Referat-14_1_09

Referat af CBS Sport bestyrelsesmøde onsdag d. 14.

januar 2009 Tilstede: Martin Mygind, Thomas Staalager, Christoffer Larsen, Rasmus Nielsen, Adam Kayser, Søren Low, Nicolai Sønderskov, Christine Wibro, Mikkel Søndergaard, Stina Ildor Jacobsgaard, Charlotte Andersen, Asger Bryderup, Karina Ildor Jacobsgaard

Referent: Stina Ildor Jacobsgaard

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra foregående møde: Godkendt 3. Eventuelle meddelelser:

Støtten fra kommunen i 2009, revisor: Kommunen stiller et krav til at vi skal have en registreret revisor i 2009, pga. størrelsen af støtte.

Kontingentbetaling: Kontingenter indbetales på gammel vis, kontosammenlægningen sker først til sommer. Derfor skal alle trænere begynde at indkræve kontingenter og få spillere til at udfylde enrolment forms. Vi skal have skrevet en tekst til de sportsansvarlige vedr. kontingentstigningen.

4. Nyt fra sportsgrene - Badminton (Adam) Intet nyt, kører efter de nye kontingentsatser. Starter op i næste uge. - Basketball (Søren) Intet nyt. - Cricket (Stina) Intet nyt.

- Fodbold (Asger) Vi kunne ikke nå at tilmelde os pokalturneringerne. Vi har et hold med i FIU’s turnering. - Håndbold (Christine) Det kører fint. Fremgang på holdene. Vi har pt. stadig den ekstra halve time som blev tildelt i Frederiksberg Hallerne. - Floorball (Charlotte) Intet nyt. - Rugby (Karina) Starter i ultimo januar. Christopher arbejder på at starte en divisionsturnering op til sommer. - Volleyball (Nicolai) Har fået ny træner, Jørgen Vissing. Træner stadig mix. - Ridning (Karsten) Intet nyt. - Tennis (Karina) Har fået mange henvendelser, sidste dag for tilmelding er d. 16/1-09. Opstart er primo februar. - Ski (Karina) CBS Sport Ski forsøger stadig at finde økonomiske midler til at tilbagebetale lånet fra Nexus eventen, men da skiklubben endnu ikke er opstartet, har de endnu ikke likviditet til dette. De kan endnu ikke garantere at pengene bliver tilbagebetalt. 5. Økonomi - Budget og regnskab for 2009 Det nye regnskabssystem er ved at være færdigt. Tallene for 2007 stemmer. Der er få ting fra 2008 som ikke stemmer. Christoffer arbejder videre på det at få det færdigt, inden 1. februar. Alt kommer

til at køre ud fra et enkelt faneblad i et excel-ark, hvorfra resten af regnskabet bliver opdateret. - Fuldmagt til Stina Stina Ildor Jacobsgaard skal i fremtiden stå for bogføringen. Er vedtaget enstemmigt ved bestyrelsesmødet. Stina har søgt om fuldmagt som kommer i næste uge og det skal underskrives af bestyrelsen. Et kopi af referatet af bestyrelsesmødet skal vedlægges. - Støtte fra kommunen, sidste kvartal ´08 Stina har kontaktet Vibeke Foltmann og vi modtager den manglende støtte inden 1. Februar. 6. Nyt & siden sidst - Karrieredagene Vi besluttede ikke at deltage i dette arrangement, da intet hold kunne nå at stille op inden deadline d. 16/1. - Kommunikation og marketing oversigt/strategi for 2009 Christoffer og Charlotte tager en snak om dette, således at Christoffer kan overtage dette ansvarsområde. Flyers skal bestilles inden fredag, så de er klar til Career Fair d. 4. februar. Flyers: hjemmeside, afbildninger af primære sportsgrene, logo, slogan. Skal bestille 10.000 stk. i den blå farve. - Møde med Gert Bechlund (Status på studenterhus, støtte mm.) CBS ønsker at få de ansatte på CBS mere involveret i CBS Sport. Gert Bechlund ønsker at vi spreder os ud på hele Campus og ikke kun

Solbjerg Plads. Flere events/marketings tiltag årligt fordelt på alle locations. La Cable og området omkring skal bygges om. Mikkel og Stina var til møde med Gert Bechlund og Peer Bald. Info er sendt ud pr. mail. Skal fremkomme med et forslag om indretning af det gamle fitnesslokale på Dalgas Have. - Fodbold træningsbaner Jonas vil ringe rundt til alle mulige steder for at forsøge at finde baner. DRI har intet med træningsbaner at gøre. Skal kontakte KBU. - Generalforsamling (indkaldelse, vedtægtsændringer, ny struktur) Dato for næste generalforsamling: D. 31. marts kl. 17.00. Adam sender i næste uge en mail til forslag om vedtægtsændringer, husk at give feedback.

Omstrukturering af CBS Sport: Adams forsalg: Formand Næstformand Sportsansvarlige: Være i direkte kontakt med alle sportsgrenene, således at der kun er et oplæg til fremtidige bestyrelsesmøder. Under den overordnede sportsansvarlige er et udvalg bestående af ansvarlige fra alle sportsgrenene. Kommunikation og marketing: Den ansvarlige står for at kommunikere videre til bestyrelsen hvad udvalget beslutter. I udvalget er bl.a. webmaster. Event: Alle events skal kommunikeres videre til bestyrelsen via den overordnede event-ansvarlige.

Event deles op i ro undergrupper: Party Crew og alle andre events. Kasserer: Samme rolle som nu, men i samarbejde med den administrative medarbejder, der i fremtiden skal stå for bogføringen. Sponsor: Stå for at pleje sponsorer og skaffe nye sponsorater. Marketing og sponsor arbejder tæt sammen. Diverse information om strukturen: Der kommer til at være mange poster, mange mennesker som skal involveres. Max. 5 mennesker i hvert udvalg. Dvs. der kommer til at være mange frivillige, kan være et problem i forhold til kontingentbetaling. Vedtægterne skal ændres således at ingen sportsgren kan udnytte CBS Sport ved at overtage alle pladser i bestyrelsen. Evt. ved at have et max antal pladser til en sportsgren.

Asgers forslag: Formand Næstformand Kasserer Medlem af bestyrelsen (3?): Menige medlemmer; have ansvaret for ad hoc opgaver. De tre største sportsgrene skal være repræsenteret i bestyrelsen. Pt. Håndbold, fodbold, basketball

Udvalg som skal arbejde videre på forslagene: Nicolai, Søren, Thomas og Christoffer. Skal tage kontakt til eksterne konsulenter for at

snakke omstrukturering.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal inden næste møde tage stilling til kontingentbetaling for frivillige.

- Status for ny hjemmeside, hvad er deadline? Forhåbentlig snart. Kontingentbetaling, hvordan går det videre til vores konto? Dette skal undersøges.

- Mails: Alle sportsgrene skal have omdøbt navnet på mailen til den pågældende sport. Fx CBS Sport Handball. Vi får nyt mailsystem med hjemmesiden. Alle skal i fremtiden have separate e-mails til CBS Sport, således at det bliver nemmere for nye at overtage den pågældende post.

- Update på teambuildingdag Det kører på skinner. Foregår d. 20.-21. feb. Hjemkomst lørdag eftermiddag. Afgang er endnu ikke blevet afsløret. Information følger i næste uge. Budget: 4.000 kr.

- Nyt fra festudvalg D. 25. april på Idrætsfabrikken. Festudvalgsmøde på onsdag kl. 16.00 på kontoret. 7. Fastsættelse af næste mødedato og indhold - Næste møde er: onsdag d. 18. februar 2009 kl. 16.30

- Forslag til næste møde igen: onsdag d. 18. marts 2009 kl. 16.30

8. Eventuelt - Merchandise: Bestiller hjem 4 gange årligt. Medlemmer skal betale inden det bliver bestilt. Rasmus og Karina er i kontakt med Sportigan vedr. priser og varer. - Fodbold på storskærme: CBS Students afholder arrangementer med fodbold og Super Bowl. Vil vi være med?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful