You are on page 1of 21

Progon poeo na Uskrs

Predrag Peji | 27. april 2014.


Jedna od prvih provokacija, 2. aprila 1995. kada je na srpsku pravoslavnu crkvu u Dubrovniku baena
bomba znaili su pravu najavu vojne operacije Bljesak

Sanitet Unprofora na zadatku
JEDNA od prvih provokacija, 2. aprila 1995. kada je na srpsku pravoslavnu crkvu u Dubrovniku
baena bomba, a odmah zatim i kada su nanesena vea ili manja oteenja na pravoslavnim crkvama -
u Zagrebu, Osijeku, Karlovcu, znaili su pravu najavu vojne operacije Bljesak 1. i 2. maja protiv
zapadne Slavonije.
Dravne i vojne pripreme u Hrvatskoj otpoele su neto ranije. Posle balvan revolucije, kojom su
krajiki Srbi protestovali zbog izdvajanja Hrvatske iz Jugoslavije, Tuman je preduzeo niz aktivnosti za
koje se, poev od 1991, u hrvatskoj terminologiji koristi ime domovinski rat, valjda po ugledu na ruski
otadbinski rat.
Rezolucija 981 doneta tri godine ranije, 30. juna 1992, zahtevala je od vlade Hrvatske da povue
armiju na poloaje koje je drala pre svoje ofanzive od 21. juna 1992. i da obustavi neprijateljske vojne
aktivnosti u zonama pod zatitom snaga UN (Unprofor).
Isto tako zahtevalo se od preostalih jedinica Jugoslovenske narodne armije, srpskih snaga teritorijalne
odbrane u Hrvatskoj... da se strogo pridravaju svojih obaveza prema mirovnom planu UN, posebno
kada je re o povlaenju i razoruavanju svih snaga. Do otpoinjanja ofanzive na zapadnu Slavoniju,
vojska Republike Hrvatske je sprovela dve vojne ofanzive: na Maljevakom platou 1992, a 1993. i u
Medakom depu.
UN su odluile da u ruiastim zonama, sektorima nazvanim prema etiri strane sveta, pojaa
Unprofor sa dodatnih 60 vojnih posmatraa i 120 civilnih policajaca. Tako je UNPA zona Zapad
obuhvatala zapadnu Slavoniju; Sever i Jug inile su Kordun, Lika, Banija i severna Dalmacija, dok
je zona Istok pokrivala istonu Slavoniju, Baranju i zapadni Srem. Unprofor, kao snage za zatitu
Ujedinjenih nacija formiran je 21. februara 1992, na osnovu Rezolucije 743 Saveta bezbednosti.
Komentari italijanske diplomatije ocenili su Rezoluciju 981, kojom se ukidaju ruiaste zone kao
ma sa dve otrice, to se uskoro pokazalo tanim.
Ubrzo je usledilo prevoenje oruja i municije iz Zagreba za muslimanske i hrvatske snage na
bihakim poloajama. Vojne snage Republike Srpske Krajine su iznad Ogulina 9. aprila 1991. oborile
jedan helikopter, krcat orujem i municijom, uprkos dva sporazuma o prekidu vatre iste godine.
Poto je Majkl Vilijams, potparol UN u Zagrebu, bio jasan da mirovne snage jo nee naputati
sadanje poloaje u ukinutim zatienim zonama, opte raspoloenje najbolje je okarakterisao Istarski
demokratski sabor koji je ovako ocenio nastojanje Franje Tumana o nadzoru granica:
Jasno je da je politika predsednika Tumana utemeljena na lanoj predstavi o tobonjem velikom
ugledu koji Hrvatska uiva u svijetu, ali sada je doivjela teak udarac. Prije svega, nema ni govora o
nekom nadzoru dravnih granica Hrvatske sa Srbijom i Crnom Gorom, odnosno sa Bosnom i
Hercegovinom, jer e Misije UN, prema slovu rezolucije, pruati samo pomo u kontroli, i to samo
promatranjem i izvjetavanjem prelaza vojnog osoblja, opreme, zaliha i oruja!
To je ve 5. aprila potvrdio i Jurij iik, potparol Unprofora sa seditem u Beogradu, ali je zbog
Rezolucije 981 vlada Krajine zabranila kretanje patrolama UN u zapadnoj Slavoniji, protiv ega je
odmah reagovala Komanda UN u Zagrebu, navodei da takve odluke moe da donese samo Savet
bezbednosti.
Hrvatska je putem svoje TV nastavila da dezinformie domau, a isto tako i svetsku javnost. Tako je u
jednoj televizijskoj reportai prikazan snimak koncentracionog logora u kome vojnici RSK uvaju
muslimanske zarobljenike koji ive u necivilizacijskim uvjetima. Reporteri TV se neprekidno zalau
za bolje ivotne uslove stradalnika domovinskog rata.
KOPT PROTIV HRVATA ZBOG Rezolucije 981 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja se
odnosi na ruiaste zone, splitski list Slobodna Dalmacija od 3. aprila 1995, koordinirano je napao
i Butros Galija, generalnog sekretara UN, pripisujui mu da je zato to je Kopt, hrianin po veri,
odnosno pravoslavac, radio protiv Hrvatske!
Tih aprilskih dana dvadesetak sela sa srpskim stanovnitvom jo su pokazivala sliku ratnog razaranja
odranije: potpuno raseljena sela, u kojima su zengovci (Zbor narodne garde) opljakali sve kue, a
zatim ih zapalili.
Saborski zastupnik Srpske narodne stranke u Zagrebu Veselin Pejnovi neuspeno je ukazivao na to da
se srpsko stanovitvo proganja, kue pljakaju i pale, na osnovu ega je Albert Rabi, od Tumana
postavljen za efa Ureda za izbjeglice, poslao Pejnoviu ovakav iskrivljeni odgovor:
U tih desetak sela koje spominjete ivjelo je prije domovinskog rata oko 1.400 osoba. Polovica je njih,
oko 700 osoba, otilo zajedno s pobunjenim Srbima, etnicima u Bosnu i Hercegovinu. Sela su
popaljena i opljakana u ratnim djelovanjima i u povlaenju tih pobunjenih Srba jo prije Boia 1991.
godine. Ostalih 700 osoba, koje su ostale u tim selima, smjestili smo kod obitelji i u domove u Poegi i
Velikoj, radi njihove sigurnosti!
Obraun sa srpskim stanovnitvom Hrvatska je zapoela upravo na krvavi Uskrs 1991. godine, na
osnovu take 3 Programa Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) iz 1990. U okviru tog programa - ili
progona Srba; hrvatska policija napala je i pobila gomilu Srba na Plitvicama.
Ovo nisu bili usamljeni i glasni dokazi Srpske narodne stranke, koja je prvu takvu informaciju objavila
6. aprila 1991, navodei isto tako, da je rat na ovim podrujima izbio radi proirivanja teritorije tzv.
Velike Hrvatske i njenog prostiranja do Drine, to je jasno asociralo na sline metode NDH 1941.
Opti stav u Hrvatskoj bio je da je Hrvatska napadnuta i da je to ist sluaj agresije, da se Hrvatska
brani i, najzad, da samo najobiniji mazohisti mogu meu Hrvatima da trae usamljene ratne zloince
kojih, pak, meu Srbima ima napretek!
Tuman nee obojene!
Predrag Peji | 28. april 2014.
Ujedinjene nacije su 30. maja 1992. uvele sankcije protiv SR Jugoslavije, ali tog meseca one su jesno
pokazale kakav stav, pored sankcija, imaju iskljuivo prema ranijoj Jugoslaviji

UJEDINjENE nacije su 30. maja 1992. uvele sankcije protiv SR Jugoslavije (Rezolucija 757), ali tog
meseca one su jesno pokazale kakav stav, pored sankcija, imaju iskljuivo prema ranijoj Jugoslaviji.
Prvo je 15. maja diskutovano o pogoranju situacije u BiH, a zatim 18. maja su donete preporuke o
prijemu Slovenije i Hrvatske u UN, da bi dva dana kasnije usledile i preporuke o prijemu BiH u UN.
Te, 1992, UN su usvojile ravno 26 rezolucija Saveta bezbednosti koje su se odnosile na stanje u
republikama bive SFRJ.
Hrvatska se tada malo pribojavala da e meunarodna zajednica da uvede sankcije, kao to je to uinila
Srbiji i Crnoj Gori. Tako je na proslavi pete obljetnice HDZ u Gospiu 10. aprila - to je takoe bila i
obljetnica NDH- Tuman prvi put javno i otvoreno, bez obzira na svetsku javnost, najotrije zapretio
Srbima:
Rekli smo Srbima i itavom svijetu, ako osloboenje ne postignemo na miran nain, Hrvatska je danas
odluna i ima snage da oslobodi ta podruja silom, ako treba!
Kao reakciju na sve tei pritisak na srpsko stanovnitvo, Samostalna srpska stranka u Hrvatskoj je
ukazala i na genocidni dravni postupak jo iz funkcionisanja tzv. NDH. Predsednik ove stranke dr
Milorad Pupovac je preko Radija Evrope 8. aprila ukazao da je 1941, pod prinudom NDH pokrteno
oko 11.000 srpske dece, kao i da su u Hrvatskoj postojali deji logori, poput onog u Jastrebarskom, u
kome su deca smetena u ustakim domovima pre svakog dobijanja hrane morali da pevaju ustake
pesme i katolike molitve.
Naravno, slubeni odgovor tadanje NDH bio je da su u tim domovima prikupljena djeca ije su
roditelje ubili srpski etnici!
U prolenim mesecima 1995. kada su ojaale akcije prema Srbima, isticalo se - kako bi se objasnila
utvrena superiornost Hrvata, da Hrvati vode poreklo iz Irana. Time je pokuano da se razbije
Pavelieva teorija o gotskom poreklu Hrvata. List Slobodna Dalmacija u broju od 9. aprila 1995.
prenosi izjavu iranskog ambasadora koji potvruje hrvatsko poreklo:
Za povjesniare to nije teorija, nego potvrena injenica. Perzijski je kralj Darije pet stolea prije nove
ere na mjestu dananjeg Sueckog kanala prokopao kanal koji se po njemu nazivao i koji se vremenom
ponovo napunio zemljom. Kada se u novije doba probijao novi kanal, otkopan je i kanal kralja Darija, u
kojemu se pored drugih znakova iranskih naroda navode i Hrvati!
Niko nije reagovao na ove znanstvene dokaze kojim se negira ne samo u vreme NDH gotsko
praizvorite Hrvata, ve i istorijsko slovensko poreklo Hrvata. Rukovodei se takvom ideologijom
Tuman je od UN - kako je preneo londonski Gardijan 10. aprila 1995. - zatraio da u okviru plavih
lemova ne budu obojeni, ve samo belci, navodno, jer samo Evropljani razumeju stanje u
Hrvatskoj! Tada su UN poslale, pored bataljona iz Jemena, jo i bataljon iz Jordana. Britanski novinar
je, takoe, naveo da je ovakav zahtev deo domaeg rasistikog spektra!
Prethodnica plavih lemova uvedena je, inae, 8. januara 1992, dok je Unprofor formiran 13 dana
kasnije, odnosno 21. januara. Tada se u Hrvatskoj operisalo sa cifrom od milijardu dolara koliko
navodno plavi lemovi kotaju ovu dravu.
OSVAJANjE POVERENjA ZBOG sve oiglednijih ugroavanja prava srpskog stanovnitva u
Hrvatskoj javio se 8. aprila i Majkl Vilijams, ef Informativne slube Unprofor u prethodnoj
Jugoslaviji, koji je izjavio: Zagreb treba da garantuje Srbima u Hrvatskoj sigurnost i dostojanstvo uz
istovremeno ouvanje njihovog kulturnog i politikog identiteta. Meunarodna zajednica bi morala da
izvri pritisak na Hrvatsku da umesto razmiljanja o oslobaanju okupiranih teritorija, svoju energiju
usmeri ka osvajanju srca i poverenja ljudi koji ive na tim prostorima!
U to vreme pojavila se i studija lorda Ovena, kopredsednika Mirovne konferencije o prethodnoj
Jugoslaviji, Znaaj pomirenja u kojoj se iznosi da e Meunarodni sud suditi pojedincima, a ne
nacijama, naglaavajui:
To su zloini Srba protiv muslimana, ali i Hrvata protiv muslimana i muslimana protiv Hrvata i Srba!
Oven ne spominje i zloine Hrvata prema Srbima, ali se osvre na dogaaje u Drugom svetskom ratu:
Ta prolost zatamnjena je svesno proizvedenim neistinama i preutkivanjem iz Titove ere, kao i da su
Srbi platili najviu cenu u koncentracionim logorima ustaa i nacista. eprkanje po prolosti bilo bi
jedan od najznaajnijih faktora da novi rat izbije punom silinom, jer Titova propaganda je ostavila u
punoj senci realnost graanskog rata koji je besneo od 1941. do 1945. godine!
U to vreme u Hrvatskoj se ozbiljno razmiljalo da se 10. april - kada je inae stvorena NDH - proglasi
kao novi praznik. Za Dan hrvatske dravnosti od panije je zatraeno odobrenje da se ekshumiraju
posmrtni ostaci Ante Pavelia, oca hrvatske nacije i sahrane na zagrebakom groblju Mirogoj.
Drugi znaajniji politiki zahtev bilo je nastojanje Hrvatske da granicu na Prevlaci rei Meunarodni
sud u Hagu pri emu je kritikovan rad Badinterove komisije, inae pristrasne upravo u korist Hrvatske.
Zahtevalo se da hrvatske jahte i trgovaki brodovi plove u tzv. nekodljivom prolasku kroz izlaz iz
Boke Kotorske, odnosno da ratni brodovi to mogu da uine samo njihovom polovinom ulaza u
Boku! Takoe se pozivaju nudisti iz domovine i inozemstva da slobodno dou na Prevlaku.
U okviru vojnih priprema upravo je 10. aprila Gojko uak, hrvatski ministar odbrane, izjavio da je na
osnovu odluke predsednika Tumana mobilisao novih 30.000 vojnika, kao vojnu mo koja e se
upotrebiti protiv RSK i obrane hrvatskog domoljublja!
Na proslavu je pozvan i albanski ministar spoljnih poslova Alfred Serei, koji je smatrao da problem
Kosova mora da bude deo mirovnog plana na Balkanu.
Glasovi protiv faizma
Predrag Peji | 29. april 2014.
Ograniena policijska akcija poela na auto-putu kroz RSK. Uzaludan protest boraca Splita zbog
ruenja spomenika

Franjo Tuman i Gojko uak
ZDRUENE snage hrvatske vojske i Hrvatskog vea odbrane (HVO) ule su 14. aprila 1995. na
teritoriju RSK iz Bosne i zauzele po dubini dva, a u irini sedam kilometara. Bio je to, ustvari,
nagovetaj predstojee ofanzive ka Kninu, koji je udaljen samo 17 kilometara. Glavni stoer je izjavio
da je to u skladu sa odbrambenom akcijom dveju drava, Hrvatske i BiH na osnovu njihovog
zajednikog vojnog plana, ne obazirui se na proteste Komande UN u Zagrebu da je to upad u UNPA
zonu!
Sve eim optubama na raun Srba, da su glavni krivci za nevolje na Balkanu, pridruila se i
Margaret Taer, prva elina ledi Velike Britanije. Ona trai da Srbe u Krajini treba odmah kazniti, a
muslimanima dozvoliti uvoz oruja, osudivi pritom i meunarodnu zajednicu to nema razumevanja
prema muslimanima.
Ve 19. aprila pale su i prve srpske rtve u Zagrebu: ubijeni su majka i sin Tepavevi, a MUP je
ciniki saoptio da je majka u psihikom rastrojstvu ubila sina, pa sebe.
Tako se strah od likvidacije podudario sa prikrivanjem ostalih zloina koje hrvatske vlasti vre nad
Srbima u Gospiu, Pakrakoj Poljani, Sisku, Bjelovaru i drugim mestima.
Politiki skandal izbio je kada je admiral u penziji Bogdan Pecoti, u ime boraca Splita, osudio ruenje
spomenika NOR, pa mu je zabranjena i organizacija proslave 50. godinjice pobede nad faizmom.
Tada je i Tuman (koji je kao Titov general dosta skromno, ili nikako, osuivao NDH) nastojao da se i
Hrvatska ukljui u meunarodno obeleavanje ove proslave.
Da Tuman nije bio nedodirljiv, svedoi i stav Mike Tripala, predsednika Akcije socijaldemokrata
Hrvatske, koji ga kritikuje zbog dvolinog stava o tzv. pomirenju Srba i Hrvata. Tripalo je izneo
podatak da je do 20. aprila 1995. u Hrvatskoj srueno oko 2.000 veih i manjih spomenika borcima
NOR, a da ih ne rue provokatori, ve pripadnici hrvatske vojske. Tripalo otro kritikuje Tumana da je
prilikom proslave 10. aprila - Dana stvaranja NDH, pohvalio samostalnu satniju 114. brigade hrvatske
vojske.
Ova brigada, inae, nosi ime poznatog ustakog koljaa Rafaela Viteza Bobana, a bojnik brigade,
Marko Skeji je povodom priznanja od Tumana, rekao:
Ustali smo u odbranu Nezavisne Drave Hrvatske, obukli smo crne uniforme, od kojih se Srbima i
neprijateljima Hrvatske vrlo brzo zacrnilo pred oima. I zato nam je Hrvatska zahvalna!
Tumana su kritikovali da u Hrvatskoj vlada faizam, dok se s druge strane on miri sa ustakom
emigracijom. Proglas su potpisali mnogi politiki i javni radnici, kao Tripalo, Stjepan Mesi, Ivica
Raan, Jakov Sirotkovi i drugi, a od stranaca i Simon Vizental, poznati borac za kanjavanje ratnih
zloinaca.
Iako je utvreno da je iz Hrvatske pobeglo oko 350.000 Srba, hrvatski ministar Mate Grani tvrdi da je
re o deset puta manjoj brojci. Ovo je navedeno u Memorandumu o krenju ljudskih i graanskih
prava srpskog naroda u Republici Hrvatskoj, koji je sainilo Ministarstvo inostranih poslova SR
Jugoslavije i odmah je uvren u zvaninu dokumenatciju UN.
Zbog stalnih zahteva iz Hrvatske u Savetu bezbednosti je doneta dopuna Rezolucije 981 da se broj
mirovnih snaga sa 12.000 smanji na 8.750 vojnika i osoblja.
STRAE ANTONA TUSA U HRVATSKIM medijima objavljeni su zakljuci general-pukovnika
Antona Tusa, biveg komandanta jugoslovenskog RV i PVO, sada naelnika Glavnog stoera
(Generaltaba) hrvatske vojske. Tus govori o novim modalitetima za hrvatsku vojsku, koja bi u skladu
sa Rezolucijom 981 uspostavila na prelazima pogranine strae prema SR Jugoslaviji, kako bi se
kontrolisao svaki promet ljudstva i materijala.
Ofanzivnu akciju protiv Republike Srpska Krajina u delu zapadna Slavonija, nazvanu Bljesak,
hrvatska vojska je zapoela u 05.30 asova 1. maja 1995. Tada su tenkovi i peadija, podravani
avijacijom zauzeli vitalne delove na auto-putu Zagreb - Lipovac na delu koji prolazi kroz RSK.
Portparol mirovnih snaga Suzan Manuel objasnila je da je hrvatska vojska, ovu akciju nazvala
ograniena policijska akcija u zapadnoj Slavoniji, zbog teroristikih napada srpskih snaga.
S obzirom na masovnu upotebu snaga i tehnikih borbenih sredstava Milan Marti je odmah izjavio da
se ne radi ni o kakvoj ogranienoj policijskoj akciji, ve o irokoj vojnoj operaciji uperenoj ne samo
na Zapadnu Slavoniju, ve i na Liku, Kordun i Baniju. Marti je odmah obavestio Butrosa Galija i
Jasuija Akaija, traei reakciju Saveta bezbednosti:
Snage UN ne samo da nisu uinile nita da spree najavljenu agresiju, nego nas nisu ni blagovremeno
obavestile o hrvatskim namerama. Oekujemo da Savet bezbednosti najodlunije osudi hrvatsku
agresiju na RSK. Snage UN su delovale suprotno svojim zadacima i sporazumima o prekidu vatre.
Ve oko 12 asova hrvatski MUP je izdao saoptenje da hrvatske snage postepeno preuzimaju
kontrolu nad teritorijom koju dre pobunjeni Srbi!
Jasui Akai je prokomentarisao ovu akciju kao sukob vie od incidenta, a manje od totalnog rata. On
je predloio hitan sastanak dve komisije, koje bi trebalo da nau reenje za prestanak dejstava.
Neposredno posle saoptenja hrvatskog MUP javio se i Radovan Karadi, predsednik Republike
Srpske:
Mi emo se zajedniki braniti, jer smo jedan narod i Krajinu smatramo svojom zemljom. Jutronji
napad hrvatskih snaga na zapadnu Slavoniju ubrzae ujedinjenje RS i RSK. Mi smatramo da treba da
se ujedine sve srpske zemlje i to bi bila mona drava!
Granate hrvatske artiljerije i bombe iz aviona padale su na gradove i sela poev od Gradike do
Jasenovca. Civili su prvi bili na udaru.
Od Grania med i mleko
Predrag Peji | 02. maj 2014.
Poto su i svetske agencije donele vest o ratnom sukobu, nemaki ministar inostranih poslova Klaus
Kinkel savetovao je Tumanu - s obzirom na njegovu najavljenu posetu Nemakoj - da odmah obustavi
dejstva

Srbi ispred spomenika u Jasenovcu
AGENCIJA Rojters je odmah po poetku akcije Bljesak javila da je Hrvatska preduzela napad niim
izazvana, kao i da e situacija biti teka. Poto su i svetske agencije donele vest o ratnom sukobu,
nemaki ministar inostranih poslova Klaus Kinkel savetovao je Tumanu - s obzirom na njegovu
najavljenu posetu Nemakoj - da odmah obustavi dejstva, jer e inae biti odgovoran za budue stanje i
za mir u regionu.
Moskva je reagovala turo, dok je londonski Bi-Bi-Si ocenio da situacija moe biti jo gora. Rimski
mediji su smatrali da je ova ofanziva uvod u borbe irih razmera, a poto je Tuman uoi akcije primio
amerikog izaslanika u Zagrebu Galbrajta, da je o svemu tome i Vaington bio obaveten.
Neposredno posle Karadieve izjave o zajednikoj borbi, srpske poloaje napala je i muslimanska
vojska Armije BiH pod kontrolom Sarajeva.
Istog dana, 1. maja, u centralnom dnevniku Hrvatske TV gosti u studiju bili su brigadir (general-major)
Ivan Tolj, naelnik Politike uprave Ministarstva odbrane, kao i Vlatko Lackovi, pomonik ministra
unutranjih poslova.
Ocenjujui veoma uspenim prva dejstva u vojnoj operaciji Bljesak, Tolj je rekao:
U ovom trenutku je najvanije da se ograniena policijska akcija uspjeno odvija. Srbi na okupiranim
podrujima upozoreni su u poslednje vrijeme i u nekoliko navrata na mogue posljedice izazvanih
incidenata, koji su za posljedicu imali ve poznate stvari i koje nijedna drava ne bi mogla vie
tolerirati. Hrvatska je zajedno sa meunarodnom zajednicom pokuavala da to bezuspjeno rijei. S
toga je jutros u 5 sati poela akciju redarstvenih snaga Republike Hrvatske s ogranienim ciljem da se
sprijee teroristiki napadi na cestu Zagreb - Lipovac, izmeu Novske i Nove Gradike. To je akcija,
naglaavam, ogranienog opsjega i lokalnog karaktera.
U istom tonu Tolj je nastavio:
Nae su snage u kasnijim poslijepodnevnim satima izvrile uspjean prodor u pravcu Gradike i
Novske, prema Okuanima. Pokuaj motomehaniziranih postrojbi iz Bosanske Gradike uspjeno je
sprijeen. Dobili smo informacije da je u Okuanima i okolici zavladala panika, te da se vri evakuacija
puanstva i da je dolo do sukoba izmeu civilnih i vojnih vlasti. U nemogunosti da se suprotstavi
hrvatskim snagama, neprijatelj je djelovao po civilnim gradovima na slobodnoj teritoriji hrvatske
drave.
Brigadir Tolj je potom podsetio:
Hrvatska vlast je i ovom prilikom pozvala sve naoruane graane srpske nacionalnosti s predjela
okupiranih podruja da poloe oruje i da se ne suprotstavljaju legitimnim vlastima i Ministarstvu
unutranjih djela Republike Hrvatske, kako bi se obezbjedio normalan i miran ivot. Svima njima se
garantiraju graanska i manjinska prava prema Ustavu Republike Hrvatske. Kolovoama, zavisno od
situacije, bit e date abolicije!
U toku 1. maja sve vreme zasedala je i hrvatska vlada, koja je izdala saoptenje o akciji redarstvenih
snaga uz pomo teritorijalnih postrojbi hrvatske vojske. Vlada istie da je preduzeta akcija kako bi se
uspostavio mir na delu auto-puta izmeu Novske i Nove Gradike. Srpske vlasti se osuuju da ne
potuju dogovor o otvaranju auto-puta - koje su blokirale patrole RSK.
APEL JUGOSLAVIJI KADA je Slobodan Jarevi, savetnik predsednika Martia, izjavio da
Hrvatska vodi totalan rat, a ne navodnu policijsku akciju, bezuspeno je pozvao SR Jugoslaviju u
pomo: Jednaki smo u ovoj zemlji sa onima koji ive u Jugoslaviji!
U saoptenju se navodi:
Hrvatska vlada jo jednom poziva Srbe sa okupiranih podruja da prihvate mirnu reintegraciju u
sustav Republike Hrvatske. Hrvatska svima jami, na osnovu ustavnih naela, sigurnost i miran ivot!
U tom smislu slijedi i miran ivot i primjena Zakona o aboliciji. Vlada poziva sve naoruane graane sa
okupiranih podruja da se ne suprotstavljaju legitimnoj akciji Ministarstva unutranjih djela te da
iskoriste sve mogunosti koje im se pruaju za mirno ukljuivanje u siguran ivot!
Mate Grani, ministar spoljnih poslova Hrvatske, upravo je 1. maja priredio prijem za strane
ambasadore. On je izneo da Srbi nastavljaju sa novim teroristikim akcijama i da ne potuju dogovor o
otvaranju auto-puta izmeu Pakraca i Nove Gradike. Na ovom prijemu, kome su se odazvali svi
akreditovani veleposlanici, Grani je dodao:
Unato najnovijim teroristikim napadima Srba sa okupiranih podruja, od kojih je jutronji najnoviji
na delu ceste izmeu Pakraca i Gradike, Hrvatska ni na koji nain ne odustaje od planirane mirne
integracije Srba u miran ivot Republike Hrvatske. Hrvatska se vrsto dri sporazuma o ekonomskoj
suradnji i sporazuma o prekidu vatre!
Hrvatska TV u dnevniku najavljuje kako su srpske teroristike snage svojom artiljerijom napale Sisak,
Karlovac, Gradiku i druge gradove. Prikazuju se na brzu ruku montirane sekvence i zapaljene
usamljene upe, te se zakljuuje da je hrvatska vlada u svim gradovima naredila optu uzbunu. Po
izvetajima HTV prve rakete snage RSK pale su na Sisak i na njegovu industrijsku zonu.
Ubrzo sledi izvetaj reportera HTV koji govori o napadu est teroristikih raketa Srba, kao i da je
hrvatska vojska posle borbi ula u Jasenovac.
Mnogi puani Hrvati koji su prije etiri godine napustili rodni dom, ponovo su ovdje. U samom gradu
primjetili smo sruenu katoliku crkvu. etniki bunkeri u blizini spomen-podruja su minirani, ali su
etnici pobjegli. Dok ovo javljamo snana topnika vatra odjekuje ovim prostorom. Ovog puta
povlaenja nee biti - javlja reporter 1. maja u 19.35.
Premda je reporter govorio uurbanim glasom, nije prikazana navodno sruena katolika crkva.
Spomenik u Jasenovcu snimljen je iz daljine. Nigde dima od bombi, zapaljenih kua, ak ni hrvatskih
redarstvenika.
Plavi lemovi na udaru,
Predrag Peji | 03. maj 2014.
Javljanje reportera povodom napada est teroristikih raketa Srba, kao i ulaska hrvatske vojske posle
borbe u Jasenovac, najbolje pokazuje kako je izvetavao HTV

Most kod Stare Gradike
JAVLjANjE reportera povodom napada est teroristikih raketa Srba, kao i ulaska hrvatske vojske
posle borbe u Jasenovac, najbolje pokazuje kako je izvetavao HTV.
Mnogi puani Hrvati koji su prije etiri godine napustili rodni dom, ponovo su ovdje. U samom gradu
primjetili smo sruenu katoliku crkvu. etniki bunkeri u blizini spomen - podruja su mininirani, ali
su etnici pobjegli. Dok ovo javljamo snana topnika vatra odjekuje ovim prostorom. Ovog puta
povlaenja nee biti - javlja reporter 1. maja u 19.35 asova.
Premda je reporter govorio uurbanim glasom, nije prikazana navodno sruena katolika crkva,
spomenik u Jasenovcu snimljen je iz daljine. Nigde dima od bombi, vatre od zapaljenih kua, ak ni
hrvatskih redarstvenika.
HTV zatim optuuje obojene vojnike iz jordanskog bataljona koji ne pomau hrvatskim vojnicima.
Preutkuje i ranjavanje nekoliko Jordanaca od strane hrvatskih vojnika.
Portparol UN Suzan Manuel navodi kako su dva hrvatska aviona tipa mig-21 oko 18 asova
raketirala civilne poloaje u Staroj Gradiki, kao i da su vatrom iz helikoptera tueni civilni objekti i
kolona izbeglica na putu ka Bosni. Rojters je preneo celu njenu informaciju, kao i da vazduni napad
migova kod Stare Gradike nije uspeo, odnosno da most na Savi, koji povezuje Slavoniju sa Bosnom,
nije ni naet. Suzan Manuel je navela da su avioni u ponovljenom napadu tukli kue i naselja izmeu
Okuana i Gradike.
Trenutna situacija u zapadnoj Slavoniji, kako je ocenio Alan Roberts, bila je oajna, dok je u sektoru
Jug rasla napetost. Roberts je na konferenciji za tampu istog dana oko 19 asova rekao da su Srbi
uzeli oruje iz skladita, dok je eki komandant UN u ovom sektoru, naredio civilnim osobama iz UN
da se povuku u utvrena sklonita. On je ponovio da je strateki cilj hrvatske vojske most na Savi kod
Gradike, koji povezuje Hrvatsku sa Bosnom. A u jednoj umi nedaleko od Stare Gradike u
artiljerijskoj paljbi hrvatske vojske nastradali su plavi lemovi.
Hrvati su tukli i Jasenovac, Okuane i Staru Gradiku. Roberts je povodom toga izjavio:
Sa podruja Like, u rejonima Otoca, Gospia i Peruia plavi lemovi povratili su neke osmatranice,
koje su jutros zauzele hrvatske snage. Neke osmatranice su i dalje ostale opkoljene. Hrvatske snage su
minirale sve prilazne puteve i mesta u kojima se nalaze snage UN u zoni razdvajanja. Ovo je niim
izazvan napad hrvatskih snaga na poloaje UN u zoni razdvajanja, zbog ega su najviim hrvatskim
zvaninicima uloeni protesti. Komandanti snaga UN naredili su svim jedinicama da brane svoje
osmatranice i da odgovore na vatru ukoliko budu izazvani!
S obzirom da su Hrvati minirali sve prilaze osmatranicama mirovnih snaga UN - kako ne bi,
eventualno, pomogle Srbima - usledila je opta naredba da se plavi lemovi povuku u svoja sklonita,
posebno u zoni razdvajanja.
Na vie mesta u sektoru Zapad, odnosno u Zapadnoj Slavoniji, snage RSK su zadrale 117 plavih
lemova, drei ih u bezbednosti. Ipak, njima su oduzete pancirne koulje i oruje.
Milan Marti, predsednik RSK je oko 20 asova optuio UN da su stale na hrvatsku stranu time to su
se povukle u sklonita, mada im je zadatak bio da u zonama dodira spreavaju vojnu akciju. Jedino se
nije povukao jordanski bataljon, koji je pretrpeo i gubitke.
STRAHOVI SRBA SRBI su strahovali da e Tuman, poto je zauzet Jasenovac, veliki kompleks
masovnog istrebljenja Srba, ponovo proglasiti da je tu ubijeno, umesto preko 700.000 rtava, nekoliko
desetina hiljada Srba. Snage UN ovde su imale pet punktova, sa kojih su odbijale napade hrvatske
vojske.
HINA je javila da su hrvatske snage obavestile UN, da su se mirovne snage povukle, kako bi propustile
hrvatsku tenkovsku kolonu, praenu peadijom.
Tuman je odluku o napadu doneo 1. maja u 2.30 sati i naredio Hrvoju ariniu da pozove generala
Klarka, zamenika komandanta Unprofora i obavesti ga o predstojeoj policijskoj akciji!
Napad je usledio koncentrino iz tri pravca: sa severa iz Pakraca, sa istoka iz Nove Gradike i iz pravca
Novske, sa zapada. Oko 2.000 hrvatskih domoljublja nadiralo je prema Okuanima i Novoj Gradiki.
Britanska TV Skaj enel donela je ekskluzivni intervju sa lordom Ovenom, kopredsednikom
Mirovne konferencije o prethodnoj Jugoslaviji, koji je izjavio:
UN su donele odluku o smanjenju mandata mirovnih snaga u Hrvatskoj i Krajini. Ove snage dobile su
uveravanja od Hrvata da nee preduzeti akcije u zoni razdvajanja i da e se pridravati sporazuma o
prekidu vatre, kao i da e se nastaviti pregovori o politikom sporazumevanju. Ovakav mandat vie
nee biti prihvatljiv za hrvatske Srbe, osim ukoliko meunarodna zajednica primora Hrvatsku da
povue svoje snage. Ako doe do rata onda emo imati vee probleme nego to je to u Bosni. To e biti
vei sukob izmeu Hrvata i Srba, nego izmeu muslimana i Srba. U meuvremenu se hrvatska vojska,
uprkos embargu na uvoz oruja, dobro opremila i ini se da su Hrvati dobro obuili svoje vojnike.
Uprkos tehnikoj zabrani na uvoz, oni su nabavili avione, tenkove, helikoptere, rakete i drugo moderno
oruje. Ukoliko se rat rasplamsa izmeu Hrvatske i Srbije, ubeen sam da predsednik Miloevi to ne
eli. I on bi vrlo rado zadrao svoje snage i ne bi se meao u sve ovo. To e biti vrlo teko i ne moe se
proceniti ta e se desiti u narednih nekoliko asova. Nadam se da e uskoro Savet bezbednosti da
odluuje!
U predveerje 1. maja hrvatska vojska je upala u sela Divosel i Poitelj, u kojima su dve godine ranije,
1993, takoe vrili masovne pokolje.
Gore ume oko Psunja!
Predrag Peji | 04. maj 2014.
Na vanrednoj, hitnoj sednici 2. maja 1995. SB je osudio akciju hrvatske vojske na Republiku Srpsku
Krajinu, ali je osuda zvuala veoma mlako

Vojnici UN na zadatku
NA vanrednoj, hitnoj sednici 2. maja 1995. Savet bezbednosti je osudio akciju hrvatske vojske na
Republiku Srpsku Krajinu, ali je osuda zvuala veoma mlako. Obe strane su pozvane da prekinu
neprijateljstva, da Hrvatska obustavi svoju ofanzivu, da Knin i Zagreb nastave pregovore i omogue da
se auto--put Zagreb - Okuani i eleznika pruga otvore za saobraaj, kao i nesmetano kretanje plavih
lemova.
Ali, nijednom reju hrvatska vojska nije pozvana da se povue na polazne poloaje. Stav Moskve bio je
da se hrvatska vojska smesta povue, dok je Vaington, blago pripretivi Hrvatskoj osudio krajike
Srbe zbog nasuminog bombardovanja civila u Zagrebu!
Ve u zoru 2. maja Hrvati su se pohvalili da su zarobili jedan srpski tenk i vie vozila Vojske RSK.
Hrvatski migovi bezuspeno su i 2. maja tukli most na Savi kod Gradike. U vatrenim dejstvima
avijacije unitena je, meutim, osmatranica bataljona plavih lemova iz Nepala, uz potpuno neizvesnu
sudbinu 15 vojnika.
U Kninu se koncentrie ratna tehnika, mada raste opreznost od napada avijacije. Vrhovni savet odbrane
RSK saoptio je da je PVO vojske RSK oborila dva hrvatska miga, ali da hrvatska vojska dovlai
nova pojaanja.
Tada je ve bilo izvesno da je zapadnu Slavoniju napalo 12.000 vojnika, a ne 2.000 u tzv. policijskoj
akciji.
Oko 13.30 asova i HTV i HINA saoptili su da su Srbi, oko 10.30 prouzrokovali vie eksplozija u
Zagrebu. Zvanino saoptenje Vlade Republike Hrvatske glasilo je da je jedna eksplozija zapalila
nekoliko automobila na Zrinjevcu, u blizini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, druga u blizini
sredita MUP, odnosno ukupno est projektila od ijih eksplozija su poginule etiri osobe, a vie
desetina ranjeno. Ovo je odgovor srpskih terorista zbog neuspjeha u rejonu Okuana!
HTV je odmah prikazala i posetu Franje Tumana i kardinala Kuharia Reumatolokoj bolnici na
alati, gde su smeteni nastradali i ranjeni od ovih eksplozija. Tuman je po licu sve pomilovao i rekao
im da njihova krv nije uzalud prolivena!
Kardinal Kuhari je pozvao sve Hrvate i sve kojima u srcu domoljublje, da se dre zajedno, jer je
spasenje od Hrista vrlo blizu.
Do kraja dana 2. maja u Bosnu se preko Save prebacilo blizu 5.000 lica srpske nacionalnosti. Oni su
smeteni u banjaluke bolnice i sportske hale, a nad mnogim civilima su u banjalukim bolnicama
izvreni hirurki zahvati.
Zbog sloene situacije, ve 3. maja 1995, potpisan je Sporazum o prekidu vatre izmeu Zagreba i
Knina. Sporazum su parafirali Jasui Akai i general Bertran anvije, komandant svih snaga UN na
prostorima bive Jugoslavije. U sporazumu je pisalo:
MASAKR U KOLONI U PRVA dva dana maja hrvatske snage ubile su oko 400 civila, od kojih blizu
polovinu u izbeglikoj i nezatienoj koloni koja se kretala izmeu Pakraca i Okuana. U koloni su
uglavnom bili ene, deca i stari ljudi. Masakr se dogodio oko 14 asova 2. maja, dok je u okolini
Pakraca bilo blizu 6.000 civila, strahujui od novog naleta hrvatske vojske.
Kako bi se uspostavile bezbednost i sigurnost na autoputu, obe strane prihvataju da e samo mirovne
snage UN, uz uee Evropske unije, kontrolisati autoput i njegovu neposrednu okolinu (do 2 kilometra
sa svake strane) u sektoru Zapad. Obe strane se obavezuju da u potpunosti sarauju sa mirovnim
snagama UN u uspostavljanju posebnog reima u ovu svrhu. Dve strane prihvataju da e potpuno
potovati slobodu i bezbednost osoblja UN i Posmatrake misije Evropske unije. Osoblje UN mora
odmah biti osloboeno i imovina Ujedinjenih nacija vraena. Dve strane takoe prihvataju da nastave
dalje konsultacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija!
Po dolasku na teritoriju zapadne Slavonije, hrvatska vojska je uspostavila policijske stanice. Vlada RH
je odmah istakla da je zavrena akcija hrvatskih redarstvenika i postrojbi hrvatske vojske za otvaranje
autoputa i eljeznike pruge!
Putem HTV, HINE i Hrvatskog radija usledilo je obavetenje da je u zapadnoj Slavoniji prestao svaki
otpor srpskih snaga, kao i da je u rejonu Pakraca ostala u okruenju jedna srpska brigada. Vlada je
pozvala Srbe da predaju oruje mirovnim snagama, te da garantiraju aboliciju, izuzev ratnim
zloincima!
Iako srpske snage nisu ni pruale neki znaajniji otpor, Hrvatska je tokom 3. maja nastavila ofanzivne
akcije, posebno u umama oko Psunja. Ispred vojske su ila vozila sa zvunicima na krovu iz kojih su
se ule srpske narodne pesme, posebno iz umadije. To je trebalo da znai da se pribliavaju jedinice
Vojske RSK.
Vlada Hrvatske je vie puta prenosila izjavu predsednika Nikice Valentia da je Hrvatska otpoela da
sprovodi program mirne reintegracije okupiranih delova u hrvatski dravno-pravni sistem.
U podne 3. maja Ministarstvo odbrane Hrvatske je u zvaninom saoptenju prenelo da je u Zagrebu
ponovo odjeknulo nekoliko eksplozija od granatiranja srpskih snaga. Navodi se da je ispaljeno est
projektila, kao i da je od eksplozije poginula jedna osoba, a ranjeno oko 40. Pored hrvatskih graana
stradalo je i dvadesetak Rusa, Ukrajinaca i Britanaca iz sastava plavih lemova.
Od svih stradalih, bio je samo Rus, Andrej Barbanov, lan meunarodne baletske grupe Dunavski
baletski projekat.
Butrosa Galija je pismom odmah obavestio Milan Babi u kome se iznosi da je u hrvatskoj akciji
ubijeno oko 400 civila, dok je vie od 6.000 izbeglo na podruje Banjaluke, meu kojima su mnogi
preplivali Savu. Skoro isto toliko ljudi nalazi se u okruenju Pakraca, koje hrvatska vojske i 3. maja
neprekidno tue artiljerijom i minobacakom vatrom.
Iz Moskve je preneto da neprijateljstva moraju da prestanu i da se potuje Sporazum o prekidu vatre od
29. marta 1994. Rusija e odluno nastojati da se u Savetu bezbednosti UN donesu sve potrebne mere
u interesu uspostavljanja mira u Hrvatskoj!
Srbe to dalje - u Srbiju
Predrag Peji | 05. maj 2014.
U udarnom terminu, u 19.30, 3. maja, preko HTV se obratio predsednik Republike Hrvatske, Franjo
Tuman, koji je u duem saopenju

PRETNjE Franjo Tuman
U UDARNOM terminu, u 19.30, 3. maja, preko HTV se obratio predsednik Republike Hrvatske,
Franjo Tuman, koji je u duem saopenju rekao:
Hrvati i Hrvatice, dragi gledatelji,
Obraam vam se zbog dogaaja koji su se zbili ovih dana, a i radi onih koji su pred nama. Gospoda
srpski teroristi tokom prolih mjeseci poduzimali su razne teroristike napadaje na putnike, pljakali su
i ubijali nedune ljude, te odluili smo stati na kraj takovu terorizmu.
Juer, hrvatske vojne i redarstvene snage oslobodile su prometnice i itavu zapadnu Slavoniju.
Ostvarivi potpuno iznenaenje, hrvatske snage postigle su veliku i brzu pobjedu uz minimalne
gubitke, dok su protivnici imali velike.
Osloboenje zapadne Slavonije od izvanrednog je znaaja za nau suverenu Hrvatsku.
Ovom lakom pobjedom Hrvatska je dokazala pobunjenicima Srbima i meunarodnim imbenicima da
ima oruanu silu koja je kadra da osvoji sva pobunjena podruja ukoliko se ne ostvari na miran nain
reintegracija, u suradnji sa meunarodnom zajednicom. Meutim, srpska pobuna protiv hrvatske
slobode i drave ne moe da proe. Mi emo nastaviti rat za one hrvatske zemlje na kojima ivi
hrvatski narod, a oni neka ne misle da mogu nekanjeno da nastave rat radi stvaranja Velike Srbije. Ne
samo hrvatski narod, i ostali itav svijet osuuje velikosrpske imperijaliste i mora se od njih ograditi.
Kao poglavar i hrvatski predsjednik pozivam hrvatske Srbe da onemogue one koji ih zavode, da
prihvate mirnu integraciju okupiranih podruja u ustavno-pravni i demokratski sustav demokratske
hrvatske drave.
Hrvatska je pristala na najnoviji mandat mirovnih snaga koje e kontrolirati granice sa Srbijom i
Bosnom. Ali, Hrvatska vie nee trpjeti da Srbi iza plata mirovnih snaga nastave sa oteenjem
hrvatskog podruja i zloinakim napadajima.
Mirna integracija nije samo u interesu hrvatskog naroda, ve i hrvatskih Srba koji su voljni ivjeti u
hrvatskoj dravi. tovie, ukazujem na potrebu da Srbija i Crna Gora uine meusobno pravno
priznanje Hrvatske radi uspostavljanja mirnog poretka na prostorima bive Jugoslavije.
Vjesnik od 3. maja objavio je komentar Maje Frojndlah, koja je zbog antiruskog pisanja ve bila na
meti ruske ambasade u Zagrebu. Frojndlahova otvoreno poziva na iseljenje Srba sa zauzetih podruja,
odnosno RSK. Ona svoje isto etniko ienje Srba ponovo dovodi u vezu sa Rusima, kritikujui
Moskvu, koja se zalae za mirne razgovore, prekid vatre, kao i da se vojne snage vrate na polazne
poloaje. Ona se pita gde su ti polazni poloaji i zavrava:
NEMO UNPROFORA U NOI izmeu 3. i 4. maja predstavnik Unprofora u Zagrebu saoptio je da
su hrvatske vojne snage upale i u sektor Jug severno od Gospia. Tenkove je pratila kolona od 800
vojnika, zauzevi zonu razdvajanja kod mesta anak. Predstavnik Unprofora je izjavio: Pokuavamo
da ubedimo Hrvate, koji su zauzeli devet osmatranica UN, da napuste tu teritoriju. Ujedno
pokuavamo i Srbe da ubedimo da se uzdre od reagovanja!
Dosta, vajkanja! Treba se vratiti na poetne poloaje, a to znai da se Srbi moraju vratiti daleko,
daleko - u Srbiju!
Svetske agencije i dalje, 4. maja, prenose reagovanja u vezi sa hrvatskom ofanzivom, ali vie
preovlauju vesti o teroristikom aktu koji su preduzeli Srbi raketiranjem grada Zagreba.
Samo novinar pariskog Kotidijena pita zato svet uti o patnjama srpskog stanovnitva koje trpi zbog
hrvatske vojske koja je zauzela, Pakrac, Okuane i Jasenovac:
Da li je potrebno podsetiti da su ba u tom koncentracionom logoru Jasenovac na stotine hiljada Srba
iz Krajine muili i masakrirali tokom Drugog svetskog rata hrvatski nacionalisti - faisti, zlokobne
ustae Anta Pavelia.
Kada je lord Oven pozvao u enevu krajike Srbe i predstavnike Hrvatske na razgovore o miru,
krajika delegacija je odbila poziv, uslovljavajui da se obustave vatrena dejstva hrvatske vojske:
Posle svega to nam se desilo, u situaciji kada je stanje u zapadnoj Slavoniji izuzetno teko, a sudbina
tamonjeg stanovnitva neizvesna, ne moemo prihvatiti da se vode pregovori sa Hrvatskom, bez
obzira na to to cenimo inicijativu kopredsednika meunarodne zajednice.
Piter Galbrajt, ameriki ambasador u Zagrebu, u pismu Kninu, optuuje Srbe za raketni napad:
Nekoliko raketa koje su ispalile vlasti krajikih Srba eksplodirale su u blizini amerikog poslanstva u
sreditu Zagreba i aerodroma Pleso, na kome se nalazi amerika vojna lekarska jedinica, koja radi s
Unproforom. Ukoliko opet budete gaali zvanine amerike objekte ili naudite amerikom osoblju,
doi e do ozbiljnih posledica za vau stranu i za sve one koji su odgovorni za takve napade. Treba da
znate da su u prolosti ameriki predsednici smatrali napade na amerike vojnike i osoblje kao napade
na same SAD, a na njih SAD mogu odgovoriti inom samoodbrane u skladu sa lanom 51 Povelje
UN!
Hrvatska vlada je ponovo uputila apel Srbima da obustave svaki otpor, jer im sledi novi blickrig, a
naoruanim Srbima u okolini Pakraca da predaju oruje. Ministar odbrane uak iznosi da u zapadnoj
Slavoniji hrvatske snage broje oko 4.500 boraca, 20 tenkova, 50 topova i 20 oklopnih transportera. U
ofanzivi protiv Srba uestvovalo je oko 7.500 vojnika i redarstvenika sa 30 tenkova, 45 topova, kao i
15 transportera. Gubici na hrvatskoj strani iznose 23 poginula, a 128 ranjenih, dok kod Srba, prema
uku, ima do 450 ubijenih i preko hiljadu ranjenih.
U ovom izvetaju na TV, ministar odbrane uak ne navodi uee avijacije, kao i da su od sedam
migova oborena dva aviona tipa mig - 21 i nekoliko helikoptera.
Teror pijanih vojnika
Predrag Peji | 06. maj 2014.
Hrvatski ambasador Nobilo: Nijedna drava ne moe da kontrolie svoju vojsku. Mukarci iz Pakraca
odvedeni na prevaru

Hrvatski vojnici posle akcije
SA zajednike sednice dva saveta, odbrane Republike Srpska Krajina i odbrane Republike Srpske 4.
maja upuen je protest Savetu bezbednosti i meunarodnoj zajednici to olako i skoro preutno
odobrava vojnu operaciju hrvatske vojske. Zbog ove ofanzive dolo je do masovnog stradanja Srba i
egzodusa civilnog stanovnitva u zapadnoj Slavoniji i pograninim optinama Republike Srpske.
Dva saveta odbrane odluila su da RSK i RS ubudue zajedno pruaju odbranu i tite civilno
stanovnitvo.
Pored Globusa koji pie da se ne radi o policijskoj akciji u kojoj uestvuju tenkovi, topovi i
avijacija, ve o vojnoj operaciji, dotle Novi list iz Rijeke optuuje lorda Ovena zbog nejasnoa u
osudi Hravtske i proziva Matu Grania da e morati da potvrdi vrhunsku diplomatsku vetinu kako bi
dokazao da se u navodno ogranienoj policijskoj akciji mogu uklopiti tenkovi, avioni i
bombardovanje mosta na Savi!
Poto je vlada SRJ osudila vojnu akciju hrvatske vojske, u UN je izbio diplomatski incident. inmaju
Gareken, specijalni savetnik generalnog sekretara UN, podneo je informaciju da Hrvati sprovode
genocid nad Srbima, a na to je Nobilo, ambasador pri UN, zahtevao da se Gareken izvini Hrvatskoj.
Kasnije je ipak na konferenciji za novinare priznao da su hrvatski vojnici pljakali srpske domove i
imovinu, ali ne i ubijali, reima:
Nijedna drava ne moe da kontrolie svoju vojsku!
Upravo je tog dana britanska TV mrea Skaj enel prikazala zarobljene srpske vojnike skinute
apsolutno do gola, dok im hrvatski vojnici uzimaju podatke, a zatim i gomilu zarobljenih, sa
bukagijama na nogama i lisicama na rukama iza lea.
PRELETA POGINUO List Globus od 4. maja doneo je kratku vest o pogibiji pilota Rudolfa
Periina, pukovnika, ali ne i potpunu informaciju. Periin je, kao kapetan I klase u jugoslovenskom RV
i PVO jo 25. oktobra 1991. s ukradenim avionom sa aerodroma Biha preleteo u Austriju. Odmah je
od austrijskih vlasti dobio azil i dozvolu da ode u Zagreb. JNA je zatraila da se avion vrati u
Jugoslaviju na osnovu meusobnog ugovora iz 1983, ali je Austrija odbila, pravdajui da bi to bilo
krenje embarga na uvoz oruja. Periinu je odleteo na aerodrom Pleso, gde ga je ekao ukaz o
unapreenju u in pukovnika. Periina je 2. maja oborila PVO Vojske Republike Srpka Krajina dok je
pokuavao da raketira most na Savi kod Gradike, iako je bio prepun civila.
Uz to je i predstavnik Visokog komesarijata UN za izbeglice izjavio kako hrvatske snage tuku
izbeglike kolone, kao i da je u zapadnoj Slavoniji u okruenju hrvatske vojske blizu 7.000 staraca,
ena i dece, a samo u okolini Pakraca 5.000 civila i 700 vojnika RSK. U zapadnoj Slavoniji je do 1.
maja 1995. ivelo 64 odsto Srba.
Hrvatska vojska je ak zaustavila i kolonu izbeglica koje patrole UN predvode od Zagreba ka
Banjaluci, a na prevaru odvela Srbe mukarce iz Pakraca od 16 - 75 godina starosti, sa namerom da ih
proglasi ratnim zloincima.
Alan Robertson, portparol UN, je na konferenciji u Kninu potvrdio da su Hrvati iz Pakraca, a takoe i
iz Bjelovara odveli oko 650 Srba i izvestan broj ena i dece u nepoznatom pravcu. Ve tada su jake
hrvatske snage bile rasporeene na frontu duine 60 kilometara.
On je izjavio da ratne tenzije narastaju i u okolini Osijeka, poto su hrvatske snage ule na est mesta u
zoni razdvajanja, odnosno u Belje, Nutar, Marince, Kopaki rit...).
Posmatrai UN bili su ometeni i u okolini Pakraca, pa ak nije dozvoljeno ni Jasuiju Akaiju da doleti
helikopterom UN.
Zagrebaki mediji prenose kako je hrvatska vlast uspostavljena vrlo lako, kao i da su Srbi vrlo sreni,
jer plemenita vojska nije sruila nijednu kuu, osim gdje je bilo neophodno.
Vjesnik 5. maja prenosi izjavu Ivana Jarnjaka, ministra unutranjih djela, da su srpski borci traili rok
do 11. maja za predaju tekog oruja. Jarnjak kae:
Umjesto da budu spremni jutros u 9 sati da se povuku, oni su rekli da im treba jo est dana. U 13.55
sati dolo je do snanog topovskog napadaja na Pakrac. Istovremeno, jedna skupina sa Severnog
Omanovca pokuala je da se probije prema Papuku. Da bi to sprijeilo, hrvatske snage, vojska i
policija, stupile su u vatreni kontakt s njima. I tu smo imali nekoliko poginulih, a kada smo jae pritisli
oni su se odmah predali!
Jarnjak je, naravno, preutao da su na prevaru zarobili, pored drugih, i pukovnika Stevu Harambaia,
komandanta Pakrake brigade, koga su, uz garancije UN, pozvali na pregovore.
Hrvatska televizija je, koristei svoje vojnike, pokazala kako se dobro postupa sa zarobljenim Srbima
koji su se dragovoljno predali. HTV je takoe objavila i rei Draga Krpine, jednog od elnika HDZ,
da je primer zapadne Slavonije recept kako e se isto tako ubrzo postupati i u Krajini, ukoliko Srbi ne
pristanu na mirnu reintegraciju sa Hrvatskom!
Ve u jutarnjim asovima 6. maja u zagrebakom Vojnom sudu otpoela su predistrana sasluanja
zarobljenika i prikupljanje dokaza o srpskoj pobuni protivu Republike Hrvatske. Srbi, naravno,
strahuju u iskrenost presuivanja, plaei se da e mnogi optueni za ratne zloine biti odmah
likvidirani.
Kanadski potpukovnik Kristofer Hans je javno izjavio da mu, uprkos snanom pritisku, hrvatska vojska
nije dozvolila da ue u Pakrac. On kae:
Pijani hrvatski vojnici ulaze u srpske kue u Okuanima, pljakaju i organizovano odnose najvrednije
stvari!
Potpukovnik Hans je dodao da hrvatska strana vri selekciju i odvodi Srbe. Pljakali su ak i skladita i
baze UNCRO, pri emu je odneto 35.000 mitraljeskih arera, odveen jedan oklopni transporter i 11
drugih vozila...
Zadah smrti na ulicama
Predrag Peji | 07. maj 2014.
Gojko uak, ministar odbrane, u ime Tumana, prenosi nove pretnje Srbima, najavljujui ofanzive.
Hrvatska vojska pere ulice da bi izbrisala tragove zloina

Ekshumacija: Pravoslavno groblje u Kukujevcima kod Lipika
UPRKOS otrom protivljenju hrvatske strane, predstavnici Meunarodnog crvenog krsta zapoeli su da
registruju civile - mukarce, ene i decu koje su hrvatski vojnici odveli u Varadin, Slavonsku Poegu i
Daruvar, a za 11.000 srpskih stanovnika, koji su se nalazili juno od Pakraca po umama, dovezena je
humanitarna pomo.
Informativna sluba Vlade RSK obavestila je UNCRO da je do tada nestalo vie od 5.000 Srba, kao i
da hrvatska vojska jo vodi ofanzivne akcije na rubovima Krajine.
ef italijanske diplomatije otro kritikuje hrvatsku vlast zbog nepotovanja potpisanog primirja od 3.
maja i zahteva da se hrvatska vojska povue iz ruiastog podruja, jer su obezvreeni ivoti
nedunog stanovnitva, a i plavih lemova.
Zbog sve veeg pritiska meunarodne javnosti oglasio se preko TV mree SAT 1 nemaki premijer
Helmut Kol, koji je izjavio da niko me moe da menja granice silom, a ko to ini ne moe da dobije
podrku Nemake, to takoe vai i za Hrvatsku! Kol je dodao da e nastojati da ne doe do eskalacije
sukoba, to e izneti na sastanku lidera u Moskvi, 9. maja 1995, povodom proslave Dana pobede nad
faizmom.
U udarnom terminu 7. maja nemaka TV stanica RTL iz Kelna prikazala je ulazak duge kolone
hrvatskih vojnika besprekorno obuenih, sa ahovnicom i postrojavanje na trgu u Pakracu, gde su
istaknutim oficirima i vojnicima dodeljena priznanja.
Britanski list Observer od 7. maja donosi lanak u kome pie kako penzionisani ameriki generali
obuavaju hrvatsku vojsku. Generali pripadaju jednoj privatnoj agenciji koja je dobila licencu iz
Vaingtona za taj posao. Tako su SAD putem svojih vojnih savetnika i instruktora direktno umeane u
dogaaje u zapadnoj Slavoniji. List donosi njihove izjave da se nalaze u Hrvatskoj kako bi izvrili
demokratizaciju hrvatske vojske!
Iako se smatralo da je Meunarodni sud u Hagu zateen dogaajima, uspeo je ve do 7. maja da osudi
22 Srbina za ratne zloine. Ovaj sud jo nije utvrdio ratne zloine koje su nad Srbima piinili Hrvati i
muslimani.
O tome je govorio Kristofer Gans, potrparol UN, koji raspolae podacima da su hrvatski vojnici pucali
na izbeglice - stare ljude, ene i decu - u blizini mosta na Savi. Gans, na osnovu razgovora sa njima,
kae:
STRADALO DEVETORO DECE SAMO u toku 36 asova ofanzive Bljesak na zapadnu Slavoniju
u kojoj je ivelo 150.000 Srba, prema podacima Informativno-dokumentacionog centra Veritas od
12. avgusta 2000, ubijeno je 283 Srba od ega 57 ena i devetoro dece, dok je oko 80.000 proterano sa
svojih ognjita.
Oni govore o artiljerijskim i snajperskim napadima na kolone sa stotinama izbeglica koje su beale od
borbi oko Nove Varoi (malo mesto izmeu Okuana i Stare Gradike) i ljudima koji su padali mrtvi na
putu sa traktora i prikolica!
Predstavnik za tampu UN Don Sils, u sklopu sve veih napada hrvatske vojske, istie da zatiene
zone, UNPA vie ne postoje, iako Vensov plan, na osnovu take 8. precizira da i dalje postoje
administrativne granice Hrvatske u kojima Srbi predstavljaju veinu ili brojnu manjinu stanovnitva i
gde su zategnutosti dovele do oruanog sukoba! Srbi su, inae, prema popisu iz 1981, imali veinu u
251, a relativnu u jo 30 naselja.
Po prestanku vatrenih dejstava tokom 7. maja u Pakrac se vratilo samo oko 190 Srba, a povodom toga
francuska agencija AFP pie da se radi o grupi zarobljenika koji su imali sreu da su zarobljeni u
operaciji za koju Hrvati kau da je uzorno sprovedena.
Gojko uak, ministar odbrane, u ime Tumana, prenosi nove pretnje Srbima, najavljujui ofanzive
kako bi svi okupirani teritoriji doli ponovo u ustavno-pravni poredak suverene drave Hrvatske.
Ukoliko Srbi ne ele mirnom integracijom ui e u hrvatsku dravu silom!
List prenosi izjavu Gojka uaka da su poginula 33 (kasnije je taj broj povean na 55) hrvatska vojnika
i policajca i 450 Srba. On, meutim, nema objanjenja ta se dogodilo i gde su tela poginulih!
U tzv. dvoranama - logorima, ili u sabirnim centrima u Bjelovaru, Poegi i Varadinu hrvatska
vojska dri oko hiljadu Srba, iz kojih su, pod pritiskom UN, oslobodili 321 mukarca od 16-18 godina.
Zatvorene ene i deca odbili su da izau, dok se svi Srbi ne puste, to su Hrvati odbili.
Hrvatska vojska zabranila je predstavnicima UN ulazak u pojedina mesta u zapadnoj Slavoniji.
Njujork tajms od 8. maja 1995. pie da nema nikakve sumnje da je u zapadnoj Slavoniji poginulo
vie stotina Srba, ali nema dokaza koji bi ukazivali na masakr. Nema, prema listu, ni znakova od
granatiranja, niti od mitraljiranja iz vazduha, mada su automobili, koferi, pa i deije igrake koje su
ostale pored puta - izreetani mecima! Novinar, dalje, dodaje:
U Novoj Varoi moe se osetiti zadah smrti sa mirisom deterdenta kojim hrvatska vojska pere smrt. I
nema sumnje da je poginulo mnogo nedunih srpskih civila. Predstavnici UN intenzivno se bave
razjanjavanjem njihovog stradanja, to izaziva gnev hrvatskih vlasti! Kraj