S A D R Ž A J

UVOD

2

KAKO

NAPRAVITI DOBRU AMBALAŽU?

AMBALAŽA

1.

3

ZA IZVOZ

4

AMBALAŽA I PAKOVANJE ROBE
1.1.

4

PROIZVODNJA I POTROŠNJA AMBALAŽE

5

1.2. FUNKCIJE AMBALAŽE

5

1. 3 KLASIFIKACIJA AMBALAŽE _

6

2.

DRVENA AMBALAŽA

7

3.

AMBALAŽA OD OSTALIH MATERIJALA

7

4.

POMOĆNI MATERIJALI ZA PAKOVANJE
5

.I Z B O R A M B A L
9
PODELA AMBALŽE PREMA NAMENI
PODELA AMBALAŽE PREMA OSNOVNOJ FUNKCIJI U PROMETU

8
A

Ž

E
9
9

REZIME                                                                                                                                                             
 
 11
LITERATURA

12

1

u jednoj minuti prosečan kupac u supermarketu prodje pored čak 300 proizvoda.Tipičan supermarket inače ima asortimanan od 15. Najčešće je pakovanje poslednja ili jedina šansa da utičete na kupca. Zbog toga i promene u ambalaži moraju biti programirane i uskladjene sa promenama proizvoda i preferencija potrošača na odredjenom stranom tržištu.000 proizvoda. Ambalaža danas predstavlja neodvojivi deo proizvoda te je neophodno da bude prilagodjena potrebama i zahtevima potrošača. a više od 60% kupovine obavlja se impulsivno. a vrlo često utiče i na donošenje odluke o kupovini.000 do 17. već i kod prodaje proizvoda na zahtevnim stranim tržištima. . ne samo kod transporta robe.Šta jetoliko važno i magično u ambalaži? Ambalaža igra veoma značajnu ulogu u privlačenju pažnje potrošača. 2 . a ne planski. pružanju informacija o proizvodu. Prema istraživanjima.UVOD Poslednjih godina sve se više ističe značaj pakovanja kao jednog od bitnih činilaca.

najbolje bi bilo da sastavite nekoliko pitanja na koje bi data ciljna grupa mogla da odgovori. loše i nezanimljivodizajniranopakovanječesto može proizvesti kontraefekat i smanjiti prodaju. Dobijeni odgovori služe tome da se marketing strategija preduzeća koncentriše na odredjenu grupu potencijalnih korisnika kako bi bio postignut maksimalan efekat u prodaji. Pažnju potrošača privlače atraktivne forme i odgovarajuće. ostaje u sećanju i nameće mu se u fazi odlučivanja koji proizvod da kupi. kao što su veličina. Kulturni i etnički . od bilborda do 3 . Najvažnije je da svi ovi elementi pakovanja budu uskladjeni kako bi postigli očekivani krajnji efekat. nacionalno ili geografski? 2. privuče pažnju potrošača ili ukaže na odredjene kvalitete proizvoda? Odluke o pravoj ambalaži vašeg izvoznog proizvoda trebalo bi da budu zasnovane na odredjenim elemenatima pakovanja. Ipak.KAKO NAPRAVITI DOBRU AMBALAŽU? Razvijanje dobrog pakovanja za novi proizvod zahteva donošenje niza sistematizovanih odluka. tekst ili logotip. Planiranje pakovanja proizvoda treba da otpočne već u fazi izradeproizvoda. Kod pakovanja je najvažnije pogoditi pravu nijansu. da biste napravili profil vašeg kupca. u kontaktu sa prodavcima možete da odredite ciljnu grupu potrošača vašeg proizvoda. lancima brze hrane ili supermarketima? 7. veličini. prihodi i kupovna moć . Pre svega. Male razlike u izgledu pakovanja (boji. Parametri koji odredjuju profil kupca su sledeći: 1. broju dece. ukusima.Mediji Koje medije ciljna grupa odnosno korisnik prati? Koju dnevnu štampu čita? Koje programe i emisije najčešće gleda? UTICAJ BOJA I OBLIKA Pakovanje je kod nekih proizvoda jedini način da se ono diferencira od proizvoda drugih preduzeća.Koliki su prosečni porodični prihodi ili kupovnamoćkorisnika? 3. U ove upitnike obično ulaze pitanja o polu. Uspešno odabrana boja. U kreiranju ambalaže izvoznog proizvoda trebalo bi prevashodno da se rukovodite profilom potrošača na odredjenom tržištu.Da li su vaši potrošači grupisani regionalno. Da li je najvažnije da ponudi zaštitu proizvodu. Geografski . posebno kod onih proizvoda koji se prodaju u supermarketima. uzrastu. obliku) mogu da utiču na povećanjeobimaprodajepojedinihproizvoda. jer su naša čula veoma osetljiva na pojedine boje. Kao prvo. ili da se promene samo za jednu nijansu.Kupovne navike .Uzrast-Kolika je starost korisnika u vašoj ciljnoj grupi? 6.Koji jezik koriste u komunikaciji? Da li etnička pripadnost utiče na njihove ukuse i navike u kupovini? Kakvo je značenje boja u pojedinim kulturama? 4. oblik. materijali.Kod promene odredjenih proizvoda suština je upravo u promeni njegove veličine.Odabir prave boje za vaše pakovanje veoma je značajno. mesečnoj potrošnji proizvoda i sl. U postupku kreiranja ambalaže proizvoda važno je razumeti potrebepotrošača.Društveni status Kakvu poziciju imaju u društvu? 5. Ekonomski uslovi. boja. većinom jarke boje. načinu oblačenja. Zamislite da se crvena boja Smokija i plava boja Chipsy-jevog logotipa zamene.jer pakovanje često obeležava veličinu proizvoda. Inovativno pakovanje može dati kompaniji prednost nad njenim konkurentima te ulaganje u dizajn ambalaže proizvoda nije uzaludno investiran novac. kompanija mora da ustanovi koncept pakovanja koji odredjuje šta pakovanje treba da uradi za proizvod.Na koji način vaši potrošači kupuju? Da li je to u malim prodavnicama. Nasuprot tome. privlači pažnju potrošača.

odnono u ambalažu. kada je i pored usavršenog i brzog transporta robe put ka krajnjem korisniku sve duži. kod izvoznika ambalaža igra veoma važnu ulogu pri prevozu proizvoda na udaljena tržišta. Sigurno je da bi ovaj potez promenio poruku i oslabio robnu marku. Pri pakovanju se mora voditi strogo računa o higjenskim uslovima. preduzeće bi trebalo da ispita tržište AMBALAŽA ZA IZVOZ Pored uticaja na prodaju proizvoda.sam proces stavaljanja proizvoda u ambalažu naziva se pakoanje robe. što sigurno doprinosi tome da se kupci lakše opredele za kupovinu ovih proizvoda. kako bi se sačuvao kvalitet i olakšao trannsport i skladištenje.lomljenje). omot. Kod luksuznih pakovanja udeo ambalaže u prodajnoj ceni može biti i do 70%. Treba iamati u vidu da pojmovi pakovanje i ambalaža nisu u potpunosti razgraničeni i upotrebljavaju se. Pored toga. Nakon izbora vrste pakovanja. Kvalitetniji i finiji prozvod se pakouje luksuznije. AMBALAŽA ROBE I PAKOVANJE Reć ambalaža vodi poreklo od francuske reči „embalage“ što u prevodu znači zamotavanje. reč ambalaža ima žire značenje i predstavlja opšti pojam za se probleme u vezi sa opremanjem proizvoda za romet. Prodajnoj ceni treba dodati i troškove transporta. U modernoj proizvodnji preko 90% svih proizvoda mora biti upakovano. Ukoliko su proizvodi namenjeni ishrani.) u rasutom stanjurinfuzi (ital.ipak. Da bi se jedan proizvod mogao isporučiti potrošaču mora biti savijen u odredjeni sud. ali ima slučajeva da se pakovanjem bave i specijalizovane organizacije. naročito kada je proizvod namenjen širokoj potrošnji. 1. kako u našoj tako i u stranoj literaturi sa dosta širokim značenjem. dok je reč pakovaje više vezana za samu radnju stavljanja proizvoda u ambalažu. ram. mahanički i kombinovano.reklame u časopisu. U tom slučaju možete da se odlučite za kartonsku ambalažu koja obezbedjuje pouzdanu zaštitu. lečenju i sl. 4 . Kako način pakovanja utiče i na samog potrošača posebna pažnja se obraća na estetska rešenja. što kontroliše sanitarna inspekcija. Pakovanje može da se obavlja ručno. dok se neke grube i jeftine sirovine (rude. štiteći proizvod od brojnih neželjenih posledica (rasipanjetereta. . upakivanje. Prilikom transporta proizvoda na udaljena tržišta trebalo bi prethodno da se upoznate sa svim rizicima kojima je vaša roba izložena i načinima na koje možete da se zaštitite. Pakovanje je poslednja radnja procesa proizvodnje i obavlja se najčešće u proizvodoj organizaciji rada. stočna hrana i sl. kartonska ambalažaje pogodna za sve oblike štampe.kvarenjerobe. alla rinfuza). paket i sl. U mnogim slučajevima se i jedan i drugi pojam upotrebljavaju sa istim značenjem. U mnogim slučajevima se i jedan i drugi pojam upotrebljavaju sa istim značenjem. lako i jednostavno pakovanje robe. skladištenja i manipulisanja. Organizacije koje imaju mehanizovanu i automatizovanu proizvodnjuna isti način imaju rešeno i pitanje pakovanje proizvoda. ili na samom pakovanju. pakovanje. Potreba za sigurnom i dobrom ambalažom predstavlja prioritet udanašnje vreme.