PROIECT

ORGANE DE MAŞINI
CRIC CU PIULIŢĂ ROTITOARE

Tema de proiectare
Proiectarea unui dispozitiv de ridicare cu piuliţă rotitoare (cric cu piuliţă rotitoare)
Date de proiectare
Forţa de ridicare F= ……. N
Înălţimea de ridicare h= …….mm
Ciclul de funcţionare: static/pulsator/alternant.

1. STABILIREA SCHEMEI STRUCTURALE ŞI DE ÎNCĂRCARE A
ELEMENTELOR CRICULUI

Schema structurală constă în reprezentarea convenţională grafică a sistemului
tip cric şi pune în evidenţă natura şi rolul mişcării precum şî sensul de transmitere.
Schemă permite o prezentare unitară a sistemului cric, şi natura mişcării elementelor,
figura 1.

Figura 1. Schema structurală şi sistemul de forţe care încarcă elementele disluzitivului de
ridicare
Elementele principale componente ale cricului sunt şurubul (1), piuliţa (2),
corpul (3), cupa (4) şi mecanismul de acţionare (5).
Modul de funcţionare a cricului, este următorul: Cu ajutorul mecanismului de
acţionare (5) se roteşte piuliţa (2). Din cauza rotirii piuliţei, şurubul, are o mişcare de
translaţie, permiţând ridicarea sau coborârea sarcinii.
Rotirea şurubului este împiedicată de către cupla de translaţie (6) şi de cupa (4)
care este solidară cu şurubul şi sprijinită de piesa care este ridicată. Forţa de frecare
dintre cupă şi piesă şi rezistenţa cuplei de translaţie sunt suficiente pentru ca şurubul
să nu se rotească.
Mărimile care încarcă cricul sunt următoarele, figura 1:
- Sarcina (F) care încarcă şurubul
- Momentul de înşurubare M
îns
care apare în cupla şurub piuliţă. Acesta se
determinaîn funcţie de forţa de încărcare şi parametri cuplei şurub - piuliţă
- Momentul de torsiune. Momentul de torsiune (Mt) are valori constant
pozitive între piuliţă şi cupă şi constant negative între piuliţă şi sistemul de
ghidare. Trecerea de realizează la mijlocul înălţimii piuliţei. Valoarea
acestuia este (0,5M
îns
)
- Momentul de frecare (M
f
).
- Sarcina care încarcă piuliţă (F).
- Momentul motor (M
m
).

2. ALEGEREA VARIANTEI CONSTRUCTIVE ŞI A MATERIALELOR

Se consideră varianta de proiectare a unui cric cu piuliţă rotitoare prezentată în
figura 2 [după 1].

Figura 2. Variantă constructivă a unui cric cu piuliţă rotitoare
Diferitele componente ale cricului pot fi confecţionare din următoarele materiale:
Şuruburile
Şuruburile se execută din oţel. În funcţie de mărimea solicitărilor şi
dimensiunile maxime admisibile, şuruburile se execută din următoarele materiale:
- pentru solicitări mici şi medii, fară limitare a gabaritului: oţeluri carbon de uz
general OL37, OL 42 (anexa 1);
- pentru solicitări medii şî limitare a gabaritului: oţeluri carbon de uz general
OL50 (anexa 1);
- pentru solicitări mari şi limitari ale gabaritului: oţeluri carbon de calitate OLC
35 şi OLC 45 (anexa 2).
Piuliţele
Piuliţele se execută din materiale antifricţiune, pentru a se diminua frecarea şi
uzura din timpul funcţionarii. Pentru a se orienta uzarea înspre piesa mai uşor de
prelucrat şi mai puţin costisitoare, piuliţa se recomandă să fie confecţionată din
următoarelor materiale:
- oţel carbon de uz general (anexa 1);
- oţel carbon de calitate (anexa 2)
- aliaje Cu-Sn (anexa 5);
- fonte cenuşii (anexa 3);
Filetul asamblării şurub - piuliţă se recomandă să fie filet trapezoidal. Parametri
geometrici şi dimensiunile filetului şurubului şi piuliţei sunt indicate în anexa 10.
Corpul
Corpul cricului se realizează în structură turnată sau sudată. Materialele
recomandate pentru realizarea corpului în structură turnată sunt următoarele:
- oţeluri turnate (anexa 4);
- fonte cenuşii (anexa 3).
Materialul utilizat pentru realizarea corpului în structură sudată este oţel carbon
de uz general OL 42 (anexa 1).
Cupa
Cupa, care are rol de susţinere a sarcinii, se execută din:
- oţel turnat (anexa 4);
- fontă cenuşie (anexa 3);
- oţeluri carbon de uz general (anexa 1).
Roata de clichet
Roata de clichet se execută din următoarele materiale:
- oţel carbon de uz general Ol 42 sau OL50 (anexa 1);
- oţel carbon de calitate OLC 45 (anexa 2).
Clichetul
Clichetul se execută din următoarele materiale:
- oţel carbon de uz general Ol 42 sau OL50 (anexa 1);
- oţel carbon de calitate OLC 45 (anexa 2).
Corpul mecanismului cu clichet
Corpul mecanismului cu clichet se execută din tablă şi ţeavă, în construcţie sudată
şi prelucrat mecanic.
Principalele dimensiuni ale tablelor sunt indicate în tabelul din anexa 7.
Arcul
Arcul se execută din sârmă de oţel pentru arcuri. Principalele mărci de oţel şi
caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa 6.
Diametrele standardizate ale sârmei de oţel pentru arcuri sunt indicate în anexa 8.
Indexorul
Indexorul se execută din oţel carbon de uz general OL 42 sau OL 50 (anexa 1) sau
din oţel carbon de calitate OLC 45 (anexa 2)

3. PROIECTAREA ŞURUBULUI UTILIZAT PENTRU RIDICARE

3.1. ALEGEREA MATERIALULUI
La alegerea materialului pentru surubul utilizat pentru ridicare trebuie să se ţină
cont de următoarele criterii:
- Sarcina care este prevăzută să fi ridicată cu ajutorul cricului;
- Ciclul de funcţionare;
- Gabaritul cricului (diametrul şurubului de ridicare).
Pentru şurubul pentru ridicare se pot utiliza urmatoarele materiale:
- Oţeluri carbon de uz general OL 37, OL 42, OL 50;
- Oţeluri carbon de calitate OLC 35, OLC 45.
Caracterisiticile acestor materiale, în funcţie de ciclul de funcţionare, sunt indicate
în tabelul din anexa 9.
3.2. DIMENSIONAREA ŞURUBULUI

3.2.1. Stabilirea sarcinii de calcul F [N]

coeficient de siguranţă
3.2.2. Calculul diametrului interior al filetului şurubului d
33.2.3. Alegerea filetului standardizat

Pentru şurubul de ridicare se foloseşte un filet trapezoidal. Dimensiunile
standardizate şi toleranţele se aleg din tabelul din anexa 12.
Alegerea se face ţinându-se cont de următoarele condiţii:
- diametrul interior al filetului standardizat se alege mai mare decât diametrul d
3

calculat la punctul 2.2.2;

- pentru dimensionare se recomandă alegerea unui pas normal (liniile cu
caractere bold).
Se face schiţa filetului şi de notează parametri geometrici ai filetului şurubului şi
piuliţei şi toleranţele pentru cele două filete.

3.3. VERIFICAREA ŞURUBULUI

3.3.1. Verificarea condiţiei de autofrânare

3.3.1.1.Calculul unghiului de înclinare a spirei

3.3.1.2. Calculul unghiului aparent de frecare

Coeficientul de frecare se alege din anexa 13, considerându-se suprafeţele în
contact lubrifiate cu vaselina.

3.3.1.3. Condiţia de autofrânare
Pentru ca asamblarea filetată să nu se deşurubeze singură sub acţiunea forţei,
trebuie să fie respectată condiţia


3.3.2. Verificarea la solicitări compuse
3.3.2.1. Calculul momentului de înşurubare care solicită şurubul
[Nmm]

3.3.2.2. Calculul Momentului de torsiune care solicită şurubul

3.3.2.3. Determinarea tensiunii efective de compresiune [MPa]

3.3.2.4. Determinarea tensiunii efective de torsiune [MPa]

3.3.2.5. Calculul tensiunii echivalente [MPa]

Valoarea tensiunii echivalente se compară cu valoarea admisibilă a tensiunii la
compresiune indicată în anexa 12.

3.3.3. Verificarea la flambaj
3.3.3.1. Stabilirea domeniului de flambaj

a) Calculul coeficientului de zvelteţe


- lungimea de
flambaj
- raza de
inerţie minimă

K se determină în funcţie de schema de
flambaj, vezi figura 3.
h+m
unde
H – înălţimea de ridicare
M – Înălţimea cupei. Pentru calculul
primar de fpambaj se consideră
m=50mm
Figura 3. Tipuri de flambaj
b) Stabilirea domeniului de flambaj
Înainte de determinarea domeniului de flambaj se stabileşte faza în care se află
sistemul încărcat de sistemul de forţe:

Nu există posibilitatea de flambaj a şurubului

Flambajul nu poate fi evitat

Domeniu de flambaj elastic sau plastic
Domeniul de flambaj se determină comparând valoarea coeficientului de zvelteţe
cu valoarea la care se face trecerea din flambaj plastic în flambaj elastic.

- flambaj elastic
- flambaj plastic
pentru OL37
pentru OL 50
Pentru alte oţeluri, valorile se determină cu relaţia următoare:

unde
E - modulul de elasticitate longitudinal MPa
- tensiunea de proporţionalitate
- limita de curgere a oţelului. Valorile sunt indicate în anexele 1, 2 şi 4.
c) Calculul coeficientuluid e siguranţă la flambaj c

– tensiunea admisibilă la compresiune
- tensiunea critică de flambaj
este valoarea coeficientului de siguranţă la flambaj.
Pentru dispozitivul de ridicare tip cric se consideră coeficientul de siguranţă minim
.

- Pentru flambaj elastic

- forţa critică la flambaj
MPa

- lungimea de flambaj –vezi 2.3.3.1, a


- Pentru flambaj plastic
pentru OL 37 310-1,14
pentru OL 50 335-0,62
pentru alte oţeluri

- limita de curgere a oţelului. Valorile sunt
indicate în anexele 1, 2 şi 4.
- tensiunea de proporţionalitate

4. PROIECTAREA PIULIŢEI ROTITOARE
4.1. ALEGEREA MATERIALULUI
Pentru piuliţă se recomandă următoarele materiale:
- Oţeluri carbon de uz general OL 37, OL 42, OL 50;
- Oţeluri carbon de calitate OLC 35, OLC 45.
Caracterisiticile acestor materiale, în funcţie de ciclul de funcţionare, sunt indicate
în tabelul din anexa 9.


4.2. CALCULUL NUMĂRULUI DE SPIRE

Numărul de spire se detemină considerându-se că forţa F acţionează pe suprafaţa
flancului filetului, figura 4. Pentru calcul acestă suprafaţă se consideră proiectată pe
planul secţiunii şurubului, între diametrele d şi D
1
.


Presiunea de contact admisibilă de alege din tabelul din
anexa 14.
Notă: Pentru dimensionare se alege valoarea medie din
intervalul indicat.
Din considerente de repartiţie a forţei pe spirele piuliţei,
datorită erorilor de pas, numărul acestora se limitează la
spire
Numărul de spire se rotunjeşte la o valoare intreagă.
4.3. VERIFICAREA SPIREI FILETULUI
În conformitate schema din figura 5, în spira filetului apar următoarele solicitări:
încoviore şi forfecare la baza spirei filetului, secţiunea A-A.

Figura 5. Starea de solicitare din spira filetului şurubului
a) Verificarea spirei la încovoiere
Efortul la încovoiere este dat de relaţia

unde
p- pasul filetului
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

b) Verificarea la forfecare
Efortul la forfecare este dat de relaţia
Figura 4. Forţa de acţiune pe
spiră

Mărimea h este cea calculată la punctul a)
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.
4.4. PROIECTAREA FORMEI PIULIŢEI

Conform schiţei din figura 6, pentru proiectarea formei ansamblului în zona
piuliţei, se parcurg urmatoarele etape:

Figura 6. Forma ansamblului cric în zona piuliţei
a) Stabilirea dimensiunilor piuliţei

Pentru ca frecarea dintre piuliţă corp să fie minimă între cele două piese se
aşează un rulment axial cu bile pe un singur rând.
Mărimile d
rul
, D
rul
, H, C
0a
se aleg din tabelul din anexa 15.
Se face schiţa rulmentului şi de notează parametri geometrici ai acestuia.
Condiţiile de selecţie sunt următoarele:
Diametrul exterior al piuliţei D
e
se alege în funcţie de dimensiunile rulmentului
pe care aceasta se aşează.
Condiţiile pe care trebuie să la respecte rulmentul sunt următoarele:
- Diametrul interior al inelului rulmentului d
rul
să fie mai mare decât diametrul
exterior al şurubului d;

- Capacitatea de încărcare statică a rulmentului C
0a
să fie mai mare decât
forţa de acţionare F.

- Diametrul exterior al piuliţe să fie mai mare decât cel al rulmentului cu
(1...3) mm

- Diametrul de sprijin al rulmentului D
u

Valoarea se alege din tabelul din anexa 15
Mărimile d
rul
, D
rul
, H, C
0a
se aleg din tabelul din anexa 15.
Înălţimea piuliţei se defineşte după ce s-au stabilit următoarele mărimi:
- Înălţimea piuliţei cuprinsă în corp este dată de relaţia

- Înălţimea totală a piuliţei H
pc
se defineşte după proiectarea mecanismului cu
clichet.
b) Calculul momentului de frecare

unde


c) Alegerea şurubului pentru blocarea axială a piuliţei

Se pot alege următoarele tipuri de şuruburi de asigurare:
- Şurub cu cap hexagonal mic şi cep cilindric. Forma şi dimensiunile sunt
indicate în tabelul din anexa 16;
- Ştift filetat cu cep cilindric. Forma şi dimensiunile sunt indicate în tabelul din
anexa 17;
Canalul în care cepul şurubului de fixare glisează are următoarele dimensiuni


4.5. VERIFICAREA PIULIŢEI

Solicitările dominante în corpul piuliţei sunt compresiunea şi torsiunea. Secţiunea
cea mai solicitată este cea din zona canalului cu diametrul d
ci
.
a) Tensiunea efectivă la compresiune [Mpa]

b) Tensiunea efectivă la torsiune [Mpa]

c) Tensiunea echivalentă [Mpa]

Valoarea admisibilă pentru compresiune conform tabelului din anexa 9.

5. PROIECTAREA CORPULUI CRICULUI

Având dimensiunile şurubului, piuliţei şi rulmentului de sprijin, dimensiunile
corpului se aleg constructiv.

5.1. PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A CORPULUI

Conform schiţei din figura 7, relaţiile de calcul pentru valorile dimensiunilor
corpului sunt următoarele:
Notă: Aceste relaţii sunt cu caracter orientativ, acestea putând fi modificate la dorinţa proiectatului, în
funcţie de tipul aplicaţiei.

a) Dimensiunile interioare şi exterioare ale corpului
D
u
– Se alege în funcţie de dimensiunile rulmentului,
conform anexei 15.
Mărimile D
e
, H
1
, H conform punctului 3.4b) Dimensiunile bolţului şi canalului de ghidare pentru
blocarea şurubului împotriva rotirii
Conform schemei din figura 2, secţiunea B-B,
dimensiunile bolţului şi canalului de
ghidare sunt următoarele, figura 8:


Figura 8. Forma şi dimensiunile bolţului de blocare

5.2. VERIFICAREA CORPULUI

a) Verificarea corpului la compresiune [MPa]

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

b) Verificarea suprafeţei de sprijin a corpului pe sol

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

c) Verificarea la strivire a suprafeţelor laterale ale canalului şi ştiftului
Figura 7. Dimensiunile caracteristice ale corpului cricului.

unde
Momentul de înşurubare conform 2.3.2.1.

6. PROIECTAREA CUPEI

6.1. PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A CUPEI

Dimensiunile cupei se aleg în funcţie de diametrul interior al şurubului d
3
.

Figura 9. Forma constructivă a cupei
În conformitate cu notaţiile din figura 9 dimensiunile acesteia sunt următoarele:Dimensiunile ştiftului se aleg conform tabelului din anexa 18.

6.2. VERIFICAREA CUPEI

a) Verificarea suprafeţei de sprijin a cupei pe capul şurubului [Mpa]

Valoarea admisibilă la strivire MPa

b) Verificarea ştiftului la forfecare [MPa]

Momentul de torsiune M
t
conform punctului 3.3.2.2.
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

c) Verificarea la strivire ştift cupă MPa

Momentul de torsiune M
t
conform punctului 3.3.2.2.
Valoarea admisibilă la strivire MPa

d) Verificarea secţiunii micşorate a capului surubului la torsiune MPa

Momentul de torsiune M
t
conform punctului 3.3.2.2.
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

7. RANDAMENTUL TRASMISIEI


- vezi punctul 3.3.1.1.
- vezi 3.3.1.2.
- vezi 4.4.
d
2
– vezi 3.2.3.
- se alege din anexa 13, considerându-se suprafeţele în contact lubrifiate cu
vaselina.


8. PROIECTAREA MECANISMULUI CU CLICHET

Varianta mecanismului cu clichet propusă în figura 2 este prezentată în detaliu în
figura 10.

Figura 10. Variantă de proiectare a mecanismului cu clichet
Etapele de proiectare a acestuia sunt următoarele:

8.1. PROIECTAREA MANIVELEI

8.1.1. Alegerea materialului
Se alege oţel carbon de uz general OL 42 OL 50
8.1.2. Calculul lungimii manivelei
a) Determinarea momentului încovoietor total M
it
[Nmm]
+
- conform 3.3.2.1.
- conform 4.4., b.
b) Calculul lungimii manivelei [mm] până în punctul de aplicare a forţei de
acţionare [N]


– numărul de lucrători
- coeficient de nesimultaneitate a acţiunii lucrătorilor
- pentru lucrători
- pentru lucratori
c) Calculul lungimii manivelei


- lungimea de prindere pentru mână. Lăţimea minimă a mâinii strânse pe o bară
este de 100 mm.
- pentru
- pentru

8.2. PROIECTAREA PRELUNGITORULUI

8.2.1. Alegerea materialului
Se alege oţel carbon de uz general OL 42 OL 50
8.2.2. Calculul prelungitorului

a) Calculul lungimii prelungitorului

Pentru calculul prelungitorului există două situaţii: mm şi mm

mm mm
Acţionarea se realizează cu ajutorul
manivelei (nu există prelungitor)

Acţionarea se realizează cu ajutorul
prelungitorului


l –lungimea de ghidare a prelungitorului
mm
b) Calculul diametrului prelungitorului

Prelungitor din bară Prelungitor din ţeavă

Valoarea admisibilă conform
tabelului din anexa 9.
Se alege o valoare normalizată conform
anexei 10.


Valoarea admisibilă conform
tabelului din anexa 9.

Valoarea minimă se alege pentru ţevi
cu grosimea maximă a peretelui şi
maximă pentru grosimea minimă.
Pentru dimensionare se alege valoarea
medie din interval.
Se alege o valoare normalizată conform
anexei 11.


8.4. PROIECTAREA ROŢII DE CLICHET

8.4.1. Alegerea materialui
Se recomandă OL50, OLC 45.
8.4.2. Proiectarea constructivă a roţii de clichet
Conform figurii 11 roata de clichet are dinţi exteriori de cuplare de formă
dreptunghiulară şi profil hexagonal de cuplare cu piuliţa.
Dimensiunile roţii de clichet sunt prezentate în continuare.

Figura 11. Caracteristicile geometrice ale roţii de clichet
Numărul de dinţi ai roţii de clichet
dinţi
Diametrul mediu al roţii de clichet se determină în functie de diametrul
conturului hexagonal de cuplare cu piuliţa :

10 15 20 30 40 50 60
2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9

Lăţimea dintelui roţii de clichet b [mm]

Înălţimea dintelui roţii de clichet [mm]

Diametrul interior al danturii roţii de clichet [mm]

Diametrul exterior al roţii de clichet [mm]

Lăţimea faţetei conturului hexagonal de cuplare [mm]

8.4.3. Verificarea roţii de clichet

a) Verificarea dintelui la încovoiere [Mpa]


- vezi 8.1.2, a.

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.
b) Verificarea dintelui la forfecare [Mpa]

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.
c) Verificarea suprafeţei de contact a dintelui la strivire [Mpa]

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

d) Verificarea suprafeţei hexagonale la strivire [MPa], figura 12.

Figura 12. Parametri şi suprafaţa de strivire

n –numărul de laturi; Pentru suprafaţa hexagonală n = 6

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.8.5. PROIECTAREA CLICHETULUI DE ACŢIONARE

8.5.1. Alegerea materialului
Se recomandă OL50, OLC 45.
8.5.2. Proiectarea formei clichetului
În conformitate cu schema din figura 13 dimensiunile clichetului sunt definite prin
următoarele relaţii:

Figura 13. Forma şi dimensiunile clichetului


unde z – numărul de dinţi ai roţii de clichet, vezi 8.4.2.

- conform punctului 8.4.3, a.
- se măsoară de pe desen; Într-o primă aproximare se pot considera


Restul dimensiunilor se definesc în urma reprezentării grafice a subansamblului

8.5.3. Verificarea clichetului
a) Verificarea clichetului la compresiune excentrică [MPa]

- conform 8.4.3, a
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

8.6. PROIECTAREA CORPULUI CLICHETULUI

8.6.1. Alegerea materialului

Se recomandă OT 42, OL 42, OL 50.

8.6.2. Proiectarea formei corpului mecanismului cu clichet

Conform notaţiilor din figura 14 dimensiunile principale ale corpului sunt
următoarele:

Figura 14. Forma şi dimensiunile principale ale corpului mecanismului cu clichet
Grosimea plăcilor de susţinere a roţii de clichet

- conform 8.4.3, a.
Diametrul exterior al corpului
mm
- conform 8.2.2, b
Lăţimea plăcilor de susţinere


8.6.3 Verificarea corpului clichetului

a) Tensiunea de încovoiere din secţiunea C – C, [MPa]

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

b) Tensiunea de încovoiere din secţiunea B – B, [MPa]

Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

8.7. PROIECTAREA FORMEI BOLŢULUI

8.7.1. Alegerea materialului

Se recomandă OL 50 sau OLC 45

8.7.2.Proiectarea formei bolţului

Diametrul bolţului se alege conform relaţiei

Dimensiunile se aleg conform anexei 18.
8.7.3. Verificarea bolţului

a) Verificarea bolţului la forfecare [MPa]

- conform 8.4.3, a
- conform 8.7.2.
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

b) Verificarea bolţului la strivire [MPa]

- conform 8.4.3, a
- conform 8.7.2.
- conform 8.4.3, d.
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

c) Verificarea bolţului la incovoiere [MPa]

- conform 8.4.3, a
- conform 8.4.3, d.
- conform 8.6.2.
- conform 8.7.2.
Valoarea calculată se compară cu valoarea admisibilă indicată în anexa 9.

8.8. PROIECTAREA INDEXORULUI

8.8.1. Alegerea materialului
Pentru indexor – Se recomandă OL 50 sau OLC 45

8.8.2. Proiectarea formei indexorului
Diametrul indexorului

Lungimea indexorului


8.8.3. Verificarea indexorului
Datorită stărilor de tensiune extrem de mici, indexorul nu se verifică.

8.9. PROIECTAREA ARCULUI
Pentru menţinerea contactului dintre indexor şi clichet, respectiv a clichetului pe roată de clichet, se
foloseşte un arc elicoidal de compresiune.
8.9.1. Calculul arcului

1. Diametrul sârmei arcului [mm]
Diametrele de sârmă recomandare sunt
mm
2. Indicele arcului i
Se recomandă

3. Coeficientul de formă K

4. Numărul de spire active n

5. Forţa de montaj [N]
6. N

7. Diametrul mediu de înfăşurare [mm]

8. Numărul total de spire

Se consideră numărul de spire de capăt spire
9. Săgeata de montaj [mm]

unde [MPa]
10. Săgeata maximă [mm]

s – cursa de lucru; Se măsoară pe desen, vezi figura 13.
11. Forţa maximă de exploatare [N]

12. Tensiunea data de torsiune [MPa]

Valoarea admisibilă a rezistenţei la torsiune este:
pentru OLC 65A MPa
13. Rigiditatea arcului c [MPa]

14. Lungimea arcului blocat [mm]


15. Pasul arcului solicitat t [mm]

Jocul dintre spirele arcului solicitat de
16. Lungimea arcului nesolicitat [mm]

17. Lungimea arcului corespunzătoare forţei de montaj [mm]

18. Lungimea arcului corespunzătoare forţei maxime de exploatare [mm]

19. Forţa corespunzătoare arcului blocat (spiră pe spiră) [N]


n – vezi punctul 4
- vezi punctul 15
20. Diametrul exterior D [mm]

21. Diametrul interior [mm]

22. Unghiul de înclinare a spirei arcului nesolicitat [grade]

23. Lungimea semifabricatului [mm]

- vezi punctul 7
- vezi punctul 8

8.9.2. Caracteristica elastică a arcului


Figura 15. Caracteristica elastică a arcului


9. REPREZENTAREA ANSAMBLULUI

Reprezentarea se face pe format A1 sau A2, în funcţie de dimensiunile cricului.
Amplasarea pe pagină se face conform reprezentarii din figura 16.


Figura 16. Desenul de ansamblu [după 1]
10. RALIZAREA A DOUĂ DESENE DE EXECUŢIE

11. CONŢINUTUL PROIECTULUI

Proiectul va conţine următoarele:
Foaia de cap, conform anexei 22.
Memoriu justificativ de calcul
Memoriu justificativ se va scrie cu mână sau folosind un program de editare
text. În cazul editării memoriului se vor anexa notiţele care au stat la baza editării
acestuia. Memoriu va cuprinde schemele explicative, relaţiile de calcul, înlocuirile
numerice şi rezultatele.
Reprezentarea pe format standardizat a cricului cu piuliţa rotitoare.
Dimensiunea formatului se alege în fucţie de mărimea criculul, vezi anexa
23. Scara de reprezentare este 1:1. Indicatorul standardizat şi tabelul de
componente ale ansamblului sunt prezentate în anexa 24.
Realizarea a două desene de execuţie la indicaţia îndrumătorului de proiect.
Împachetarea desenelor conform anexei 25.

12. SUSŢINEREA PROIECTULUI

Susţinerea proiectului constă în prezentarea acestuia în format Power Point în
care să fie evidenţiate soluţiile alese, elementele constructive caracteristice
proiectului.
La final studentul face o evaluare a activităţii de proiect pe parcursul semestrului
enumerând problemele pe care le-a întâmpinat pe parcursul derulării proiectului.
Se solicită o propunere alternativă de realizare a proiectului (un alt tip de
mecanism cu şurub de forţă).

13. NOTAREA PROIECTULUI

Notarea proiectului cuprinde trei compomnente:
- Activitatea pe parcursul semestrului “A” - de al 0 la 100 puncte
- Conţinut şi prezentare grafică ”B” - de la 0 la 100 puncte
- Prezentarea proiectului “C” – de la 0 la 100 puncte
Nota finală se calculează după formula


BIBLIOGRAFIE

1. Jula, A., ş.a.Mecanisme şurub- piuliţă, Îndrumar de proiectare, Editura Lux
Libris, Braşov, 2000, ISBN 973-9428-10-7
2. http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/enu/2012/Help/0073-
Autodesk73/0742-Engineer742/0915-Transmis915/0994-
Power_Sc994/0997-Allowabl997
3. http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/PROIECT-ORGANE-de-MASINI-
CRICU83311.php
4. http://www.seeger-orbis.com/catalog/?page=24
5. http://www.nanini.ro/produse.aspx
6. http://www.berag.ro/images/stories/lexicon/catalog_rulmenti_snr/14-
%20Rulment%20axial.pdf
7. http://www.schrauben-frank.de/technische-informationen/artikelabmasse-
und-spezifikation/din-iso-abmasse-spezifikationen/din-561---din-562/
8. http://www.nan-
long.com/gpage/fastener/DIN%20Fastener/Detail%20DIN%20Series/DIN%
20417%20-
%20Slotted%20set%20screws%20with%20full%20dog%20point.htm


ANEXE

Anexa 1. Oţeluri de uz general pentru construcţii STAS 500/2 –mărci şi caracteristici (extras)

Marca
oţel
Produse cu grosimea sau diametrul d [mm]

Limita de curgere [MPa] Rezistenţa la rupere la tracţiune [MPa]
OL 37
240 230 210 360 - 440
OL 42
260 250 230 410 - 490
OL50
290 280 270 490 – 610
OL 60
330 320 310 590 - 710

Anexa 2. Oţeluri carbon de calitate STAS 880 – mărci şi caracteristici (extras)

Marca oţel
Tratament
termic
Limita de curgere
[MPa]
Rezistenţa la rupere la tracţiune [MPa]
OLC 15 N 225 min 373
OLC 20 N 250 Min 410
C,R 300 - 350 500 - 700
OLC 45 N 360 Min 610
C,R 370 - 500 630 - 850
OLC 60 N 400 Min 700
C,R 450 - 580 750 - 1000
N - normalizare; C – călire; R - revenire

Anexa 3. Fonte cenuşii SR ISO 185 – mărci şi caracteristici (extras)

Marca Rezistenţa la rupere la tracţiune
[MPa]
Grosimea secţiunii piesei [mm]

Fc 150 150 2,5 50
Fc 200 200 2,5 50
Fc 250 250 4,0 50

Anexa 4. Oţeluri turnate STAS 600 – marci şi caracterisitici (extras)

Marca oţel
Limita de curgere
[MPa]
Rezistenţa la rupere la tracţiune
[MPa]
Duritatea
Brinell
OT 40 200 390 110
OT 45 240 440 124
OT 50 270 490 138
OT 55 310 540 153
OT 60 340 590 169

Anexa 5. Aliaje Cupru – Staniu turnate SR ISO 197/1–mărci şi caracteristici (extras)

Marca Rezistenţa la rupere la tracţiune [MPa] Duritate Brinell
CuSn 14T 220 - 230 75 – 80
CuSn 12T 220 - 250 80 – 90
CuSn 10T 220 65

Anexa 6. Oţeluri pentru arcuri STAS 795 – mărci şi caracteristici (extras)
Marca oţel
Limita de
curgere
[MPa]
Rezistenţa la
rupere la
tracţiune
[MPa]
Duritatea
Brinell
Laminat
(informativ)
Recopt
(maxim)
OLC 55A 880 1080 285 229
OLC 65A 780 980 285 229
OLC 75A 880 1080 321 241
OLC 85A 980 1130 363 229

Anexa 7. Table de oţel mijlocii şi groase SR EN 10029:1995 – dimensiuni (extras)

S mm 1000X6000 1500X6000 2000X6000 2000X8000 2500X6000 2500X12000
2 94.2 141.3
2.5 117.75 176.62
3 141.3 211.95
4 188.4 282.6
5 235.5 353.25
6 282.6 423.9 565.2 753.6 706.5 1413
7 329.7 494.55 659.4 879.2 824.25 1648.5
8 376.8 565.2 753.6 1004.8 942 1884
10 471 706.5 942 1256 1177.5 2355
12 565.2 847.8 1130.4 1507.2 1413 2826
15 1413 1884 1766.25 3532.5
16 1507.2 2009.6 1884 3768
18 1695.6 2260.8 2119.5 4239
20 1884 2512 2355 4710
22 2072.4 2763.2 2590.5 5181
25 2355 3140 2943.75 2887.5
30 2826 3768 3532.5 7065
35 3297 3768 4121.25 8242.5
40 3768 5024 4710 9420
45 4239 5652 5298.75 10597.5
50 4710 6280 5887.5 11775
55 5181 6908
60 5652
70 6594
80 7536
90 8478
100 9420
Anexa 8. Sârmă din oţel carbon de calitate pentru arcuri STAS 893 – dimensiuni (extras)

Diametrul
sârmei
d [mm]
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0


Anexa 9. Caracterisiticile materialelor în funcţie de ciclurile de funcţionare

Materialul
Rezistenţe admisibile
Întindere
[N/mm
2
]
Compresiune
[N/mm
2
]
Încovoiere
[N/mm
2
]
Forfecare
[N/mm
2
]
Torsiune
[N/mm
2
]
I III I II I III I III I III
FC 150 FC 200 30-45 10-15 90-150 60-68 40-70 13-24 30-34 10-12 28-42 9-16
OL 37; OL 42 90-150 30-50 90-150 60-100 100-150 40-50 70-120 22-40 60-120 20-40
OL 50;OL;60 OL
70
120-
170
40-60
120-
170
80-120 130-180 42-60 90-140 32-48 80-140 30-48
OT 40;OT 50;OT
60
60-120 20-40 90-140 60-100 70-120 23-40 48-96 16-32 45-98 15-33
OLC 25 Inb 130 80 130 105 150 85 120 60 110 60
OLC 45 Inb 140 80 140 120 160 90 140 70 130 65
40C10 Inb 210 110 210 160 240 120 170 90 160 90
13CN 35 Inb 265 135 260 195 280 140 210 110 200 105
BZA7T;BZA19T 60-90 20-30 60-90 40-60 60-90 20-30 45-70 15-23 45-70 15-23
Inb - îmbunătăţit; I - solicitare statică; II - solicitare pulsatorie; III - solicitare alternantă simetrică.

Anexa 10. Oţel rotund laminat la cald SR EN 10060

Diametrul barei d [mm] 8 10 12 14 15 16 18 20 22
24 25 28 30 32 34 36 38 40

Anexa 11. Ţevi din oţel fără sudură, laminate la rece STAS 530/1 sau EN 10297

Diametrul exterior
D [mm]
Grosime perete [mm]
1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40


Anexa 12. Filet metric trapezoidal ISO- dimensiuni şi toleranţe - extras SR ISO 2904

Simbolizare: Pentru filet cu diametrul nominal de 20 mm şi pasul de 3 mm - TR20x3
d – diametrul nominal al filetului
- jocul la fundul filetului

p a
c
H
4
=h
3
R
1max
R
2max

1,5 0,15 0,9 0,075 0,15
2
3
4
5
0,25
1,25
1,75
2,25
2,75
0,125 0,25
6
7
8
9
10
12
0,5
3,5
4
4,5
5
5,5
6,5
0,25 0,5
14 1 8 0,5 1
Mărime
d [ mm]


Pasul
[ mm]
Filet şurub - exterior Filet piuliţă - interior

d d2 d3

D1 D2 D4
Clasa Max Min Max Min Max Min Class Min Max Min Max Min
8 1.5 7e 8.000 7.850 7.183 7.013 6.200 5.921 7H 6.500 6.690 7.250 7.474 8.300
9 1.5 7e 9.000 8.850 8.183 8.013 7.200 6.921 7H 7.500 7.690 8.250 8.474 9.300
9 2 7e 9.000 8.820 7.929 7.739 6.500 6.191 7H 7.000 7.236 8.000 8.250 9.500
10 1.5 7e 10.000 9.850 9.183 9.013 8.200 7.921 7H 8.500 8.690 9.250 9.474 10.300
10 2 7e 10.000 9.820 8.929 8.739 7.500 7.191 7H 8.000 8.236 9.000 9.250 10.500
11 2 7e 11.000 10.820 9.929 9.739 8.500 8.191 7H 9.000 9.236 10.000 10.250 11.500
11 3 7e 11.000 10.764 9.415 9.203 7.500 7.150 7H 8.000 8.315 9.500 9.780 11.500
12 2 7e 12.000 11.820 10.929 10.729 9.500 9.179 7H 10.000 10.236 11.000 11.265 12.500
12 3 7e 12.000 11.764 10.415 10.191 8.500 8.135 7H 9.000 9.315 10.500 10.800 12.500
14 2 7e 14.000 13.820 12.929 12.729 11.500 11.179 7H 12.000 12.236 13.000 13.265 14.500
14 3 7e 14.000 13.764 12.415 12.191 10.500 10.135 7H 11.000 11.315 12.500 12.800 14.500
16 2 7e 16.000 15.820 14.929 14.729 13.500 13.179 7H 14.000 14.236 15.000 15.265 16.500
16 3 7e 16.000 15.764 14.415 14.191 12.500 12.135 7H 13.000 13.315 14.500 14.800 16.500
16 4 7e 16.000 15.700 13.905 13.640 11.500 11.074 7H 12.000 12.375 14.000 14.355 16.500
18 2 7e 18.000 17.820 16.929 16.729 15.500 15.179 7H 16.000 16.236 17.000 17.265 18.500
18 3 7e 18.000 17.764 16.415 16.191 14.500 14.135 7H 15.000 15.315 16.500 16.800 18.500
18 4 7e 18.000 17.700 15.905 15.640 13.500 13.074 7H 14.000 14.375 16.000 16.355 18.500
20 2 7e 20.000 19.820 18.929 18.729 17.500 17.179 7H 18.000 18.236 19.000 19.265 20.500
20 3 7e 20.000 19.764 18.415 18.191 16.500 16.135 7H 17.000 17.315 18.500 18.800 20.500
20 4 7e 20.000 19.700 17.905 17.640 15.500 15.074 7H 16.000 16.375 18.000 18.355 20.500
22 3 7e 22.000 21.764 20.415 20.191 18.500 18.135 7H 19.000 19.315 20.500 20.800 22.500
22 5 7e 22.000 21.665 19.394 19.114 16.500 16.044 7H 17.000 17.450 19.500 19.875 22.500
22 8 7e 22.000 21.550 17.868 17.513 13.500 12.924 7H 14.000 14.630 18.000 18.475 22.500
24 3 7e 24.000 23.764 22.415 22.165 20.500 20.103 7H 21.000 21.315 22.500 22.835 24.500
24 5 7e 24.000 23.665 21.394 21.094 18.500 18.019 7H 19.000 19.450 21.500 21.900 24.500
24 8 7e 24.000 23.550 19.868 19.493 15.500 14.899 7H 16.000 16.630 20.000 20.500 24.500
26 3 7e 26.000 25.764 24.415 24.165 22.500 22.103 7H 23.000 23.315 24.500 24.835 26.500
26 5 7e 26.000 25.665 23.394 23.094 20.500 20.019 7H 21.000 21.450 23.500 23.900 26.500
26 8 7e 26.000 25.550 21.868 21.493 17.500 16.899 7H 18.000 18.630 22.000 22.500 26.500
28 3 7e 28.000 27.764 26.415 26.165 24.500 24.103 7H 25.000 25.315 26.500 26.835 28.500
28 5 7e 28.000 27.665 25.394 25.094 22.500 22.019 7H 23.000 23.450 25.500 25.900 28.500
28 8 7e 28.000 27.550 23.868 23.493 19.500 18.899 7H 20.000 20.630 24.000 24.500 28.500
30 3 7e 30.000 29.764 28.415 28.165 26.500 26.103 7H 27.000 27.315 28.500 28.835 30.500
30 6 7e 30.000 29.575 26.875 26.540 23.000 22.463 7H 24.000 24.560 27.000 27.450 31.000
30 10 7e 30.000 29.470 24.850 24.450 19.000 18.350 7H 20.000 20.710 25.000 25.530 31.000
32 3 7e 32.000 31.764 30.415 30.165 28.500 28.103 7H 29.000 29.315 30.500 30.835 32.500
32 6 7e 32.000 31.575 28.875 28.540 25.000 24.463 7H 26.000 26.560 29.000 29.450 33.000
32 10 7e 32.000 31.470 26.850 26.450 21.000 20.350 7H 22.000 22.710 27.000 27.530 33.000
34 3 7e 34.000 33.764 32.415 32.165 30.500 30.103 7H 31.000 31.315 32.500 32.835 34.500
34 6 7e 34.000 33.575 30.875 30.540 27.000 26.463 7H 28.000 28.560 31.000 31.450 35.000
34 10 7e 34.000 33.470 28.850 28.450 23.000 22.350 7H 24.000 24.710 29.000 29.530 35.000
36 3 7e 36.000 35.764 34.415 34.165 32.500 32.103 7H 33.000 33.315 34.500 34.835 36.500
36 6 7e 36.000 35.575 32.875 32.540 29.000 28.463 7H 30.000 30.560 33.000 33.450 37.000
36 10 7e 36.000 35.470 30.850 30.450 25.000 24.350 7H 26.000 26.710 31.000 31.530 37.000
38 3 7e 38.000 37.764 36.415 36.165 34.500 34.103 7H 35.000 35.315 36.500 36.835 38.500
38 7 7e 38.000 37.575 34.375 34.020 30.000 29.431 7H 31.000 31.560 34.500 34.975 39.000
38 10 7e 38.000 37.470 32.850 32.450 27.000 26.350 7H 28.000 28.710 33.000 33.530 39.000
40 3 7e 40.000 39.764 38.415 38.165 36.500 36.103 7H 37.000 37.315 38.500 38.835 40.500
40 7 7e 40.000 39.575 36.375 36.020 32.000 31.431 7H 33.000 33.560 36.500 36.975 41.000
40 10 7e 40.000 39.470 34.850 34.450 29.000 28.350 7H 30.000 30.710 35.000 35.530 41.000
42 3 7e 42.000 41.764 40.415 40.165 38.500 38.103 7H 39.000 39.315 40.500 40.835 42.500
42 7 7e 42.000 41.575 38.375 38.020 34.000 33.431 7H 35.000 35.560 38.500 38.975 43.000
42 10 7e 42.000 41.470 36.850 36.450 31.000 30.350 7H 32.000 32.710 37.000 37.530 43.000
44 3 7e 44.000 43.764 42.415 42.165 40.500 40.103 7H 41.000 41.315 42.500 42.835 44.500
44 7 7e 44.000 43.575 40.375 40.020 36.000 35.431 7H 37.000 37.560 40.500 40.975 45.000
44 12 7e 44.000 43.400 37.830 37.405 31.000 30.309 7H 32.000 32.800 38.000 38.560 45.000
46 3 7e 46.000 45.764 44.415 44.150 42.500 42.084 7H 43.000 43.315 44.500 44.855 46.500
46 8 7e 46.000 45.550 41.868 41.468 37.000 36.368 7H 38.000 38.630 42.000 42.530 47.000
46 12 7e 46.000 45.400 39.830 39.355 33.000 32.246 7H 34.000 34.800 40.000 40.630 47.000
48 3 7e 48.000 47.764 46.415 46.150 44.500 44.084 7H 45.000 45.315 46.500 46.855 48.500
48 8 7e 48.000 47.550 43.868 43.468 39.000 38.368 7H 40.000 40.630 44.000 44.530 49.000
48 12 7e 48.000 47.400 41.830 41.355 35.000 34.246 7H 36.000 36.800 42.000 42.630 49.000
50 3 7e 50.000 49.764 48.415 48.150 46.500 46.084 7H 47.000 47.315 48.500 48.855 50.500
50 8 7e 50.000 49.550 45.868 45.468 41.000 40.368 7H 42.000 42.630 46.000 46.530 51.000
50 12 7e 50.000 49.400 43.830 43.355 37.000 36.246 7H 38.000 38.800 44.000 44.630 51.000
52 3 7e 52.000 51.764 50.415 50.150 48.500 48.084 7H 49.000 49.315 50.500 50.855 52.500
52 8 7e 52.000 51.550 47.868 47.468 43.000 42.368 7H 44.000 44.630 48.000 48.530 53.000
52 12 7e 52.000 51.400 45.830 45.355 39.000 38.246 7H 40.000 40.800 46.000 46.630 53.000
55 3 7e 55.000 54.764 53.415 53.150 51.500 51.084 7H 52.000 52.315 53.500 53.855 55.500
55 9 7e 55.000 54.500 50.360 49.935 45.000 44.329 7H 46.000 46.670 50.500 51.060 56.000
55 14 7e 55.000 54.330 47.820 47.320 39.000 38.195 7H 41.000 41.900 48.000 48.670 57.000
60 3 7e 60.000 59.764 58.415 58.150 56.500 56.084 7H 57.000 57.315 58.500 58.855 60.500
60 9 7e 60.000 59.500 55.360 54.935 50.000 49.329 7H 51.000 51.670 55.500 56.060 61.000
60 14 7e 60.000 59.330 52.820 52.320 44.000 43.195 7H 46.000 46.900 53.000 53.670 62.000
65 4 7e 65.000 64.700 62.905 62.605 60.500 60.030 7H 61.000 61.375 63.000 63.400 65.500
65 10 7e 65.000 64.470 59.850 59.425 54.000 53.319 7H 55.000 55.710 60.000 60.560 66.000
65 16 7e 65.000 64.290 56.810 56.280 47.000 46.147 7H 49.000 50.000 57.000 57.710 67.000
70 4 7e 70.000 69.700 67.905 67.605 65.500 65.030 7H 66.000 66.375 68.000 68.400 70.500
70 10 7e 70.000 69.470 64.850 64.425 59.000 58.319 7H 60.000 60.710 65.000 65.560 71.000
70 16 7e 70.000 69.290 61.810 61.280 52.000 51.147 7H 54.000 55.000 62.000 62.710 72.000
75 4 7e 75.000 74.700 72.905 72.605 70.500 70.030 7H 71.000 71.375 73.000 73.400 75.500
75 10 7e 75.000 74.470 69.850 69.425 64.000 63.319 7H 65.000 65.710 70.000 70.560 76.000
75 16 7e 75.000 74.290 66.810 66.280 57.000 56.147 7H 59.000 60.000 67.000 67.710 77.000
80 4 7e 80.000 79.700 77.905 77.605 75.500 75.030 7H 76.000 76.375 78.000 78.400 80.500
80 10 7e 80.000 79.470 74.850 74.425 69.000 68.319 7H 70.000 70.710 75.000 75.560 81.000
80 16 7e 80.000 79.290 71.810 71.280 62.000 61.147 7H 64.000 65.000 72.000 72.710 82.000
85 4 7e 85.000 84.700 82.905 82.605 80.500 80.030 7H 81.000 81.375 83.000 83.400 85.500
85 12 7e 85.000 84.400 78.830 78.355 72.000 71.246 7H 73.000 73.800 79.000 79.630 86.000
85 18 7e 85.000 84.200 75.800 75.240 65.000 64.100 7H 67.000 68.120 76.000 76.750 87.000
90 4 7e 90.000 89.700 87.905 87.605 85.500 85.030 7H 86.000 86.375 88.000 88.400 90.500
90 12 7e 90.000 89.400 83.830 83.355 77.000 76.246 7H 78.000 78.800 84.000 84.630 91.000
90 18 7e 90.000 89.200 80.800 80.240 70.000 69.100 7H 72.000 73.120 81.000 81.750 92.000
95 4 7e 95.000 94.700 92.905 92.590 90.500 90.011 7H 91.000 91.375 93.000 93.425 95.500
95 12 7e 95.000 94.400 88.830 88.300 82.000 81.177 7H 83.000 83.800 89.000 89.710 96.000
95 18 7e 95.000 94.200 85.800 85.200 75.000 74.050 7H 77.000 78.120 86.000 86.800 97.000
100 4 7e 100.000 99.700 97.905 97.590 95.500 95.011 7H 96.000 96.375 98.000 98.425 100.500
100 12 7e 100.000 99.400 93.830 93.300 87.000 86.177 7H 88.000 88.800 94.000 94.710 101.000
100 20 7e 100.000 99.150 89.788 89.188 78.000 77.038 7H 80.000 81.180 90.000 90.800 102.000

Anexa 13. Valorile coeficienţilor de frecare pentru suprafeţe în contact nelubrifiate şi
lubrifiate

Şurub/Piuliţă
Coeficient de frecare
-suprafeţe uscate-
Coeficient de frecare
-suprafeţe lubrifiate-
Oţeluri netratate termic 0,1 – 0,18 0,08 – 0,15
Oţeluri fosfatate 0,1 – 0,18 0,08 – 0,15
Oţeluri galvanizate 0,1 – 0,2 0,09 – 0,18

Anexa 14. Valorile presiunii de contact între spirele filetului şurubului şi piuliţei pentru
transmisii de putere

Material Pa [MPa]
Oţel- oţel turnat 5-7
Oţel- Oţel 7,5-10
Oţel- Bronz 5-15

Anexa 15. Caracteristicile rulmentIlor axiali pe un singur rând

Simbol d D H d
1
D
1
d
u

min
D
umin
r
1

Capacitatea
de
încărcare
statică
[N]
51102 15 28 9 28 16 23 20 0,3 16,8
32 12 32 17 25 22 0,6 24,4
51103 17 30 9 30 18 25 22 0,3 19,6
35 12 35 19 28 24 0,6 26,6
51104 20 35 10 35 21 29 26 0,3 26,6
40 14 40 22 32 28 0,3 37,7
51105 25 42 11 42 26 35 32 0,6 35,5
47 15 47 27 38 34 0,6 50,5
51106 30 47 11 47 32 40 37 0,6 39,9
52 16 52 32 43 39 0,6 58,2
51107 35 52 12 52 37 45 42 0,6 46,6
62 18 62 37 51 46 1,0 78,0
51108 40 60 13 60 42 52 48 0,6 62,9
68 19 68 42 57 51 1,0 92,4
51109 45 65 14 65 47 57 53 0,6 69,2
73 19 73 47 62 56 1,0 105,0
51110 50 70 14 70 52 62 58 0,6 75,5
78 22 78 52 67 61 1,0 111,0
51111 55 78 16 78 57 69 64 0,6 93,2
90 25 90 57 76 69 1,0 159,0
51112 60 85 17 85 62 75 70 1,0 113,0
110 35 110 62 90 80 1,0 270,0
Pentru alte dimensiuni se folosesc seriile tipodimensionale ale SNR, prezentate în continuare

Anexa 16. Şurub cu cap hexagonal mic şi cep cilindric ( serie dimensională) [7]

Metric
d
S D
min
k d
4
c
3

M6 8 8,79 5 4 3
M8 10 11,05 6 5,5 4
M10 13 14,38 7 7,0 5
M12 17 18,90 9 8,5 6


Anexa 17. Ştift filetat cu cep cilindric ( serie dimensională)
a) Ştift cilindric cu crescătură

Metric
d
t n d
4
c
3

M5 1,63 1 3,5 2,75
M6 2 1,2 4 3,25
M8 2,5 1,51 5,5 4,3
M10 3 1,91 7 5,3
M12 3,6 2,31 8,5 6,3

b) Ştift cilindric cu locaş hexagonal

Metric
d
d2 d
4
c
3

M5 1,63 3,5 2,75
M6 2 4 3,25
M8 2,5 5,5 4,3
M10 3 7 5,3
M12 3,6 8,5 6,3
Lungimile disponibile pentru cele două variante constructive sunt următoarele:
Metric
d
Lungimile
ştifturilor
l
6 8 10 12 14 16 20 22 25
M5

x x x
x x x
M6

x x x
x x x
M8

x x
x x x x
M10

x
x x x x x
M12


x x x x x

Anexa 18. Forma şi dimensiunile ştifturile cilindrice


D 4 5 6 8 10 12 14
C max 0,5 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2,0
l 10…45 10..50 12…60 14…80 20…90 30…90 35…90
Lungimile nirmalizate ale ştifturilor sunt: 10;12;14;16;20;25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90


Anexa 19. Forma şi dimensiunile bolţului


d d
2
D
2
m n H M N L L
1

4 3,8 6 0,74
0,3
1,5 0,75 0,5
13...30 10...25
5 4,8 8 0,84
0,3
1,5 0,75 0,5
6 5,7 9 0,84
0,5
1,5 0,75 0,75
8 7,6 12 1,04
0,6
1,5 1,0 1,0
10 9,6 14 1,15
0,6
2 1,25 1,0
12 11,5 16 1,25
0,8
2 1,25 1,0

Anexa 20. Inele de siguranţă şi canale de montare


d
1

Inel de siguranţă Canalul din arbore
Forţa
axială
kN
s d
3
a b d
5
d
2

m
min
n
min
nominal abateri
4 0,4 3,7 2,2 0,9 1,0 3,8
h10
-0,04
0,5 0,3 0,51,0
5 0,6 4,7 2,5 1,1 1,0 4,8
h10
-0,06
0,7 0,3 1,0
6 0,7 5,6 2,7 1,3 1,2 5,7
h10
-0,06
0,8 0,5 1,45
8 0,8 7,4 3,2 1,5 1,2 7,6
h10
-0,06
0,9 0,6 3,0
10 1,0 9,3 3,3 1,8 1,5 9,6
h10
-0,06
1,1 0,6 4,0
12 1,0 11 3,3 1,8 1,7 11,5
h11
-0,11
1,1 0,8 5,0
Pentru alte dimensiuni de siguranţe se utilizează anexele firmei Seeger prezentate
mai jos.Anexa 21. Şaibe plate ( Extras din STAS 5200/2)


Diametru surub/bolţ
d
d
1
d
2
h
4 4,3 9 0,8
5 5,3 10 1,0
6 6,4 12 1,6
8 7,4 16 1,6
10 10,5 20 1,6
12 13,0 24 2,0
14 15,0 28 2,5
16 17,0 28 2,5
20 21,0 34 3,0Anexa 22. Foaia de cap
Anexa 23. Dimensiunnile formatelor standardizate
Anexa 24. Indicatorul format şi standardizat şi tabel de componenţă ansamblu

Anexa 25. Împăturirea formatelor