ZADACI ZA VJEŽBU

Krivuljni integrali:
1. Izračunati ∮

, gdje je k odrezak pravca

između točaka A(0,-4) i B(6,0)
(rj. √

)
2. Izračunati ∮

gdje je k prvi zavoj cilindrične spirale: x=a cost, y=a sint, z=bt
(rj.

)
3. Izračunati ∮

gdje je k luk parabole

odsječen parabolom

(rj.

)
4. Izračunati ∮

gdje je k kontura pravokutnika omeđenog pravcima: x=0, x=3,
y=0, y=4.
(rj. 6 )
5. Izračunati ∮

gdje je k kontura trokuta ABO s vrhovima A(1,0), B(0,1) i
O(0,0).
(rj. √ )
6. Izračunati ∮

gdje je k dio pravca koji spaja točke O(0,0) i A(1,2)
(rj.

)
7. Izračunati ∮ √

gdje je k luk evolvente kružnice x=a(cost + t sint), y=a(sint
– t cost). [
(rj.

)
8. Izračunati ∮

, gdje je k luk parabole

od točke
A(1,1) do točke B(2,4)
(rj.

)
9. Izračunati ∮

, gdje je k krug

u smislu suprotnom
gibanju kazaljke sata.
(rj. ) -> uzeti parametarsku jednadžbu kružnice
10. Izračunati ∮

, gdje je k zavoj zavojnice x=a cost,
y=a sint, z=bt. Parametar t se mijenja od 0 do .
(rj. )
Plošni integrali:
1. Izračunati ∬

gdje je S površina kocke 0≤x≤1, 0≤y≤1, 0≤z≤1
(rj. 9 )
2. Izračunati ∬ √

gdje je S plašt stošca:

,
(rj.

)
3. Izračunati ∬

, gdje je S sfera

(rj.
4. Izračunati ∬

gdje je S ploha elipsoida

Napomena: uvode se eliptične koordinate za koje vrijedi:


gdje je dx dy= ab d
(rj.

)
5. Izračunati ∬

gdje je S vanjska strana trokuta
kojemu su stranice presječnice ravnine x+y+z=a s koordinatnim osima.
(rj.

)
6. Izračunati ∬

, gdje je S vanjska strana donje polovine sfere:

(rj. zbog DONJE polovine sfere -> , pa je cos ,
Rješenje je

)
7. Izračunati ∬

, gdje je S vanjska strana polusfere:

(z≥0)
(rj.

)
8. Izračunati ∬

, gdje je S vanjska strana oplošja
piramide omeđene ravninama: x=0, y=0, z=0 i x+y+z=a
(rj. 0)
9. Izračunati ∬

, pri čemu je S dio ravnine

koji se nalazi u
prvom oktantu. (rj. 16)
10. Izračunati ∬

, gdje je S vanjska strana kocke što je
čine ravnine: x=0, y=0, z=0, x=3, y=3, z=3 (rj. 81)