SEMINAR PERKEMBANGAN BARU DALAM PENDIDIKAN 2010 - 2012

KERTAS PENJELASAN DASAR 10 MATA PELAJARAN
Oleh :

Dato’ Dr. Salbiah Binti Ismail
Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia
1

TUJUAN

MENGEHADKAN 10 MATA PELAJARAN DALAM PEPERIKSAAN SPM MULAI TAHUN 2010

2

RASIONAL
1. Pembinaan modal insan: knowledge education dan character education 2. Mengurangkan exam-oriented education 3. Fokus kepada kumpulan mata pelajaran 4. Memudahkan pemilihan 5. Peperiksaan bukan untuk menguji kekuatan /persaingan

3

DASAR
Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Jun 2009 bersetuju bahawa calon yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai 2010 dihadkan maksimum sepuluh (10) mata pelajaran.  Walau bagaimanapun, bagi calon sekolah agama aliran sains masih dibenarkan mengambil sebelas (11) mata pelajaran. Pada 2011 pelaksanaan sepenuhnya had maksimum mata pelajaran untuk semua calon peperiksaan SPM di semua sekolah adalah sepuluh (10) mata pelajaran
4

Mata Pelajaran Teras dalam Akta 550

Merujuk Subseksyen 18 (2) Akta Pendidikan 1996        1103 1119 1449 1511 1249 1223 1225 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Islam (Murid Islam) Pendidikan Moral (Murid Bukan Islam)
5

Status Mata Pelajaran Teras dalam Peperiksaan SPM
 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah wajib diambil oleh semua calon

6

Status Mata Pelajaran Teras dalam Peperiksaan SPM ….. (samb.)
 1511 Science/Sains mata pelajaran teras, calon tidak dibenarkan mengambil mata pelajaran 1511 Science/Sains jika mereka mengambil mata pelajaran berikut: Mana-mana dua mata pelajaran 4531 Physics/Fizik, 4541 Chemistry/Kimia dan 4551 Biology/Biologi, atau
Mata pelajaran 4581 Applied Science (Bagi aliran Vokasional dari bidang Ketukangan Kejuruteraan sahaja).

7

Status Mata Pelajaran Teras dalam Peperiksaan SPM ….. (samb.)
 1223 Pendidikan Islam mata pelajaran teras, calon tidak dibenarkan mengambil mata pelajaran 1223 Pendidikan Islam jika mereka mengambil kedua-dua mata pelajaran 5227 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah dan 5228 Pendidikan Syari’ah Islamiah.  Mata pelajaran Pendidikan Moral adalah wajib diambil oleh semua calon bukan beragama Islam.
8

Mata Pelajaran Elektif Ikut Kumpulan

9

9

KUMPULAN I (KEMANUSIAAN)
            2205 2215 2280 2361 2611 2612 2613 2614 2621 2622 2631 2641 Literature in English Kesusasteraan Melayu Geografi Bahasa Arab Tinggi Pendidikan Seni Visual Komunikasi Visual (calon Sekolah Seni Malaysia) Seni Halus (calon Sekolah Seni Malaysia) Reka bentuk (calon Sekolah Seni Malaysia) Pendidikan Muzik Pendidikan Muzik (calon Sekolah Seni Malaysia) Pendidikan Tari (calon Sekolah Seni Malaysia) Pendidikan Teater (calon Sekolah Seni Malaysia)
10

KUMPULAN II (VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI)

        

3472 3528 3529 3754 3755 3756 3757 3758 3759

Matematik Tambahan Sains Pertanian Pengajian Agro Teknologi Pengajian Keusahawanan Perdagangan Perinsip Perakaunan Ekonomi Asas Ekonomi Rumah Tangga Lukisan Kejuruteraan
11

KUMPULAN II (VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI) …samb.

 3760 Pengajian Kejuruteraan Makanikal  3761 Pengajian Kejuruteraan Awam  3762 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik  3763 Reka Cipta  3764 Teknologi Kejuruteraan  3765 Information and Communication Technology  3766 PengurusanMakanan  3767 Pengajian Pakaian
12

KUMPULAN III (SAINS)

     

4531 4541 4551 4561 4571 4581

Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan Pengetahuan Sains Sukan Aplied Science

13

KUMPULAN IV (PENGAJIAN ISLAM)

 5226 Tasawwur Islam  5227 Pendidikan al-Quran dan alSunnah  5228 Pendidikan Syariah Islamiyah

14

KUMPULAN MATA PELAJARAN TAMBAHAN

Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban English for Science and Technology  6362 Bahasa Arab Komunikasi    

6351 6354 6356 6355

15

KUMPULAN MATA PELAJARAN DI LUAR KURIKULUM

    

9216 9217 9221 9303 9378

Kesusasteraan Cina Kesusasteraan Tamil Bible Knowledge Bahasa Perancis Bahasa Panjabi

16

SIARAN KEPADA SEKOLAH
 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2009 bertarikh 27 Ogos 2009.

17

Q&A
18