INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
TRAVNIK

NALAZ I MIŠLJENJE ZA SAOBRAĆAJNU NEZGODU U HAN BILOJ

SEMINARSKI RAD


Predmet: Ekspertize prometnih nezgoda

NALAZ I MIŠLJENJE

1.0 OSNOVNI PODACI

Prezime
Ime roditelja
Datum
Mjesto roĊenja
Općina i država
Mjesto stanovanja Ulica i broj Marina
Držića 6 Slimena b.b.
LK/OI broj
JMBG
Zanimanje student student
Zaposlen - -
Vozaĉka dozvola, br.i kat. 10DNB1622 , B,B1,C1 10DFC1196, B,B1
Izdana od
Marka i tip vozila VW Golf VW Passat
Reg.br.vozila
Reg.prikljuĉnog vozila - -


Dana 29. 12. 2012. oko 14.30 minuta na putu R-440 u mjestu Han Bila dogodila se saobraćajna
nesreća u kojoj su učestovala dva motorna vozila tj automobli,


U saobraćajnoj nesreći doslo je do oštećenja jednog vozila tj oštećenje prednjeg i zadnjeg desnog
kotača kao i zadnjeg desnog amortizera sa oprugom. Na mjestu nesreće nije pronađeno tragova
mjesta kontakta nit tragova kočenja.
2.0 RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA


Za analizu saobraćajne nesreće dostavljena je sljedeča dokumentacija iz spisa.

1. Zapisnik o uviđaju saobraćajne nesreće sačinjen od nadležne policijske stanice/uprave Travnik
dana 29.12.2012. godine.br.50/39
2.Skica lica mjesta 344/39
3.Opis mjesta saobraćajne nesreče
4 .Zapisnik o izjavi svjedoka sudionika saobraćajne nesreče
5.Zapisnik o kontroli alkohola u krvi u oba vozaća (u dalnjem tekstu alkotest)


3.0.NALAZ

Opis mjesta saobraćajne nesreče

Saobraćajna nesreča se dogodila desila na putu R-440 u mjestu Han Bila. Na licu mjesta vozila
zatečena kao sto je prikazano na skici.
Vozilo broj 1 je bilo čeonim dijelom okrenuto u pravcu Mehurića cijelom desnom stranom na
desnoj ivici kolovoza , gledano u pravcu Mehurića., dok je drugo vozilo zatečeno na svojoj
desnoj bočnoj strani na desnoj ivici kolovoza gledano iz pravca kretanja vozila Rudnik - Han
Bila.
Na mjestu saobraćajne nezgode nije bilo tragova kontakta kao ni tragova kočenja nijednog od
vozila.
Širina ceste na mjestu nesreće iznosi 4 m .
Udarna rupa na kolovozu nalazi se na desnoj strani gledano iz pravca Mehurića i promjera je
90x40 cm i duboka je 10 cm.


Izjava učesnika saobraćajne nesreče.

Izjava vozaĉa broj 1
Kretajući se vozilom od Rudnika ka Han Biloj na jednom dijelu puta prema meni se kretalo
vozilo marke Passat te prlikom mimoilaženja došlo je do kontakta, odnosno prilikom
mimoilaženja sa tim vozilom desnom stranom svog vozila naletio sam na rupu na cesti koja je
bila prekrivena vodom usljed čega su mi popucale gume i amortizer. Zaustavio sam se i pozvao
policiji.Izjava vozaĉa broj 2.
Izjava nije uzeta od ovog vozača jer nema njegove krivice za navedeno oštećenje.

3.1.KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNICE

Podloga saobraćajnice bila je asfalt te je bio mokar.
Iz izjave vozača vidimo da je bio ne kvalitetan te sami kažu da je bilo rupa na njemu.

NAZIV I VRSTA
SAOBRAĆAJNICE
Regionalna cesta HAN BILA - RUDNIK namijenjena za
dvosmjerni saobraćaj, sa dvije saobraćajne trake iz
suprotnih smijerova.
ŠIRINA PROFILA
Širina kolovoza je 4.0 metra , sa obje strane kolovoza
nalaze se zemljana bankina.
MJESTO
SAOBRAĆAJNE
NEZGODE
Na kolovozu puta HAN BILA - RUDNIK na samom
izlazu iz HAN BILE
SMJEROVI KRETANJA
Putnički automobil PASSAT, se kretao u smjeru Rudnika
prema Han Biloj. Drugi automobil se kretao iz smjera Han
Bile prema Rudniku.
VRSTA I STANJE
KOLOVOZA
Asfalt istrošen, mokar i ostečen sa prisutnošću tragova
pijeska i prljavštine.
VREMENSKE PRILIKE
Dan, 29.12.2012. oko 14:30 h, soblačno, bez padavina,
prisutna magla pravac i preglednost je dobra.
TRAGOVI
SAOBRACAJNE
NESRECE
Tragova kočenja i mjesta kontakta dvaju automobila nisu
uočeni3.2 OŠTEĆENJA PODACI I STANJE PUTNIĈKIH AUTOMOBILA.

Iz priloženog vidimo da je došlo do oštećenja odnosno pucanja oba desna kotača (prednji i
zadnji) i desnog amortizera sa oprugom na samo jednom od vozila, to jest prednji i zadnji desni
kotač i zadnji desni amortizer sa oprugom na vozilu VW GOLF.


3.3 BRZINA KRETANJA


Brzinu kretanja je nemoguče odrediti jer nemamo tragove kočenja nit bilo kakve druge tragove
nit veća ostečenja na automobilima.

4.0 SKICA SAOBRAĆAJNE NESREĈE.


aa

5.0MIŠLJENJE I NALAZ

Na osnovu prehnodne analize saobraćajne nesreće koja se dogodila 29.12.2012. na putu Rudnik
- Han Bila gdje je došlo do oštećenja jednog od automobila tj pucanja oba desna kotača (prednji
i zadnji) i desnog amortizera sa oprugom, tj. manja materijalna šteta.

Alkotestom je utvrđeno da u trenutku saobraćajne nesreče niti jedan od vozača nije bio pod
utjecajem alkohola niti bilo kakvih drugih sredstava.

Također možemo kostatovati da je nepoznata brzina kretanja dvaju putničikih automobila te da u
prilogu nismo imali na uvid njihovu tehničku ispravnost.

Mjesto kontakta te bilo kakvi tragovi kočenja u ovoj saobraćajnoj nesreči su nam ne poznati te
nismo mogli zaključiti kojom brzinom su se kretala vozila.


Uzimajuči sve u obzir trebamo zaključiti sljedeće da nemamo dovoljno materijalnih dokaza da bi
smo govorili o krivici jednog od vozača. Mogli bi smo nagađati šta bi bilo da je jedan od vozača
izbjegao tu neku rupu koja je postojala na putu a nije unesena u zapisnik.Takoder nemamo slike
niti ostale dokaze u ovoj saobraćajnoj nesreći.Nije došlo do veće materijalne štete te nije bilo
nikakavih posljedica.
Tako ćemo zaključiti da vozači snose obostranu odgovornost tj vozači svojom ne pažnjom ili
bilo kakvim drugim uzrokom nisu mogli dovoljno kontrolirati prolaz. Uzimajući u obzir da je
širina kolnika samo 4 metra a samim istraživanjem je utvrđeno da je širina VW PASSAT 1700
mm a širina VW GOLFA 1753 prostor koja su vozila zauzimala je 3453 te su imala dovljno
mjesta za nesmetan prolazak. Tu vozači snose svatko svoju krivicu i štetu te če im samo biti
uručen prekršajni nalog za prouzrokovanje saobraćajne nesreče.ZAKLJUĈAK

Pored klasičnih analiza prometne nezgode, događa se da vještak prometno-tehničke
struke mora ispitati vjerodostojnost nastanka nezgode. Pri tome je potrebno izvršiti detaljnu i
usporednu analizu svih elemenata u analiziranoj dokumentaciji. Analiza samo pojedinih
elemenata ne može dati kompletnu sliku načina nastanka prometne nezgode i vrlo često može
navesti vještake da donesu pogrešan zaključak.
Detaljnom i usporednom analizom izjava sudionika, tragova nezgode, oštećenja na
vozilima i ozljeda sudionika nezgode vještak ima potpun uvid o tome da li se nezgoda mogla
dogoditi na način opisan u analiziranoj dokumentaciji.
Osim slučajeva kada je potrebno odgovarati da li se uopće dogodila prometna nezgoda, u
većini prometnih vještačenja postoje slučajevi u kojima na temelju analize materijalnih dokaza iz
Spisa (ozljede, oštećenja, tragova), moguće isključiti navode sudionika i svjedoka o nastanku
nezgode.
Sudionici i svjedoci nezgode najčešće daju subjektivne izjave u kojima su dokazi suprotni
tim navodima.
S obzirom na to, kao i na kvalitetu očevida dokumentacije, vještak prometne struke može
potvrditi ili isključiti nastanak nezgode na određeni način ili ako nema dovoljno materijalnih
elemenata može se naći u situaciji u kojoj ne može niti potvrditi, ali niti iskljućiti nastanak
nezgode na opisan naćin.
U prikazanom specifičnom primjeru pokazano je kako se detaljnom analizom i
usporednom analizom elemenata iz analizirane dokumentacije mogu uočiti neusuglašenosti
vezane za izjave sudionika nezgode, neusuglašenosti vezane za tragove i neusuglašenosti vezane
za oštećenja na vozilima.
Na temelju uočenih i detaljno objašnjenih neusuglašenosti vještaci dolaze do zaključka na
temelju kojih dokazuju da se prometna nezgoda nije dogodila opisani način.
Razvojem savremenih tehnologija i računalnih programa za analizu prometnih nezgoda,
vještaci prometno-tehničke struke imaju nove mogućnosti pri analizi specifičnih situacija u
pogledu utvrđivanja vjerodstojnosti nastanka prometne nezgode.
Mogućnosti koje pružaju takvi programi ( obavljanje složenih izračuna simulacija sudara
u stvarnom vremenu, reproduciranje simulacija u tri dimenzije kroz filmove i sa različitim
točkama gledišta, itd), u velikoj mjeri omogućava lakše pojašnjavanje elemenata nalaza
sudionicima u sudskom postupku koji ne posjeduju tehnička znanja.

LITERATURA

IZVORI :

1.http://www.mupsbk-ksb.gov.ba/index.php/zakoni

2.http://www.jpcfbih.ba/ba/aktivnosti/brojanje_prometa.shtml

3.http://promet-ekspert.hr/radovi.html

4.http://www.euroherc.ba/motorna-vozila/autoodgovornost-nezgoda