ASSESSMENT MIDYEAR SCIENCE YEAR 6 2014

ASSESSMENT TABLE OF SPECIFICATION SCIENCE PART A
THEMES/
L.A/
LOB / LOC
(Bullets
!"ESTIONS
CONSTR"CTS ACCORDIN# TO CO#NITI$E AND DIFFIC"LTY LE$ELS
%NO&LED#E "NDERSTANDIN#
APLICA
TION
TOTAL
FACTS
TERMINO
LO#Y
CLASSIFI
CATION
SE!"ENCE
METHODO
LO#Y
PRINCIPLE
TRANSLA
TION
INTERPRE
TATION
E%STRA
POLATION
APLICA
TION
S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H
1
2
'
4
(
6
)
*
+
10
11
12
1'
14
1(
16
1)
1*
1+
20
21
22
2'
24
2(
26
2)
2*
2+
'0
Ratio : Simple 5: Medium 3: High2

SKIMA JAWAPAN SECTION A MIDYEAR SCIENCE YEAR6 2014
1D 2D 3A 4B 5B 6C 7C 8D 9D 10B
11C 12D 13D 14A 15D 16D 17B 18D 19 C 20C
21 D 22A 23A 24D 25B 26B 27C 28B 29C 30C
SKIMA BAHAGIAN B
1
A- ANAK BENIH DIDALAM PASU Y MEMPUNYAI LEBIH KETINGGIAN DAN SAIZ DAUN YANG LEBIH BESAR
B
1- BILANGAN ANAK BENIH
2- KETINGGIAN ANAK BENIH DAN SAIZ DAUN SELEPAS EKPERIMEN
B- SEMAKIN BERKUALITI BAJA SEMAKIN BERTAMBAH KETINGGIAN ANAK BENIH
2.
A UNTUK MENYIASAT HUBUNGAN DIANTARA JENIS TAPAK KASUT DENGAN MASA YANG DIAMBIL /BULAN
B
1 - JENIS TAPAK KASUT
11-JARAK BERJALAN DIATAS JALAN TAR
111- BERTAMBAH
3.
A- UNTUK MENYIASAT HUBUNGA DIANTARA KETINGGIAN LANDASAN DENGAN JISIM BEBAN YANG BOLEH DITOLAK ( KG )
B –MENJADI RINGAN KERANA LANDASAN SEMAKIN TINGGI
C-KETINNGIAN LANDASAN MENINGKAT MEJADIKAN JISIM BEBAN BERKURANGAN
D-!KG
".
A- SUHU AIR / SAIZ BELON
B-13CM
C-SEMAKIN BERTAMBAH SUHU AIR SEMAKIN BERTAMBAH SAIZ BELON

A- MASA GERHANA/ PERINGKAT GERHANA
B- BERTAMBAH BERKURANG
C- KERANA KA#ASAN TERSEBUT ADALAH GERHANA BULAN SEPARA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful