You are on page 1of 2

Come and Support Our

Launch Day
Fun Day!


12
th
March 10am-12:30pm
Brand NEW
Parent and Toddler Group
at
Llanelli Library
Cant make the launch day fun day? No problem!
The group will meet Every Monday 10am-12pm upstairs in Llanelli
Library!
All Welcome! And Free of Charge!

For more info please call Emma at Communities First on 01554
742661
Or Mandy at Felinfoel Family Centre on 01554 742498Dechreuad Newydd in
Grwp Rhieni a Plentyn
Bach

Ddim yn gallu mynychu? Dim Problem!
Bydd y grwp yn cyfarfod bob Dydd Llun 10yb-12yp lan lofft yn
y Llyfyrgell!
Croeso i pobun! Am ddim!

Am rhagor o wybodiaeth ffioniwch Emma o Cymunedau yn Gyntaf
ar 01554 742661
Neu Mandy o Ganolfan Teulu Felinfoel ar 01554 742498
Dewch i rhoi eich cymorth
ir Dydd Hwyl a Sbri
yn Llyfyrgell Llanelli
ar 12 Mawrth yn 10yb-12yp