You are on page 1of 5

aL-ajwaD

Keratan Cek

Penyediaan Dokumen Perniagaan
Slip Wang Masuk

SALINAN

BANK MALAYSIA

WANG TUNAI MASUK TARIKH : 1 OGOS
2010

Nama : Muhammad Ajwad Bin Mohd Shukri
No. Akaun : 109576745439

RM100 RM50 RM10 RM5 SYILING JUMLAH
700 200 - - - 80 000 00

RINGGIT : ( LAPAN PULUH RIBU SAHAJA )

UNTUK KEGUNAAN BANK

DISEMAK OLEH, DILULUSKAN OLEH,

Abdullah SyafiqaL-ajwaD
Keratan Cek
aL-ajwaD
Keratan Cek


Tarikh : 3 Ogos 2011

Penerima : Yamins Furniture

Kerana : Lengkapan KedaiBaki Akhir Dimasukkan

Jumlah Cek

Baki
No. 0001
RINGGIT SEN
80 000 -
5 000 -
75 000 -


aL-ajwaD
Keratan Cek

Tarikh : 3 Ogos 2011

Penerima : aL-ajwaD

Kerana : Kegunaan Kedai

Baki Akhir
Dimasukkan

Jumlah
Cek

BakiRINGGIT SEN
75 000 -
7 000 -
68 000 -
aL-ajwaD
Keratan Cek


No. 0002


Salinan
INV1001
INVOIS

aL-ajwaD
Aras 2,
Stadium Nasional Bukit Jalil,
Kompleks Sukan Negara,
57000 Sri Petaling,
Kuala Lumpur.
Kepada, TARIKH : 6 OGOS
2011

Naim
No. 11,
Jalan Maharaja,
57000 Sri Petaling,
Kuala Lumpur.

KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT
(RM)
JUMLAH
(RM)
1 SUT RENANG

350 350
2 KASUT
BADMINTON
175 350
JUMLAH 700

( RINGGIT : TUJUH RATUS SAHAJA )

K. & K. DI K.

T.T. PENERIMA, T.T.
PENGURUS,

Naim Ajwad

aL-ajwaD
Keratan Cek

Salinan
INV1002
INVOIS

aL-ajwaD
Aras 2,
Stadium Nasional Bukit Jalil,
Kompleks Sukan Negara,
57000 Sri Petaling,
Kuala Lumpur.
Kepada, TARIKH : 8 OGOS
2011

Tarmizi
No.12,
Jalan Boneka,
57000 Sri Petaling,
Kuala Lumpur.

KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT
(RM)
JUMLAH
(RM)
1 RAKET
BADMINTON
500 500
JUMLAH 500

( RINGGIT : LIMA RATUS SAHAJA )

K. & K. DI K.

T.T. PENERIMA, T.T.
PENGURUS,

Tarmizi
Ajwad
aL-ajwaD
Keratan Cek

Asal B001
BIL TUNAI

Azman Sport
Lot 1,
Jalan Pemimpin,
57000 Sri Petaling,
Kuala Lumpur.
Kepada, TARIKH : 9 OGOS 2011

aL-ajwaD
Aras 2,
Stadium Nasional Bukit Jalil,
Kompleks Sukan Negara,
57000 Sri Petaling,
Kuala Lumpur.

KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT
(RM)
JUMLAH
(RM)
10 KASUT FUTSAL

75 750
10 KASUT JOGGING

75 750
JUMLAH 1 500

( RINGGIT : SATU RIBU LIMA RATUS SAHAJA )

Tunai / No. Cek
T.T. PENGURUS,

Ajwad