You are on page 1of 10
Training Cel mai intens program de training pentru Leaderi! Leadership Personal ş i Profesional „ 4x4

Training

Cel mai intens program de training pentru Leaderi!
Cel mai
intens
program de
training
pentru
Leaderi!

Leadership Personal şi Profesional

4x4 Leadership cu Tracţiune Integrală ® ” Accelera ®

Ştim să ne facem apreciaţi de oamenii pe care îi conducem?

Ne putem controla emoţiile pentru a ne îndeplini obiectivele?

Ne enervăm atunci când salariaţii nu ne ascultă?

Ştim exact cum vom realiza ceea ce ne-am propus personal şi profesional?

Ştim care sunt pârghiile psihologice care îi fac pe oameni să ne urmeze?

Prezentările

noastre

publice

au efectul scontat?

Ştim cum să controlăm voinţa şi motivaţia unui grup?

Ştim cum s ă ne EXERS Ă M puterea de influen ţă pentru a conduce echipa c ă tre obiective?

www.accelera.ro www.accelera.ro – Copyright – Copyright © - © „4X4 - „4X4 Leadership Leadership cu Tracţiune cu Tracţiune IntegralăIntegrală- iunie - iunie 2010 2010

Programul complet de dezvoltare a Leadership-ului Personal şi Profesional!

Training extrem de concret şi fascinant de eficient
Training
extrem de
concret
şi
fascinant de
eficient

www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010

CUPRINS CURS LEADERSHIP:

DEFINIREA PROFILULUI DE LIDER - EVALUARE 360º STABILIREA OBIECTIVELOR INDIVIDUALE ŞI DE COMPANIE

 • 1. NO LIMITS - DEPĂŞIREA LIMITELOR PERSONALE - Leadership Camp

  • - Dezvoltarea calităţilor personale folosite în procesul de conducere

  • - Auto-control şi disciplină emoţională

  • - Atitudine personală şi percepţia de sine

  • - Factorii motivaţionali interni

  • - Încrederea în sine şi ambiţie

  • - Puterea de decizie

  • - Depăşirea limitelor mentale

 • 2. LEADERSHIP PERSONAL – Auto-control

  • - Tehnici de auto-control

  • - Factorii de natură emoţională şi raţională care influenţează deciziile cotidiene

  • - Definirea atitudinii personale

  • - Pârghiile auto-dezvoltării

  • - Un caiet de lucru individual pentru dezvoltarea energiei mentale.

 • „Cu Accelera sigur câştigi!”

  Alin Niculae

  Fondator şi CEO Oscar Downstream

  • 3. LEADERSHIP RELAŢIONAL – Dezvoltarea Relaţiilor

   • - Atitudinea socială

   • - Poziţionarea avantajoasă în relaţii

   • - Comunicarea "cuceritoare" în relaţia

  unu la unu sau în relaţia cu grupurile

  • - Construirea reţelei strategice de relaţii

  • - Un caiet pentru lucru individual la managementul impresiei

  • 4. LEADERSHIP PROFESIONAL – Puterea de a Conduce

   • - Alegerea stilului de conducere în funcţie de situaţie şi de calităţile sale

   • - Motivarea psihologică a oamenilor

   • - Construirea şi exercitarea puterilor leaderului

   • - Uneltele de conducere specifice leaderului

   • - Finalizarea unui proiect real de binefacere

  EVALUARE FINALĂ ŞI FESTIVITATE DE PREMIERE

  www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010

  Calităţile dezvoltate în cadrul programului:

  Calit ăţ ile dezvoltate în cadrul programului: 1. Gândirea strategic ă 4. Dezvolt ă oamenii 7.
  • 1. Gândirea strategică

  • 4. Dezvoltă oamenii

  • 7. Ambiţie

  • - viziune, viitor, deschidere

  • - educă, disciplinează,

  • - standarde înalte, obiective

  mentală, exploatare

  facilitează, învaţă, descoperă

  înalte, gândire macro,

  avantaje şi oportunităţi, inovaţie, anticipaţie, putere de recul

  potenţialul, exploatează talentul, deleagă, loializează

  determinare, perseverenţă, spirit de competiţie

  • 2. Credibilitate

  • 5. Motivează

  • 8. Generoşi

  • - responsabilitate, încredere,

  • - carismatic, inspiră,

  • - gândire constructivă,

  imagine morală bună, etică,

  catalizează, bun psiholog,

  recunoaştere merite,

  profesionalism, promisiuni îndeplinite.

  bun orator, energizează

  recompensare succes, crează plus valoare, dezvoltă şi sprijină noi leaderi în

  • 3. Putere de finalizare

  • 6. Curaj

  echipă, îngăduinţă

  • - proactiv, catalizator,

  • - deschidere la nou şi la

  finalizator, autonomie,

  diferit, risc calculat, acceptă

   

  inovaţie, acţiune

  erorile, capitalizează pe posibilitatea de câştig

  www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010

  Amplificăm pasiunea pentru reuşită

  Ambi ţ ia, spiritul de „lupt ă ş i atitudinea de înving ă tor sunt cele

  care

  ne

  ajut ă

  s ă

  ne

  atingem

  obiectivele.

  Pe

  de

  alt ă

  parte,

  limit ă rile ş i justific ă rile omoar ă performan ţ a.

   

  În 4X4 , acord ă m o deosebit ă aten ţ ie dezvolt ă rii emo ţ ionale

  a

  participan ţ ilor.

  Îi

  ajut ă m

  s ă

  î ş i

  creasc ă

  autocontrolul,

  s ă

  î ş i

  dezvolte ambi ţ ia ş i s ă î ş i

  dep ăş easc ă zona de confort

  pentru a

  atinge obiective din ce în ce mai înalte. Le amplific ă m pasiunea

  pentru reu ş it ă !

  Ovidiu Atanasiu - Psiholog Senior Consultant Accelera ® Business Strategy

  Amplific ă m pasiunea pentru reu ş it ă Ambi ţ ia, spiritul de „lupt ă

  Ovidiu Atanasiu

  Psiholog – Senior Consultant

  17 ani de experienţă în afaceri

  11 ani de experienţă naţională şi internaţională în dezvoltarea personală şi profesională

  Certificat Master FireWalking Licenţiat NLP Business Practitioner

  Certificat Evaluator de competenţe profesionale

  Trainer certificat la nivel European (indoor&outdoor)

  Certificat în Managementul Resurselor Umane

  www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010

  De ce este atât de eficient acest program?

  Peste 400 de manageri din România au absolvit programul "4X4 Leadership cu tracţiune integrală ® "!

  Beneficiile:

  • 1. Creşterea capacităţii de auto-control a participanţilor

  datorită metodei de dezvoltare Inside-Out

  • 2. Catalizarea Abilităţilor de Leader prin identificarea şi

  dezvoltarea punctelor forte ale fiecărui participant

  • 3. Creşterea performanţelor companiei mulţumită

  dezvoltării eficienţei personale şi profesionale a fiecărui participant

  Eficienţa:

  • 1. Este bazat pe studiul Best Practices în teren

  şi studii de caz reale

  • 2. Se construiesc soluţii pentru problemele

  concrete ale participanţilor

  • 3. Livrarea este bazată pe o serie de jocuri

  şi situaţii experienţiale care produc schimbări

  ireversibile în comportamentul profesional al managerilor

  • 4. Are un înalt nivel motivaţional şi de

  Team Building

  „Conţinut relevant, aplicabil în viaţa de zi cu zi. Program complet – trecut prin multe din aspectele leadershipului. Traineri bine pregătiţi şi cu “vocaţie”.

  Crina Popistaşu

  HR Ubisoft

  Peste 200 de testimoniale despre serviciile Accelera ® puteţi găsi pe site-ul www.accelera.ro

  www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010

  Aspectele administrative ale programului

  “4X4 - Leadership cu tracţiune integrală®” este un program cu un nivel înalt de dificultate psihologică dar şi cu efecte extraordinare asupra abilităţilor de leader!

  Destinat: Top Managementului

  Condiţii minime pentru participare: Să accepte condiţiile dificile ale programului de pregătire şi să dorească să îşi depăşească limitele pentru a progresa.

  Obiectivul: Creşterea calităţilor de leader în condiţii reale.

  Numărul de participanţi: Grupe de maximum 12 participanţi

  Planning-ul programului:

  Sesiunea 1 - 3 zile de training out-door Sesiunile 2, 3 şi 4 – Câte 2 zile de training în sală cu câte 4 săptămâni de pauză între sesiuni (pentru aplicaţii)

  Festivitatea de premiere - ½ zi Examenul final şi sesiunea de premiere

  Locaţia: Sesiunea 1 (out-door) se desfăşoară la munte, în tabără de Personal Leadership special organizată. Sesiunile 2, 3 şi 4 se desfăşoară în sala Accelera ® din cadrul Ibis Parlament - Bucureşti.

  Solicitaţi cotaţia de preţ la e-mail: ovidiu.atanasiu@accelera.ro

  www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010

  Accelera ® Business Strategy

  Înfiinţată în 2005 ca filială în România a Academiei Accor Services din Paris, Accelera ® este o companie de training şi consultanţă specializată în creşterea vânzărilor.

  Datorită know-how-ului performant şi a experienţei în domeniu, Accelera ® a furnizat soluţii strategice eficiente pentru peste 150 de companii din România şi a găzduit în sălile sale de training peste 7.000 de cursanţi.

  Companiile aleg serviciile Accelera ® pentru:

  • 1. Know-how-ul internaţional,

  • 2. Experienţa vastă a consultanţilor,

  • 3. Inteligenţa soluţiilor oferite şi

  • 4. Rezultatele obţinute imediat

  Cele mai bune rezultate le obţinem în domeniile: TELECOMUNICAŢII, SERVICII FINANCIARE , SOFTWARE, AUTO, FMCG şi CALL CENTER

  În aceste domenii dispunem (1) de know-how-ul, (2) de specialiştii şi (3) de experienţa necesară pentru a aduce clienţilor noştri creşterea rapidă şi sigură a vânzărilor.

  Portofoliul Accelera ® şi peste 200 de testimoniale despre serviciile noastre puteţi găsi pe site-ul www.accelera.ro

  METODA ACCELERA ® DE TRAINING ŞI DEZVOLTARE EFICIENTĂ A ECHIPEI

  Ca reprezentanţă a Académie Accor Services în România, Accelera a beneficiat de peste 28 de ani de experienţă în dezvoltarea performanţelor profesionale ale adulţilor şi de cele mai noi tehnici în domeniu. Fiecare program se desfăşoară după procesul:

  Accelera Business Strategy Înfiin ţ at ă în 2005 ca filial ă în România a Academiei

  Producem o SCHIMBARE RAPIDĂ şi IREVERSIBILĂ!

  www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010

  Înso ţ im profesioni ş tii pe drumul c ă tre cele mai ambi ţ ioase

  Însoţim profesioniştii pe drumul către cele mai ambiţioase obiective!

  www.accelera.ro – Copyright © - „4X4 Leadership cu Tracţiune Integrală” - iunie 2010