Kuroshituji Manga

Kuroshituji sau în traducere, Majordomul Întunecat (Black Butler) este manga scrisă şi
ilustrată de către Yana Toboso ! debutat "e #$ se"tembrie %&&$, în "ublica'ia de
s"ecialitate (angan )antas*, care a"are lunar
!c'iunea se des+ăşoară în !nglia, în tim"ul erei ,ictoriene, unde -iel .hantomhi,e un
băiat de numai dois"re/ece ani "reia îndatoririle +a'ă de 0egină şi a+acerile +amiliei sale,
ucise într1un incendiu în casa lor, de la "eri+eria 2ondrei !lături de iscusitul său
majordom cu însuşiri demonice, 3ebastian Michaelis, şi lega'i "rintr1un contract +austian,
aceştia duc la înde"linire toate sarcinile şi cerin'ele 0eginei, încearcă în acelaşi tim" să
găsească ,ino,a'ii "entru uciderea +amiliei t4nărului conte .hantomhi,e
Personaje:
Sebastian Michaelis
Majordomul casei .hantomhi,e, este mai mult dec4t un sim"lu ser,itor care duce la bun
s+4rşit orice sarcină !ura sa nu este una umană, şi adesea se descrie singur ca +iind un
demon şi un majordom5 Watashi wa aku made shitsuji desu kara.
2egat de -iel .hantomhi,e "rin contract +austian, "rin dorin'a acestuia, este ne,oit să1i
înde"linescă cerin'ele şi de asemenea să1l "roteje/e 3igiliul acestui contract este
im"rimat "e m4na st4ngă a demonului, acelaşi însemn +iind regăsit şi în irisul ochiului
dre"t al contelui, semn al legăturii dintre cei doi
-u o mimă demonic de arogantă, nici o cerin'ă nu este "rea di+icilă "entru 3ebastian,
+iind "reocu"at de înde"linirea sarcinilor date de stă"4nul său, dar +ără a1i "ăsa uneori că
îi "ericlitea/ă ,ia'a
Tăinuieşte toate g4ndurile sale într1un /4mbet atotştiutor )oarte rar îşi arată inten'iile,
lăs4nd e6"resia +e'ei să ca"ete o altă +ormă dec4t cea obişnuită
Contele Ciel Phantomhive
7obil "rodigios, care la numai dois"re/ece ani "reia a+acerea +amiliei, com"ania de
jucării şi dulciuri )untom, +iind im"licat acti, în de/,oltarea şi men'inearea ei "e "ia'ă
.rice"erea sa nu se limitea/ă doar la a+aceri, acesta conduc4nd in,estiga'ii şi alte misiuni
cerute de 0egină
.oartă semnul distinct al "entagramei în irisul ochiului dre"t, ochi "e care şi1l 'ine ascuns
sub o bandă "rotectoare
!desea îl sur"rinde "e 3ebastian cu g4ndirea sa, mult mai "ro+undă dec4t a unui adult şi
atitudinea îndră/nea'ă care îl moti,ea/ă "e demon să îi răm4nă alături
7u îi "lace să +ie tratat ca un co"il şi urăşte să1şi arate slăbiciunile, ca orice altă +iin'ă
umană, de aceea "are a +i li"sit de emo'ii 3e distrea/ă încerc4nd să1i dea ordine lui
3ebastian, doar "entru a sa,ura momentul c4nd acesta ar claca, moment care nu ,ine
niciodată
Servitorii Casei Phantomhive:
Maylene, camerista cu ochelari care deşi ar trebui să1i îmbunătă'ească ,ederea, "arcă o
+ac şi mai neîndem4natică Însă sub acei ochelari se ascunde o "ri,ire ageră, care "oate
ochi orice obiect de la mare de"ărtare
Bardory, "oreclit "e scurt Bard este bucătarul casei, deşi +oarte rar este cel care să
gătească, iar atunci c4nd o +ace m4ncarea este redusă la stadiul de scrum )oloseşte
grenade sau orice altce,a ce "ro,oacă e6"lo/ii cu sco"ul de a găti m4ncarea, "ro,oc4nd
în schimb daune 7u are răbdarea necesară gătitului, de aceea sarcina de cele mai multe
ori cade "e seama majordomului
Finnian, sau )inn*, se ocu"ă de grădinărit, însă de +iecare dată c4nd o +ace,
neîndem4narea lui cau/ea/ă numai accidente Tratea/ă lucrurile cu nai,itate, dar la "olul
o"us, de'ine o "utere su"raomenească, +iind ca"abil să ridice obiecte +oarte grele şi mari
Tanaka, este +ostul majordom al +amiliei .hantomhi,e, iar du"ă moartea "ărin'ilor
contelui, de,ine administratorul +amiliei 8ste "ortrei/at ca b4nd tot tim"ul dintr1o cană
ni"onă de ceai
Nobili:
Regina Victoria a Marii Britanii descrisă în manga în calitatetea ei de monarh britanic, ca
+iind o "ersoană e6centrică, ce nu se +ereşte să a"ară în cele mai neaşte"tate momente 3e
a+işea/ă întotdeauna înso'ită de loialul ei ser,itor, contele -harles (ra* .e l4ngă acesta
îşi +ac a"ari'ia -harles .i""s şi 9ohn Bro:n
li!abeth Middle"ord # +iica Marchi/ei )rances Middle+ord, +iind ,erişoara contelui
.hantomhi,e, dar de asemenea şi ,iitoarea lui logodnică .lină de ,ia'ă, se bucură să1i +ie
alături contelui, străduindu1se ca ,oioşia ei să1i aducă îna"oi /4mbetul "ierdut 3e cunosc
de mici, co"ilărind îm"reună, de aceea -iel .hantomhi,e are o atitudine "rotecti,ă +a'ă
de ea
Madame Red, sau sub numele ei ade,ărat !ngelina ;urless, este mătuşa contelui -iel
.hantomhi,e -ri"tonimul sub care îşi ascunde ade,ăratul nume, arată "asiunea ei "entru
culoarea roşie <ine +oarte mult la ne"otul ei, dar de asemenea 'ine să1şi înde"linească
sco"urile
$a%, nobil chine/ şi "reşedintele unei com"anii de comer' chine/e, este "resu"us "rieten
al +amiliei .hantomhi,e 8ste re"re/entat ca +iind mereu /4mbitor, a,4nd ochii mici sau
a"roa"e închişi, şi a"ăr4nd alături de cea "e care o numeşte dre"t soră, deşi nu au legături
de s4nge, 0an1Mao Îi "lace să +ie în mie/ul discu'iilor, inter,enind cu sugestii care sunt
rele,ante, dar "retin/4nd întotdeauna că nu ştie des"re ce anume este ,orba
So%ma &sman 'adar, "rin'ul indian este e6act o"usul lui -iel .hantomhi,e, care "ierde
totul şi e ne,oit să se ocu"e singur de a,erea "ărin'ilor, "e c4nd "rin'ul are la dis"o/i'ie
ajutorul acestora, inclusi, a,erea 0ăs+ă'at, nai, şi "reten'ios, nu are acelaşi ni,el de
maturitate cu -iel .hantomhi,e, +iind obişnuit să îi lase "e al'ii să se ocu"e de "roblemele
sale
&gni, este ser,itorul loial al "rin'ului 3ouma, "e care îl di,ini/ea/ă Înainte de a +i
ser,itorul acestuia, !gni era un nobil "e nume !rshad, care îşi +olosise a,erea şi in+luen'a
numai în sco"uri "ersonale, acesta aduc4ndu1l în situa'ia de a +i "rins şi condamnat la
moarte "rin s"4n/urare 3al,at de "rin'ul 3ouma, !gni abandonea/ă ,echile sale
obiceiuri, de,ot4ndu1se cu totul "entru a1l ser,i "e acesta ;e aici "uterea ,oin'ei sale,
uneori de"ăşind normalul
Vicontele (r%itt sau 2ordul !leister -hamber, =iscontele ;ruitt, cunoscut "entru
gusturile sale im"ecabile în ceea ce "ri,eşte arta, ,inurile sau "re"aratele culinare 3ub
+a'eta lui de om cu bun gust se ascund a+aceri din lumea interlo"ă, de care este str4ns
legat şi nu se +ereşte să sca"e de lege mituind !re re"uta'ie ca +iind un a+emeiat, e,oc4nd
+rumuse'ea +eminină cu +iecare oca/ie
Fred &bberline# t4nărul o+i'er al 3cotland Yard1unul are un rol scurt în manga, unde s"re
deosebire de anime, "oartă musta'ă
Shinigami:
)relle S%tcli""e
!"ari'ia stridentă a ,eselului /eu al mor'ii este uneori sarea şi "i"erul în manga, +iind
"re/entat la înce"ut ca majordomul !ngelinei ;urless, inca"abil, timorat şi o "re/en'ă
ştearsă .e "arcurs, îşi arată ade,ărata +a'ă, ca +iind "artenerul acesteia "entru înde"linirea
unor "lanuri nu tocmai "aşnice Îm"ărtăşeşte aceeşi "asiune ca Madame 0ed, "entru
culoarea roşie 3e "re/intă întotdeauna la +eminin, şi nu ascunde +a"tul că este atras de
3ebastian
Îşi modi+ică ilegal tradi'ionala coasă, de care dis"une orice /eu al mor'ii, cu o drujbă
*illiam T+ S,ears
>n shinigami de rang înalt, este ne,oit să inter,ină atunci c4nd (relle nu1şi înde"lineşte
atribu'iile 8ste e6trem de strict, +iind de,otat slujbei sale şi insist4nd în a res"ecta
regulile 2i"sit de e6"resi,itate şi emo'ie, nu1i este teamă să1şi arate re"ulsia "entru
demoni "recum 3ebastian
-oasa de care dis"une este un cleşte ce se e6tinde la dimensiuni necunoscute
Ronald 'no-
)ace "arte din "ersonalul au6iliar, şi lucrea/ă sub conducerea lui ?illiam T 3"ears În
manga a"are ca "urt4nd costum asemănător cu al acestuia, şi de asemenea ochelari -a
"ersonalitate nu este la +el de se,er "recum 3"ears, dar nici +lambo*ant, "recum (rell
!re "robleme în ceea ce "ri,eşte "unctualitatea şi se grăbeşte mereu să termine sarcine
care1i sunt date s"re înde"linire
!re, ca şi ceilal'i 3hinigami, o coasă, care nu este una con,en'ională .rimind acce"tul lui
3"ears de a o trans+orma, coasa lui arată ca o maşină de tuns iarbă cu un sistem com"le6
de colec'ionare a su+letelor celor mor'i
.ndertaker
!ntre"renorul de "om"e +unebre, care se ascunde întotdeauna sub un /4mbet cri"tic
Înconjurat de cada,re, adesea ,ictime din lumea interlo"ă, de'ine răs"unsuri la multe
întrebări care sunt legate de acti,itatea contelui .hantohi,e, de aceea lucrea/ă şi ca
in+ormator "entru acesta -u /4mbetul bi/ar, întotdeauna cere ca recom"ensă "entru
secretele de/,ăluite, să i se s"ună o glumă

Circarii &rcei l%i Noe
-reat de Baron%l 'elvin, circul nu are o loca'ie stabilă niciodată -ircarii îl numesc
@TatălA şi îi sunt recunoscători "entru că to'i membrii aduna'i +useseră res"inşi de
societate, acolo a,4nd "arte de acce"tul tuturor, +iind uni'i "recum o +amilie ;in dorin'a
de a a,ea un chi" +rumos, se su"une unor o"era'ii care îl lasă mutilat, de aceea a"are ca
a,4nd +a'a bandajată, doar ochiul st4ng răm4n4nd ,i/ibil
/oker este liderul circului, are grijă de Baronul Kel,in, "entru care "oartă o a+ec'iune
+ilială .oartă o "rote/ă scheletică, ce îi înlocuieşte bra'ul dre"t
(octor%l, se de"lasea/ă într1un scaun cu rotile şi are sarcina de a1i îngriji "e circarii
!rcei .re+ăcut şi sadic, în calitatea sa de doctor îşi o+eră ser,iciile baronului Kel,in
"entru alt+el de sco"uri
(oll (.ă"uşa) are rolul de a +ace acroba'ii "e s4rmă, cu o iscusin'ă care1i con+eră titlul de
"rin'esă a circului ;uce o ,ia'ă dublă, atunci c4nd s"ectacolul se încheie, ;oll "oartă
haine de băiat, "retin/4nd că este unul, lu4nd numele de )reckles (.istruiatul) datorită
"istruilor care le are "e obraji şi nas
Îşi ascunde ochiul st4ng "e care îl are li"să, sub bretonul de la "ăr !re o +ire "rietenoasă,
în s"ecial +a'ă de -iel .hantomhi,e, cu care leagă o amici'ie tem"orară
Beast (Bestia) este îmbl4n/itoarea de animale şi starleta circului T4năra este recunoscută
"entru îmbrăcămintea "ro,ocatoare, rochia cu corsaj din "iele neagră "e sub care "oartă
dresuri "lasă, îm"odobite cu diamante şi asortate cu mănuşi asemănătoare care îi ajung
sub umeri ;e asemenea are un bici "e care1l "oartă cu ea tot tim"ul şi o +loare roşie ca
decora'ie în "ăr
3"re deosebire de ceilal'i membrii ai circului nu "oartă acelaşi de,otament +a'ă de
Baronul Kel,in 7utreşte sentimente neîm"ărtăşite "entru 9oker, că/4nd ast+el în "lasa lui
3ebastian c4nd acesta îi o+eră consolare, +olosindu1se de ea doar "entru in+orma'iile "e
care i le "utea o+eri
)ic'iunea se îmbină cu ,eridicitatea istorică, mangaka Yana Toboso +olosind la temelia
unor "ersoanje, modele reale din acele ,remuri Înce"4nd cu 0egina =ictoria, care a
in+luen'at stilul şi moda acelor tim"uri, c4nd accentul era "us "e gotic, în manga
regăsindu1se acestă caracteristică "un4ndu1se accent "e "om"ă, ceremonial, stilul
,estimentar c4t mai încărcat şi mobila cu o ornamenta'ie greoaie
3er,itorii reginei de asemenea au cores"onden'e istorice reale, 9ohn Bro:n +iind
ser,itorul ei +a,orit şi loial, la ,remea aceea st4rnind numeroase contro,erse în "ri,in'a
rela'iei dintre cei doi
-ontele -harles (ra*, cunoscut în istoria !ngliei ca -harles (ra* al doilea du"ă care a
+ost numit şi +aimosul ceai 8arl (ra*, ce îi este adesea ser,it contelui .hantomhi,e
;e asemenea legat de e"isoadele 9ack 3"intecătorul, sunt +olosite c4te,a "ersoaje cu
cores"onden'e în realitate =iscontele ;uritt a +ost construit du"ă Montague 9ohn ;ruitt,
de asemenea ca şi în manga, acesta era unul dintre sus"ec'ii lega'i de crimele de atunci
)rederick (eorge !bberline, ins"ectorul şe+ al .oli'iei metro"olitane 2ondone/e îl are
dre"t cores"ondent în manga "e )red !berline, co"ia sa +idelă ocu"4ndu1se tot de
in,estigarea ca/ului 9ack 3"intecătorul
Însă "robabil "ersonajul cu cea mai s"ectaculoasă şi contro,ersată "roiec'ie din "lan real
este 3ebastian Michaelis, denumirea sa +iind legată de cel al inchi/itorului +rance/ cu
acelaşi nume -a o contradic'ie mistică, ecle/iastul şi e6orcistul 3ebastian Michaelis, este
un scriitor e/oteric, a cărui carte include clasi+icarea demonilor ! +ost o sursă de
ins"ira'ie nu doar "entru Yana Toboso, care îi include numele în manga Kuroshituji, dar
şi "entru literatura contem"orană, =alerio 8,angelisti în trilogia sa Magul, romanul lui
7ostradamus, e,ocă "e e/otericul 3ebastian Michaelis în rolul său de inchi/itor
.rintre moti,ele "entru care aş recomanda manga Kuroshituji este gra+ica im"ecabilă a
Yanei Toboso, artista îmbin4nd stilul gotic cu in+luen'ele moderne, într1un mod +oarte
unic, şi mă risc să s"un că dacă acesta n1ar +i +ost mangaka, cu siguran'ă şi1ar +i "utut
c4ştiga e6isten'a dre"t creatoare de modă !"oi intriga, care are mereu elemente sur"ri/ă,
men'in4nd nu doar sus"ansul c4t şi ideea mistică care stă la ba/a acestei "o,eşti
;emonul şi co"ilul care îi cere ajutorul, abandon4nd di,initatea Întrebarea care ne
macină "e majoritatea este ce se ,a înt4m"la la +inal Îşi ,a duce la ca"ăt creatura
diabolică jurăm4ntul din contract, sau 3ebastian se ,a ră/g4ndi şi îi ,a cru'a su+letul
micului conteB

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful