ÎNVĂŢĂTOARE : CACIUC ADRIANA

CLASA: a – IV – a
OBIECTUL: EDUCAŢIE FIZICĂ
SUBIECTUL:
Dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie în acţiuni motrice complexe:
Jocul „Prinde-mi umbra”, Jocul „Cursa de urmrire”!
"ler#area de rezistenţ- consolidarea pasului aler#tor de semi$ond: Jocul
„Conductorul %otrşte drumul”,Jocul „"ler#are în triun#%i”!
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
- &n$luenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a or#anismului şi dezvoltarea
calitţilor motrice de baz!
- Dezvoltarea deprinderilor motrice de baz, aplicativ-utilitare şi sportiv -
elementare'
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- ( execute cu rapiditate crescut acţiunile comandate sau necesare la
semnale vizuale, auditive, tactile!
- (-şi per$ecţioneze calitţile şi deprinderile motrice de baz )viteza* în
vederea aplicrii în activitţi motrice
- ( mani$este corectitudine în des$şurarea întrecerilor, în relaţiile cu
partenerii şi cu adversarii
METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exersarea, exerciţiul, +ocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cronometru, $luier, ec%ipament
sportiv'
MODURI DE ORGANIZARE: $rontal, pe ec%ipe, individual'
DURATA: ,- minute
D.(/0123"3." "C4&5&406&&
5eri#i Conţinut /ormaţii Dozare .valuare
7' 8r#anizarea
colectivului de
elevi
9 minute
- alinierea clasei în linie pe un r:nd,
- controlul ţinutei,
- salutul,
- prezenţa,
- anunţarea temelor
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
în linie pe un r:nd
9 minute
Capacitatea
de or#anizare
Capacitatea
de executare
a comenzilor
9' Pre#tirea
or#anismului
pentru e$ort
< minute
- întoarceri la st:n#a şi la dreapta
- variante de mers
mersul piticului, mers pe v:r$uri cu braţele sus, mers
#%emuit
- variante de aler#are
aler#are uşoar
aler#are cu #enunc%ii sus
aler#are cu pendularea #ambelor înapoi
- alctuirea $ormaţiei de #imnastic
=n coloan c:te unul
;
;
;
;
;
;
;
;
;
7>9
lun#ime
7>9
lun#ime
7>9
lun#ime
7>9
lun#ime
7>9
lun#ime
7>9
lun#ime
Capacitatea
de executare
a di$eritelor
tipuri de
mers
Capacitatea
de executare
a di$eritelor
tipuri de
aler#are
Capacitatea
de $ormare a
coloanei de
#imnastic
?' &n$luenţarea
selectiv a
aparatului
locomotor
7- minute
.xerciţiul 7
P'&' @ st:nd uşor deprtat
47 @ aplecarea capului înainte
49 @ revenire în st:nd
4? @ extensia capului
4< @ revenire în st:nd
4, @ aplecarea capului lateral st:n#a
4A @ revenire
=n şa%
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
9 B C timpi
Capacitatea
de executare
a exerciţiilor
pentru
di$erite
se#mente ale
corpului
Capacitatea
4D @ aplecarea capului lateral dreapta
4C @ revenire
.xerciţiul 9
P'&' @ st:nd uşor deprtat
47 @ ridicarea braţelor înainte
49 @ ridicarea braţelor sus
4? @ cobor:rea braţelor cu m:ini pe umeri
4< @ ridicarea braţelor sus
4, @ cobor:rea braţelor lateral
4A @ îndoirea braţelor cu m:ini pe umeri
4D @ revenire în st:nd uşor deprtat cu braţele lateral
4C @ revenire în st:nd uşor deprtat
.xerciţiul ?
P'&' @ st:nd
47 @ pas lateral st:n#a cu ridicarea braţelor lateral
49 @ ridicare pe v:r$uri cu braţele sus
4? @ revenire în st:nd deprtat cu braţele lateral
4< @ revenire în st:nd
4,-C @ idem 47 @ < dar spre dreapta
.xerciţiul <
P'&' @ st:nd uşor deprtat cu m:ini pe şolduri
47 @ aplecarea trunc%iului lateral st:n#a
49 @ arcuire
4? @ aplecarea trunc%iului lateral dreapta
4< @ arcuire
4, @ aplecarea trunc%iului lateral st:n#a cu ridicarea
braţului drept sus
4A @ arcuire
4D @ aplecarea trunc%iului lateral dreapta cu ridicarea
braţului st:n# sus
=n şa%
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
9 B C timpi
9 B C timpi
9 B C timpi
de
coordonare a
mişcrilor
Capacitatea
de executare
a exerciţiilor-
+oc
Capacitatea
de executare
a exerciţiilor
pentru
di$erite
se#mente ale
corpului
Capacitatea
de
coordonare a
mişcrilor
Capacitatea
de executare
a exerciţiilor-
4C @ arcuire
.xerciţiul ,
P'&' @ st:nd uşor deprtat cu m:ini pe şolduri
47 @ rsucire trunc%iului spre st:n#a
49 @ arcuire
4? @ rsucirea trunc%iului spre dreapta
4< @ arcuire
4,-C @ idem 47-<
.xerciţiul A
P'&' @ st:nd
47 @ sritur cu deprtarea lateral a picioarelor
49 @ revenire în st:nd prin sritur
4? @ sritur cu deprtarea picioarelor, st:n#ul înainte
4< @ revenire în st:nd prin sritur
4, @ sritur cu deprtarea lateral a picioarelor
4A @ revenire în st:nd prin sritur
4D @ sritur cu deprtarea picioarelor, dreptul înainte
4C @ revenire în st:nd prin sritur
=n şa%
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
=n şa%
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
9 B C timpi
9 B C timpi
+oc
<' Dezvoltarea
vitezei de reacţie şi
execuţie în acţiuni
motrice complexe
7, minute
5iteza de reactie-executie cu dominanta viteza de reactie
-aler#are usoara: la semnal sonor sc%imbare de directie,
urmata de aler#are de viteza pana la un nou semnal )<xA m*
--cate doi $ata in $ata la D-Cm distanta , unul asezat celalalt se
deplaseaza spre el''Ea un moment dat cel de +os se ridica, se
intoarce si alear#a evitand sa $ie prins de celalalt!
Jocul „Prinde-mi umbra”' (e des$şoar c:nd este soare şi
poate $orma $iecrui copil c:te o umbr' Copiii sunt
Capacitatea
de or#anizare
pe #rupe
împrştiaţi pe teren, iar un copil ales de învţtor prinde
umbra unuia dintre ei' Dac reuşeşte s pun piciorul pe
umbra celui urmrit, rolurile se inverseaz, urmritul
devenind urmritor' Cel urmrit se poate $eri de a $i prins,
micşor:ndu-şi umbra #%emuindu-se' (e va urmri s nu
$ie prins mereu acelaşi copil'
Jocul „Cursa de urmrire” Clasa este împrţit pe dou
şiruri paralele la interval de 9 metri unul de cellalt' Prima
ec%ip este a „urmriţilor” , iar a doua a „prinztorilor”'
Ea 9- de m este trasat linia de sosire' Copiii din ec%ipa
„urmriţilor”vor $i aşezaţi în poziţia de start din picioare
cu $aţa la linia de sosire, iar cei din a doua ec%ip cu
spatele spre direcţia de deplasare în st:nd #%emuit' Ea
semnalul conductorului de +oc, copiii din ec%ipa
„prinztorilor” încearc s îi prind pe ceilalţi înainte de a
trece linia de sosire' /iecare +uctor prins va aduce ec%ipei
un punct' Jocul se reia cu sc%imbarea rolurilor'C:şti#
ec%ipa care a str:ns cele mai multe puncte' Cei din ec%ipa
„prinztorilor” pot avea şi alte poziţii de plecare'
Copiii sunt împrştiaţi pe teren'
; ;
;;;
;
; ;
Dou şiruri
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
<B
9B
Capacitatea
de respectare
a re#ulilor
+ocului
Capacitatea
de
coordonare a
mişcrilor
Capacitatea
de executare
a +ocului
,' "ler#area de
rezistenţ-
consolidarea
pasului aler#tor
de semi$ond
7- minute
Jocul „Conductorul %otrşte drumul” Colectivul este
împrţit în trei #rupe' Ea $iecare #rup primul este numit
conductor de +oc şi conduce #rupa ce va aler#a prin
curtea şcolii' Dup <- de secunde sau 7 minut, #rupele
trebuie s se #seasc din nou la locul de plecare,
învţtorul anunţ:nd scur#erea timpului din 7- în 7-
secunde' C:şti# #rupa care la s$:rşitul timpului stabilit se
#seşte aliniat la locul de plecare, $r îns s soseasc
mai devreme'
Jocul „"ler#are în triun#%i” Pe laturile unui triun#%i,
marcat vizibil la colţuri, se va aler#a din latur în latur'
? #rupe
9 #rupe
?B
?B
Capacitatea
de or#anizare
pe #rupe
Capacitatea
de respectare
a re#ulilor
+ocului
Pe o latur aler#are în tempo uşor, pe cealalt în tempo
susţinut, iar pe ultima mers liber pentru revenirea
or#anismului' Colectivul este împrţit în dou #rupe'
A' 3evenirea
or#anismului dup
e$ort
9 minute
=n coloan c:te unu vor executa o tur de aler#are uşoar'
.levii vor executa exerciţii de respiraţie din mers, mers cu
scuturarea braţelor şi a picioarelor, mers liniştit
=n coloan
=n coloan
9EF9l
9EF9l
D'"precieri,
indicaţii
9 minute
"linierea
"precieri #enerale şi individuale asupra modului de
execuţie, salutul
=n linie pe un r:nd
=n linie pe un r:nd
9 min'