Contoh Skrip

Tajuk : Kesan Luaran
Item Title Time
(Min)
Skrip Remarks
1.
2.Pengenalan
i. Flash gambar
ii. Photo


Masalah
i. Negara Maju


3

10
Kos kesihatan di Negara maju
terlalu tinggi. Hal ini kerana
sebahagian besar perkhidmatan
kesihatan di Negara maju di
miliki oleh pihak swasta.
Sebagai contoh di Amerika
Syarikat, yang mana pihak
swasta memiliki sebahagian
besar perkhidmatan kesihatan
Kos kesihatan yang tinggi di
Amerika Syarikat memberi
kesan kepada keadaan Keluaran
Dalam Negara Kasar (KDNK).
Mengikut Jabatan
Perkhidmatan Kesihatan dan
Kemanusiaan Amerika
Syarikat, jika masalah ini tidak
diatasi segera, maka akan
berlaku peningkatan dalam
KDNK sehingga 19.5% pada
tahun 2017.
Selain itu, masalah obesiti juga
dialami oleh Negara maju.
Kajian oleh American Medical
Association menunjukkan
peningkatan jumlah kes obesiti
dari tahun 1991 hingga 1998 di
Amerika Syarikat.
Sejak tahun 1960-an, 24
peratus rakyat Amerika
Syarikat sudah mengalami
overweight. Kini jumlahnya
terus meningkat, hingga 2 dari
3 warganya boleh
dikategorikan obesiti.3.


ii. Negara sedang
membangun
iii. Negara Mundur


Faktor penyumbang
i. xxxxx
ii. xxxxx


10

10
 Masalah obesiti dan
kegemukan juga
berlaku di Negara
sedang membangun.
 Contohnya, Utusan
Malaysia telah
melaporkan satu juta
wanita berusia antara
25 dan 64 tahun di
Malaysia menghadapi
masalah ini berbanding
850 000 orang lelaki
obesiti dalam
lingkungan usia yang
sama.