Łódź, 21 października 2009 r.

Rada Miasta Kowal
REKOMEDACJA Szanowni Radni oraz Szanowna Kapituło Tytułu Honorowego „Zasłużony dla miasta Kowala”, jesteśmy organizacją pozarządową, działającą na rzecz dobrych praktyk edukacyjnych i kulturowych. Dzięki ogromnej życzliwości i otwartości mieszkańców Kowala, spędziliśmy w Waszym mieście niepowtarzalne dwa tygodnie w lipcu, realizując projekt pt. I nastała cisza... Rakutowo na Kujawach. Program polegał na uporządkowaniu cmentarzy ewangelicko-augsburskich, położonych w okolicznych wsiach i cmentarza żydowskiego w Kowalu. Jednocześnie zajęliśmy się dokumentowaniem historii, podjętej w wymiarze osobistych przeżyć i biografii opowiadanych przez najstarszych mieszkańców Kowala i okolic. W trakcie badań i rejestrowania „historii mówionych”, szczególną uwagę zwróciliśmy na pamięć o Ottomarze Piperze. Dla niektórych mieszkańców Kowala i okolic Piotr Piper, urodzony w rodzinie o niemieckim pochodzeniu, był burmistrzem Kowala w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. Wsławił się między innymi niesieniem pomocy Polakom i Żydom. Uratował kościół parafialny w Kowalu i znajdujące się w nim wyposażenie liturgiczne. Był żołnierzem Armii Krajowej, gdzie posługiwał się pseudonimami Allas i Atlas. Przez prawie dwa lata więziony przez Gestapo, uciekł z więzienia w 1944, ukrywając się od 1945 przed NKWD i polskim Urzędem Bezpieczeństwa. Po wojnie zmienił imię i nazwisko na Antoni Jasiński i zamieszkał w Warszawie. Zmarł w 1969 i pochowany został na cmentarzu w Kowalu jako Antoni Piper-Jasiński. Miał dwoje dzieci: Alicję i Heliodora. Syn przymusowo wcielony do Wehrmachtu, zbiegł w trakcie walk na stronę brytyjską i w 1943 został żołnierzem II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Wspominający „Pipra” mieszkańcy, często znali go osobiście, a według kilku świadectw bezpośrednio zawdzięczają jego szlachetnej postawie zdrowie i życie. To tylko kilka wybranych faktów z życia i działalności Otto Pipera, jednak w pełni przekonujących do wniesienia prośby o rekomendowanie tego wybitnego i godnego naśladowania człowieka do Tytułu Honorowego „Zasłużony dla miasta Kowala”. Uważamy, że Ottomar Piper – kowalanin, w pełni zasługuje na ten piękny tytuł i pamięć nas wszystkich. Z serdecznymi pozdrowieniami Longin Graczyk prezes zarządu Fundacji Ari Ari
W załączeniu: 1. Biografia Ottomara Pipera. 2. Książka z fragmentami historii mówionych przez mieszkańców Kowala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful