ORALNA OBOLJENJA KAO

JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM U
SVIJETU
Ismar Huskić
Sadržaj prezentacije:

 Socijalnomedicinski aspekti oralnih oboljenja

 Psihološki značaj oboljenja usta i zuba

 Ekonomski značaj oboljenja usta i zuba
 Usna šupljina predstavlja jedinstvenu cjelinu čija je osnovna funkcija žvakanje i
gutanje, te govor,

 Usna šupljina je pokazatelj zdravlja,

 Postojanje harmonije i sklada u ustima kao pokazatelja oralnog zdravlja
uvjetovano je intaktnošću oralnog epitela, uravnoteženošću oralne flore,
urednom funkcijom pljuvačnih žlijezda ali i općim zdravstvenim stanjem.
Narušavanjem ovog sklada na bilo kojem od navedenih nivoa ima za posljedicu
pojavu oralnih simptoma i oralnih oboljenja koje zbog svoje specifičnosti mogu
ugroziti svakodnevne životne funkcije i navike čovjeka,

 Vodeća hronična oboljenja usta i zubi su: karijes, parodontopatije, ortodontske
nepravilnosti, maligniteti i nasljedna oboljenja.


Socijalnomedicinski aspekti karijesa:

 Karijes je lokalna patološka destrukcija tvrdih zubnih tkiva, izazvana
spoljašnjim uzrocima, progresivnog toka, ireverzibilne prirode, koja se sa
cakleni ili cementa širi u dentin a kasnije zahvata pulpu sa mogućim
daljnim komplikacijama u periodontalnim tkivima ugrožavajući ponekad
tkiva ili organe, pa i život čovjeka.
 Karijes nastaje uglavnom zbog: socijalnih, društvenih i zdravstvenih
problema.
Slika prikazuje rasprostranjenost karijesa u svijetu kod 12-ogodišnjaka,SZO,
decembar 2004.godina.
Slika prikazuje KEP index stanovništva životne dobi od 35-
44 godine, SZO, decembar 2004 godina.
Tabela prikazuje podatke o
gubitku zubi kod osoba
starijih od 65 godina.
• Prema istraživanjima SZO procent
gubitka zubi kod stanovništva od
65 godina i više je dosta visok

• Kod istraživanih zemalja BiH se
nalazi na prvom mjestu sa 78% dok
se u Egiptu nalazi samo 7%
stanovništva starijeg od 65 godina
s ekstrahiranim zubima


Socijalnomedicinski aspekti parodontalnih oboljenja
• Parodont (parodoncij, periodontium) funkcijska je cjelina koja se sastoji od
tkiva koja su razvojno, topografski i funkcionalno u uskoj vezi. To su gingiva,
cement zuba, periodontalni ligament i alveolarna kost,

• Gingivitis i parodontopatije su oboljenja koja su poznata od najstarijih
vremena,

• Rasprostranjenost ovih oboljenja je još uvijek visoka ali se težina i progresija
smanjuju


Istraživanja koje je vršila SZO u vezi sa parodontalnim oboljenjima
su obuhvatala sljedeće dobne skupine:
• od 15 do 19 godina-tabela 1,
• od 35 do 44 godine-tabela 2,
• od 65 do 74 godine-tabela 3.

• Loša oralna higijena, pušenje, konzumiranje alkohola, DM,
nizak socioekonomski status predstavljaju rizične faktore za
nastanak parodontalnih oboljenja.
Socijalnomedicinski aspekti malignih oboljenja
usne šupljine
• Pod pojmom malignih oboljenja usne šupljine najčešće se
podrazumijeva pojava karcinoma usana, jezika, desni, poda usne
šupljine ili nekih drugih, nespecifičnih djelova usne šupljine,

• Oralni karcinom se najčešće javlja kao primarno oboljenje, ali mu
mogu prethoditi i neke lezije,

• Oralni karcinom je osmi po redu od najčešćih karcinoma, te je
učestaliji kod muškaraca.


Rasprostranjenost oralnog karcinoma u svijetu- NOMA
• Noma primarno starta kao lokalizirana gingivalna ulceracija i brzo se
širi u orofacijalna tkiva gdje stvara crna nekrotizirajuća žarišta,
• Najčešće se javlja u dobi od 1-4 godine
• U južnoj i srednjoj Aziji, karcinom usne šupljine je među tri najčešće
vrste karcinoma
• Rizični faktori: loša oralna higijena, konzumiranje zagađene vode i
hrane, razne vrste bolesti ( HIV, malarija, pneumonije, TBC idr.)

Socijalni i psihološki značaj oralnih oboljenja
• Svaka bolest kao i zdravlje imaju određenu socijalno-psihološku, medicinsku,
zdravstvenu i ekonomsku dimenziju i utjecaj,
• Najviše praćena stanja bolesti usta i zuba koje mogu da dovedu do
disfunkcija, a na taj način i do socijalnih i psiholoških problema su: gubitak
zuba zbog karijesa, parodontopatije, akutni i hronični orofacijalni bol, maligna
oboljenja (anomalije i deformiteti)
• Studije koje ispituju psihosocijalni utjecaj bolova usta i zubi ukazuju da 50%
djece i odraslih nije moglo da spava noću zbog bolova, dok 35% zbog
nespavanja i umora nije moglo da ode jedan dan u školu ili na posao,
• Najčešća psoljedica bola bila je psihološka: 70% osoba sa bolom bilo je
uznemireno i zabrinuto za zdravlje, 44% je odmah posjetilo stomatologa, 31%
je redukovalo ishranu, 29% je uzimalo lijekove, dok je 10% smanjilo ili potpuno
izbjegavalo socijalne kontakte
Ekonomski značaj oralnih oboljenja
• Ekonomski uticaj oboljenja usta i zubi mjeri se analizom direktnih i
indirektnih troškova stomatološke zdravstvene zaštite,
• Podaci o troškovima stomatološke službe nisu lako dostupni i teško ih
je porediti između pojedinih zemalja,
• Različit sistem financiranja stomatološke zdravstvene zaštite
• U SAD-u godišnji troškovi stomatoloških usluga kreću se oko 35-40 mil.
dolara što iznosi oko 5% svih troškova zdravstvene zaštite ( od toga
54% plaćaju pacjenti, 43% - privatno osiguranje, 3%- državna
sredtsva).

Zaključak
• Razumjevanje socijalnih, psiholoških i ekonomskih
utjecaja oboljenja i poremećaja u usnoj šupljini je od
velikog značaja. Kao prvo; ono doprinosi shvatanju da
su oralna oboljenja sastavni dio problema cjelokupnog
zdravlja jer usna šupljina nije zdrava ili bolesna – zdravi ili
bolesni su samo ljudi. Drugo, razumjevanje ovih utjecaja
pomaže da se shvati da preduzeto liječenje oralnih
oboljenja ne popravlja samo klinički status pojedinca i
daje rezultate samo u korist zdravlja, već dovode prijeko
socijalno-psihološke dobiti do poboljšanja ukupnog
kvaliteta života. Također pravilno razumjevanje
socijalnih, psiholoških i ekonomskih utjecaja obezbjeđuje
osnovu za dokazivanje značaja stanja usne šupljine kako
za pojedinca, tako i za društvo u cjelini, što bi doprinijelo
većem izdvajanju sredstava za stomatološku zaštitu.


HVALA NA
PAŽNJI