Empleados

Juan
Carmen
Ana
Luís
María
Jesús
Antonio
Amparo
Begoña

Fecha inicio
Fecha Fin
Total días
Total €
14-Feb-05
31-Dec-05
320 17,600.00 €
25-Feb-05
31-Dec-05
309 16,995.00 €
3-Mar-05
31-Dec-05
303 16,665.00 €
12-Mar-05
31-Dec-05
294 16,170.00 €
25-Apr-05
31-Dec-05
250 13,750.00 €
30-Jan-05
31-Dec-05
335 18,425.00 €
26-Jan-05
31-Dec-05
339 18,645.00 €
30-Jun-05
31-Dec-05
184 10,120.00 €
16-Feb-05
31-Dec-05
318 17,490.00 €
Precio por día
Límite de días
comisión 1
Comisión 2

Promedio de días trabajados
Promedio del total con comisión
máximo de días trabajados
mínimo de comisión
suma del total con comisión

295
16,206.67 €
339
184
145,860.00 €

55 €
300
5%
3%

Comisión €
5%
5%
5%
3%
3%
5%
5%
3%
5%

Total Comisión
17,600.00 €
16,995.00 €
16,665.00 €
16,170.00 €
13,750.00 €
18,425.00 €
18,645.00 €
10,120.00 €
17,490.00 €

Libro
Windows XP
Introducción a linux
Visual Basic para principiantes
Autocad 2000
Access guía visual
Linux GNU
Número de libros
Precio Medio de 2006
Precio mínimo de 2006
Precio máximo de 2006

Precio del 2007 ha aumentado

Precio 2006 Precio 2007
30.00 €
33.00 €
32.50 €
35.75 €
27.90 €
30.69 €
25.60 €
28.16 €
31.55 €
34.71 €
24.85 €
27.34 €
6
28.73 €
24.85 €
32.50 €

10%

Observaciones
CARO
CARO
ECONÓMICO
CARO
CARO
CARO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful