You are on page 1of 5

1.

Nyatakan 5 langkah keselamatan yang perlu diamalkan semasa berada di bengkel


motosikal. (5 skor)
a) .....................................................................................................
b) .....................................................................................................
c) ....................................................................................................
d) ....................................................................................................
e) ....................................................................................................
2. Senaraikan 5 kesalahan pekerja lelaki tersebut berdasarkan kepada rajah di bawah.
(5 skor)

a)

...................................................................................................
b) ...................................................................................................
c) ...................................................................................................
d) ...................................................................................................
e) ...................................................................................................

3. Anda telah mempelajari perkara yang perlu dilakukan jika berlaku mangsa
mengalami renjatan elektrik. Tandakan () 5 perkara betul yang perlu dilakukan
terhadap mangsa di dalam jadual di bawah . (5 skor)
Perkara yang perlu dilakukan

Ruang Jawapan

Matikan suis utama bekalan elektrik serta-merta


Jangan sentuh mangsa sehingga suis utama bekalan elektrik
diputuskan
Lakukan bantuan pernafasan jika pernafasan mangsa terhenti
Alihkan mangsa daripada punca bekalan menggunakan batang besi
Laporkan kepada pasukan pertolongan cemas untuk rawatan lanjut
Alihkan mangsa daripada punca bekalan menggunakan kayu
Biarkan mangsa sehingga guru tiba ke tempat tersebut
Rawat mangsa jika mengalami kecederaan

4. Pemadam api jenis serbuk kering (ABC) di bengkel MPV. Dengan susunan 1, 2, 3
dan 4 , susunkan tatacara dengan betul. (5 skor)
Tatacara

Susunan

Cabutkan pin keselamatan.


Pastikan punca kebakaran di mana.
Tekan picu alat pemadam api.
Semburkan serbuk kering sehingga kebakaran terpadam.
Halakan muncung ke arah kebakaran.
5. Anda telah melakukan kerja-kerja membuat benang luar (thread) pada sebatang rod
logam untuk dijadikan stad. Berikan langkah-langkah kerja bagi membuat stad
sepanjang 100mm dan panjang benang 50mm. Anda hendaklah memberikan langkah
kerja mengikut turutan yang betul. (5 skor)
a.
.
b.

......................................................................................................................................

c.

......................................................................................................................................
.

......................................................................................................................................
.

d.

......................................................................................................................................
.

e.

......................................................................................................................................
.
6. Anda telah melakukan kerja mengegas di bengkel. Nyatakan proses kerja yang anda
lakukan berdasarkan Jadual 3 (5 skor)
Rajah

Proses kerja
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
4

7. Anda sebagai seorang pengusaha bengkel motosikal yang baru membuka sebuah
bengkel di bandar Raub. Terangkan bagaimana cara-cara anda menarik minat
pelanggan untuk hadir ke bengkel anda. (10 skor)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......
8. Anda ingin membuka kedai menservis dan menjual alat ganti motosikal di satu
kawasan perumahan yang baru. Lukiskan sebuah poster bagi mewar-warkan
pembukaan kedai anda tersebut. Pastikan anda menulis nama dan alamat kedai anda
serta perkhidmatan yang ditawarkan. (10 skor)