SEMNELE DE PUNCTUAŢIE ŞI DE ORTOGRAFIE

( schiţă recapitulativă )
SEMNUL UTILIZARE EXEMPLIFICARE
Punctul
.
• Marchează sfârşitul unei
propoziţii sau fraze enun-
ţiative.
• Se pune după o prescurtare.
• Citeşte mult.
Citeşte / şi rezolvă pro-
bleme. /
• M.S. ( Maiestatea sa
Semnul
înte!"##
$
• Marchează sfârşitul unei
propoziţii sau fraze intero-
!ative.
• Se pune după un cuvânt
intero!ativ.
• Cine vorbeşte"
#mi spuneţi / cine vor-
beşte" /
• $nde"
Semnul
e%cl&m"##
'
• Marchează sfârşitul unei
propoziţii / fraze e%cla-
mative.
• Marchează sfârşitul unei
propoziţii / fraze impera-
tive.
• &esparte un vocativ sau o
inter'ecţie de restul enun-
ţului.
• Ce frumos e afară'
(riveşte / cât e de )nalt
muntele' /
• *ii atent+
*ii atent / şi nu te mai
'uca' /
• ,onel' astâmpără-te+
-f' mă deran'ezi+
Punctele (e
)u)*en)#e
... / +...,
• Marchează o )ntrerupere )n
cursul vorbirii (al !ândirii.
• ,ndică lipsa unui fra!ment
din te%t.
• .e ro! să...
• /#n vremea veche0 1...2 pe
când &umnezeu...
D-u" *uncte
. / 0
• Se folosesc )naintea unei
enumerări.
• 3rată )nceputul vorbirii
directe ( vorbirea unui per-
sonaj ).
• Se pun )naintea unei e%-
plicaţii sau a unei precizări.
• Căutăm )n te%t/ epitete0
comparaţii0 metafore0 ...
• ,-a spus/
- 3du-mi0 te ro!0 o cană
cu apă+
• .imp estimat/ 45 minute.
L#n#& (e *&1
u2"
6
• &elimitează o e%plicaţie0 o
completare de restul enun-
ţului.
• / şi !ura vetrei - cu
flăcări şi cu 'ar - )n!ână
basmul...7
3#4ul&
. 5 0
6N FRAZ7
• &esparte propoziţii de
acelaşi fel0 coordonate prin
'u%tapunere .
• &esparte o atributivă e%pli-
cativă de re!enta ei.
• &esparte anumite subor-
donate de re!enta lor.(vezi
tabelul subordonatelor+
• &esparte o incidentă de
restul frazei.
6N PROPOZIŢIE
• &esparte elementele unei
enumeraţii.
• &esparte două părţi de
propoziţie de acelaşi fel
( 2S, 2 np, 2A..., 2C... ).
• &esparte apoziţia simplă
sau dezvoltată (A.s.ap. - N)
de restul propoziţiei.
• &esparte !erunziile şi
participiile aflate la
)nceputul comunicării de
restul propoziţiei.
• &esparte complementele
circumstanţiale aşezate )n-
tre subiect şi predicat.
• &esparte adverbele de afir-
maţie sau de ne!aţie ( e-
!ale cu o propoziţie de
restul enunţului.
• &esparte substantivul )n
cazul vocativ de restul
propoziţiei.
• &esparte o inter'ecţie e%-
clamativă de restul propo-
ziţiei.
• Marchează lipsa predica-
tului.
• Citesc lecţia5 / desenez5 /
rezolv probleme. /
• 8iua aceea0 / )n care am
aflat rezultatul0 / mi-a
rămas vie )n amintire. /
• De8# plouă 5 / ies la
plimbare./
• Mer! afară0 / zise ea0 /
după ce termin lecţiile. /
• 3 cumpărat9 mere5 pere5
stru!uri.
• :ste isteţ5 harnic5 ascul-
tător.
• ;epoata mea5 ,ulia5 este
dră!ălaşă.
• 3ler!ând 5 s-a )mpiedicat.
3scultat5 a fost notat cu
zece.
• Mureşul5 )n câmpie5 are
cursul lin.
• &a5 ai dreptate.
;u5 n-ai dreptate.
• ,onel 5 astâmpără-te+
• -f 5 cât mă superi+
• :u am aflat din ziar0 el5
de la radio.
Punctul 8#
9#4ul&
:
• &esparte o propoziţie sau
un !rup de propoziţii de
restul frazei.
• <ăsiţi apostroful şi
cratima folosite )n te%t:
e%plicaţi folosirea lor.
G;#l#melele
<...=
> ?
• #nchid )ntre ele un citat sau
un titlu.
• Marchează cuvintele unui
persona' ( )n locul liniei de
dialo! .
• ,ndică folosirea unui cu-
vânt cu sens fi!urat.
• ,ndică e%istenţa unui citat
)n citat.
• <(este vârfuri trece
lună0= / <=acul=
• <#nţelepciunea e rară=0
zise bunicul.
• 3 venit şi <deşteptul= de
<i!el+
• />orba ceea9 ?=asă-l0
măi+ =-aş lăsa eu0
dar...@7
L#n#& (e (#&1
l-4
@@
• ,ndică )nceputul vorbirii
directe ( a fiecărui perso-
na' .
• 11 >ino aici0 a spus el.
C&t#m&
1
• ,ndică scrierea corectă a
unui cuvânt compus.
• ,ndică rostirea )mpreună a
două sau mai multe cu-
vinte0 cu / fără dispariţia
unei silabe ( uneori şi
dispariţia unui sunet /
dispariţia hiatului ).
• Se pune )ntre două
numerale pentru a e%prima
apro%imaţia.
• =ea!ă desinenţa sau arti-
colul hotărât de abrevieri
sau de unele neolo!isme.
• !ura1leului0
!alben-auriu0...
• te1am ( văut )
)ntr1o ( poveste )
ducându-se
• : nevoie de doi1trei
oameni.
• C.*.A.-u l
• shoB-u#
shoB-u l
A*-)t-Aul
B
• ,ndică lipsa accidentală a
unui sunet sau a unui !rup
de sunete dintr-un cuvânt.
• ,ndică lipsa unor cifre ( )n
scrierea anilor .
• pânB diseară
• alB dată
• BCD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful