TAREFAS DAS U.A.B. 1.FALO BAIXIÑO e recórdolle aos demais que están na biblioteca).

2.COLOCO OS LIBROS no seu sitio.

3.SEPARO os libros estragados.

4. 5.

COIDO a biblioteca e mantéñoa en orden. RECOMENDO ou aconsello lecturas a outr@s colegas ou aos mais pequenos.

6.RECOLLO uns minutos antes de tocar o timbre.