‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬
‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫מאנטאג פר’ בהר ה’ אייר תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪May 5 ‘14‬‬
‫סוזק"ש גר"א‪9:20 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:07 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:31 :‬‬

‫עלות השחר‪4:37 :‬‬
‫‪5:49‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪845 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:52‬‬
‫‪7:56‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫יסודי התורה‬

‫ברכות נה‪.‬‬

‫‪1561‬‬

‫מאנטאג‬

‫‪°67 - °47‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫דינסטאג‬
‫זוניג‬

‫פסחים י"ז‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪°68 - °46‬‬

‫תורתך שעשועי‬

‫מיטוואך‬

‫‪°65 - °51‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫רעגן‬

‫‪°60 - °53‬‬

‫זוניג‬

‫‪°69 - °56‬‬

‫שב"ק‬

‫‪°73 - °58‬‬
‫רעגן‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪ ■ 718-388-7744 :‬קרית יואל • היום יום‪ ■ 845-662-6122 :‬ירושלים • מבשר ואומר‪011-972-2-5810-342 :‬‬

‫ספירת העומר היום עשרים יום שהם שני שבועות וששה ימים לעומר‬

‫ך‬

‫(יסוד שבתפארת)‬

‫שידוכים‬
‫הרב אברהם שמואל פאנעט‬
‫הרב אברהם שטערן שליט"א ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה יוסף ברוך וואלהענדלער הי"ו ‪ -‬סיגעיט‬
‫מו"ה יושע וואלף ב"ר דוד לייבוש יאקאבאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה הערשל ראזענבוים הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה שמואל אליעזר ראטה הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה ליפא ברש"א שפילמאן הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫הבה"ח כמר משה אליעזר‬
‫הבה"ח כמר חנני' דוב נ"י‬
‫הבה"ח כמר פנחס‬
‫הבה"ח כמר משה נ"י‬
‫הבה"ח כמר אהרן נ"י‬
‫הבה"ח כמר פנחס נ"י‬
‫הבה"ח כמר משה נ"י‬
‫נ"י‬

‫הרב יודל אשרי‬
‫הרה"ג יצחק ביסטריצקי שליט"א ‪ -‬ב"פ‬
‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫נ"י‬

‫מו"ץ ביד״צ בית תלמוד להוראה קארלסבורג‬

‫מו"ה שלמה גאנצפריעד‬
‫מו"ה שאול יחזקאל פיקסלער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יצחק ב"ר יחיאל לעבאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה משה חיים קרויס הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה שלמה יוסף לאנדא הי"ו ‪ -‬לאנדאן‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה ישעי' ווירצבערגער‬

‫בזמן‬
‫שהחכם בעיר‬

‫מו"ה פנחס קאהן‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בן מו"ה יצחק הי"ו‬
‫חתן מו"ה נתן הכהן סאנדער הי"ו‬
‫בן מו"ה יוסף אלעזר ע"ה‬
‫חתן מו"ה מענדל קאלמאן הי"ו‬

‫יונה לייב לעבל‬

‫שליט"א‬
‫הגה"צ המקובל רבי‬
‫נשיא מוסדות "עטרת צדיקים" בארה"ק‪ ,‬מצאצאי הבעש"ט הק' זי"ע‬

‫פארט איר‬
‫קיין מירון?‬

‫מומחה גדול בחכמת היד והפרצוף‬
‫ובקי ברזי שמות בני אדם‬
‫לפתיחת המזל לזיווגים לזרע של קיימא ‪ ,‬לבריאות‪,‬‬
‫לפרנסה ולהורדת כל סוגי העין הרע הקפדות ותיקונים‬

‫דינגט א כשר'ע סעלפאון‬

‫ל"ג בעומר פאר בלויז ‪ $4‬א טאג‬
‫‪unlimited talk‬‬

‫אויך א ‪Sim Card‬‬

‫בבית מו"ח ‪32 Rutledge St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד בראשוב‪ ,‬שחרית ‪8:00‬‬

‫בבית א"מ ‪218 Hewes St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דפאפא‪ ,‬שחרית ‪8:15‬‬
‫שנעתר לבקשת הרבים ויקבל הקהל בעז"ה‬
‫בוויליאמסבורג מיום א' בהר עד מוצש"ק‬

‫בבית הרה"ג מ'אנאד שליט"א‬
‫‪121 Wilson St. #6-D Cor. Bedford‬‬
‫ואח"כ במאנסי‬

‫בהזמנה מראש‬
‫דרך הטלפון‬

‫בהמלצת גדולי ומאורי ישראל שליט"א‬

‫‪ 201-293-1848‬או ‪718-431-2206‬‬

‫אויך א ‪Iphone‬‬
‫‪with blocked net‬‬

‫‪Unlimited‬‬
‫‪ Calling & Data‬פאר בלויז ‪ $45‬א וואך‬

‫‪UNLIMITED‬‬
‫‪ISRAEL‬‬
‫‪845.371.9800‬‬

‫קהל עטרת מוהר"ן ב סעודת ההילולא ס‬
‫של מרן הקדוש‬

‫קארלסבורג‬
‫‪ 609‬בעדפארד עוו‪.‬‬

‫בעל אמרי יוסף מספינקא זיעוכי"א‬

‫תתקיים אי"ה היום בערב‬
‫אור ליום ו' אייר בבית מדרשינו‬

‫מעריב וספיה"ע ‪9:10‬‬
‫ברכהמ"ז בשעה ‪10:45‬‬
‫כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬
‫ישמיע דברי תורה‬
‫ועובדות מבעל ההילולא‬

‫דברי יחזקאל‬

‫סעודת הילולא‬

‫‪218 Hopper St.‬‬

‫של כ"ק מרן בעל דברי‬
‫מנחם מסטראפקוב זצוק"ל‬

‫בראשות כ"ק‬
‫מרן אדמו"ר‬
‫מסטראפקוב‬
‫שליט"א‬
‫מירושלים עיה"ק‬

‫בבית מדרשינו ‪ -‬מעריב בשעה ‪9:00‬‬

‫הנהלת הקהלה‬

‫היום בערב תיכף אחר מעריב יתקיים‬

‫בית המדרש‬

‫סטראפקוב‬

‫שיעורי תורה שע"י בית מדרשינו‬

‫מודעה חשובה‬

‫לרגל התחלת זמן הקיץ‬

‫היכל הגדול דביהמ"ד מוכן‬
‫ללימוד התורה מבוקר עד ערב‬

‫הננו להודיע שכל מי שרוצה לסדר חברותא בבית מדרשינו‬

‫מנין חדש לתפילת מעריב בשעה ‪11:00‬‬

‫יפנה אל הרה"ג רבי יואל היימאן שליט"א‬

‫וויליאמסבורג‬

‫הכונו‪ ,‬הכונו!‬

‫מיטוואך‬

‫נאכט‬
‫פוינט פלאזא‬
‫האטעל‬

‫‪2 Franklin Ave.‬‬

‫תושבי עירינו שיחי' וועלן אי"ה‬
‫האבן די זכי' ארויסצוהעלפן א‬
‫בנן של קדושים א מרביץ תורה‬
‫על טהרת הק' אין ירושלים עיה"ק‪,‬‬
‫וואס איז עוסק מיט מסירת נפש‬
‫א גאנץ יאר צו ראטעווען און‬
‫אויפבויען בחורים וואס זענען‬
‫אדורך שווערע אומשטענדן‬
‫)מ'קומט אהין פון איבעראל פון אלע‬
‫חסיד'ישע הויפן‪ ,‬אויך פון דאהי(‬

‫הונדערטער פון זיי האבן שוין‬
‫ב"ה חתונה געהאט‬

‫בקרוב מאכט ער אליינס אי"ה חתונה זיין עלטסטן קינד‬

‫לאמיר אים מחזק בסבר פנים יפות ביי די מסיבה‬

‫עזרת תלמיד חכם‬
‫מיר ערווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן‬

‫יואל יצחק לעפקאוויטש ‪ -‬יואל ווייס‬
‫מרדכי ברילל ‪ -‬יואל זיכערמאן ‪ -‬יואל פוקס‬
‫מאיר מרדכי בערקאוויטש ‪ -‬יודא זינגער‬
‫וואלף שפירא ‪ -‬יצחק גרשון שטערן‬
‫משה ברש"ש סטרולאוויטש ‪ -‬דוד יוחנן שווערין‬
‫יואל אלי' קארנבלי ‪ -‬מענדל בינער‬

‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום ‪ -‬איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‪ .‬אדער ביי מיר אין שטוב אויף ‪ 190‬ווילסאן סט‪#8A .‬‬
‫פון ‪ 9:00‬צופרי‪ ,‬אדער קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‪ ,‬נבדק ע”י ר’ יהושע עקשטיין שליט”א סופר סת’’ם ‪917-817-0185‬‬

‫ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!‬
‫אזוי ווי ס'טרעפט זיך ליידער אז מ'הערט מענטשן האבן ל“ע די געפערליכע מחלה ה“י אין די קישקעס‪.‬‬
‫דאס איז א זאך וואס מ'קען בכל אופן אויף א גרינגע וועג פארמיידן און בעז“ה פארעכטן‪ ,‬דורכ'ן נעמען א‬
‫סקא ּפי וואס ווערט רעקאמאנדירט ביי אלע דאקטורים‪ ,‬אז העכער די ‪ 40‬יאר איז גאר וויכטיג‬
‫נא ָ‬
‫לא ָ‬
‫קא ָ‬
‫ָ‬
‫דאס צו מאכן‪ ,‬ספעציעל די אידן וואס האבן ל“ע געהאט די פראבלעמען אין די פאמיליע‬
‫ס'איז אונז ב“ה געלונגען אריינצוברענגען דא אין וויליאמסבורג‬

‫‪Dr. Saul G. Agus‬‬

‫פון די וועלט'ס‪-‬גרעסטע ספעציאליסטן פון מאונט‪-‬סיני שפיטאל אינעם פעלד פון ‪Gastroenterology‬‬

‫)מאגן פראבלעמען‪ :‬ברענעריי‪ ,‬ווייטאגן א‪.‬א‪.‬וו‪(.‬‬
‫אין צוגאב צו די נייע זונטאג זמנים‬

‫אויך יעדן מיטוואך אין די נאכמיטאג שעה'ן‬

‫‪Community Hea‬‬

‫מיר נעמען אן אלע ערליי אינשורענס‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן" ;‬
‫ל קלאסיפיידס‬
‫זיך איינצושרייבן פאר ‪ PCA Training Classes‬אין וויליאמסבורג‬
‫ך‬

‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן!‬

‫(‪ )To work in a day care setting, or as home care aid‬רופט ‪347-475-6964‬‬
‫‪Looking for a graduated motivated girl, with knowledge in QB & Microsoft Office. Call 347-709-9525‬‬

‫וומ"ס ‪ -‬ווערט יעצט עוועילעבל נייע אפיסעס אין די ‪ 134 BFG building‬בראדוועי‪ ,‬פאראינטרעסירטע רופט ‪Stone Edge Management 718-302-5800‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬קליינע פורנישד בעיסמענט אפט‪ .‬אין הארץ פון וומ"ס צו פארדינגען‪ ,‬רופט ‪917-670-8241‬‬
‫וומ"ס ‪Professional office suites, build to your needs call now ARG 718-852-8981 -‬‬

‫צפת ‪ -‬דירה צו פארדינגען אין צענטער פון אלט שטאט צפת פאר שבת פאר ל"ג בעומר‪ ,‬רופט ‪OFFICE SPACE 917-586-1194‬‬

‫ל"ג בעומר אין מירון ‪ -‬שיינע דירות צו פארדינגען אין א"י ספעציעל ביליגע פרייזן‪ .‬שיינע דירות אין אלע געגנטער ‪011-972-52-715-6761‬‬
‫געזוכט ‪ -‬מיידל פון איחוד קאנטרי צו ארבעטן אין אפיס פאר די זוממער‪ ,‬ווי אויך ביז די זומער אין שטאט פארט טיים ‪845-798-0118‬‬
‫געזוכט ‪ -‬היימישע ישיבה זוכט פלאץ אין א קעמפ‪ ,‬פאר ‪ 18‬בחורים און ‪ 4‬איינגעשטעלטע‪ ,‬ביטע רופט ‪845-379-1650‬‬
‫לאק שעלדריק ‪ 2-3 -‬בעדרום'ס באנגעלאוס צו פארדינגען מיט עסן אין קעמפ באר התורה‪ ,‬רופט ‪347-228-4878‬‬
‫וואודרידזש ‪ -‬א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‪ ,‬נאנט צו ביהמ"ד‪ ,‬רופט ‪718-852-8573‬‬
‫היימישע אינגערמאן נעמט אן מעסענדשער ‪ -‬לאקעל ‪ -‬לאנג דיסטענס ‪ -‬עיר פארט פיקאפ'ס רופט ‪347-219-4846‬‬

‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫‪Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.‬‬
‫‪Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040‬‬

‫‪FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774‬‬

‫‪Form a Corporation, LLC etc. to incorporate the SAME DAY - any State. Call: 914-222-3699‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬
‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל ‪ -‬ווייניגער ווי ‪ 30‬טעג‪ ,‬מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול! ‪718-306-9314‬‬

‫”ˆ˜ ~ ˆ‪m˜{–{›§|ˆ u v>~uz ¦Uz–¥‬‬

‫‘§¡‪©””¦§˜¨š”“Ÿ”_“–”§¡— ‬‬
‫˜ž {¡§˜¦‪§¡‘˜§—¦–¥˜˜§ž”‘“_z‬‬
‫¨›˜—‪œ”¥œ¡©”›“¦ž§˜ ¡§’{—¡””_U‬‬
‫¡§¨—ž›_˜˜œ¡’—“§©˜¨§›‬
‫…—ƒ
–€~ƒƒ–~—‡—‡‚–Œ‡—‡‚‡˜Œ~‡–‬
‫ƒƒŠ‰–‚~†—ƒ‡„ƒ‰‚€ƒƒŒ‰—‡–”ƒ„‡‡‚ƒŽ–†–‬
‫Œ•ƒ~ƒ˜ƒƒ†”ƒ‹–—†Œ~Š’Ž~ƒ”–ƒ‚†ƒ”ƒ‹‬
‫”‡ƒ–˜ƒ—‡ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€Œ‡†‚‰†~‡Ž†–~Ž†‬
‫†~Š~‡‚Š‰‚~ƒ‪˜ƒ~ƒ•Œ˜‡‡Ž•‡†•~–Æ‬‬
‫~–ƒ‡•ƒ•~ƒ~‡Ž†–‡‡ŠƒŒ‡‹ƒ˜ŠŒ‡‡…‰Œ‡‹‬
‫”ƒ ‚– –—†‚~Ž†‡€ ‡‡ƒ˜ Ž’Š~ƒ˜ ’ƒŽ‹ €ƒŠ‬
‫Œ‰—‡–‡Œ•ƒ~ƒ˜~–‚‬

‫‪m“z¡B…ˆ ˜“{ ˜| Ÿˆ˜¡{ { u ~ žv†²¨z ˆ u œ~ ˜{ ¼œu©} ˆ { ¨ˆ B±‬‬

‫§˜•˜‘¡ Ÿš‪”¥ ‘§” ˜›˜”” ž˜ ¡‘§£‬‬
‫¡§“›—ž—˜˜¡§¡‪§£_U§¡ ””“›”‘ U‬‬
‫Ÿ©˜Ÿ”©‪§¡š¡“ž”$360ž”£‬‬
‫”ƒ‹ –—† Œ~Š ~‡ ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€ Šƒ‡„ ~‬
‫~€–Ž‡”† ”~Š ’ƒ ƒƒ~– ƒƒ~ „Ž ~Ž€ŽƒŒŽ‬

‫€ƒŠƒ˜Ž’Š~ƒ˜‡‡‰ŠŠ‡—–~ŠŠ‡—ƒƒ˜ƒ–’ƒ~ƒ˜’ƒ‬
‫†ƒ‡„Ž†–‡~–;‰Š‚•ƒ‹„‰‚‬

‫¡˜˜ž¨›§˜¨¡”ž¡¡˜˜ž“¨˜›”–¡§“‬
‫¨›§˜œ¡–˜—§˜“¡¡˜˜ž“¡›¨œ—”‬
‫~‡Ž~‡‡Ž‹Œ‡†–Œ˜Ž‚ƒƒ†Œ~ƒ‡ˆ–‚~Š†‬
‫~ —‡‡Ž‹ ~‡Ž’~–Œ~†‡ƒƒ •ƒŽ†– Œ‡‡Ž‡ ‚‡—ƒ‚‬
‫Œ‡†~‡Ž’~–Œ~”‡~ƒ‡‪†‡‡•‡ƒ–€–‹ƒ–~‹‡–ƒÆ‬‬
‫’ƒ‡~ŠŒƒ€Š
‡€ƒƒ~–‬

‫‘˜‘{Ÿ—˜¨¡ ‪ž§¡”” ž›{• U {›{N ž’¡U‬‬
‫˜˜Ÿ‘¡§˜¨— ‪§¡—Ÿ•˜”— ž¡‘Ÿ£—Ÿ ”¥‬‬
‫©”¨˜“¡˜§˜˜œ§˜•˜‘ž¡’‪©§“—U‬‬
‫˜¨§›‪§“Z‘U‬‬
‫’~–‬
‫‪r –—‡††‡~Œ ‡Šn •j –q †j Šn –́ j„Ì–’ju Œn‬‬
‫„~Š ƒƒ† „‡‡ ‪‰‡Š†Žƒ• †‡Œ †–‡”~ €‡†‰–Æ‬‬
‫‪q‬‬
‫’~–—†ŠƒŽ€‬
‫’ƒ~ŠŒ•ƒ~ƒ˜‬
‫Œ•ƒ‚‬
‫‡‬
‫‡ƒ‡ ~‡‬
‫‡ ’~–~‡‡Ž‡€†‬
‫—†~†‬

‫½¶‪k¸Ã»¯»Á±Ç´°À½¯¸»¸´´aÀ¯»¯Ã¾²Áadz°k±aÇ‬‬
‫§‬

‫ונדפס כעת מחדש באותיות מנוקדות‬
‫מאירות עינים עם ביאור מתוק מדבש‬
‫על הזוהר ובהוספות רבות ונכבדות‬
‫אשר כל הרואה אומר ברקאי‬

‫ע"י הרה"ח ר' מאיר יודא העלד שליט"א‬
‫מקרית יואל‬

‫להשיג בכל חניות הספרים‬
‫ מישור‬:‫מכירה הראשית‬

CALL & SAVE
233 Hooper St.

718.387.4252

‫ספר הנפלא שרבים כבר חיכו להופעתו‬
‫הופיע! מדות רשב"י השלם‬
‫מאמרי הרשב"י מכל דברי חז"ל ונלוו עליהם‬
‫דברי הרשב"י בזוה"ק דבר דבור על אופניו‬
‫נלקט ע"י הגה"צ המוקבל רבי ישעי' אשר‬
‫זעליג מרגליות זצ"ל מירושלים עיה"ק‬

:‫זכור‬
‫רבי שמעון‬
‫בר יוחי בעצמו‬
‫ביקש‬
"‫"בני שנו מדותי‬
(‫)גיטין ס"א‬

‫דאס מיינט אז די קלוגע מענטשן באשטעלן שוין זייער מירון‬
,‫ כשר' קלוגע טעלעפאנס‬,‫קארדס מיט דאטא‬-‫ סים‬,‫טעלעפאונ'ס‬
,‫ קאלינג קארדס‬,‫ טעלעפאנס ּפ ַאל קיבאורדס‬GSM
;‫טעלעפאנס פאר אייראפע מיט אנלימיטעד אימעיל און דאטא‬

SELLING

ONLINE?

!‫זיי ווארטן נישט אויף די לעצטע מינוט‬
NO STORAGE
OR WAREHOUSE
NEEDED

WE WILL SHIP
YOUR ITEMS TO
YOUR AMAZON
FBA FOR FREE

‫החכם‬
‫עיניו‬
!‫בראשו‬

CONTACT US &
WE WILL SEND
YOU DEALS
AS THEY COME IN
NO MORE THAN
2 SELLERS PER ITEM

For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com

Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC

OPEN LATE
Fully Equipped Family
Medical, Dental
& Rehabilitation Center
INTERNAL MEDICINE & ALL SPECIALTIES

16 SUMNER PL. Flushing/Broadway
718.336.9500
www.ahavamedical.com

till 11:00PM

‫דורכברוך‬

‫וויליאמסבורג‬-‫אין ניי‬

FOR ALL MEDIACAL & URGENT CARE NEEDS:

Dehydration | Stitches | Strep Throat Culture
| High Temperature | X-Rays | Casting | ETC. FREE
‫ווארט נישט א גאנצע נאכט אין די עמוירזשענסי רום אין שפיטאל‬

in back
of building

No PCP change with most insurances. No appointment necessary

THE POOL OT/PT THERAPY & ‫ שוויץ‬WILL BE OPEN TILL 11PM
CALL FOR APPOINTMENT

t 24 Hour Service
t Fully Insured
t Satisfaction Guaranteed

Shmuli Just
718.680.2960 | justclean45@yahoo.com

Parking

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful