ÎNTREBĂRI CONCURSUL SA DESCOPERIM EUROPA !

:
1. Când a devenit România stat al Uniunii Europene ?
2. Ce oraş din România a devenit capitală culturală europeană ?
3. Ce limbă se vorbeşte în Austria?
. Care este desertul pentru care este !aimoasă "el#ia?
$. Care este %%capitala Uniunii Europene&
'. Ce scriitor !aimos s(a născut în )anemarca?
*. Unde s(a născut marele compo+itor ,o+art?
-. Cum este supra numită .inlanda?
/. 0n ce 1ară soarele se vede numai 2 sau 3 ore în timpul iernii?
12. Unde se a!lă catedrala 3otre )ame
11. Cu ce !ormă #eometrică seamănă .ran1a?
12. )in ce 1ară i+vorăşte )unărea?
13. 0n ce 1ară s(a născut .ra1ii 4rimm?
1. Ce monumente istorice se a!lă în Atena?
1$. Enumera1i câteva litere din al!abetul #recesc.
1'. Care este capitala 4reciei?
1*. Ce popor mai crede şi astă+i în spiriduşi?
1-. Care este simbolul na1ional al 5rlandei?
1/. Unde s(au inventat macaroanele şi pi++a?
22. Ce 1ară are !orma unei ci+me?
21. Care este cea mai mică 1ară din UE?
22. Câte limbi vorbesc lu6embur#7e+ii?
23. 0n ce 1ară europeană maşinile circulă pe stân#a?
2. Care este capitala An#liei?
2$. Ce beau en#le+ii la ora $ !i6?
2'. Cum este supranumită 8landa?
2*. Ce capitală europeană e construită pe apă?
2-.Care sunt simbolurile 8landei? R9
2/. Care este 1ara de ori#ine a e6ploratorului ,a#ellan?
32. Ce limbă vorbită în Europa seamănă mult cu limba română?
31. Care este capitala :paniei?
32. 0n ce 1ară se practică luptele cu taurii?
33. Unde trăiesc laponii ?
3. )in ce 1ară este Celsius%inventatorul sistemului de măsurat temperatura?
3$. Care este capitala Estoniei?
3'. Capitala cărei 1ări se a!lă c7iar în mi;locul Europei<din punct de vedere #eo#ra!ic?
3*. =entru ce este celebră Un#aria?
3-. )in ce 1ară provine inventatorul calculatorului% >anos 3eumann?
3/. Ce na1ionalitate avea =apa 5oan al 55( lea ?
2. Ce popor a inventat +a7ărul cubic şi berea ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful