1 termo

30
Accesorii cazane pe combustibil solid
- protejeazã cazanul împotriva supraîncãlzirii
- supapa termicã se deschide când temperatura apei din
cazan ajunge la 95
0
C
Pentru cazane din fontã GOBE SF04-SF06 10770570
Pentru cazane din fontã GOBE S04-S05 10770571
Pentru cazane din fontã GOBE S06-S07 10770572
Pentru cazane din fontã GOBE S08-S010 10770573
Pentru cazane din fontã ADARAD 3 ºi 4 elemenþi 10770030
Pentru cazane din fontã ADARAD 5-8 elemenþi 10770028
Pentru cazane din tablã de oþel GOBE CT17S-CT45S 10770438
Pentru cazane din tablã de oþel GOBE CT55S-CT70S 10770437
Schimbãtor de cãldurã de siguranþã
Denumire Cod articol
- deschidere la 95°C
3/4” 10820054
Dimensiune (inch) Cod articol
Supapã de descãrcare termicã
Honeywell TS130
Termostat
De contact 10780004
Imersie 10780003
Denumire Cod articol
Accesorii de curãþat cazan
Cap perie Ø40 10770424
Cap perie Ø50 10770425
Cap perie Ø60 10770423
Perie triunghiularã 10770426
Perie platã fãrã cablu 10770427
Tijã metalicã de 800 mm lungime 10770428
Perie cazan baie cu cablu de 1,3 m 10770429
Denumire Cod articol
31
- UPS-urile de 500 VA funcþioneazã cu alimentare de la 1
baterie de 12V(55 Ah-200 Ah)
- UPS-urile de 1000 VA ºi 1500 VA funcþioneazã cu alimen-
tare de la 2 baterii înseriate 2 x 12V = 24V (80 Ah-250 Ah)
CDX 500 VA cu display LCD, sarcinã maximã 300W 10770282
CDX 1000 VA cu display LCD, sarcinã maximã 600W 10770264
CDX 1500 VA cu display LCD, sarcinã maximã 1000W 10770265
Sursã neîntreruptibilã cu undã
sinusoidalã purã
ICMA 605 10770006
Honeywell FR124-3/4AM 10820053
Denumire Cod articol
Pregãtirea cazanului pentru instalarea sistemului automat
de aprindere trebuie solicitat anterior.
Accesorii CTP CS MARINA
Serpentinã extractibilã din þeavã de cupru pentru pro-
ducere A.C.M. pentru modelele de pânã la 114 kW
10770578
Suflant aer cald pentru aprindere automatã a flãcãrii 10770183
Tablou electric de control ºi protecþie trifazic pentru
modelele CS130-CS950
10770579
Sistem automat de evacuare cenuºã pentru modele
CS60-CS99
10770580
Sistem automat de evacuare cenuºã pentru modele
CS130-CS950
10770581
Cãptuºealã camerã de ardere cu material refractar
pentru modelele CS25-CS99
10770582
Cãptuºealã camerã de ardere cu material refractar
pentru
modelele CS130-CS230
10770583
Cãptuºealã camerã de ardere cu material refractar
pentru modelele CS300-CS500
10770584
Cãptuºealã camerã de ardere cu material refractar
pentru modelele CS650-CS950
10770585
Virbulator 10770586
Supapã anti-incendiu 10770184
Multiciclon pentru reducerea pulberelor din gazele arse
pentru modelele CS130-CS230
10770587
Multiciclon pentru reducerea pulberelor din gazele arse
pentru modelele CS300-CS500
10770588
Multiciclon pentru reducerea pulberelor din gazele arse
pentru modelele CS650-CS950
10770589
Denumire Cod articol
Regulator tiraj
Denumire Cod articol

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful