You are on page 1of 21

ASOCIEREA ASTALDI SPA -

EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
1 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
INDEX
1. DESCRIERE LUCRARE
. 1.1 Infrastructuri
. 1.2 Tablier
. 1.3 Aparate de reae!
2. "ATERIALE
3. AN#"ALII $#SI%ILE
&. #R'ANI(AREA ACTI)ITATIL#R DE INS$ECTIE SI INTRETINERE
*. $R#'RA" DE INS$ECTIE SI INTRETINERE
. *.1 Inspectie si intretinere de rutina+,rdinara
. *.2 Inspectie si intretinere e-tra,rdinara
.. ANEXA A / "ET#DE DE C#NTR#L S$ECIALI(ATE
. ..1 C,ntr,l reistenta la desprindere a stratului de ac,perire
. ..2 End,sc,pie
. ..3 $r,be n,n distructi0e pe bet,ane
. ..& Analie c1i!ic,/fiice
. ..* Teste de incarcare
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
2 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
1. DESCRIERE LUCRARE
$e sect,rul #rastie/Sibiu2 principala a-a de transp,rt spre 3ranita cu Un3aria era DN1+DN4 2
nee-istand nici, aut,strada in ,na2 durata de transp,rt pana la iesirea din tara era f,arte !are.
Tr,ns,nul #rastie/Sibiu face le3atura intre 0arianta de ,c,lire De0a/#rastie si 0arianta de ,c,lire a
,rasului Sibiu. La intersectia cu alte cai de c,!unicatie 5dru!uri nati,nale2 dru!uri 6udetene2
dru!uri l,cale2 cai ferate si!ple2 duble7 precu! si la tra0ersarea un,r ape 5lacuri2 rauri sau parauri7
sau 0ai2 se asi3ura trecerea prin realiarea un,r lucrari de arta2 s,lutiile pr,puse fiind dependente de
natura si !ari!ea ,bstac,lel,r.
D,cu!entul de fata trateaa pr,cedurile de intretinere pentru pasa6ele superi,are
aut,stradale de la 8!.9:;&1&242/8!.9:;&3*2:22 8!.91;4&.2*4/8!.91;4..294.
$e sect,rul de aut,strada analiat2 pr,filul trans0ersal tip de dru! pre0ede , platf,r!a a
aut,straii de 29.*: !. Aceasta asi3ura pentru fiecare sens de !ers2 2 beni de circulatie si banda de
ur3enta. (,na !ediana dintre cele d,ua sensuri de !ers are lati!ea de 3.:: !. Tinand c,nt de
acestea2 p,durile si pasa6ele pe aut,strada sunt pre0aute a a0ea pentru fiecare cale2 , lati!e de
12.:: ! intre fetele interi,are ale parapetului p,dului pe un sens de !ers2 c,nf,r! $D 1.2/2::22 si
, ,na !ediana de 3.:: !. Lati!ea intre fetele parapetel,r e-teri,are ale cel,r d,ua p,duri
adiacente reulta de 24.:: !2 c,nf,r! fi3. 1.
In sectiune trans0ersala2 pentru fiecare sens de !ers2 suprastructura este alcatuita din 1:
3rini prefabricate prec,!pri!ate cu c,ri aderente cu L<21.::!2 a0and =<:.>3!2 dispuse 6,anti02
peste care se realieaa , placa de c,nlucrare din bet,n ar!at. Suprastructura este dispusa pe ,
sin3ura desc1idere cu lun3i!ea de 21.: !.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
3 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
1.1 Infrastructuri
Infrastructurile 0,r fi fundate indirect2 prin c,l,ane cu dia!etrul de 1:9:!!2 5L<2..::!72
c,nf,r! cu carateristice fiic,/!ecanice ale terenului si de di!ensiunile structurii2 ale s,licitaril,r.
Culeele2 de tip !asi02 din b.a. la care sunt c,nectate cele d,ua iduri int,arse care deli!iteaa
ra!bleul stradal cu panta 2+3. In c,resp,ndenta culeel,r2 pr,tectia r,stului te1nic de separatie
tablier/terasa!ent2 a f,st asi3urata de utiliarea unui disp,iti0 AL'A?LEX TX *:.
Sferturile de c,n sunt de tip pereat2 cu strat de pr,tectie din placi din bet,n !,n,lit. In ceea
ce pri0este siste!ul de c,lectare al apel,r2 c,nf,r! pr,iectului2 s/au realiat siste!e de c,lectare si
e0acuare a apel,r pr,0enite de pe platf,r!a stradala c,nstituit de ri3,le2 3uri de scur3ere si tuburi
de descarcare din $0c. $unctele de descarcare sunt pre0aute in c,resp,ndenta pilel,r si culeel,r.
Rac,rdarea siste!ului de e0acuare a apel,r de pe platf,r!a se face prin casiurile laterale
p,iti,nate in pr,-i!itatea culeel,r.
1.2 Tablier
In sectiune trans0ersala2 suprastructura este alcatuita din 1: 3rini pentru fiecare sens de
!ers 53rini prefabricate cu ar!atura preintinsa2 pr,fil T2 bet,n ar!at prec,!pri!at7 cu c,ri
aderente cu L<21.::! a0and =<:.>3! dispuse 6,anti0 peste care se realieaa , placa din bet,n.
1.3 Aparate de reazem
Tablierul e ree!at prin inter!ediul disp,iti0el,r de reae! din ne,pren de tip ?i- la un
capat si ",bil la celalalt capat al desc1iderii si Disp,iti0e etanse de ac,perire a r,sturil,r de
dilatatie.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
4 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
. !A"ERIALE
%et,n C3:+34 5Culee7@
Clasa de e-punere@ X?12 XC3A
Reistenta Caracteristica pe Cub@ R
c8
< 34 "$a
Clasa de lucrabilitate@ S&
#tel %ST*::S2 bare cu aderenta i!bunatatita 5Ar!atura pil,ti 5carcase prefabricate72 placi si
pereti7@
Li!ita de cur3ere f
B8
< *::"$a
%et,n C.:+4* 5'rini prefabricate7@
Clasa de e-punere@ X?22 XC&A
Reistenta Caracteristica pe Cub@ R
c8
< 4* "$a
Clasa de lucrabilitate@ S&
#tel %ST*::S2 bare cu aderenta i!bunatatita 5Ar!atura pil,ti 5carcase prefabricate72 placi si
pereti7@
Li!ita de cur3ere f
B8
< *::"$a
%et,n C3:+34 5$laca suprastructura7@
Clasa de e-punere@ X?&2 XC&A
Reistenta Caracteristica pe Cub@ R
c8
< 34"$a
Clasa de lucrabilitate@ S&.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
5 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
#. AN$!ALII %$SIBILE
Reazeme& disipatoare seismice si ca'luri de precomprimare
Deformatie
Def,r!atie e-cesi0a a ele!entel,r c,nstituente.
Deteriorare
Deteri,rarea ele!entel,r c,nstituente si+sau a cuinetil,r din b.a.
Im'atranirea
De3radarea reae!el,r si i!batranirea !aterialel,r c,stituente. De3radarea pr,prietatil,r
c1i!ic,/fiice pentru lic1idele preente in disipat,are antiseis!ice si in anc,ra6ele cabluril,r.
!oloz
$reenta depuneril,r transp,rtate de curenti
(unctionare defectuoasa
?uncti,nare defectu,asa a disp,iti0ului 5final cursa2 spatiu liber de r,tatie7
%ierderi de ulei in disipatoarele )idraulice si ancora*ele ca'lurilor
$ierderi de ulei din circuitul 1idraulic al disipat,arel,r p,ate pe culee si in anc,ra6ele
cabluril,r
%arapet de si+uranta pentru opere de arta si parapet metalic
Coroziune
De3radare !ateriale !etalice din caua c,!binarii cu substantele preente in a!bient
5,-i3en2 apa2 an1idrida carb,nica2 etc.7.
Deformatii
Def,r!atie ele!entului2 din s,curi2 cu a!enintarea spatiului stradal.
Lipsa
Lipsa ele!ente c,nstituente parapet cu lipsurile functi,nale in c,nsecinta.
Rupere
Rupere ele!ente c,nstituente parapet.
Desprinderi
Desprinderi c,!p,nent si pierderi ele!ente de le3atura 5bul,ane2 placi2 ecc.7.
Sisteme scur+ere ape
A'senta drena*ului
Drena6 ape !ete,rice insuficient si+sau astuparea siste!el,r de scur3ere.
Lipsa elemente
lipsa ele!entel,r c,nstituente si+sau parti ale l,r 5siste!e de a3atare2 c,ne-iuni2 etc.7.
Rupere
Rupere ele!ente c,stituente si+sau parti ale l,r.
"a'liere
Coroziunea armaturilor
?en,!ene de c,r,iune dat,rate c,ntactului direct al ar!aturil,r cu at!,sfera si deci
de3radarea !aterialel,r !etalice din caua c,!binatiei cu substante preente 5,-i3en2 apa2
an1idrida carb,nica2 etc.7 si+sau in c,nsecinta la alte fen,!ene de de3radarea a bet,nului si
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
6 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
afectarea ulteri,ara a partil,r !etalice.
De+radarea 'etonului
De3radarea bet,n care p,ate !anifesta prin deinte3rarea partil,r si aspecte asupra
ar!aturil,r cu efecte si caue di0erse 5cicluri in31et de31etA reactie alcalii/a3re3ateA atac sulfatiA
carb,natareA abraiune7.
Desprinderea 'etonului
Desprinderea bet,nului de ac,perire si e-punerea ar!aturil,r la fen,!ene de c,r,i une
prin actiunea a3enti at!,sferici sau s,curi cu c,rpuri transp,rtate de curenti.
Eroziune superficiala
Indepartarea !aterialel,r de suprafata dat,rata caue di0erse. Cand sunt cun,scute cauele
de3radarii 2 p,t fi utiliate si ter!eni ca er,iune prin abraiune sau er,iune prin c,r,iune 5caue
!ecanice72 er,iune prin c,r,iune 5caue c1i!ice si bi,l,3ice72 er,iune prin uura 5caue
antr,pice7.
(isuri
$reenta rupturi sin3ulare2 ra!ificate2 ,rt,3,nale sau paralele cu ar!atura care p,t afecta
partial si+sau c,!plet 3r,si!ea ele!entului .
%atrunderea umiditatii
Aparitia u!iditatii la abs,rbtia apei.
Culee
A'senta drena*ului
Drena6 ape !ete,rice insuficient si+sau astuparea siste!el,r de scur3ere.
Coroziune armaturi
?en,!ene de c,r,iune dat,rate c,ntactului direct al ar!aturil,r cu at!,sfera si deci
de3radarea !aterialel,r !etalice din caua c,!binatiei cu substante preente 5,-i3en2 apa2
an1idrida carb,nica2 etc.7 si+sau in c,nsecinta la alte fen,!ene de de3radarea a bet,nului si
afectarea ulteri,ara a partil,r !etalice.
Despriderea 'etonului
Desprinderea bet,nului de ac,perire si e-punerea ar!aturil,r la fen,!ene de c,r,iune prin
actiunea a3enti at!,sferici sau s,curi cu c,rpuri transp,rtate de curenti.
(isuri
$reenta rupturi sin3ulare2 ra!ificate2 ,rt,3,nale sau paralele cu ar!atura care p,t afecta
partial si+sau intrea3a 3r,si!e a lucrarii .
Insta'ilitatea taluzurilor
Instabilitatea taluuril,r din caua alunecaril,r de teren.
%iste cicla'ile si trotuare
Depozite superficiale
Dep,ite de frunis2 pulberi2 ,biecte straine2 etc.2 in lun3ul c,0,rului asfaltic.
Desprinderea
De3radarea si desprinderea un,r parti 3r,siere de !aterial care se p,ate !anifesta c1iar si
prin e-pularea un,r ele!ente.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
7 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
(isuri
$reenta disc,ntinuitatil,r in !aterial cu desprinderea u,r parti fine ale suprafetei ciclabile.
Lipsuri
$ierderea un,r parti de !aterial din suprafetele ciclabile.
%rezenta ,e+etatiei
$reenta 0e3etatiei caracteriata de f,r!area lic1eni2 !usc1i si plante in lun3ul le
suprafetel,r ciclabile.
Ridicarea si deplasarea de pe suport
Ridicarea si deplasarea de pe sup,rt a uneia sau !ai !ulte parti ale i!baraca!intii asfaltice.
Semnalizare stradala orizontala
Uzura
$ierdere !ateriale 50,psea2 !aterial plastic2 etc.7 dat,rata uurii pr,0,cate de actiunea
0e1iculel,r si a3enti at!,sferici a3resi0i.
Benzi de +)idare
Uzura
$ierdere !ateriale 50,psea2 !aterial plastic2 etc.7 dat,rata uurii pr,0,cate de actiunea
0e1iculel,r si a3enti at!,sferici a3resi0i.
Semnalizare stradala ,erticala
De+radare Cromatica
)ariatia unui a sau a !ai !ulti para!etri care definesc cul,area ele!entului.
Coroziune
De3radarea partil,r !etalice in c,ntactul cu at!,sfera 5,-i3en2 apa2 an1idrida carb,nica2
etc.7.
Uzura
$an,urile de se!naliare isi p,t pierde c,nsistenta prin pierderea partil,r c,!p,nente
5pelicula2 parti2 etc.7 dat,rat uurii si a3entil,r at!,sferici a3resi0i.
Reazeme& suporturi si di,erse accesorii
Insta'ilitatea prinderilor
$ierderea stabilitatii reae!el,r fi-ate la s,l si prinderil,r acces,rii.
Lipsa
Lipsa parti sau ele!ente acces,rii de sustinere si+sau fi-are.
"u'uri si canale din '.a.
Accumulare de +rasimi
Acu!ulare de 3rasi!i care se dep,iteaa pe pereti.
Defecte la racorduri sau prinderi
$ierderi de fluid in apr,prierea rac,rduri dat,rate er,rii realiarii r,stului.
Eroziune
Er,iunea s,l la e-teri,r tuburi dat,rata infiltrarii.
Acumulari
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
8 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
Accu!ulare de dep,ite !inerale pe peretii c,nductei.
%enetrarea radacini
$enetrare in c,nducte de radacini 0e3etale care distru3 tubulatura.
Sedimentare
Accu!ulare dep,ite !inerale pe fundul c,nductel,r care ,bstructi,neaa scur3erea apel,r.
Coroziune armaturi
C,r,iune ar!aturi tuburi cu ru3ina preenta.
Strazi
Acostament
Cedari
Repreinta 0ariatia sectiunii straii caracteriata prin 0aluriri si crapaturi dat,rate un,r caue
di0erse 5alunecari de teren2 di!inuare si+sau insuficienta c,nsistenta a straturil,r2 etc.7.
Depozite
Accu!ulare de 3un,aie2 frunis si altre !ateriale straine.
%rezenta ,e+etatiei
$reenta 0e3etatiei caracteriata de f,r!area plante2 lic1eni2 !usc1i in lun3ul suprafetel,r
dru!ului.
Cale de rulare
-ropi
Repreinta lipsa !aterialului de la suprafata c,0,rului asfaltic cu caracter l,cal si 3e,!etrie
si adanci!e nere3ulata adesea ati3and straturile inferi,are .etc.7.
E.udari
)ariatie l,cala caracteriata prin ridicarea c,0,rului asfaltic.
Uzura co,or asfaltic stradal
Se !anifesta prin fisuri2 rupturi2 lipsa !aterial2 3r,pi si ridicaturi ale c,0,rului asfaltic.
Co,or asfaltic 'ituminos
-ropi
Repreinta lipsa !aterialului de la suprafata c,0,rului asfaltic cu caracter l,cal si 3e,!etrie
si adanci!e nere3ulata adesea ati3and straturile inferi,are .
Defecte de panta
Repreinta , panta l,n3itudinala sau trans0ersala er,nata din caue e-terne sau a realiarii
defectu,ase.
(a+ase
Deinte3rarea si deplasarea un,r parti n,tabile de !aterial care se p,ate !anifesta c1iar si
prin e-pularea ele!entel,r prefabricate.
(isuri
$reenta un,r rupturi sin3ulare2 ra!ificate2 adesea ins,tite de cedari si+sau fa3ase in c,0,rul
asfaltic.
E.udari
)ariatie l,cala caracteriata prin ridicarea c,0,rului asfaltic.
Uzura co,orului asfaltic
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
9 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
Se !anifesta prin fisuri2 rupturi2 lipsa !aterial2 3r,pi si ridicaturi ale c,0,rului asfaltic.
Dispoziti,e de si+uranta
Inaltime inadec,ata
Inalti!e inferi,ara in rap,rt cu cele din n,r!ati0e.
Lipsuri
Caderea si pierderea !aterialel,r pr,dusului.
Rupere
Ruperea un,r parti ale pr,dusului.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
10 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
/. $R-ANI0AREA AC"I1I"A"IL$R DE INS%EC"IE SI IN"RE"INERE
Inspectia structuril,r pentru lucraril,r in discutie2 e-ecutate siste!atic si peri,dicitate e un
ele!ent de 3arantie pentru si3uranta in e-pl,atare. Acest fapt per!ite@
/ identificarea cu pr,!ptitudine a aparitiei leiunil,r si an,!aliil,r de functi,nareA
/ initierea efectuarii cu s,licitudine a acti0itatil,r necesare de intretinere si2 cu acesta2
reducerea sau inlaturarea a0arieiA
/ prelun3irea 0ietii utile a lucraril,rA
/ de a face c,!ple-ul acti0itatil,r de intretinere2 pr,iectat in ti!p2 cat !ai putin c,stisit,r pentru
inter0entii speciale2 care2 daca sunt efectuate tardi02 faciliteaa d,ar recuperari partiale2 reduc
r,bustetea intrinseca a structuril,r si necesita de cele !ai !ulte ,ri c,sturi !ult !ai ridicate fata de
su!a inter0entiil,r ,rdinare peri,dice si speciale. Sc,pul acestui !anual e acela de a preenta si
incadra c,!ple-ul acti0itatil,r de inspectie si intretinere. In cele ce ur!eaa se identifica
ele!entele care fac ,biectul acti0itatii de inspectie si intretinere si se dau indicatii asupra
peri,dicitatii cu care se 0,r efectua acele c,ntr,ale. In ane-a A se preinta su!a un,r !et,de de
in0esti3are de specialitate. Se precieaa ca ,peratiunile si indicatiile pre0aute in ur!at,rul
!anual se c,nsidera in c,!pletarea cel,r pre0aute de n,r!ati0ele relati0e la inspectia p,duril,r@

IND. $D nr. >> + 2::1 / InstrucCiuni te1nice pri0ind repararea Di intreCinereaA p,duril,r2
p,deCel,r de D,sea din bet,n2 bet,n ar!at2 bet,n prec,!pri!at Di idErie de piatrEA
#rd. "L$AT nr. *4 +N+ >> / N,r!ati0 pri0ind ur!Erirea c,!p,rtErii in ti!p a
c,nstrucCiil,r2 $13:/>>A
Instructiuni pentru stabilirea starii te1nice a unui p,d / indic.AND *22/>&A
N,r!ati0 pri0ind ad!inistrarea2 e-pl,atarea2 FntreCinerea Di repararea dru!uril,r publice/
indic.AND **&/>&A
Le3ea 1:+1>>* Le3ea pri0ind calitatea in c,nstructii.
Re3ula!ent pri0ind asi3urarea acti0itatii !etr,l,3ice in c,nstructii. =,tararea 'u0ernului
R,!aniei nr.4..+1>>4.
Re3ula!ent pri0ind stabilirea cate3,riei de i!p,rtanta a c,nstructiil,r. =,tararea
'u0ernului R,!aniei nr.4..+1>>4.
Re3ula!ent de ,r3aniare si functi,nare a Inspectiei de Stat in c,nstructii2 lucrari publice2
urbanis! si a!ena6area terit,riului si a inspectiil,r terit,riale din sub,rdinea acesteia.
=,tararea 'u0ernului R,!aniei nr.*:4+1>>4.
Re3ula!ent pri0ind ur!arirea c,!p,rtarii in e-pl,atare2 inter0entiile in ti!p si
p,stutiliarea c,nstructiil,r.=,tararea 'u0ernului R,!aniei nr.4..+1>>4.
Re3ula!ent pri0ind c,ntr,lul de stat al calitatii in c,nstructii. =,tararea 'u0ernului
R,!aniei nr.242+1>>&.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
11 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
STAS 1::::+:4* $rincipii 3enerale de 0erificare a si3urantei c,nstructiil,r.
STAS 24&*>: Teren de fundare. Ur!arirea tasaril,r c,nstructiil,r prin !et,de
t,p,3rafice.
STAS 124*99 Incercari pe bet,ane. Incercari pe bet,nul intarit. Deter!inarea
reistentel,r !ecanice.
STAS 133.9: C,nstructii. Incercarea in situ a c,nstructiil,r prin incercari statice.
STAS ..*4+29> Ele!ente prefabricate din bet,n2 bet,n ar!at si bet,n prec,!pri!at.
Re3uli si !et,de de 0erificare a calitatii.
STAS 4993>: C,nstructii 1idr,te1nice. Supra0e31erea c,!p,rtarii in ti!p.
STAS 1:3429: Lucrari de i!bunatatiri funciare. Supra0e31erea c,!p,rtarii in ti!p a
lucraril,r de indi3uire. $rescriptii 3enerale.
STAS 2>2:93 $,duri de s,sea. Supra0e31eri si re0iii.
$ 1::>2 N,r!ati0 pentru pr,iectarea antiseis!ica a c,nstructiil,r de l,cuinte2 s,cial
culturale2 a3r,,,te1nice si industriale.
C &14& Instructiuni te1nice pentru deter!inarea tasarii c,nstructiil,r de l,cuinte2 s,cial
culturale si industriale prin !et,de t,p,3rafice.
C 2.9* N,r!ati0 pentru incercarea bet,nului prin !et,de nedistructi0e.
C 2::91 Instructiuni te1nice pentru c,ntr,lul calitatii bet,nului la c,nstructii in3r,pate2 prin
!et,da car,ta6ului s,nic.
C 2:*91 Instructiuni te1nice pri0ind incercarea in situ prin incercari statice2 c,nf,r! STAS
133.9: a c,nstructiil,r ci0ile si industriale.
C 23.>1 Instructiuni te1nice pri0ind f,l,sirea !et,dei se!idistructi0e prin s!ul3ere2 la
deter!inarea reistentei bet,nului.
C 2&&>3 Indru!at,r pentru inspectarea si dia3n,sticarea pri0ind durabilitatea c,nstructiil,r
din bet,n ar!at si bet,n prec,!pri!at.
$entru platela6ul din bet,n@ capit,lele GSuprastructuri din bet,n ar!at2 %et,ane2 Ar!aturi2
C,fra6eH precu! si C,dul de practica NE :12 / >> capit,lele 92 >2 1: si 11 si NE :13/2::2
SR EN 1334/3@2::* Aparate de reae! pentru structuri.
CD .3/2::: N,r!e departa!entale pentru pr,iectare si f,l,sirea aparatel,r de reae!
elast,!erice pentrup,duri de s,sea si cale ferata
Le3ea 1:+1>>* Le3ea referit,are la calitatea in c,nstructii.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
12 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
2. %R$-RA! DE INS%EC"IE SI IN"RE"INERE
5.1 Inspectie si intretinere ordinara
Acti0itatile de intretinere ,rdinare sunt int,tdeauna precedate de c,ntr,lul 0iual al
structuril,r2 in 3enere efectuat cu cadenta se!estriala 5pentru ele!ente pentru scur3erea apel,r7 sau
anuala 5pentru lucrari in intre3i!ea l,r7. Inspectiile 0iuale c,nstau intr/un c,ntr,l detaliat pentru
t,ate partile structurii si in special al tablierului2 in sc,pul 0erificarii preentei fiecarui p,sibil
se!nal de de3radare2 de functi,nare defectu,asa sau de leiuni.
Inspectiile 0iuale se p,t efectua de catre $ers,nal din %ir,ul Te1nic al 'esti,narului structurii si au
dublul sc,p de c,ntr,lare a preentei deteri,raril,r+leiunil,r superficiale 5de3radari superficiale ale
bet,nului2 desfacerea tencuielil,r2 c,r,iune ar!aturi si parti !etalice2 e-pulare straturi de
ac,perire2 deplasari ale 1idr,i,latiil,r7 si c,ntr,lul preentei se!nalel,r unui c,!p,rta!ent
an,r!al al structurii 5deplasare an,r!ala a reae!el,r7.
Desfasurarea acti0itatil,r 0a fi 31idata de , lista a 0erificaril,r si de fise de inspectie
c,respunat,are 5un e-e!plu de fisa de inspectie e dat in Ane-a %72 si reultate 0,r fi ap,i c,lectate
innt/un pr,ces 0erbal de inspectie. In ur!a inspectiil,r 0iuale se e0identiaa preenta un,r ,ne cu
leiuni l,cale sau disfuncti,nalitati2 se 0,r lua ur!at,arele actiuni@
I e-ecutia un,r in0esti3atii ulteri,are l,cale si+sau 3enerale 5teste c1i!ic,/fiiceA end,sc,pieA
pr,be !a3net,sc,piceA ni0elari t,p,3raficeA pr,be dina!ice7A
I restaurarea un,r parti c,!p,nente2 adica pr,3ra!area un,r inter0entii de a!pl,are2 daca
intinderea de3radaril,r se 3eneralieaa. Ele!entele de e-a!inat in cursul c,ntr,alel,r
0iuale sunt enu!erate !ai 6,s. Structuri din b.a. (infrastructuri) ?rec0enta@ anuala
Inspectia partil,r din b.a. a culeel,r trebuie sa pre0ada ur!at,arele c,ntr,ale@
I cautarea un,r se!nale de cadere a stratului de ac,perire si de ar!atura la suprafata 5e0entual
deteri,rate7A
I cautare fisuriA
I cautare pete de sare si GspalareH a straturil,r cauate de apele !ete,riceA
I cautarea cuiburil,r de pietris2 aparute in data succesi0a inspectiil,r precedenteA Structuri
tablier ?rec0enta@ anual.
I cautarea a e0entuale ur!e de sare si+sau alte !aterialeA
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
13 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
Aparate de reazem
?rec0enta@ la . luni. Inspectia aparatel,r de reae! pre0ede ur!at,arele c,ntr,ale@
J I 0erificarea unei suficiente t,lerante pentru alunecare reiduala2 pentru 3arantarea unei
curse c,recte a structurii in ur!a 0ariatiil,r ter!iceA
J I cautarea de defecte 0iibile la aparate si disp,iti0e2 cu! ar fi@
p,itii2 paralelis!e sau planeitate an,r!ale
deplasari an,r!ale
J I cautarea un,r defecte 0iibile in partile structurii adiacente disp,iti0ului 5de e-e!plu@
fisuri in ,nele sup,rt din b.a. in 6urul reae!ului7A
J I c,ntr,l stare de c,nser0are si curatenie a ,nel,r de p,are si fi-areA
J I c,ntr,l stare de c,nser0are a suprafetel,r de alunecareA
J I c,ntr,l stare de c,nser0are a pr,tectiei antic,r,i0e si a 3arnituril,r. Se rec,!anda
asi3urarea curatarii peri,dice a ,nel,r de ree!are prin suflare cu aer c,!pri!at.
E0entuale inter0entii de !,dificare la aparatele de reae!e si pe disp,iti0ele sunt efectuate
d,ar cu pers,nal specialiat al furni,rului aparatel,r de reae!. Sistem de scurgere ape
meteorice ?rec0enta@ anuala. Eficienta siste!ului de e0acuare a apel,r !ete,rice trebuie sa
e0ite GspalarileH2 filtrari si infiltrari de apa2 cat si GspalareaH suprafetel,r e-terne. Tuburile
de scur3ere a apei2 in caul leiunil,r2 ind,ire sau rupere2 p,t crea flu-uri l,caliate de apa
c,ntra suprafetel,r2 pr,0,cand stari de de3radare l,caliate pe bet,n. In ti!pul c,ntr,lului2
se 0erifica@
I eficienta tuburil,r de descarcare 5absenta ,cluiunil,r7A
I 1idr,i,larea suprafetel,rA
I inte3ritatea tuburil,r de descarcare pe t,ata lun3i!ea.
Tabelul recapitulati0 al acti0itatil,r relati0e la intretinerea ,rdinara.
Se p,t c,nsidera inter0entii dupa cu! ur!eaa@
/ CurECarea aparatel,r de reae! de !ateriale s,lide2 ru3inE Di un3erea cu 0aselinE a cel,r !etalice.
Un3erea se 0a face la te!peraturi !a-i!e p,iti0e Di ne3ati0e2 pentru eficienta ,peraCiei2 Fn caul
aparatel,r de reae! !,bile. De3radErile aparatel,r de reae! se 0,r c,nse!na Fn cartea p,dului.
Se 0a e-ecuta de d,uE ,ri pe an sau dupE fiecare peri,adE de inundaCii2 la p,durile unde c,ta apel,r
e-tra,rdinare2 depEDeDte c,ta aparatel,r de reae!.
/ Realiarea un,r ree!Eri pr,0i,rii 5cala6e7 Fn caul Fn care aparatele de reae! au ieDit din lucru.
Se 0a e-ecuta i!ediat dupE c,nstatare.
"ipolo+ia
structura
Control %eriodicitate "ip de control
Inter,entie in urma
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
14 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
constatarii deteriorarii
Structuri din b.a.
Suprafete
e-terne
1 an 0iual
In0esti3atii de apr,fundare
si refacere
Reae!e . luni 0iual Reparatie
Siste! e0acuare
ape !ete,rice
1 an 0iual
Reparatie
5.2 Inspectie si intretinere extraordinara
Acti0itatile de intretinere e-tra,rdinara sunt int,tdeauna precedate atat de c,ntr,lul 0iual al
lucraril,r cat si de e-a!inari !ai apr,fundate de tip instru!ental 5de e-e!plu teste de carb,natare2
scler,!etrice2 end,sc,pice pentru bet,ane7.
Structuri din b.a. (infrastructuri)
?rec0enta@ 12 ani Inspectia partil,r din b.a. a culeel,r trebuie sa initiee c,ntr,alele
pre0aute pentru intretinerea curenta+,rdinara si e-a!inari !ai apr,fundate pentru e0aluarea starii
lucrarii in special in preenta un,r deteri,rari. Ane-a A descrie di0erse !et,d,l,3ii pentru
c,ntr,ale de tip specialiat si instru!entale. In aceasta faa a intretinerii de rele0are a starii
suprafetel,r din bet,n 5a0ansare carb,natare2 stare fisurare2 c,ntinut de cl,ruri7 se 0a e0alua
p,sibilitatea de aplicare a unei captuseli de pr,tectie a suprafetel,r 5de e-e!plu aplicand !,rtar
bic,!p,nente72 in sc,pul i!bunatatirii prestatiil,r in ter!eni de durabilitate.
Suprastructura
I Inl,cuirea aparatel,r de reae! ?rec0enta@ 2& ani Inter0entia de inl,cuire a aparatel,r de reae!
se 0a defini in functie de acti0itatea de intretinere desfasurata anteri,r 5intretinere ,rdinara7 si a
starii de eficienta reidua. Re0iia+inl,cuirea siste!ului de e0acuare apel,r !ete,rice ?rec0enta@
12 aniInter0entia de inl,cuire a siste!ului de e0acuare a apel,r !ete,rice se 0a defini in functie de
acti0itatea de intretinere desfasurata in precedent 5intretinere ,rdinara7 si a starii de eficienta
reidua. Ni0elare t,p,3rafica ?rec0enta@ . aniAsupra structurii se 0a instala , serie de b,rne care
faciliteaa rele0eul t,p,3rafic in sc,pul 0erificarii p,iti,narii p,dului 5structuri din b.a. si
!etalice7.%,rnele trebuie sa fie din !aterial reistent si fi-ate in asa fel incat sa p,ata fi utiliate
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
15 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
pentru !ini! . ani. Reteaua de ni0elare trebuie c,nceputa in asa fel incat sa se p,ata rele0a
e0entuale an,!alii in c,!p,rta!entul structurii si al fundatiil,r. # p,sibila sc1e!a de dispunere a
b,rnel,r ar fi , data pe culee2 5pentru p,iti,narea infrastructuril,r si 0erificarea e0entualel,r cedari
ale fundatiil,r7.
Tabelul de !ai 6,s recapituleaa acti0itatile relati0e la intretinerea e-tra,rdinara.
"ipolo+ie
structura
Control %eriodicitate "ip de
control
Inter,entie
Structuri
din b.a.
Suprafete
e-terne
12 ani instru!ent
ale
Refacere si+sau aplicare de
captuseli de pr,tectie
Reae!e 2& ani )iual Inl,cuire
Siste!
e0acuare
ape
!ete,rice
12 ani )iual Inl,cuire
Structura
din b.a. si
!etalice
$,itie rele0ata
t,p,3rafic
. ani instru!ent
ale
In0esti3atii de apr,fundare
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
16 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
3. ANE4A A 5 !E"$DE %EN"RU IN1ES"I-A"II DE S%ECIALI"A"E
6.1 Control rezistenta la desprindere a stratului de acoperire
C,ntr,lul e realiat prin incercare prin cuadratura.
6.2 Endoscopie
Testele end,sc,pice p,t fi utile pentru a efectua inspectii 0iuale in ca0itati ascunse sau2
dupa f,ra62 in 3r,si!ea ele!entel,r !asi0e. Acest tip de c,ntr,l e util2 in particular2 pentru
rele0area e0entualei preente a un,r stari de c,r,iune difue in ,ne inaccesibile.
6.3 Probe nedistructie pe betoane
In caul in care sunt rele0ate2 in ti!pul unuia dintre c,ntr,alele 0iuale peri,dice2 se!nale
de deteri,rare a bet,nului2 e ,p,rtuna cule3erea inf,r!atiil,r asupra reistentei in ,na deteri,rata.
Asadar e p,sibil aplicand !et,d,l,3iile de testare descritte nel se3uit,. $entru a re0eni la
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
17 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
caracteristicile de reistenta a bet,nului p,ate fi utila supunerea aceleiasi ,ne la !ai !ulte tipuri de
c,ntr,ale@ acest fapt per!ite f,l,sirea c,!paratiil,r incrucisate si identificarea e0entualel,r er,ri
la !asurat,ri.
In cele de !ai 6,s sunt descrise pe scurt !et,d,l,3iile de pr,ba pe bet,n cele !ai utiliate.
$entru t,ate se 0a aplica ur!at,area pr,cedura@
1. rele0eu l,cal al ar!aturil,r cu pac,!etru si trasarea l,r pe suprafata bet,nului de incercare2 in
sc,pul identificarii ,nei libere de bare pe care se 0a realia in0esti3atia fara a caua
deteri,rari cel,r din ur!a si fara a denatura incercareaA
2. curatare si neteire a suprafetel,r de e-a!inat cu discuri abrai0eA
3. trasare in ,na de pr,ba a unei retele patratice de 3 - 3 puncte si e-ecutie de teste scler,!etriceA
&. teste cu ultrasunete cu te1nica pentru transparenta2 realialta punand s,ndele de trans!itere si
receptie pe d,ua fete ,puse ale ele!entului de testat2 aliniate pe aceeasi direct,are. Sunt
p,sibile si alte c,nfi3uratii de pr,ba 5fatete in un31i7. $entru e0itarea dispersaril,r2 intre
s,nda si perete se 0a predispune un strat de s,lutie silic,nica. Se !as,ara pana la
stabiliarea fen,!enuluiA
*. e-ecutie pr,be de penetrare prin infi3erea de s,nde tip Kinds,r2 in 3rupuri de cate trei2 cu
e-a!inarea !aterialului dea3re3at din caua infi3erii2 si in special2 e-a!in al naturii2
calitatii si 3ranul,!etriei a3re3atel,r.
este sclerometrice !unoscute ca si "etoda de duritate de suprafata sau ".#.. ("ebound
#ammer est)2 testele scler,!etrice au sc,pul de a deter!ina reistenta la c,!presiune a bet,nului.
"et,da c,nsta in pr,iectarea unei !ase calibrate cu , deter!inata ener3ie de l,0ire c,ntra
suprafetei bet,nului@ !asura c,nsta in deter!inarea indicelui sclerometric ($S) sau "ebound
%umber ("%)2 le3at de e-istenta raspunsului !asei batante. $entru fiecare arie studiata se 0,r
efectua > batai2 dispuse pe un patrat. )al,rile rele0ate 0,r fi ap,i elab,rate si inserate in pr,cesul
0erbal de inspectie. Instru!entul se 0a tine p,itia n,r!ala la suprafata de testare2 intrucat un31iul
de batere influenteaa puternic 0al,area rele0ata. # data culese datele 5de e-e!plu din tabelul
ur!at,r72 acestea se 0,r trata in !,dul ur!at,r@
1. $entru fiecare arie de pr,ba2 sunt date 0al,rile ,btinute@ pentru fiecare 0al,are de raspuns
c,respunde , 0al,are de reistenta !edie K
!
si una de reistenta !ini!a K
!in
. Tabelul
c,resp,ndentel,r e dat atat $E cutia instru!entului2 cat si pe !anualul de utiliare.
2. Se 0,r calcula !edia si abaterea standard cel,r n,ua 0al,ri de re0enire pentru fiecare arie. De
0al,are !edie se a6un3e la 0al,ri de K
! l,c si
de K
!in l,c
!edii rap,rtate la aria de pr,ba
in discutie.
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
18 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
3. In final se 0a calcula 0al,area !edie t,tala a 0al,ril,r ,btinute in t,ate ariile2 la care se 0,r as,cia
, K
! t,t
si , K
!in t,t.
Daca ariile de pr,ba au f,st ,p,rtun alese2 aceste 0al,ri p,t da ,
buna pr,ba a reistentei la c,!presiune. Tabel pentru cule3erea si interpretarea datel,r de
incercari scler,!etrice
&etoda de penetrare ('.P..) &et,da2 cun,scuta ca si 'indsor Penetration est2 c,nsta in
infi3erea in bet,n cu , ener3ie al,cata2 3enerata de , incarcare e-pl,i0a calibrata2 a s,ndel,r
NL batai Raspuns
K
!
K
!i
n
"edia
reultate
De0iatie
standard a
re0eniri
K
! l,c
K
!in
l,c

Aria 1
1


2
...
>
Aria 2

1

2
...
>
Aria n

1

2
...
>
)al,are !edie t,tal re0eniri@
Reistenta !edie baata pe 0al,area !edie t,tala de raspuns K
! t,t
@
Reistenta !ini!a baata pe 0al,area !edie t,tala raspuns K
!in t,t
@
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
19 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
!etalice de f,r!a si di!ensiuni prefi-ate. "asura c,nsta in deter!inarea indicelui (PL ((xposed
Probe Leng)t)2 adica a lun3i!ii tr,ns,nului de s,nda situat la suprafata. Disp,iti0ul de pr,ba e
c,nstituit de un pist,l de tip Kinds,r si de setul relati0 de incarcari si s,nde.
&etoda *itezei impulsului ultrasonic (P.+..)
"et,da c,nsta in pr,pa3area in bet,n a unei serii de i!pulsuri ultras,nice2 e!ise de un
trans!itat,r pus in c,ntact cu !aterialul intr/un punct de la suprafata2 si in !asurarea intarierii cu
care aceste i!pulsuri sunt interceptate de un recept,r p,iti,nate intr/un al d,ilea punct2 p,at la ,
certa distanta de pri!ul@ !asura c,nsta in deter!inarea 0iteei de pr,pa3are a i!pulsului P.+.
(Pulse +elocit,7 pe parcursul intre trans!itat,r si recept,r. Disp,iti0ul de pr,ba e c,nstituit de un
3enerat,r de i!pulsuri cu unda cadreaa in ca!pul frec0entel,r ultras,nice2 de un recept,r si de un
disp,iti0 c,!parat,r pentru !asura intarierii intre e!isie si receptie.
6.! Analize c"imico#fizice
Daca din analiele 0iuale s/a rele0at preenta pe suprafetele spalate2 de ur!e de efl,rescente sau
saruri2 e ,p,rtuna realiarea un,r analie c1i!ice care per!it rele0area e0entualei preente a
a3entil,r a3resi0i pe bet,n sau ,tel si e0entual identificarea cauel,r. Aceste teste se 0,r efectua
dupa necesitati si pr,p,rti,nal cu nu!arul si suprafata ,nel,r in care a f,st rele0ata deteri,rarea.
Analiele 0,r pri0i fact,rii enu!erati !ai 6,s.
Prezenta eflorescentelor
In ,ne care fac subiectul un,r spalari lente2 dar cu ap,rt de apa c,nstant2 e p,sibila
,bser0area f,r!arii de !ucila3ii2 al3e sau c1iar !usc1i. Efl,rescentele albe cu aspect salin se p,t
f,r!a in ur!a unui atac acid sau de spalare a c,!pusil,r pe baa de calciu ai bet,nului.
Daca fen,!enul este difu2 un lab,rat,r specialiat 0a prele0a epru0ete si la efectuarea
analiel,r c1i!ic,/fiice care p,t c,ntribui la identificarea c,!p,itiei. Lab,rat,rul 0a furnia un
!e!,riu asupra reultatel,r ,btinute si 0a furnia indicatii asupra p,sibilel,r !et,de de refacere.
Probe de carbonatare
$entru e0aluarea 3ra0itatii fen,!enului de carb,natare e utila efectuarea prele0aril,r de !ici car,te
de bet,n2 a0and dia!etrul de 2c! circa2 pr,funde circa dublul stratului de ac,perire al ar!aturii 59
c! circa7. Car,tele 0,r fi ap,i tratate intr/un lab,rat,r specialiat cu fen,lftaleina2 care faciliteaa
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
20 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
e0aluarea pr,funi!ii la care bet,nul este carb,natat. )a fi utila si efectuarea unei sectiuni
l,n3itudinale a car,tei pentru a a0ea , indicatie asupra distributiei carb,natarii.
Lab,rat,rul insarcinat cu analiele pre0ede furniarea unui d,cu!ent in care sunt e-puse
reultatele analiel,r. In asteptarea unei inter0entii de refacere2 3aurile pr,0,cate de car,ta6e se 0,r
c,l!ata i!ediat cu !,rtare e-pansi0e2 pentru a e0ita infiltratiile.
"ele*area prezentei clorurilor
# !et,da rapida pentru 0erificarea preentei cl,ruril,r in ,na c,nsta in str,pirea suprafetei de
bet,n cu , s,lutie pe baa de ar3int nitrat2 ur!at de str,pirea cu , s,lutie cu flu,r,sceina. In ti!p
c,l,ratura preluata de epru0eta per!ite identificarea ,nel,r in care sunt preente cl,rurile. Aceasta
e , !et,da pur calitati0a2 care p,ate fi utila pentru a e-clude preenta cl,ruril,r. Cand in sc1i!b se
rele0a preenta2 aceasta !et,da nu per!ite e0aluarea c,ntinutul de cl,ruri la di0erse pr,funi!i2
para!etru indispensabil pentru a intele3e daca c,ntinutul critic la ni0elul ar!aturil,r a f,st depast
si2 asadar2 daca pr,cesul de c,r,iune p,ate sa apara. Se i!pune in acest ca in acest ca analiarea
epru0etel,r de bet,n. Aceste esanti,ane p,t c,nsta in car,te2 care ap,i sunt secti,nate in la!ele2 sau
prele0ari de pulberi prele0ate la di0erse pr,funi!i in ti!pul unei perf,rari cu bur31iu. Scufundand
aceste epru0ete in acid nitric se !as,ara c,ntinutul de cl,ruri in s,lutia astfel ,btinuta. Acest
c,ntinut e e-pri!at in pr,cente rap,rtate la cantitatea de bet,n di,l0at. ?iind cun,scuta 3r,si!ea
ac,peririi si c,ncentratia critica a cl,ruril,r2 e p,sibila deter!inarea e-istentei c,nditiil,r pentru
aparitia c,r,iunii.
6.5 Teste de incarcare
Daca se 0,r indicatii 3enerale asupra functi,narii 3l,bale a structurii2 e p,sibila repetarii testel,r de
incarcare de6a efectuate in sediul de receptie
este statice
Testele de incarcare statica trebuie sa fie realiate astfel incat sa repr,duca s,licitatii de inc,0,iere
in sectiuni critice ale tablierului2 daca e p,sibil dispunand incarcarile in baa acel,rasi sc1e!e de6a
utiliate pentru testul de incarcare statica2 pentru a face c,nstatari asupra c,!p,rta!entului lucrarii.
este dinamice
Testele dina!ice sunt efectuate pentru a c,ntribui la identificarea c,!p,rta!entului
dina!ic al structurii prin rele0area frec0entel,r pri!el,r !,duri libere de 0ibrare. Un c,ntr,l al
ASOCIEREA ASTALDI SPA -
EUROCONSTRUCT 98 ASTALROM
DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA
LUCRARI DE PODURI
MANUAL DE INTRETINERE
Pagina
21 / 21

Beneficiar:
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania SA
Proiect: Proiectare i executie autostrada Orastie Sibiu Lotul 4
0al,rii pri!el,r frec0ente per!ite efectuarea unui c,ntr,l al caracteristicil,r de ri3iditate 3l,bala a
structurii.
Testele dina!ice se 0,r efectua de ,perat,ri specialiati sub supra0e31erea unui e-pert.
$entru !asurat,ri se 0a cere un nu!ar !ini! de instru!ente dispuse in lun3ul tablierului
5acceler,!etre2 traduct,ri de 0itea2 etc.7 suficient pentru a cule3e !acar pri!ele * f,r!e !,dale.
Rata de ac1iitie trebuie sa fie calibrata astfel incat sa per!ita , c,recta elab,rare a ??T pana la a
cincea frec0enta.
E-citatia dina!ica se p,ate ,btine utiliand e-citatia pr,0,cata de trafic sau printr/,
e-citatie directa 5pr,0,cata de e-e!plu de trecerea unui aut,0e1icul 3reu di!ensi,nat adec0at7.
Int,c!it2 )erificat2
In3. '. ),ir, In3. R. Russ,