You are on page 1of 2

INS TORRAS I BAGES

Av. Can Serra, 101


08906 LHospitalet de Ll.
Tel: 934 379 125
934 373 159
http://www.xtec.cat/iestorrasibages
http://torrasibages.ning.com/

Podeu arribar!hi fcilment amb:

Metro lnia I: "Vermella# estaci Can Serra
Metro lnia 5: "Blava#: Estaci Can Vidalet
Autobusos LH1 i LH2 de LHospitalet
Estaci de RENFE de LHospitalet de LlBATXILLERAT
A LINS
TORRAS I
BAGES

Perqu hem descollir el Torras i Bages?

Perqu els seus professors/es sn professionals
qualicats que volen el millor pels seus alumnes,

Perqu s a prop de casa i s molt accessible,

Perqu volem continuar amb els amics de sempre,

Perqu les modalitats que ofereix minteressen,

Per la exibilitat dels seus itineraris de modalitat,

Perqu el seu servei dorientaci majuda de deb,

Perqu est adaptat a minusvlues,

Pel seu ambient tranquil i de treball, que permet
obtenir unes estadstiques daprovats molt altes.

Per les seves aules especques,

Perqu s un institut amb prestigi reconegut

Perqu s un dels pocs instituts de Catalunya es$
collit per oferir el Batxibac "batx en francs#

INS TORRAS I
BAGES
DES DE 1968
LInstitut Torras i Bages s un centre
densenyament situat al barri de Can
Serra de LHospitalet de Ll. que es va
inaugurar lany 1968. Som un institut
pblic orgulls de ser$ho, i tenim una
oferta de qualitat
EL BATXILLERAT
El batxillerat s una prolongaci de lESO de
carcter postobligatori que sestructura en dos
cursos acadmics. Hi pot accedir tothom que
hagi aprovat l'ESO o un cicle Formatiu de Grau
Mitj.
T com a nalitat proporcionar a l'alumnat
formaci, maduresa intel.lectual i humana, co-
neixements i competncies que li permetin
progressar en el seu desenvolupament personal
i social i incorpora-se a la vida activa i a l'edu-
caci superior.

Al Torres i Bages es poden cursar les segents
modalitats:

Cincies i Tecnologia

Humanitats i Cincies Socials

Batxibac

Es cursen tres tipus de matries:
Matries comunes, que pretenen la formaci
global de l'alumne
Matries de modalitat, que deneixen un cu-
rrculum especialitzat,
Matries optatives, dissenyades pel centre per
tal de completar la formaci general o espec-
ca
MATRIES COMUNES

Cincies per al mn contemporani

Educaci fsica

Filosoa i ciutadania

Histria de la losoa

Histria

Llengua catalana i literatura I i II

Llengua castellana i literatura I i II

Llengua estrangera I i II (angls)

Treball de Recerca (obligatriament a 2n de


batxillerat)
MATRIES DE MODALITAT DE
CINCIES I TECNOLOGIA

Biologia I i II

Cincies de la Terra i medioambientals I i


II

Dibuix tcnic I i II

Electrotcnia

Fsica I i II

Matemtiques I i II

Qumica I i II

Tecnologia industrial I i II
MATRIES DE MODALITAT
DHUMANITATS I CINCIES SO!
CIALS

Economia

Economia i organitzaci dEmpreses de


lempresa I i II

Geograa

Grec I i II

Histria de lart

Histria del mn comtemporani

Llat I i II

Matemtiques aplicades a les cincies


socials I i II

Literatura universal

Literatura catalana

Literatura castellana
MATRIES OPTATIVES

Francs

Estada a lempresa

Psicologia

Disseny

Religi

Sociologia
ITINERARIS
Per tal de facilitar que els alumnes orientin
els seus estudis de Batxillerat dacord amb els
seus interessos, linstitut ofereix una atenci
individualitzada en la tria de les matries de
modalitat necessries per accedir a la universi$
tat.
El currculum de lalumnat es congura de ma$
nera personal, atenent els seus interessos i pro$
jeccions futures "universitaris, CFGS, mn la$
boral#.
La exibilitat en la conguraci del currculum
fa que els nostres alumnes escullin el disseny
curricular ms adient al seu perl
Enguany la nostra oferta sha ampliat amb el
Batxibac, un batxillerat adaptat, que impar$
teix el 33 % del currculum en francs i permet:
Accedir directament a universitats franceses,
ms barates i ms assequibles, ja que no hi ha
nota de tall, i a algunes universitats europees
o de la resta del mn de pasos francfons.
Obtenir el nivell B2 de francs en acabar el
2n de Batxillerat.
Pertnyer a un grup classe menys nombrs.