You are on page 1of 4

Az rints mvszete egy kis tudomny

Hossz idn keresztl az audiovizulis hirdetseket tartottk a kutatk a legfontosabb


marketingeszkznek. Ennek ellenre azokat az zeneteket, meleket !sak hallunk vag
ltunk, sokkal gorsabban elfele"t"k, mint azokat, meleket meg is tudunk rinteni.
#eurolgiai kutatsok azonban nem!sak arra sztnznek, hog tgondol"uk a
vizulisnak kikiltott emberi lnrl alkotott vlemnnket, hanem seg$tsgkkel
gkeresen t is forml"uk reklmhordozinkat.
Egy kis embri, mr a fogantatsa utni nyolcadik hten
kpes rezni, amikor mindssze 2,5 cm nagysg. Elszr a
tapints tn fedezi fel krnyezett. ! tapints rzkszer"e
minden ms rzkszer"et megelz. #allani csak sokkal
ks$$ kezd el az anyamh$en, kr%l$el%l a &. h'nap
krnykn, ltni pedig csak sz%letse utn fog.
(r. )artin *r%n+ald, a ,ipcsei Egyetem professzora
elmondta- a kisgyerekek a "ilggal "al' ismerkeds%k sorn
elszr mindent meg akarnak fogni, szuk$a "enni. Ezltal sokkal o$$an
k%ln$sget tudnak tenni adott trgyak kztt, mintha csak kpen lttk "olna ket,
"iszont nem rinthettk "olna meg azokat. Ez ks$$ is folytat'dik. Egsz let%nk$en
o$$an meg tuduk rteni azokat a dolgokat, melyeket meg tudunk rinteni, kez%nk$e
tudunk "enni.
! tapints a kr%ltt%nk l" "ilg felfedezst teszi lehet". ! tapints az t rzk
kz%l a legfontosa$$, emeli ki a professzor, akinek la$orat'riuma Eur'pa.szerte
elismert. !z a felttelezs, hogy az em$erek a kr%ltt%k l" "ilg /01.t "izulis
ton fedezik fel, kezd megdlni. Gondoljunk csak bele: a "ak "agy s%ket em$erek,
egy id utn egsz 'l el$oldogulnak a "ilg$an a tapints tn, m2g az olyan
em$erek, akik sz%lets%ktl fog"a, "agy "alamilyen $etegsgnek, $alesetnek
ksznheten nem kpesek a tapintsra, fogsra, let%k "gig sokkal nagyo$$
seg2tsgre szorulnak.
Alulbecslt tapints?
3iszt$an "agyunk teht a tapints fontossg"al, mgis ha
marketingrl "an sz', hatst mg mindig sokszor
al$ecs%l%k4 ! "er$lis."izulis megkzel2ts mg mindig
tlzott hangslyt kap cges kommunikci'nk$an.
Elszeretettel fektet%nk tlzott figyelmet a szlogenekre,
hangslyozsra, sz'fordulatokra. ! hallson s ltson k2"%li
rzkszer"eket megclozni ltal$an msodlagos szerepet tszik a cges
kampnyok$an. (r. )arkus 5iefer, az 6lmi Egyetem professzora 2gy "lekedik-
Agyunk nem egy szmtg! mely minden bitet s bjtot trol"# !
gondolkodsm'dunk nagy$an f%gg a minket rt $enyomsokt'l.
7tt ker%l kp$e a reklmandkok fontossga. ! tapints egy nagyon fontos ter%lete a
kommunikci's csatornknak. Egy szemlyre sza$ott %zenetet sokkal nagyo$$
esllyel idz%nk fel, mint egy sima "er$lis %zenetet. Egy tapintsra alapozott
reklmnak sokkal t%t$$ hatsa "an, mint egy olyan kommunikci'nak, amit az
%gyflnek elszr el kell kpzelnie, mad "issza kell idznie. ! $enyomsaink sokkal
mlye$$ek lesznek, ha nem csak ltuk s halluk, hanem rezz%k is az adott
informci't.
#a egy andktrgyat megfoghatunk, k%lnleges m'don egyszerre $at az %sszes
rzkszerv&nkre, 2gy ez egy kimondottan hatkony forma a reklmozsnak,
magyarzza dr. 5iefer. Egy szemlyre sza$ott %zenet sokkal mlye$$ nyomot hagy
$enn%nk, s ks$$ is o$$an "isszaemlksz%nk ezekre, mit a tisztn sz'$eli
%zenetre. !z olyan %zenetek sokkal o$$an "isszaidzhetk, melyeket nemcsak ltunk
"agy hallunk, hanem tapintunk is.
rezd jl magad!
)indegy, hogy egy andktrgy milyen alkalomra ksz%l, egy $iztos- az egyedi
reklmajndkot mindig nagy k%r&ltekintssel vlasszuk ki' (r. 5iefer szerint az
andk ki"lasztsnl nagyon fontos, hogy azt folyamatosan hasznluk a
mindennapi let%nk sorn is. 8gy az ltala hordozott %zenet $e"sdik mem'rink$a.
! reklmtrggyal "al' rintkezs rendszeressge meghatroz' a fenntarthat'
$enyomskelts miatt.
Egy ' reklmandk szemantikailag is rele"ns. !
nyitottsg pldul egy olyan r", melyet minden cg
szeretettel hangoztat. )ennyi"el hatsosa$$ azon$an ez
az %zenet, ha egy kihathat's kpeslapon ut el az
%gyflhez s nem pusztn sza"ak$an monduk el. Ezzel a
kis momentummal a c2mzett rsz" "lik a
kommunikci's folyamatunknak, a nyitottsg rzett
sat kez"el tapasztala, 2gy az adott %zenetet sokkal
hatkonya$$an fogada $e. (gyangy ldaknt $oz$at
a min)sgi# ki*ejezs" #a n"egykrtynk "agy
le"lpap2runk ' minsg9 anyag$'l ksz%lt, ez mr
alap$'l a ' minsg9 szolgltats rzett kelti %gyfel%nk$en.
!zon tl, hogy %zenet%nk tartalma s megelense rele"ns cg%nk clai"al, adott
alkalomra ksz%l, egy ' reklmandk tkletes tapintsi rzelmeket is kell, hogy
keltsen. ! hirdet cg fell gyakran tapasztalataink s az rints keltette $enyomsok
alapn k"etkeztet%nk. :izonyos kr%lmnyek kztt a nehz slyt a minsggel, a
knny9 slyt az olcs'sggal asszociluk. ;ontos, hogy ezeket a msodlagos
elentseket is tudatosan kezel%k. !z tadni k2"nt %zenetet a megfelel
reklmandk a tapints tn is rezteti. !z eszttikailag megfelel $enyomsok
pozit2" rzelmeket keltenek.
<ok nagy mrka ezt a tudst tudatosan p2tette $e termke
form$a. =ldul amikor a +oca,+ola %"egek formn
"ltoztattak, a forgalmuk gyors %tem$en cskkent. ! -errero
ltal gyrtott >ocher csokigoly'k csomagolsa sza$lytalan,
sok kis kiszgelssel, amely arra sztnzi a fogyaszt't, hogy
rintse meg s minl el$$ fogyassza el a sok
kis kill' mogyor'dara$kt. ! .tabilo
sz"egkiemelnek is egsz ms forma "an,
mint egy szok"nyos goly'stollnak, hiszen nem 2rsra hasznluk.
3o"$$i pldnak felhozhat' az Adidas frfi tusf%rdinek forma,
mely sok eset$en a motorolaos flaskkhoz hasonl2t, 2gy azt az rzst
kelti, hogy zuhanyzs kz$en ?felprgnek a motorok@. Ez a
tudatalattinkra hat' megkzel2ts, egy telesen ms s mgis szorosan
sszef%gg pozit2" rzelmeket kelt $enn%nk s felers2ti a
kz"et2teni k2"nt %zenetet.
Ez a tudomny egy hirdetsi szakasz$an hasznot hat'an alkalmazhat'.
Intimits s birtoklsi vgy!
)inl o$$an $e tuduk hatrolni, hogy reklmandkunk praktikus legyen, a
clcsoportunknak sz'lon, funkcionalits$an s minsg$en megfelelen, annl
hossza$$ ideig tarta azt meg a megandkozott. As pontosan ez a hosszan tart'
elenlt az, mely$en az rintsre hat' reklmozs kifeti 'tkony hatst. !
reklmandk nem egy egyszeri megelenst kell, hogy $iztos2tson, hanem a
folyamatos elenlt"el lland'an felidzi cg%nk %zenett.
Az emberek a romcis termkek &zeneteit sokkal
jobb arnyban visszaidzik! mint brmely ms
mdium ltal k%zvettett &zenetet- BEnnek alapa, nem
egy egyszeri hatsB . mondta 5iefer. BEgy prom'ci's
termkkel folyamatos kapcsolat$an "agyunk, s ennek
k"etkezt$en az ismtls ltal lesz a reklmsz"eg
knnye$$en felidzhet. Ezt a potencilis hatst ers2ti
a *ormabeli kacsolat a romcis termk s a mrka k%z%tt" B<t, ha az
%zenet%nket egy trggyal kz"et2t%k, szorosa$$ ktds, $izalom alakul ki
cg%nkkel kapcsolatosan.B ! felmrsek azt mutatk, hogy egy andktrgy
nagyo$$ $izalmat kelt, mint pldul egy sghirdets "agy sz'r'lap, magyarzta
5iefer.
! prom'ci's termk a tud'sok ltal tulajdonosi e**ektusnak# h2"ott rzetet is
ki"lta- Ez azt elenti, hogy tudat alatt hissz%k- minden, ami a mink, elnys
szmunkra. Ezrt neheze$$ elfeleten%nk azokat a termkeket, amiket mr fogtunk a
kez%nk$e, mint az olyan %zenetet, amit pl. csak rdi'n hallottunk. /iselkedstani
kutatsok kimutatjk! sokszor sajt dolgainknak magasabb rtket
tulajdontunk! mint amennyit valjban rnek. (aniel
5ahnemann, kzgazdasgi Co$el.d2as tud's is kutatta
ezt az gyne"ezett ?tuladonosi hatst@. 5t
dikcsoporton folytatott ksrlete h2ress "lt. !z egyik
csoport tagainak csszket adott, amelyeket a msik
csoport tagainak kellett eladniuk. Ardekes m'don a
csszk tuladonosai '"al magasa$$ minimlrat krtek cssz%krt, mint, amit a
"e" haland' "olt fizetni. Ezt a meglep eredmnyt szmos ms felmrs is
altmaszta. Amint valami $ozznk tartozik! rtkess vlik szmunkra s utna
nem szeretnnk 0jra elveszteni azt"
Ez a tny a to"$$iak$an is r"nyes. #a %gyfel%nk "alami apr' andktrgyat kap
termk%nk, szolgltatsunk mell, annak "al'sz2n9leg nagyo$$ rtket fog
tuladon2tani, mint ami a "al'di rtke.
Ez egy "ratlan elny, melyet cges andkunk "lt ki. #asznluk ki, hiszen az
e"olci's folyamatunk rsze4
!z e"olci's folyamat felismerse taln a leghasznosa$$ s leggyakorlatiasa$$
gondolatmenet, melyet a hirdetknek a sat ter%let%kn fel kell tudni hasznlni. !
felismers az e"olci's gykerekig nyl "issza. #i$a l%nk a high.tech korszak$an,
hi$a a t$$csatorns stratgia D a vgs) *elismers mindig egy kell legyen- %z
agunk s $g a felfogsunk, a gondolkodsmdunk, az rzelmeink & nem vltoztak
t$zezer v ta.
'orrs( E))i *agazine +. kiads. %z tdolgozs a ,tukk -ft tula"dona. *inden "og fenntartva. .o)right / 0123 ,tukk -ft

Rate