy. Kady kto posiada
DNA Inuaki jest kim szczeglnym. Niedugo wszyscy pjdziemy dalej.
A: Ale ile ich jest?
D: Bardzo duo. Nie mog ich policzy, ale widz ich na ulicy. Poznaj ich
jak swoich rodakw, braci i siostry. Rumunia jest bardzo czysta
pod tym wzgldem. Tutaj jest bardzo mao krwi Anunaki. Istnieje, ale
bardzo mao.
A: Jak ich poznajesz?
D: Tych, ktrych kocham poznaj po ich wibracjach. Patrz na nich i wiem.
Ty te to moesz robi.
26
A: A negatywnych?
D: Sprbujmy nastpujco! Popatrz w oczy osoby, z ktr rozmawiasz.
Tylko w oczy. Nie patrz na umiech albo gesty. Patrz i zapytaj, czy to jest
Inuaki czy Anunaki. Twoje wysze Ja ci odpowie.
A: Jeeli bym si dowiedziaa, e to Anunaki, co wtedy mam robi?
D: Popro swoje wysze Ja, aby pokazao ci jego natur i wtedy bdziesz
wiedzie co powinna zrobi,
eby unikn suchania ich rad i instrukcji. A: Czy oni wiedz, e s
Anunaki?
D: Niektrzy tak, ale wikszo z nich nie. Wiedz tylko ci, ktrzy s na
grze. Im zostao to wyjanione
i oni zaakceptowali warunki, albo nawet wiadomie uczestniczyli w
zdobywaniu planety.
A: Czy moemy pomc tym, ktrzy nie wiedz?
D: Nie. Poniewa maj oni skonno ku zu. Wszystko to wypywa
skd ze rodka. Jak mylisz
dlaczego istniej te okultystyczne finansowe
stowarzyszenia, dlaczego niektrzy zapisuj si do tych towarzystw.
Dlaczego niektrzy chc masowo nie szkod ludziom?
A: Co si bdzie dziao z tymi ludmi?
D: Oni pjd swoj drog. Nie moemy miesza si w plany Matrixu.
A: Ale jeli jednak istniej istoty, ktre wolayby si zmieni? Dlaczego nie
mona im pomc, eby
zostali?
D: Nie mona, gdy nowa energia na to nie pozwala, a oni nie mog
sprosta tym wymaganiom. S
inaczej skonstruowani. Id swoj drog.
A: Ja jednak nie mog uwierzy, e kady kto ma krew Anunaki naley do
jednej grupy. Musz istnie tacy ludzie, ktrzy nie nale do adnej grupy.
D: Uwierz mi, e nie istniej. To jest co, czego nie mona wyjani. Mona
ich pozna po czstotliwoci.
Nawet jeeli nie s wiadomi dlaczego to robi,
grupuj si w organizacjach.
A: Kada osoba z tych organizacji posiada DNA Anunaki?
D: Nie. Doczyli rwnie i tacy, ktrzy nie maj tego
DNA. Oni bd mieli moliwo, eby si zmieni.
A: Ale dlaczego mylisz, e przyczyli si do tych grup jeli ich Ja tego nie
czuje?
D: Moe z ciekawoci, strachu, czy te z pragnienia,
aby wspi si po drabinie spoecznej, poniewa teraz tak jest najlepiej.
Moe niektrzy przejli to od rodzicw, ktrzy im przekazali nieprawdziw
rzeczywisto. Istnieje bezlik przyczyn.
A: I co powinni uczyni, eby si przystosowa do nowych czstotliwoci?
D: Nic. O tym zdecyduje Matrix. Jeeli zakcenia, ktre nios ze sob nie s
bardzo niebezpieczne,
wtedy bdzie im przyzwolone wyjcie z segmentu
Matrixu dla Anunaki. Jeeli ich czstotliwoci s nieregularne i
niebezpieczne, wtedy taka bya ich
decyzja i z tym pjd dalej niestety!
A: Ale mylaam, e by moe bd mogli dosta jeszcze jedn szans. Nie
wiedz!
D: My im nie moemy pomc. Tylko oni mog to zrobi. Mog pyta
Matrix, jeeli s zwizani
27
z wyszym Ja. Tylko tak mog otrzyma odpowied. Jeeli nie maj dostpu,
wtedy jest to wielki problem. Nie wiem co jeszcze mgbym zrobi.
A: Powiedz mi tylko, ci ktrzy maj powizania z tymi organizacjami, a nie
maj zwizku z Anunaki czy ich jest duo?
D: Tak. Jest ich wicej ni by powinno. A: Take wrd nas?
D: Tak. Rzeczywicie jest ich bardzo duo. Niestety,
tutaj wydarzy si co niezwykego. A: Tak, mwie.
A: Zatrzymajmy si.
Po odejciu Davida, wczyam komputer i wpisaam fluor i jego zwizek z
podwzgrzem. Zaskoczya mnie
mnogo informacji. Najwicej danych znalazam na
stronie www.fluoridealert.org. Dowiedziaam si, e do 1990 roku nie byy
wykonywane adne badania na tym, jaki wpyw ma fluor na podwzgrze.
Powinnimy wiedzie, e podwzgrze to may gruczo, ktry znajduje si
pomidzy lew i praw pkul mzgu. Jego rol jest produkowanie
melatoniny, ktra kontroluje wzrost.
Substancj produkowan przez podwzgrze jest wydzielina, do ktrej
naukowcy ostatnio przywizuj
coraz wiksze znaczenie, szczeglnie
w zapobieganiu problemom ze snem. Ta substancja odpowiedzialna jest za
powstrzymywanie snu w cigu dnia i za utrzymywanie naturalnego cyklu.
Prawdopodobnie ma take wpyw na zapobieganie rnym chorobom, w tym
rakowi.
Pomaga w okresie dojrzewania i jednoczenie chroni organizm przed
wolnymi rodnikami, przed ich
negatywnym wpywem na komrki. Pierwszym
naukowcem, ktry rozpocz badania bya dr. Jenifer Luke z angielskiego
uniwersytetu w Surrey, ktra udowodnia, e pierwotnym celem fluoru jest
atak na podwzgrze. Jeeli w organizmie znajduje si wiksza ilo
fluoru, wywouje to cikie zaburzenia funkcjonowania. We wczesnym
dziecistwie prowadzi do wystpienia symptomw dojrzewania i zmniejsza
si obronn organizmu przeciwko wolnym rodnikom. Na tej samej stronie
internetowej moemy dowiedzie si, e fluor wywouje genetyczne mutacje
podu i jest istotnym czynnikiem powstawania raka. Wiele bada dowodzi, e
fluor jest odpowiedzialny za powstanie raka koci. Z pewnoci jest to
dopiero faza pocztkowa bada, wci s na etapie bada laboratoryjnych.
Szkoda, e nikt na te badania nie zwraca uwagi, jak i na wszystko inne co
jest niewygodne. Pomylcie tylko, co by to znaczyo dla przemysu, gdyby
udowodniono, e fluor jest trujcy! Na wszelki wypadek polecam wam,
ebycie zapoznali si z t stron. Jest tam wiele interesujcych
szczegw. Z internetu dowiedziaam si jeszcze i tego, e podwzgrze
pomaga ywym organizmom w dostosowaniu si do nowych
czstotliwoci Ziemi. Okazuje si, e to wszystko jest nam dostpne. Kady
moe to znale, przeczyta, zrozumie. Potrzebny jest tylko kto, kto zwrci
na to nasz uwag, kto kto nami potrznie, ale dlaczego.
IX.
A: Czy moemy dzisiaj pomwi o metodach leczenia, terapiach?
D: Tak.
A: Moesz co powiedzie o leczeniu raka?
D: Rak powstaje wtedy, kiedy kto przeciwstawia si
Matrixowi. Jeli kto odrzuci zadanie, z ktrym zosta przysany, jeeli zejdzie
z karmicznej cieki, wtedy organizm reaguje i rozwija raka. Moe to
by przekaz, aby dusza dotara do problemu. Zawsze istnieje moliwo
wyleczenia. Musisz wiedzie, e to nie jest kara, a wrcz przeciwnie. To
wielka pomoc. Ci, ktrzy otrzymali moliwo oczyszczenia si z tej choroby
s bardzo cenieni przez Stworzyciela.
A: To ju dla mnie za duo!
D: Ale dlaczego? Czy nie wolaaby ustrzec dziecko przed popenieniem
bdu, ni eby potem czekay je
setki lat mki? Tak wanie robi Matrix. Wysya ci
wiadomo. Jeeli czowiek wziby pod uwag t wiadomo, poprawi si,
oczyci si z myli, ktre s sprzeczne z yciem, z okrelonych zachowa,
energii, wtedy by wyzdrowia. Niestety nie wszyscy o tym wiedz.
A: Dobrze, ale daj jaki przykad, jak trzeba postpi. D: Powiedz o jakim
konkretnie problemie mylisz?
A: Mam jednego chorego, ktry ma guz w odku.
Co powinien robi?
D: Przede wszystkim powinien wiedzie, e guz to take ywa jednostka i ma
swoj specyficzn form
wyrazu. Dosta si do organizmu poprzez program,
ktry stworzy sam chory. To, co trzeba zrobi najpierw, to zacz si z
nim komunikowa. Zacz z nim rozmawia bez uczucia zoci, podzikowa
za przybycie, za chorob, powiedzie, e zrozumiao si znak ostrzegawczy
i niebezpieczestwo. Potem trzeba od podstaw zmieni sposb ycia i
sposb mylenia. Naley zrezygnowa z negatywnych myli i towarzystwa
pesymistw, suchania smutnych opowieci, ogldania programw i
filmw, ktre posiadaj negatywny przekaz. Trzeba odywia si wiadomie.
A: Jak wiadomie?
D: Trzyma si diety. Nie je tuszczy odzwierzcych oraz ywnoci
przetwarzanej chemicznie. Jedynie rzeczy naturalne. Naley my si
naturalnymi mydami i unika chloru i fluoru.
A: Jak dugo trzeba tak postpowa? D: Tak dugo a guz nie zniknie.
A: I to wszystko?
D: Nie. Jak ju powiedziaem, guz to ywa jednostka. Oprcz tego, e
pozdrawiamy go na przybycie,
musimy poprosi, eby odszed i poegna si z nim.
Przekaza, e zrozumiao si wiadomo, i e zmieni si sposb ycia.
Bardzo wane jest, aby rzeczywicie si zmieni. Poniewa inaczej nie
bdziecie mieli szansy na wyzdrowienie. Naley pooy rk tam gdzie jest
guz i rozmawia z nim. Pomyle, e z prawej rki emitujesz mio, spokj,
cisz i akceptacj. Rwnolegle z tym, naley szuka przebaczenia w Matrixie i
prosi go o usunicie wszelkich problemw, ktre si stworzyo. Najczciej
Matrix na to odpowiada. Moe przesa choremu idee, ludzi lub obrazy
dotyczce pewnych wydarze. Najczciej oznacza to, e tam ley problem.
Wszystko co trzeba uczyni, to zmieni polaryzacj myli i czynw.
A: Moesz mi to wyjani w wikszych szczegach? D: Kiedy pocz si z
Matrixem i pojawi si w mojej
gowie ssiad, z ktrym si pokciem, oznacza to,
e naley si z nim pogodzi. Trzeba sprbowa przywrci harmoni.
Najpierw poszukam wybaczenia w Matrixie i poprosz, aby pozwoli mi
usun ten problem. Potem sprbuj wej w kontakt z t osob i si z ni
pogodzi.
A: Dobrze, ale jeeli ta osoba ju tu nie mieszka, przeprowadzia si gdzie i
nie wiem gdzie?
D: Wtedy rozmawiam z Matrixem i ca swoj mio,
harmoni przesyam w mylach i prosz, aby przekazane byo to tej osobie,
niezalenie od tego gdzie jest. To jest tak, jak wtedy gdy modlisz si za swoje
grzechy, ktre ci ci. Matrix wie, o ktre chodzi i od razu podejmuje kroki,
aby je oczyci.
A: Jeeli zwrc si do Matrixu o wybaczenie, poniewa kogo zabiam,
Matrix mi wybaczy?
D: Tak.
A: I mog znowu to zrobi?
D: Miaem na myli prob o wybaczenie, ktra pynie z serca. Powtrzenie
bdu i proszenie o wybaczenie,
to nic innego ni hipokryzja. Mylisz, e Matrix nie
pamita? To jest tak samo, jakby prbowaa siebie oszuka.
A: Ale morderstwo to morderstwo. Czy Matrix to wybacza?
D: Czasami czyja mier nie jest rwna morderstwu. Moe to by
wyrwnanie jakiego istniejcego konta.
Wtedy czowiek zapaci utrat wolnoci na Ziemi, ale w Matrixie moe
by to wyrwnanie jakiego
uczynku.
A: Ale przypumy, e zabilimy kogo i nie jest to czyn pochodzenia
karmicznego. Co si wtedy dzieje,
jeeli prosz o wybaczenie?
D: Jeeli proba pochodzi prosto z serca, jeeli naprawd aujesz, Matrix
zapisze to w sobie. Stworzon nierwnowag moesz wymaza tylko czynem
odwrotnym. To znaczy, e ten kogo zabie w jakim innym yciu zabije
ciebie. Jeeli dotara do poziomu, kiedy musisz zapaci yciem, wtedy
Matrix bierze pod uwag, e rzeczywicie aowaa. Wtedy nie pacisz
mierci, zmienia si to w jakie lejsze nieszczcie lub bdziesz miaa jaki
problem, ale zostaniesz przy yciu.
A: A wic jeeli strac rk albo nog, to znaczy, e sama na to zasuyam?
D: Na pewno.
A: A ci, ktrzy maj transplantacj organw?
D: Ich ycie ratuje dunik z poprzedniego wcielenia lub wielu wciele.
Niektre szlachetne dusze wiedz, e musz reinkarnowa, aby kto im drogi
nie mczy si i nie cierpia z jakiego powodu. Wtedy
28
wykorzystuj swoje prawo powrotu na ziemi, aby umrze i uratowa t
osob od cierpienia. Takie zwizki s bardzo rzadkie.
Poniewa w rzeczywistoci jest to powrt jakich dugw. Jaki czowiek
umiera, eby drugi w ten sposb mia moliwo ycia. Wic ten, kto
powica siebie, wymazuje swj rachunek i moe teraz przygotowywa si
do ycia w kolejnej reinkarnacji.
A: S i tacy ludzie, ktrzy przeszli przez transplantacj organw i
mwi, e maj nowe
nawyki, ktrych wczeniej nie mieli. Podczas gdy inni
czuj obecno kogo drugiego, obecno osoby, ktra daa im organ. Jak to
wyjanisz?
D: Kady przedmiot, rzecz czy w tym przypadku organ, zatrzymuje cechy
osoby, ktra organ oddaa.
Dzieje si tak z powodu pamici komrek, z ktrych zbudowany jest
organ. Powinna wiedzie, e
komrki to rwnie ywe jednostki, ktre nie zale jedne od drugich.
Przechowuj waciwoci lub
pragnienia osoby, ktra oddaa organ. Kiedy trafiaj do nowego ciaa, wtedy
nie robi nic innego ni to,
czego zostay nauczone. Tak mona wyjani, dlaczego osoba zaczyna
robi okrelone rzeczy,
ktrych wczeniej nie robia. Do tego dochodzi jeszcze i to, e dawca w
pewien sposb pozostaje
dalej zwizany z tym, komu da organ. Nie jest to zwizek na cae ycie, ale
trwa dotd, dopki istota,
ktra odesza, uwaa to za dobre. Wszystko to dotd, a organ si w caoci
zintegruje z ciaem i umysem
czowieka, ktry go przyj. Jest to pewna forma pomocy.
A: Ale dlaczego tylko niektrzy to czuj?
D: Kady to czuje, gdy istota dawcy wci jest obecna, ale rnice
przejawiaj si w wiadomoci
i w akceptacji uczu. Istniej osoby, ktre szukaj,
chc pozna prawd, podczas gdy inni to neguj, nie myl o tym. Std bior
si pewne przeszkody, ktre uniemoliwiaj komunikacj i nawizanie
wizi. Wszystko zaley od umysu i chci poznania Prawdy. A: Poza tym
istniej jeszcze osoby, ktre odrzucaj przeszczepione organy.
D: Tak. Im przeszczepiono takie organy, ktre nie s im przeznaczone lub nie
udao si stworzy energetycznej i wibracyjnej wizi i wtedy ciao nie
akceptuje organu. Jest jakby narzucony.
A: Co moemy zrobi, eby organizm zaakceptowa organ?
D: Naley z nim rozmawia. Powita go w nowym ciele i podzikowa za
pomoc. Poprosi go
o optymaln prac i aby ciao weszo w pen harmoni z nowym
organem. Trzeba podzikowa
dawcy za jego ofiar, poprosi Matrix, aby wyeliminowa przyczyn
cierpienia. Tyle trzeba
zrobi Wiesz, czego nie rozumiem? Dlaczego w ogle musi dochodzi
do takich sytuacji? Dlaczego
niezbdna jest transplantacja organu? Czowiek moe wyzdrowie
zanim dojdzie do takiej sytuacji.
A: Ale powiedziae, e niektre problemy s karmicznego pochodzenia
D: Tak, ale i one mona rozwiza w inny sposb, bez blu, takimi rodkami,
ktre eliminuj formy mylowo-energetyczne, ktre le u rda choroby.
A: Czyli?
D: Jeeli wiesz, e komu w innym yciu wyrzdzie jak krzywd i z tego
powodu cierpisz, dlaczego by
nie sprbowa sprawi tej osobie co dobrego.
Wyrwna rachunek.
A: To byoby piknie, ale nie wiemy komu wyrzdzilimy krzywd.
D: Moemy si dowiedzie. Wane, eby chcie
i wtedy ycie doprowadzi do sytuacji, kiedy moesz zwrci swoje dugi.
Szczeglnie teraz, w tym okresie, ludzie maj szans wszystko
naprawi. Kada przeszkoda moe zosta usunita, jeeli yczysz sobie tego z
czystego serca. Poza tym najwaniejsze jest, abymy yli wiadomie.
Prbowali wicej nie generalizowa takich rzeczy, nie tworzy wicej takich
form mylowo-energetycznych, ktre s podstaw problemu. ebymy wicej
nie czynili za, ebymy zrozumieli, e jestemy wszyscy poczeni, e
wszystko co nas otacza naley do nas. Musimy pomaga i aktywnie
uczestniczy w tym, aby wszystko wrcio do rwnowagi, wtedy wszystko
bdzie doskonae.
A: Tak, ale czasami nieumylnie czynimy zo
D: Nie istnieje co takiego. Jak moesz niewiadomie czyni zo, kiedy masz
moliwo decyzji moliwo
mylenia. Moesz uczyni wszystko, ale moesz
take odmwi, powstrzyma si. Istnieje moliwo decydowania na
podstawie swojej oceny. Kady uczynek, dziaanie lub myl, ktra komu
szkodzi, myl tu o ludziach, rolinach, zwierztach, a nawet o Ziemi, lub
niszczy cokolwiek, jest uczynkiem przeciwko Matrixowi i stwarza
negatywn form mylowo-energetyczn, ktra si szerzy, tworzy zakcenie i
w rzeczywistoci wraca do ciebie.
A: One nie zostaj w Matrixie?
D: Na pocztku zostaj, a potem dostajesz je spowrotem jeszcze w tym
samym wcieleniu lub
poprzez kolejne wcielenia, zaley od wielkoci
negatywnego uczynku. Poniewa Ziemia sugeruje Matrixowi segmenty,
ktre musz by czystsze, i dlatego stworzone energie wracaj. To
znaczy, e ludzie musz si skonfrontowa ze stworzon przez siebie energi,
poniewa Matrix ich nie przyjmuje. Dlatego w yciu pojawiaj si rne
przeszkody, niezgody lub nieszczcia. Tym pacimy. Dostajemy z powrotem
wszystko, co zrobilimy, poniewa na to zasugujemy.
A: I to jest dobre?
D: Oczywicie. To jest dodatkowa szansa pjcia naprzd, inaczej
musielibymy czeka na kolejne, nowe ycie, aby mc stworzy harmoni, a
na to ju nie ma moliwoci.
A: To znaczy, e przeywamy nasz ostatni inkarnacj?
D: Nie. Nie yjemy ostatniej inkarnacji, tylko inkarnacj, w ktrej moemy
zmieni karm. Po
skoku, dusze rwnie bd docieray na Ziemi, ale bd to tylko te, ktre
nie pozostawiy wielkich
29
problemw w Matrixie. Czy nie rozumiesz, e Ziemia wchodzi w now er
er duchowoci idzie naprzeciw ery pokoju.
A: Powiedz mi tylko ile czasu minie a bdzie wszystko tak, jak na Inuaki?
D: Nie wiem jak to oszacowa. Zaley od stanu rozwoju ludzi. Ziemia na
pewno uczyni skok, to si
wydarzy po 2012 roku ale ile czasu minie a stworzy si harmonia,
nie wiem. W normalnych
okolicznociach, powinno si to wydarzy po lutym
2013, i do koca roku powinno si wszystko ustabilizowa.
A: To znaczy, e po 2012 roku, jeszcze rok bdzie
trwaa stabilizacja ludzi i Ziemi?
D: Tak mniej wicej. ale zaley A: Czyli?
D: Planeta Ziemia pod koniec 2012 roku uczyni skok.
Ci, ktrzy zostan, bd musieli si przeksztaci zarwno na poziomie myli,
jak i czynw. Jeeli nie bd gotowi, wtedy im si nie uda, poniewa pole
Matrixu wyle impuls oczyszczenia. To znaczy, e bdzie si znw dziao co,
co spowoduje selekcj populacji. Po tym, nastanie spokj i cisza. Poza tym,
kiedy ludzie zrozumiej, wtedy Matrix si uspokoi i wszystko bdzie
tryska spokojem.
A: W jaki sposb dokona si selekcja populacji?
D: Z pomoc rnych kataklizmw, chorb i konfliktw
istnieje na to duo sposobw.
Jakkolwiek by si to wydarzyo, nie jest to istotne.
Byoby szkoda, gdyby si nie wydarzyo.
A: A wic, pewne jest, e nastanie pokj, niezalenie od tego co ludzie myl
lub czyni po 2013-tym roku.
D: Tak, jak to widz, tak.
A: Zobaczymy si jeszcze?
D: Otrzymaem zadanie, aby w tym roku dziesi razy si z Tob spotka.
Tyle jest zaprogramowane. Na
pewno si spotkamy i po 2012 roku.
A: Czy moesz mi powiedzie dlaczego wybrae mnie?
D: Ja ciebie nie wybraem, zostaem wysany. W moim zadaniu jest
okrelone, e trzeba abymy
si spotkali, eby mogy mie miejsce te wydarzenia. A: Dlaczego wanie ja?
D: Poniewa posiadasz bardzo czyste DNA Inuaki. Masz powizanie z
oboma segmentami Matrixu,
z tym Inuaki i tym Ziemi. Jeste dokadnie taka, jak ja. A: Dobrze, ale nie
jestem wiadoma tych rzeczy.
D: To nie jest potrzebne. Zaprogramowane byo, e wydarzy si to w tym
czasie i si wydarzyo. Musiao
si wydarzy. Od teraz bdziesz wasnymi siami dociera do informacji.
Musisz tylko si do nich
stosowa.
A: Bd si stosowa
D: Zobaczysz, e bdziesz korzysta z tych informacji. Rumunia to
szczeglne miejsce, ma swoj rol.
A: Mwie to ju dawno temu. Jak ma misj?
D: Tu rozpocznie si poznanie nowych rzeczy. I tutaj pojawi si pewien
czowiek, ktry wyjani i pomoe ludziom, aby stali si wiadomi swojej misji.
Jego przyjcie zostanie ogoszone.
30
A: Kto je ogosi?
D: Pewien mczyzna.
A: Czy ten mczyzna istnieje?
D: Istnieje ju od dawna. W rzeczywistoci to ju stary czowiek, ale
dopiero niedawno zrozumia w jakim celu przyby. Ju zacz
gosi kto przybdzie.
A: Jak Jan Chrzciciel?
D: Tak, pewna taka dusza, ktra ma cechy Jana i tak rwnie teraz si
nazywa.
A: Czy wiat go zna, sysza o nim?
D: Tylko niektrzy z nich. Poza tym nie nasta jeszcze czas, eby usyszeli
jego gos, ale ju niedugo
A: Przyniesie wiadomo o przyjciu nowego
Mesjasza? D: Tak.
A: Czyli o Jezusie?
D: O kim, kto przychodzi jako jednostka, ktra wiele rzeczy uwiadomi,
poniewa posiada takie cechy jak Jezus, ale zosta okradziony, oszukany.
Poza tym, posiada rwnie inne cechy w sobie, cechy istoty, ktra ju tu ya.
A: Mylisz o tych, ktrzy zawsze szerzyli wiar?
D: Tak, tych ktrzy odkryli prawd. Wszystkie te cechy posiada ten,
ktry przybywa.
A: Ale on nie jest jeszcze midzy nami? Jeszcze si nie urodzi?
D: On si nie urodzi. Ciao, ktre przejmie ju istnieje, ale on jeszcze w nim
nie jest.
A: Czyli wstpi w ciao, ktre ju jest na Ziemi? D: Tak.
A: I to ciao jest w Rumunii? D: Tak.
A: Moesz mi powiedzie gdzie jest?
D: Nie, gdy nie wiem kim on jest. Tylko Matrix trzyma t informacj i z
pewnoci Stwrca. Ja wiem
tylko, co si wydarzy. Rumunia jest wybrana do tej
roli. Dla naszego kraju bdzie to wielki zaszczyt, te wydarzenia, ktre
nadchodz. Rumuni bd wani rwnie pod wzgldem pomocy odnonie
poywienia. Rumunia bdzie miaa rwnie inne obowizki w nowym
wiecie, ale nie mog o tym mwi. Tak czy owak, yjemy w witym miejscu.
Nawet roliny o tym wiedz, popatrz tylko ile leczniczych rolin mamy, jak
dua jest ich rnorodno. Powinnimy to doceni. Czowiek po prostu musi
by przygotowany do ycia w harmonii z przyrod, ale on jeszcze tego nie
rozumie. W kadym razie, faktem jest, e yjemy w tych czasach i
powinnimy si nad tym zastanowi. Powinnimy zrozumie, e to jest
moliwo rozwoju, nasza szansa. Mona powiedzie, e kiedy on przyjdzie,
wstpi w ciao, ktre jest mu przeznaczone, wstpi w ciao kadego z nas.
A: Czy moesz to wyjani?
D: W tej chwili, kiedy fizycznie bdzie tu na Ziemi, jego energia bdzie
przenika kadego z was,
pozostajc z wami kompatybilna. Jest to podobne do
tego, kiedy kto daje nam dodatkow energi, wiato czy te jak
informacj, abymy mogli si przystosowa nowym koordynatom. Przenika
bdzie was jego duch i staniemy si w pewien sposb inni:
staniemy si lepsi, rozwinici, bardziej rozumni. Zrozumiemy, e wszyscy
jestemy brami i siostrami i bdziemy to okazywa. To by byo na tyle.
Wolabym skoczy.
A: Zanim zakoczymy dzisiejsz rozmow, chciaabym jeszcze o co ci
zapyta?
D: Prosz.
A: Bdziemy wiedzieli, e jestemy inni? Bdziemy tego wiadomi?
D: Tak. Matrix ju zacz nad tym pracowa. Ju teraz czasami
odbieramy wysze formy mylowo-
energetyczne. Ta wiadomo jest przekazywana w tym celu, eby
podnie nam poziom czstotliwoci
i energii. ebymy byli przygotowani na przyjcie tego niebieskiego
oddechu. Niektrzy ju to czuj
i zaczli pracowa nad sob, podczas gdy inni jeszcze nie zrozumieli
dlaczego czuj si inaczej, ale
bez wzgldu na to, kady wystawiony jest na dziaanie tego
oddechu i bombardowanie energii
o wysokiej czstotliwoci. Nawet Anunaki s w tej samej sytuacji, z t
rnic, e dowiadczaj tego
jako wielkiego niebezpieczestwa i dlatego trudz si, eby podj
odpowiednie kroki. Celem
wszystkich tych zmian jest, ebymy byli gotowi na przyjcie wyszego
energetycznego adunku. Ta
wysza energia bdzie przekazana w caoci i dlatego nasz organizm
musi by w peni z ni
zgodny i gotowy na jej przyjcie. W tej chwili, kiedy otrzymamy t energi,
dowiemy si w czym rzecz
i jaki magiczny prezent otrzymalimy. To tak, jakby kto zapali wiato w
naszym umyle, zaczniemy
inaczej rozumie rzeczy i znowu zrozumiemy
Prawd.
A: Wszyscy po rwno otrzymamy t energi z Matrixu?
D: Tak, ale kady przyjmie j na rnym poziomie. Niektrzy w ogle nie bd
na to gotowi.
A: Dlaczego?
D: Poniewa s tymi, ktrzy id na inne poziomy. Matrix o tym wie i dlatego
uniemoliwi, aby im bya
dostpna. Poniewa szkoda byoby, gdyby napenili
si t energi. Oni s na innym poziomie rozwoju i musz przej inn
ciek. To by znaczyo, e nie odpowiadaliby nowemu segmentowi Matrixu i
byliby odczeni i stamtd zostaliby zablokowani w procesie reinkarnacji.
Musieliby czeka na nowy proces, kiedy powstan energie kompatybilne z
nimi.
A: I to byoby ze?
D: Tak, poniewa wtedy spowolniliby moliwo szybkiego rozwoju.
Musieliby zosta w jednym
miejscu na nieokrelony czas. Jeeli id z grup,
wtedy mog odnie sukces i zakoczy proces swoich programw. Mogliby
uczyni rzeczy, ktre by im podniosy poziom czstotliwoci.
A: Dzikuj, tutaj si zatrzymamy.
X.
A: To nasze ostatnie spotkanie. Wiedz, e bd za tob tskni..
D: Ja za tob rwnie, ale nie zapominaj, e na poziomie mentalnym moemy
si komunikowa kiedy tylko chcemy.
A: Moe ty tak, ale ja musz jeszcze si tego nauczy.
D: Oczywicie, e moemy. Zobaczysz. A: O czym chciaby dzisiaj mwi?
D: Chciabym pomwi jeszcze o Anunaki. A: Prosz.
D: Dowiadczaj najciszego okresu swojego istnienia.
A: Dlaczego?
D: Poniewa wiedz, e niedugo zostan zdemaskowani. Ich istnienie
dobiega koca i chc
zrobi wszystko, eby temu zapobiec. Wiedz, e
ludzki umys emituje takie czstotliwoci, ktre zmieniaj przestrze i czas,
wpywaj na czas oraz na Matrix. Dlatego wykorzystaj wszystko, eby mie
wpyw na populacj i stworzy takie formy mylowo- energetyczne, ktre
przynajmniej na jaki czas bd mogy powstrzyma zmian.
A: Czy oni sami z siebie nie mog stworzy tych blokujcych energii?
D: Nie, gdy to jest dar tylko dla rasy ludzkiej. Jestemy dziemi Matrixu i
w peni odpowiadamy
naszemu segmentowi. Oni s swego rodzaju pasoytem. Tylko my moemy
co zmieni lub temu
zapobiec. Oni maj tylko t moliwo, eby wysya nam takie energie,
ktre uczyni nas obojtnymi,
tpymi na informacje docierajce z Matrixu. Maj moliwo wywierania
wpywu na nasze mylenie, na
jego zmian, ale w zwizku z przeznaczeniem Ziemi nie mog uczyni nic.
A: Jak bd na nas wpywa?
D: Strachem. To wielcy mistrzowie w tworzeniu paniki, lku,
nienawici, a wszystko to w wiecie
materialnym. To wpywa na tok naszych myli,
musimy zacz stawia pytania. Zaczynamy szuka, aby znale Prawd.
Istniej ludzie, ktrzy ju zrozumieli co si dzieje, kim jestemy, skd
przyszlimy i dokd zmierzamy. Ich gosy zaczynaj by syszalne. Coraz
wicej si mwi o 2012 roku, o zmianie polaryzacji, o rnych
ekonomicznych kryzysach, o globalnym ociepleniu. Ci, ktrzy to czyni,
przynosz bardzo powane potwierdzenia, ale zawsze istniej i tacy, ktrzy
neguj takie informacje. Zaczynaj manipulowa pojciami kataklizmw,
zniszczenia i mierci. Wszystko to, co chc powiedzie to to, e wszystko to
musi wydarzy si w taki sposb. Poniewa, eby si wyzwoli, eby przej
dalej, musimy zmieni stare nawyki. Musimy si wyzwoli ze znanych
ogranicze i z caego serca przyj to, co si wydarzy. wiat musi cierpie,
ale to bdzie krtkie cierpienie. Inuakom byo potrzebne
100 lat, eby si przystosowa do nowych czstotliwoci. Nam bdzie
potrzebne tylko kilka lat
przystosowania. To jest dar Matrixu.
A: Co mamy robi?
D: Chcie przemiany. Potrzeba, ebymy wysyali w kierunku Matrixu
formy mylo-energetyczne,
31
w ktrych prosimy, eby si to wydarzyo. Im wicej ludzi si zjednoczy w
takim myleniu
A: Matrix nie dokona tej przemiany, jeeli nie bdziemy aktywnie w tym
uczestniczy?
D: Dokona, ale przemiana bdzie bardziej bolesna
i trudniejsza, poniewa Matrix musi wyeliminowa wszystkie nieprzyjazne
energie, aby moga zaistnie rwnowaga. Tylko po tym, kiedy zakcenia
zostan wyeliminowane z pola segmentu Matrixu dla Ziemi, moe doj do
harmonii. Poza tym, kiedy caa ludzko wsppracuje, wtedy formy
mylowo- energetyczne, ktre docieraj do Matrixu pomagaj i Matrix bierze
to na swj sposb pod uwag, e nie istniej nieprzyjazne czynniki i
odpowiada zmniejszeniem strat.
A: Rozumiesz, e nie jest moliwe doprowadzenie do jednoci w myleniu
caej ludzkoci?
D: Nie jest niemoliwe. Kada ludzka istota, ktra si podporzdkuje
nowemu wiatrowi Matrixu, dooy si
do wzrostu siy, powikszy liczb aktywnych. Jak ju ci powiedziaem, nie
zapominaj, e decyduje gos
wikszoci.
A: Wci jeszcze nie rozumiem, dlaczego Anunaki nie zostawi nas w
spokoju. Moe i ich
zaakceptujemy?
D: Nie moemy ich zaakceptowa, poniewa gdybymy ich rzeczywicie
poznali, wtedy odrzucilibymy ich dawno temu. Jeeli nawet ich
zaakceptujemy, nawet wtedy nie bd mogli zosta, gdy nie odpowiadaj
nowej czstotliwoci Ziemii. Z drugiej strony ludzie zrozumieli na nowo, e s
sobie panami. e sami mog zarzdza, e do tej pory byli niewolnikami
swoich wadcw, okrelonych rodw, e nie zale od nikogo i od niczego.
Teraz jest czas, ebymy si przebudzili i zaczli odczuwa, e koniecznie jest
wzicie swojego ycia w swoje rce. Nie musimy wicej poyka codziennych
dawek trucizny, nadszed nasz czas. Anunaki nie mog si z tym pogodzi.
A: Co powinnimy robi?
D: Musimy zrozumie, e wszyscy jestemy rwni, e nasze myli s
magiczne i to czego pragniemy, to si
wydarzy. Wszyscy powinni pragn przemiany,
powinnimy mentalnie zbliy si do tego punktu, w ktrym Ziemia
uczyni skok. Potrzeba naszej pomocy. eby zrozumie wiat, musimy
pozytywnie myle, aktywnie uczestniczy w tym programie i jego szerzeniu.
A: Tak, ale jak?
D: Powinnimy rozmawia z ludmi, z tymi ktrych kochamy, z
przyjacimi, o przemianie, ktra si zblia. Powinnimy im wyjani,
co oznacza ta zmiana i dlaczego jest potrzebna. Musimy im
pokaza, e nie istnieje adne niebezpieczestwo, e dzieje si co
naturalnego, poniewa w naturze wszystko ma swoj logik. e my wszyscy
uczestniczymy w tym, w tym niebiaskim planie. Pomc im w podjciu
minimalnych rodkw bezpieczestwa, aby atwiej przetrwa okres zmian.
Tylko tyle musimy zrobi.
A: O jakich rodkach bezpieczestwa mylisz?
D: Po pierwsze, powinni stworzy minimalne rezerwy ywnoci. Myl
o nasionach, narzdziach i wszystkim innym, co odnosi si do
ywnoci i bezpieczestwa. Po drugie, musimy si przygotowa
mentalnie. Duo atwiej jest przetrwa okres niedostatkw, kiedy wiesz,
e jest to przejciowe i e na kocu czeka co dobrego. W
przeciwiestwie, jeeli o czym mylimy ze strachem, wtedy formy
mylowo-energetyczne, ktre tworzymy przycign takie same
czstotliwoci i doprowadzi to do tego, e bdziemy wystawieni,
wiadomie lub podwiadomie, na ogromn ilo negatywnych informacji,
ktre rozpoczn proces unicestwiania zorganizowanego ycia lub duch
opuci segment Matrixu dla Ziemi. adne z powyszych nie jest
dobr moliwoci. Po co mielibymy dopuci do takiej moliwoci? Kada
dusza pracowaa milionami lat, eby dotrze tutaj, byby to ogromny bd,
gdybymy si teraz potknli. Naszym zadaniem jest przebudzenie ludzkoci,
powiedzenie im, sprbowanie wyjani, eby poszukali wicej informacji.
Musimy zrozumie, e rzeczywisto, to czego dzisiaj dowiadczamy, e jest
to stworzone przez nas, naszymi mylami. Poza tym, wiele jest przed nami
ukryte, zniszczone. Prawd jest, e my jestemy tymi, ktrzy to uczynili,
poniewa oni mieli na nas wpyw, szantaowali nas, wierzylimy w to, ale to
nie umiejsza naszej winy. Jedynie my jestemy za to odpowiedzialni.
Nadszed czas, kiedy nikt nam nie wybaczy. Wszystko musimy powiedzie, co
mylimy, w co wierzymy. Powinnimy opowiadzie to wszystkim wok nas.
Nie ma ju czasu na ukrywanie, na mylenie co powiedz ssiedzi, jeeli
dowiedz si w co wierzymy. Powinnimy pomyle o tym, co powiedz
ssiedzi, jak si dowiedz, e wiedzielimy co si wydarzy, ale im nie
powiedzielimy
A: Ale ludzie bd uwaa nas za szalonych
D: I co? Niech niektrzy myl, e jestemy szaleni, a inni przycz si do
nas w swoim myleniu,
a jeszcze inni bd szuka wasnych rozwiza
trzeba myle o tym ilu ludziom pomoesz, ilu uratujesz, ilu z nich zmieni
mylenie. Co jest waniejsze, ilu ci osdzi, czy ilu pomoesz?
A: Logiczne, e ilu pomoesz. Ale co konkretnie moemy zrobi?
D: Przede wszystkim, kadego dnia powinnimy
chcie by lepsi i mdrzejsi. Po drugie, kadego dnia po przebudzeniu,
powinnimy przeprowadzi krtk medytacj, w ktrej
sprbujemy wstpi w czstotliwo mioci. To nam umoliwi odstpienie
od czstotliwoci nienawici. Co wicej, przed zaniciem, popromy Matrix,
abymy w trakcie snu weszli z nim w bezporedni wi. W ten sposb
sami si poczymy, bdziemy wibrowa razem z jego pulsowaniem,
abymy mogli si zmienia. Nasze ciao i umys przejd radykaln
przemian, ale stopniowo, co nas przygotuje na wszystkich polach do
nadchodzcej przemiany. W chwili kiedy planeta wykona skok, bdziemy tam
razem z nim i obudzimy si przygotowani do tego innego wiata, gdzie nie
32
bdzie ju istnie strach, nienawi i materializm. Nie bdzie ju adnych
Anunaki, gdy oni nie mog i z nami w te wysze czstotliwoci. Oni
czasowo zostan na cakiem innym polu, w towarzystwie tych, ktrzy s do
nich podobni. Oni ju to widz i dlatego si boj. To ich zmusza do
powikszania swojej energii i informacji, ktrymi nas atakuj.
A: Jak si manifestuj te ataki?
D: Na polu fizycznym. Przede wszystkim bombarduj nas
zmanipulowanym poywieniem. Najczciej
spoywanym poywieniem na Ziemi jest chleb, a do
mki najatwiej jest dorzuci przydatne rzeczy. Poza tym wiod
niezwykle interesujce wojny o szczepienia. Przeciwko tak zwanym
chorobom. Tych, ktrzy mwi o tym otwarcie, wymiewaj, ka ich,
dystansuj si od nich. Maj bezlik sposobw. Wydaj ksiki, maj swoje
programy w telewizji, gdzie udowadniaj swoje teorie, a okrelone teorie,
ktre powinny by publiczne, ogaszaj kamliwymi. Na poziomie
energetycznym, kadego dnia jestemy poddani bombardowaniu takimi
energiami, ktre blokuj nasze czakry, szczeglnie uczucie mioci. To nam
uniemoliwia odbir korzystnych energii wysyanych z Matrixu.
A: Jak nas bombarduj? Nieprzerwanie?
D: Ja odczuwam atak dwa razy dziennie. Jeden okoo pnocy i jeden okoo
poudnia.
A: Jak dugo trwaj? D: Okoo p godziny.
A: To si dzieje globalnie?
D: Tak. Jak ja to widz, kademu wysyaj w tym czasie okrelone
informacje. Chc wam powiedzie,
e jest to wtedy kiedy u nas jest pnoc i poudnie.
A: W jaki sposb odbywa si to bombardowanie?
D: Za pomoc urzdze, podobnych do obeliskw. Zbudowane s z granitu,
ale wewntrz s puste. Do
wntrza dostaj si przez podziemne korytarze.
Umieszczaj tam ogromne krysztay, ktre maj okrelone programy. W
okrelonym czasie Anunaki id tam sprawdzi funkcjonowanie, zmieni
program i si emisji.
A: Gdzie s te obeliski? Wewntrz ziemi?
D: S na powierzchni. Wszyscy je widzimy. S w Anglii, Ameryce,
Egipcie, Francji, s wszdzie.
W sumie jest ich siedem.
A: Nie moemy nic zrobi, eby zapobiec emisji?
D: My nie moemy temu zapobiec, moemy jedynie si broni.
A: Jak?
D: Najlepsz ochron daje mosidz. A: W jaki sposb si go uywa?
D: Powinnimy zawsze nosi mosin bransoletk. Wane jest, aby bya
okrga lub owalna. W aden
sposb nie czworoktna.
A: Jaki jest problem z czworoktn?
D: Nie odpowiada polu energetycznemu czowieka. U nas wszystko jest
jakby okrge. Pomyl tylko o przekroju tuowia, rk, gowy, palcw,
czakrach. wszystko jest okrge. To znak nieskoczonoci. Moja mama ma
piercie od lubu w ksztacie kwadratu, ktory czasami nosi. Widz jak to
wpywa na jej czakry.
Widz jasno jak si zmniejszaj i jak zmniejszaj prdko obrotw.
A: Czy to wystarczy, jeeli bdziemy nosi co z mosidzu?
D: Tak. To bardzo pomoe. Idealnie by byo,
gdybymy chronili rwnie pokj, w ktrym pimy. A: Jak?
D: Otoczmy pokj miedzian yk, albo przynajmniej ko. Koce musz
si dotyka. W ten sposb
bdziemy chronieni. Nic nie moe przenikn przez to pole, szczeglnie
jeeli w momencie kiedy
bdziemy czy koce, wylemy do Matrixu myl ochrony. Mosidz to
wity materia.
A: Dlaczego?
D: Poniewa energetycznie, swoj czstotliwoci jest bardzo bliski pola
mioci.
A: Chyba std pochodzi wiara w zwizek planety
Venus i mosidzu?
D: Mosidz ma wpyw na rozwj rolin, ma terapeutyczny wpyw
na puca i wkrtce zostanie
odkryte, e pozytywnie wpywa na DNA czowieka.
Noszenie tego metalu umoliwia ciau wejcie w wibracje, ktre
otwieraj czakr mioci. Wraz z otwarciem tej czakry, ciao zacznie broni
si od wszelkich atakw.
A: Dlaczego?
D: Poniewa duch na tym poziomie ma jednakow wibracj z Matrixem.
Wibruje jednakowym gosem,
dlatego ma swj udzia w obronie i wsparciu. To
znaczy, e czowiek jest na ciece wzrostu i Prawdy, i e ta wi w aden
sposb nie moe zosta przerwana. Musisz zrozumie, e jest to powd,
dlaczego jestemy tu na ziemi, aby przyczyni si do wzrostu i przemiany i
w pewien sposb bdziemy nagrodzeni za to, jako jej mieszkacy, tym
nowym wiatem. Bdzie wietnie. Bdzie cakowicie inaczej ni jest teraz.
Moemy si do tego przyczyni, jeeli bdziemy pozytywnie myle, yczy
sobie, eby zakoczy si ten stary system, ebymy mogli wkroczy w
now er. Nie wolno nam zwraca uwagi na ich wyjanienia, pozwoli eby
mieli wpyw na nas poprzez strach, musimy sucha swojego serca. Jeeli
chcemy, aby co si zmienio, musimy tego chcie ca swoj istot i
caym swoim sercem. W kadej chwili musimy chcie wolnoci, zmiany,
mioci. Musimy mentalnie stworzy idealny wiat, y w nim i ywi go
nadziej i wiar. Teraz nadesza chwila, e nikt nie ma prawa nas pozbawia
ycia, decydowa o naszym losie. Dlatego was prosz, przyczcie si do
nas, do tych ktrzy przyszlimy po to, eby przekaza wam te informacje.
Prosimy was, ebycie nam pomogli, jak i my chcemy pomc wam. A:
Sprbujemy, ale nie wiem czy nam si uda?
D: Trzeba tylko chcie. Nie jest to trudne. Potrzeba tylko, eby wysaa myl,
ch zmiany do Matrixu. On przejmuje t form mylo-energetyczn,
wzmacnia j, eby si spenia. To wszystko. Wszystko stanie si
samo z siebie.
A: Obiecuj, e tak zrobi.
D: Nie zapomnijcie o mentalnym spotkaniu w kad niedziel.
33
A: O 22:30. D: Tak.
A: Myl, e nadszed czas, ebymy zakoczyli. Czy chciaby jeszcze co
powiedzie?
D: Nie. Kocham wszystkich i sam Ziemi. Mam
nadziej, e byem pomocny. A: Oczywicie.
D: Chciabym, ebymy spotkali si w nowym wiecie.
A: Ja rwnie mam nadziej, e jeszcze si zobaczymy. Ju mi ciebie brakuje.
D: Jak ju powiedziaem, bdziemy si jeszcze spotyka. Kiedykolwiek sobie
zayczysz.
A: Daj mi czas, abym najpierw sprbowaa z tymi mentalnymi spotkaniami
D: Powiedziaem ju, musisz tylko chcie A: Tak, ale jest mi trudno
D: atwo jest. Wszyscy moemy by razem, jeeli tylko tego chcemy.
A: Tak, ale ycie stawia nas w trudnych sytuacjach, kiedy nie mamy
czasu nawet dla siebie, na
medytacj.
D: To s ich wpywy. Anunnaki. Kiedy tylko poczujesz, e co ci
powstrzymuje, blokuje, pomyl tylko o
mnie, o tych ktrzy przyszli z Inuaki i o tych, ktrzy
tam zostali. My wam pomoemy, tak samo jak pomoemy i
pozostaym, ktrzy bd poszukiwali u nas pomocy. Poniewa jestemy z
wami jednoci. A: Dzikuj.
D: Nie ma za co. Obymy wszyscy si spotkali w kolejnym tysicleciu
pokoju i mioci!
Patrzc wstecz na nasze spotkania, dochodz do wniosku, e miaabym
jeszcze wiele pyta, na ktre chciaabym otrzyma odpowiedzi. Moe tylko
tyle byo mi przeznaczone. Moe Matrix w swojej wielkiej mdroci
przekaza mi tylko te informacje, ktre byam w stanie przyj. Nie mog
powiedzie, e nie jestem zaniepokojona, dotknita, zaskoczona i
sfrustrowana tym, co usyszaam. Niektre rzeczy ju wiedziaam, a inne
mnie dotkny tam, gdzie mylaam, e ju nic nie moe mnie zaskoczy
i zmieni, zmuszajc mnie do zrozumienia prawdy, kim jestem w
rzeczywistoci, t ktra nic nie wie.
Bez wzgldu na to, e moja racjonalno prowadzi mnie w kierunku
gwatownego odrzucenia niektrych myli, w gbi duszy co mi jednak
szepcze, e to wszystko prawda. Nie jestem jeszcze w tym stanie, aby
cokolwiek obiektywnie przeanalizowa. Jedyna rzecz, ktra mnie zmusia do
napisania tej ksiki, to moje spotkanie z t niezwyk dusz i moja wiara w
jego uczciwo i rzetelno. Mdro i ciar tajemnicy, ktre skrywa
wyraz jego niekiedy wietlistych, ale i zmczonych jasnych oczu.
Dlatego proponuj wam, ebymy przez kilka niedziel sprbowali pozostawi
rol dorosych i sprbowali popatrze na wiat oczyma godnego
siedmiolatka. Zapomnijmy o starych przekonaniach i nawykach, zapomnijmy
to, czego nas uczyli, do czego nas zmuszali. Postanwmy, e od teraz, od tej
chwili chcemy pozna prawd. Powimy si wszyscy z Matrixem i
otrzymajmy informacje bezporednio od
niego. Powiedzmy, e od dzisiejszego dnia, to co nas interesuje to nie to co
myl ssiedzi, przyjaciele, rodzice. To jestemy my sami. Jestemy razem.
Szczeglne jednostki, ale na poziomie Matrixu naleymy do jednej
organicznej caoci. Tak jak mwi Bg ustami tego chopca. Dowiadczamy
niezwykych czasw, czasu, w ktrym Ziemia musi si zmieni,
zsynchronizowa z now czstotliwoci. By moe walczylimy o t
moliwo przez wiele lat. Modlilimy si do nieba, pragnc tych
wydarze, tej pomocy. Kadymi narodzinami i kad mierci bylimy bliej
Matrixu i bylimy bliej tej wzniosej chwili. Nasze to szczcie i zasuga, e
dotarlimy tutaj. To jest nasza szansa. Poczmy nasze moliwoci, si,
eby przebi mury ignorancji i niewiedzy, realizmu i materializmu,
abymy razem odeszli TAM: gdzie nas oczekuje spokojniejsze, lepsze i
mdrzejsze jutro, lepszy wiat. Wszystkich was kocham i ycz wam, aby
Prawda wypenia wasze serca. Dlatego nigdy nie zapomnijcie tych sw:
Ja jestem Drog, Prawd i yciem!






















Omwienie wywiadu z Davidem, chopcem z planety Inua cz 1.
rdo: http://www.paulnurme.com/en/node/829
Jest to materia z radia internetowego Progressive Radio Network
omwienie opublikowanego w formie ksikowej wywiadu, jaki
przeprowadzia Aryana Havah (psychiatra) z Davidem, siedmioletnim
chopcem, ktrego przyprowadzia do niej mama, poniewa mia kontakt z
istot z innej planety. Chopiec od najmodszych lat utrzymywa kontakt z
Wszechwiatem.
Cz poniszego materiau jest streszczeniem znacznej czci
wywiadu ju opublikowanego na tym blogu.
David powiedzia psychiatrze (ma na imi Aryana), e gos, ktry syszy,
naley do istoty z innej planety, ktra nosi imi Aghton.Obaj przybyli z
innej konstelacji i bd utrzymywa ze sob kontakt, dopki David nie
zakoczy swojej ziemskiej podry. David powiedzia, e pozostanie tutaj
przez okoo 200 lat wedug naszej dotychczasowej rachuby, lecz niedugo
bdziemy mieli inne rozumienie czasu. Przed pierwsz sesj poinformowa
Aryan, e Aghton chciaby, aby napisaa ksik, poniewa to przesanie
powinno by udostpnione mieszkacom Ziemi.
Planeta, z ktrej przyby David, nazywa si Inua i mieci si w pobliu
Oriona. Istoty z tej planety nazywane s Inuaki.
Czuam rozdranienie, poniewa wszystko to wygldao mi na jakie
oszustwo po tych historiach o Aunnaki i obawiaam si, e ta ksika
mogaby by faszerstwem, lecz wkrtce odkryam, e nie jest tak w tym
przypadku, wic prosz was o cierpliwo do samego koca. Pozwlcie, e
zaprezentuj wam co interesujcego, zanim powiem o zwizkach pomidzy
Inuaki , Anunnaki i nami.
David opisuje planet Inua, mwic, e jest ona duo pikniejsza ni
Ziemia. Ma podobn rzeb: gry, wyyny, wody, lecz rolinno jest inna.
Drzewa na Inua s w kolorach przypominajcych nasze srebro, chocia
troch bielsze. S tam pory roku, ale nie ma zimy, ktr David naprawd
bardzo lubi. S rwnie morza i oceany. Morza nazywaj si Avata a oceany
Surim.
Inuaki s istotami o wzrocie okoo 2 m, dwunogimi i chodz podobnie jak
my. Ich skra jest tak delikatna jak nasza, lecz maj wygld jaszczurek. Maj
tak jak my dwie rce, lecz donie s trjpalczaste. Maj take grube i mocne
ogony. Ich skra jest biaa a oczy zoto-fioletowe. Ciaa s pozbawione
wosw. Porozumiewaj si na dwa sposoby: poprzez mow, podobnie jak my,
a take poprzez telepati. Inuaki nie jedz miesa, tylko jarzyny, owoce I
nasiona.
Oto sowa samego Davida na temat Matrixu Wszechwiata:
Matriks Wszechwiata jest niezalenym rodzajem energii, z ktrej utworzone
s wszystkie istoty, i do ktrej wszystko przynaley. Jest to pierwotny
sposb istnienia energii, w ktrym s zgromadzone: wszelkie idee, myli,
lady i energie wszystkiego, co kiedykolwiek byo bd bdzie stworzone w
caym Wszechwiecie. (David powiedzia, e istnieje 10 rnych
wszechwiatw). Kade yczenie, sowo lub idea ma jak wibracj. Kiedy
mylisz o czym, impuls ten transformuje si w energi myloksztatu,
uzyskujc dostp do poszczeglnego sektoru Matrixa, co pozwoli na to, by
twoje yczenie spenio si. Przypomina to zasadzenie nasiona i czekanie a
wyronie z niego rolina gotowa do zebrania. Faktem jest, e ludzkie istoty
maj obecnie nawiksz moc kreowania, jak nigdy przedtem, lecz ludzka
istota powinna przede wszystkim przywrci sobie wiadome poczenie
pomidzy swoim umysem a wysz jani. Wysza ja jest Prawd.
Prawdziw, rzeczywist wiedz, ktra pozostaje ukryta wewntrz kadego z
nas. Daje ona bezporedni dostp do Matrixa, ktry ma kady, lecz jest on
wielce znieksztacony poprzez istniejc interferencj.
David daje przykad, w jaki sposb dziaa Matrix Wszechwiata, kiedy kto
robi co zego albo co dobrego:
Ta energia, ta dobra myl, kiedy chcesz pomc, wchodzi do Matrixa i
pozostawia tam lad. Energia ta jest gromadzona i w tym samym momencie,
kiedy jej potrzebujesz, jest z powrotem wysyana do ciebie.
Ze uczynki (jeli mona tak je nazwa) s tak naprawd myloksztatami
negatywnej energii. W Matrixie nic nie stanie z ich powodu. To ich twrca
bdzie cierpia z ich przyczyny. Kiedy uznane to bdzie za potrzebne,
negatywna energia zostanie odesana z powrotem do jej twrcy. Musi by
balans (rwnowaga). Im bardziej negatywne myloksztaty tworzysz, tym
czciej bdziesz przez nie bombardowany, poniewa Matrix jest pierwotnym
stanem harmonii, mioci i doskonaoci. Zatem wszelkie fakty, ktre s
niezharmonizowane musz by usunitelub wyrzucone. A jak to si robi?
Poprzez odesanie ich z powrotem do tego, kto je generuje, poniewa tylko
twrca moe rozproszy ten wytwr w energi i elementy skadowe.
David zapytany przez Aryan, jak mona odnale prawdziw, rzeczywist
odpowied na jakie pytanie, powiedzia tak:
Wsta z zamknitymi oczami i pomyl o tym, e chcesz poczy si z
Matrixem, aby odkry Prawd. Nastpnie powiedz do siebie: Jeeli
odpowied brzmi tak, niech moje ciao wychyli si do przodu, a jeli nie
niech odchyli si do tyu. To jest bardzo proste. Otrzymana odpowied jest
zawsze t jedyn prawdziw. Moesz zacz od pyta, na ktre znasz ju
odpowied, lecz musisz uwaa! Nie udzielaj sobie odpowiedzi wiadomie.
Pozwl sobie na to, by ci zaskoczya. Pytaj tak, jakby nie wiedzia nic.
Zapytaj, a potem niech twj umys pozostanie pusty. Matrix da ci waciw
odpowied.
Nastpnie David mwi, e Ziemia zrobi skok wibracyjny, wchodzc w piaty
wymiar. Moe to by mylce, poniewa mylimy, e yjemy w wiecie
trzeciowymiarowym. Kiedy Aryana powiedziaa mu to, odpowiedzia, e tak
naprawd yjemy w wiecie czwartego wymiaru, poniewa musimy bra bra
pod uwag czas jako wymiar. Tak wic czas jest wymiarem i my jestemy
wanie w tym czwartym wymiarze.
Z tego co zebraam z rnych rde, wiem, e po skoku wibracyjnym
wejdziemy do pitego wymiaru i czwartej gstoci. Czwarta gsto
przyniesie ciau ludzkiemu due zmiany, czynic je lejszym i
zmieniajc jego ksztat i struktur. Lecz David powiedzia take, e kada
planeta na inn misj, kiedy nastpuje taki skok (zawsze jest to nowy
eksperyment). Nasz misj bdzie przejcie przez wszystkie zmiany z
zachowaniem naszego ksztatu i budowy. To samo stanie si z Ziemi. Nie
wydarzyo si to nigdy przedtem i my bdziemy pierwszymi, ktrzy tego
dowiadcz. Czy ma to rwnie oznacza, e nie bdziemy w czwartej
gstoci? Tego nie wiem, lecz wiem, e nasze ciaa stan si nieco lejsze,
chocia bez wikszych zmian w ich wygldzie. Otrzymamy take nowe
energetyczne acuchy DNA. W ostatecznej konkluzji prawdopodobnie
oznacza to, e wielkie zmiany nastpi w naszych ciaach energetycznych, a
nie w fizycznych. Prawda?
Kada planeta ma swoj wibracj. Wszystkie istoty s zharmonizowane z
dan wibracj. Ludzkie istoty, dla przykadu, s zharmonizowane z wibracj
Ziemi.
Kiedy umiera ludzka istota, dusza oddziela si od ciaa i powraca do Matrixa.
Kada dusza ma take swoj osobist wibracj, ktra jest zharmonizowana z
danym poziomem Matrixa. Lecz jeli jaka dusza rozwijaa si powyej
ziemskiej czstotliwoci, nie musi ju ponownie inkarnowa na Ziemi.
Oznacza to, e dusza przerobia wszystkie swe lekcje i jej czstotliwo staa
si wysza od czstotliwoci ziemskiej. Te rozwinite dusze pozostaj w
Matrixie jako koordynatorzy Ziemi i pomagaj nam w naszych kwestiach.
(We Wszechwiecie nie ma takich rzeczy jak dobry czy zy, tylko
wysokie/niskie lub pozytywne/ negatywne czstotliwoci wibracji.)
Jeli nisko wibrujca dusza, jak chociaby Adolf Hitler, moga inkarnowa na
Ziemi, oznacza to, e Ziemia ma generalnie bardzo niskie wibracje. Jeli
poczwszy od dzisiaj ziemskie wibracje zmieni si na wysze, wwczas od
tego dnia adna z dusz o niskiej wibracji nie bda moga ponownie
inkarnowa na Ziemi, odkd wibracja planety Ziemia bdzie wysza ni
wibracja negatywnych dusz. Negatywnie wibrujce dusze bd
przemieszczane gdzie indziej.
Wibracja planety jest generowana przez wibracje dusz, ktre na niej
inkarnuj. Dlatego jestemy odpowiedzialni za niskie wibracje Ziemi, ktre
tworzymy.
Aby David mg inkarnowa na Ziemi, Inuaki ingerowali w Matrix Ziemi. Tak
robi wszystkie inne istoty z innych planet po to, by da swoim duszom
moliwo inkarnowania na Ziemi. S one tutaj, by podnie wibracje Ziemi
w czasie swojej obecnoci i pomc przed skokiem wibracyjnym oraz po tym
jak on nastpi. Niektrzy z nas s duszami, ktre przyszy z innych planet,
aby pomc ludziom na Ziemi przed i po roku 2012. Niektrzy pamitaj o
tym, inni nie. Maj to zakodowane w swoim programie, e nie pamitaj nic,
a do roku 2012.
David opowiada histori swojej planety
A teraz niech David opowie histori swojej planety:
D: Dawno, okoo 800 000 ziemskich lat temu, istniaa planeta bardzo
podobna do Ziemi. Zamieszkiway j prymitywne stworzenia mglicie
przypominajce dzisiejszych Inuaki. W pewnym miejscu na planecie Inua
wyldowa statek, ktry mia na pokadzie dwie dziwne istoty, agresywne,
lecz bardzo zaawansowane w rozwoju.Baday one gleb i wod, i pobieray
prbki. Zanim opuciy planet, zabray ze sob dwoje dzieci Inuaki .
Wszyscy, ktrzy mieli z nimi kontakt, byli przewiadczeni, e odwiedziy ich
niezwyke istoty. Wpyn na to zarwno wygld statku, w ktrym przybyli,
jak i rwnie szczeglne urzdzenie, ktre zakopali w ziemi. Inuaki, na swoim
na niskim stopniu rozwoju, zaczli oddawa cze temu urzdzeniu. Od
czasu tej wizyty upyno wiele czasu, okoo dwa pokolenia
A: Jak wyglday te stworzenia, ktre zawitay na planecie z przestrzeni
kosmicznej?
D: Wygldali jak dzisiejsi Inuaki, lecz mieli ciemno-szar skr, a ich oczy
miay kolor popiou. Na plecach, wzdu krgosupa, mieli due I grube kolce,
w zielono-brzowym kolorze. Ich skra bya szorstka. Mieli specyficzny
zapach Dziwny, jak zapach myszy i siarki.
Na pocztku wszyscy myleli, e oni s dobrzy. Inuakis nabrali zaufania,
poniewa od tamtego czasu gocie pojawiali si w towarzystwie istot
podobnych do Inuaki. Nikt nie zdawa sobie sprawy z tego, e byli to
potomkowie tych dzieci, ktre zabrali oni ze sob w przeszoci. Z tego
powodu wzajemne relacje pomidzy tymi dwoma gatunkami byy poprawne.
Ci nowi rezydenci przynieli postp planecie i jej mieszkacom. Sprowadzili
narzdzia, zarwno proste, jak I bardziej wymylne maszyny. Nauczali Inuaki
obsugiwania ich oraz pracy z uyciem ognia. Nastpnie wybrali kilku i
wyznaczyli ich na przywdcw. Nauczali ich kierowania i zarzdzania
populacj. Lecz Inuaki nie zauwayli, e ich potomkowie, ktrzy urodzili sie
przed kolonizacj, rnili si od nich. Byli zrczniejsi i bardziej
wyspecjalizowani.
Nowi rezydenci poczyli swj materia genetyczny z materiaem Inuaki. W
ten sposb stworzyli now generacj Inuaki, poniewa potrzebowali
wyspecjalizowanych pracownikw, ktrzy potrafiliby posugiwa si
sprowadzonymi przez nich narzdziami.
A: Jak postpowali na planecie Inua?
D: Chcieli zota, krzemu, krysztaw oraz innych rodzajw rudy. Wysyali
urobek do domu. Uywali tych materiaw do budowy statkw i do
zapewnienienia przetrwania swojemu gatunkowi.
A: Kim oni byli?
D: Nazywali siebie Anunnaki i przybyli z konstelacji Smoka.
David opowiada Aryanie histori Inua. Mwi o tym, jak Anunnaki tworzyli
religie, aby kontrolowa Inuaki. Opowiada o pewnym momencie
historycznym, po 30 000 lat,kiedy Inuaki uwiadomili sobie, e s
niewolnikami i walczyli z Anunnaki. Po dugiej i krwawej wojnie Anunnaki
udawali, e opuszczaj Inua, lecz byo to kamstwo, poniewaz mieli ju swoje
bazy podziemne, do ktrych uciekli. Nadali wadz kilku wiernym Inuaki.
Kiedy wyznaczeni na przywdcw Inuaki umierali, ich dzieci
dziedziczyy przywdztwo, podobnie jak dzieje si to w monarchii
dynastycznej.
Spadkobiercy byli ksztaceni od dziecistwa do suenia Anunnaki. W ten
sposb Annunaki rzdzili Inua z podziemia przez nastpne 200 000 lat..
Lecz w kocu, po jake dugim czasie, miao si wydarzy co dobrego, Inua
bya przygotowywana do przejcia przez skok wibracyjny. Ta nowa wibracja
nie pozwolia Anunnaki pozosta na planecie. Ich wibracje byy zbyt niskie,
wic w kocu opucili Inua. Udali si na inne ciaa niebieskie.
Nastpnie David opowiada Aryanie o tym, jak Anunnaki kontrolowali Inuaki
przy pomocy rodkw chemicznych I toksyn rozprzestrzenianych w wodzie,
glebie i powietrzu.
Aryana: Powiedziae, e dzisiaj chciaby porozmawia o Ziemi.
David : Tak. Chciabym powiedzie ci, e to, co wydarzyo si na Inua, mam
na myli kolonizacj, przydarzyo si rwnie na Ziemi.
Aryana: Kto nas skolonizowa?
D: Anunnaki. Okoo 500 000 lat temu przybya tutaj zaoga i pobraa prbki
gleby i wody, po czym opucia planet. Jaki czas pniej pojawio si wicej
zag, przywoc ze sob Inuaki zabranych z planety Inua. Anunnakis
uznali, e bdzie atwiej, jeli Inuaki bd pracowa rwnie na Ziemi,
poniewa populacja ziemska take bya prymitywna. Czas temu sprzyja,
poniewa potrzebowali wicej siy roboczej, a poza tym Inuaki buntowali si
przeciw nim, nie mieli wic innej opcji, jak zatrudnienie ludzkich istot.
Wiemy o tym, e przedtem, na pocztku, Anunnaki sami pracowali na
Ziemi, lecz tak naprawd pracowali tutaj jako niewolnicy przedstawiciele
innej reptiliaskiej rasy, Inuaki.
Lecz ludzkie istoty robiy wszystko nawet gorzej ni oni, poniewa nie
posiaday biegoci, i tak oto doszo do genetycznej modyfikacji istoty
ludzkiej. Tyle e tym razem Annunaki pobrali materia genetyczny
od Inuaki, nie bezporednio od siebie.
A: Zatem dlaczego nie wygldamy jak Inuaki?
D: Anunnaki zawsze zachowywali to, co jest doskonale przystosowane do
rodowiska. Nasza powierzchowno jest doskonale przystosowana do
rodowiska, z ktrego si wywodzimy, ciao doskonale pasuje do warunkw
panujcych na naszej planecie. Bya to pierwsza modyfikacja genetyczna.
Okoo 40 000 lat temu, na szczycie istniejcego DNA, Anunnaki dodali swj
wasny materia genetyczny, poniewa istoty ludzkie zaczy rozumie, kim
tak naprawd s Anunnaki. Sdzili, e kiedy uczyni nas bardziej podobnymi
do siebie, zaakceptujemy ich. Lecz druga modyfikacja nie obja caej
populacji. Zatem powstaa mieszanka skadajca si z tych, ktrzy otrzymali
dodatkowe DNA bezporednio od Anunnaki oraz tych, ktrzy mieli je od
Inuaki.
Jednak byy tam take linie czystej krwi, i te rody z uwiceniem przeduay
lini krwi Annunaki. Szanowali swoje pochodzenie i nie akceptowali
mieszania krwi. Anunnaki nie opucili Ziemi, jak wydarzyo si to na
Inua, lecz przebywaj tutaj niewidoczni dla naszych oczu. To wanie oni
wyprowadzaj nas z cienia. Oni rzdz tym wiatem! Nasze rzdy s pod ich
kontrol.
Istoty ludzkie odziedziczyy od nich cz ich DNA i pewien obszar mzgu:
odpowiedzialny za negatywne emocje i agresywno.
Okoo 6 500 lat temu, z powodu masowego buntu, Anunnaki zdecydowali si
wycofa i pracowa z podziemia. Zaoyli tajemn organizacj i poczyli
wczesne religie. Nastpnie wytrenowali kapanw i posali ich do pracy dla
swojej korzyci. Wprowadzili przykrojone do potrzeb dogmaty i prawdy.
Okazao si to dla nich bardzo dobre, poniewa ludzie zaczli czci ich i byli
im posuszni.
Jedynym celem tych tajemnych organizacji jest przekazywanie tych prawd.
Obecnie te tajemne organizacje s na caym wiecie. Dziaaj za
porednictwem rzdw, instytucji narodowych lub spek, systemu
bankowego, armii i policji, prawodawstwa, edukacji i mediw. S wszdzie,
oni rzdz wiatem.
A: A jak oni sobie radz z tymi wszystkim?
D: Oni s staroytn ras. Ich wiedza jest bardzo rozlega i dobrze
rozplanowana. Zapanowali nad materi i znaj wszelkie aspekty
Wszechwiata. S dobrymi astrologami i mog wpywa na mzg ludzki,
pogod, energi i nastrj. Mog zrobi wszystko, w kadym czasie i
kiedykolwiek zechc. Posuguj si religi, wywoujc faszywe lub
znieksztacone postrzeganie, dla nich uyteczne. Zaszczepili ludziom pogld,
e astrologia jest szatask technik.
Wmwili ludziom, e sny s dzieem diabelskim. Faktycznie, diabe, ktry jest
nam znany, nigdy nie istnia, a sny s tak naprawd bramami do
Wszechwiata i do Matrixu.
Ziemia ma wiele korzystnie dziaajcych miejsc oraz obszarw dajcych
moliwo transmisji przekazw.Na wszystkich tych obszarach znajduj si
gigantyczne monumenty umieszczone w taki sposb, by neutralizowa te
korzystne oddziaywania.
Udao im si rzdzi wiatem poprzez rozmaite religie, ktre uyway
zoliwego oprogramowania indoktrynacji, poprzez tumienie gosu ludzkiej
intuicji, poprzez polityk, a szczeglnie poprzez system finansowy. Tak
naprawd to Anunnaki S naszymi pienidzmi. Oni daj nam poywienie,
ciepo, szkoy, domy, wita, zdrowie wszystko.
Rody krlewskie s ich potomkami. Ich krew pynie w yach naszych
prezydentw. W taki czy inny sposb wszyscy oni s zrzeszeni w tych
tajemnych organizacjach. Rody krlewskie i prezydenci wiedz, skd
pochodz i szanuj swoje pochodzenie. Rodzimy si, yjemy, pracujemy i
umieramy dla nich. Wiedza rwnie naley do nich. Do pewnego stopnia
zaja ona miejsce religii.
Dzisiejsza wiedza nie ma nic wsplnego z prawd i Matrixem. W pewnym
momencie ewolucji istot ludzkich zaczy wyania si wtpliwoci dotyczce
dogmatw religijnych.
Anunnaki musieli znale sposb na potrzymanie swojej wyszoci i
indoktrynacji. Dlatego wymylili wiedz. Trwoyo ich to, e ludzie mog si
przebudzi.
Do innych cia niebieskich maj zablokowany dostp, poniewa doszli do
tego momemntu, kiedy Matrix jest gotowy, by modyfikowa ich.Zostan
usunici, a nastpnie przetransformowani. Nie chc tego, przeraa to ich. Od
lat 60. zacza si oczyszcza ziemska karma. Coraz wicej wysoko
rozwinitych istot miao zezwolenie na inkarnowanie na Ziemi. Zaczy si
masowe inkarnacje. Po latach 90. te inkarnacje nasiliy si. Nowo przybyli
mogli rozwin to, co nazywa si zdolnociami paranormalnymi. Mimo to,
tak pomidzy nami, nie rozumiem, dlaczego wy nazywacie je w ten sposb,
poniewa zdolnoci te s czym bardzo normalnym. Ci nowo przybyli s
wielkim zagroeniem dla Anunnaki, wic poczwszy od lat 60., zaczli z dnia
na dzie coraz bardziej zatruwa nasz ywno.
Wszystko, co otrzymujemy jako ywno i napoje, leki, woda, w ktrej si
myjemy, wszystko to jest zaprogramowane. Wszystkie chemikalia, ktre s
dodawane do wody i ywnoci, lekw, dodatkw do ywnoci, wszystko to ma
na celu spowodowanie stanu, kiedy mzg ludzki reaguje na pewne bodce
lub wprost przeciwnie, nie reaguje.
Najwikszym oszustwem s szczepionki. Moja mama zmusia mnie raz
do zaszczepienia si. Sam widziaem, jak wprowadzone mikroby atakuj
moje czakry; nastpnie rozeszy si po caym moim ciele, le oddziaowujc
na mj system limfatyczny i gruczoy. Czuem si bardzo chory.
Anunnaki nie chc, aby ludzie przebudzili si i zrozumieli prawd. Z tego
powodu zatruwaj nas faszywymi informacjami i substancjami, ktrych
zadaniem jest utrzymywanie nas w letargu.
Substancje te funkcjonuj jako inhibitory gruczou szyszynki, blokujc
go. Ludzkie gruczoy s bardzo wane. Na przykad, jeli wiadomie
aktywujemy gruczo grasicy, moemy przeduy nasze ycie. Kady z
gruczow ma wany cel. Po to, by waciwie je przystosowa, powinnimy
pobiera informacje bezporednio od Matrixa nie z poziomu pola
ziemskiego, jak to robimy obecnie. W ziemskim niskim
polu zgromadzone s energie wszelkich myloksztatw o niskiej
czstotliwoci. Ze wzgldu na sztuczne blokady utworzone przez Anunnaki
pobieramy informacje tylko std, zamiast pobiera je od Matrixa, gdzie
znajduje si prawdziwa informacja.
Tu, na Ziemi Anunnaki zgromadzili wszystko, co wie si ze zem, strachem,
nienawici, zgroz, fobi, mierci i wieloma jeszcze takimi statnami. Nie
chc, abymy zrozumieli, e istniejemy poza ciaem, e jestemy czci
Uniwersum, e jestemy wolni i nieograniczeni, podobnie jak wszelkie
Stworzenie.
Najbardziej toksyczna z substancji znajduje si w pacie do zbw, jest to
fluor. Nie ma on wpywu na stan zbw. Jest nam podawany celowo, jako
inhibitor gruczou szyszynki. Jest w 100 % toksyczny.
Oni wiedz, e wkrtce subsancje te bd bezuyteczne, wic stworzyli nowe
sposoby, aby zakca nasz czno z Matrixem. Uywaj przekanikw,
telefonw komrkowych i energetycznego bombardowania przy pomocy
promieniowania gamma. Chc, abymy na zawsze byli zniewoleni. Lecz ja
wiem z ca pewnoci, e to im si nie uda. Matrix pracuje nad tym, by
waciwie przystosowa Ziemi i do lutego 2013 roku wszystko bdzie
ustabilizowane. Zacznie si nowa era. Era zota i pokoju. Chc, abycie
wiedzieli, e ludzkie istoty s dobre i kady, kto jest stworzony z DNA
Inuaki, jest kim charakterystycznym. Prawie wszyscy z nich bd obecni w
nowej erze. Widz ich na ulicach, rozpoznaj ich jako braci.
A: W jaki sposb mona si dowiedzie, kto ma krew Anunnaki?
D: Patrz w oczy osoby, z ktra rozmawiasz, tylko w oczy. Ignoruj umiech i
gestykulacj. Nastpnie zapytaj siebie, czy ta osoba jest Inuaki czy
Anunnaki. Twoja wysza ja odpowie ci.
A: A co stanie si z tymi, ktrzy maj krew Anunnaki?
D: Pjd swoj ciek. Nie powinnimy zakca planw Matrixa. Oni nie
bd wspgra z t now energi, ich budowa jest odmienna.
Po przejciu na Ziemi zapanuje wycznie mio, pokj i harmonia. Ludzie
musz zrozumie, e czas wojen, konfliktw i za zakoczy si.
Jeli chcesz pomc, wyra yczenie, aby wydarzya si ta zmiana! Bd
aktywnym uczestnikiem tej zmiany. Demaskuj Anunnaki i pokazuj ich
caemu wiatu! Jeli pragniesz ich zobaczy, tak si stanie! Ja ich widz i
widz, e jest wrd nich wielu ludzi podobnych do mnie. Jestem jeszcze
dzieckiem i nikt mnie nie sucha, a ci, ktrzy widz ich, nie mwi o tym,
poniewa boj si, co inni o nich pomyl. Lecz jest to dar od Stwrcy i maj
z niego korzysta. Ci z was, ktrzy widz ich, niech MWI! Pokazujcie ich
palcami! Ci z was, ktrzy widz ich, maj lepszy dostp do Matrixa. Mona
go osign poprzez zrozumienie poczenia pomidzy ciaem a wysz
jani.
A: Wydaje mi si, e mwisz o tym, co my nazywamy trzecim okiem.
D: Jeli chcesz to nazywa okiem, wiedz, e jest to pierwsze oko, nie trzecie.
Powinnimy polega jedynie na informacji odbieranej za jego
porednictwem. Wysza ja jest prawd. Kiedy czysz si z Matrixem,
powiedz: Chc pozna prawd! Wysze ja bdzie wiedziao, co zrobi. Poda
ci prawd, ale po trochu, nie od razu. Ludzki mzg nie poradzi sobie z tak
iloci informacji.
ETC.
Tumaczenie: Anna Magorzata Bogusz
http://jagathon8.blogspot.com/