You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu:________13_________ Hari:_Selasa_____________ Tarikh:_____08/04/2014________
Kelas:
Masa:
Mata pelajaran:
Isi Kandungan / Standard Kandungan Impak / Catatan

PK Dinamik Tajuk : Matematik
10.10-11.00 Standard Kandungan : 2.1 Menamakan nombor satu hingga 9
MM Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menyebut nombor dalam
lingkungan 1 hingga 9
2.1.2 Mengenal simbol nombor dalam
lingkungan 1 hingga 9
Tunjang Utama : Sains dan teknologi.
Nilai : Bekerjasama
BBB : Laptop
Aktiviti : 1. Memperkenalkan nombor 1 hingga 9
2. Menyebut nombor 1 hingga 9
3. Latihan pengukuhan berdasarkan
video
4. Latihan dan aktiviti dalam buku tulis


PK Dinamik Tajuk : Pengurusan Tingkah Laku
12.00-1.00 Standard Kandungan : 3.1 Tingkah laku yang betul di sekolah
TL Standard Pembelajaran : 3.1.1 Mengenal kawasan larangan di
sekolah
Tunjang Utama : Komunikasi dan Keterampilan diri.
Nilai : Mendengar Arahan
BBB : Laptop
Aktiviti : 1. Memperkenalkan kawasan larangan
2. Menyebut kawasan larangan
- Pejabat , stor dan bilik guru
3. Latihan dan aktiviti dalam buku tulis

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu:________13_________ Hari:_Selasa_____________ Tarikh:_____08/04/2014________