‫עירייתתלאאביב‪-‬יפו‬

‫לשכתהמשנהלמנכ"ל העירייה‬

‫ז' באייר‪ ,‬התשע"ד‬
‫‪-7‬מאי‪14-‬‬
‫סימוכין ‪16828014 :‬‬
‫לכבוד‬
‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫באמצעות מייל ‪123456xyz@gmail.com‬‬

‫אדון נכבד‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬הארכת מאהל גן וולובלסקי‬
‫פנייתכם מיום ‪3/5/14‬‬
‫עיריית תל אביב‪-‬יפו קיבלה את פנייתך לשימוש ברחבת גן וולובלסקי לצורך הארכת משך זמן האוהלים‬
‫עד לתאריך ‪.01/06/14‬‬
‫הנני מתכבד להודיעך כי בהתאם להחלטת מועצת העירייה מיום ‪) 27.1.2014‬להלן ‪" :‬ההחלטה"(‪ ,‬ככל‬
‫שתבקש לקבל מהעירייה שירותים עודפים המפורטים בנספח להחלטה בקשר עם האירוע‪ ,‬תידרש לשאת‬
‫בעלויות שירותים אלו לעירייה בהתאם לתעריפים המפורטים בהחלטה‪.‬‬
‫לתאום השימוש ברחבת הגן‪ ,‬עליכם לפנות למר שמוליק קצלניק‪ ,‬מנהל אגף שפ"ע בטלפון ‪.03-7249946‬‬
‫עליך לדאוג לניקיון ולסדר הציבורי במהלך האירוע ועד לסיומו‪.‬‬
‫במידה והאירוע מתבטל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬באחריותך ליידע את העירייה בכתב‪.‬‬
‫הנך מתבקש לברר את הצורך בדבר הוצאת רישיון עסק ולצורך כך הנך מתבקש לפנות לגב' זוהרה אבונאר‪,‬‬
‫פקידת רישוי באגף לרישוי עסקים בטלפון ‪ 03-5217182‬ולנהוג עפ"י הוראות האגף‪.‬‬
‫אין במכתב זה כדי להוות אישור ו‪/‬או הסכמה של משטרת ישראל לקיומו של האירוע‪.‬‬

‫ב כ ב ו ד ר ב‪,‬‬
‫רובי זלוף‬
‫המשנה למנכ"ל העירייה‬

‫עירייתתלאאביב‪-‬יפו‬

‫לשכתהמשנהלמנכ"ל העירייה‬

‫העתקים‪:‬‬
‫מר שמוליק קצלניק‪ ,‬מנהל אגף שפ"ע‬
‫מר יואב ירדני‪ ,‬מנהל אגף הפיקוח‬
‫מר גיל ארויו‪ ,‬מנהל אגף התברואה‬
‫מר אריק שוע‪ ,‬מנהל אגף רבעים ושכונות‬
‫מר אלחנן משי‪ ,‬מנהל אגף רישוי עסקים‬
‫גב' נורית כספית‪ ,‬מנהלת אגף התנועה‬
‫מר דורון נתנאל‪ ,‬מפקד כיבוי אש‬
‫מר שאבי מזרחי‪ ,‬ס‪ .‬מנהל אגף התרבות ומנהל מח' מופעים‬
‫מר יעקב כץ‪ ,‬מנהל המוקד העירוני‬
‫מר מוטי דויטשר‪ ,‬ס‪ .‬מנהל אגף התברואה‬
‫מר דני בדלי‪ ,‬אגף בטחון ושירותי חירום‬
‫מר ארוין סקג'יו‪ ,‬קצין רישוי ירקון‬
‫מר אבנר יום טוב‪ ,‬מרחב ירקון‬
‫גב' אלמוג כהן‪ ,‬עוזרת דובר‬
‫מר אבנר יום טוב‪ ,‬רכז עבודות כביש את"ן ירקון‬
‫מר ליאור ליבלר‪ ,‬אגף התנועה‬
‫גב' זוהרה אגונאר‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫גב' אתי קורן‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫גב' רחלי שלום‪ ,‬מתאמת תחום בכיר בלשכת ראש העירייה‬
‫מר עדי פרלסון‪ ,‬המוקד העירוני‬
‫מוקד בקרת רמזורים‬
‫תיק אישורים‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful