VOLVO-----.

~ ~Typ3

DWlB'SIIIIIJAI.

IIr;taI tiIa TVIII 3

AfIB11IES8UCH 1ItftaI-Z8ftsdBtwed. Typ 3

IIAIIIL D'1G1BIJClIIIS .1lderIe ...... type 3

0H8ILIA

IAIIIAIf D'LmIIZIII 0raIDIID .... tIftaIa .... 3

'Di!lplA', " .' ,', " ., ., ,~ • ~ ~ , ... ~ .. ~ .... ~ .. _ • ,. " ,', . ,', " ., .' ., ~ ..

KkK:'ka,

'1,2/24 t.i:mlm.u ~ ~ '.' ~ . " , ,. " ~ ~ '" ~ '" iO '" ~ '" " ~ '" • ~ I.

sm'-"

'.'. 'I',

. ,} ...

:~, '1

JMimlriiq., .• ,~,; .,' ... ;~~~'~""""~~~"~" .~,.

ndur

j'![]staoiJl.g Ii Ii iii 'i '. iii. iii !lli! i IEli ifl'!!3I!'11i ;'I3I!!'~ I !lj~

:Dire:]ttS!liln !!I I! ~ I!!'l!!!!'! i!!II! II!!II!! f! ~ i! r!i iIji ~ iiil!ii'I!i ii!!i ti' !,!i'I!i

'GillQm Gj . '.' .' ~, '0' '.' • ';;' .' " '.' ~ .'.' .' '. "', '. " ,. '. '. • '. '. .' .' ~ • Vwuuten I~ • i -.J i • 'i' -.J i i il i Ii i Ii li .i iii i til 'i i i til.

2: 2

A- "'~' --~,

~. . i ' 'I I

qt "..' ~mg, ~ . '. ~ !, .' '. .' • • ,., • '!!' ! '. '. • • '. '. • • ., ,., !

Re~,tinn , ,', , , " a. '" .. ," a e " '.' ' ... ' • -s '", '.' e- ,,. '!!, '!!, '.' .' '.' ..

Ink, pM' .' fail' - '!'

, ,'," •. ,): '. -, <' " I" -.

" I ',op : MlP_I, mnm~,y' .. ".,', ~ i, ~ " , ~, • '. ;;; " , " ~". , , " ;0

..

• Nib:' ~lndll1ngen s]k I'll visas :[fdm I~OCk;I1;l' I~

• NIl' '~:lndmilin!;en if ,avs'lal~ll vtsa¥ ddien, 1(kI.gckaanJ 'i U) 'sek. 10m n~n :a,\t knapllarna:·'('6~ 1, til) tryc'ks :0.,

.1 '.' 'If bUens tius slls ~, ]~ft:r m~:I;aJY moo llpe ~t~rk;a frijr Itt ,runtc blbda. (8.t,., WmtmerfunKt],on).,

• Kllockan It '~~rinsWIldpj, 2At limmm '~J1in.B.,

• D l"JJ tan mdnu tiI~ :~ 2 'rlmllftuJrS viS,'tliq ~e:llam an samtid1jg:t

'~f'if"L,O'!O ' •. ~ ~'~'d,"Jij fi'iiilnI<1~~'"'it!iiant"iiI!ll.T"ii1l"'ll', (7)' TV'A '~ina;D;r

u .1 ... ~ lD I~. iii; ~'!'L _!!E!!I~lJi!.u - 4"",~!!i!Y!1~~~ . . 1.';1<""'" ,!:II:>J. ,

• :f~M:'markerin'e (l) Llnds, eli v,~d lertermidd~gs"" ccl11 'tvIlb!ider.,

II.

'.

I. TrytJk :in bid3 ltwknappaima 1(8) samddjg!lO • Kll~ontecim,~ 1[2) bli mk.ar"

.~ '. immarna sliii~l~ m mOO: ~mlkna:ppaflla ,["8:)l.

· I MinutJeroa st. hi 'moo, miflul:kn~p;parnla' r7l ~

• :~ttmrlef' :nolstiUs vffid mm:Uf'~I~Ui~]-'·'nla

~ _ ~ __ _ _ _ , ~ _ m ~ n I.,~,~

• [lnSi~a~lmlijn.g .kan 8,vbrytas ~mQm aU 1,r~fCkI ·w,p s®:o:p,pkna.:ppe~ 1(4Ji

I'

Tv,~, ol~k:a avresetider, 'T! eeh 11 .~ taro St!IJ1]SJS in, Dctta e",e;mJj;le'1 awel Tl men .~mer aven T2,

I. TljJ:ck in. T·l-'k:!UlalflpeD. (61) MiDst I ,~2 sekJurnder ~

, .1 Lysdiodell, (5~1 ovam rar bU:ukar ~

Stwru. itn On5kad S'UrrU~d. med timl,"" 0011 minutb:iappmua, (1' odl J~')I.

I. 'Nil" ~)~sdioden ove:r8M tm fast sken .' '"Earwm'eD utiv,em'tt

I.' Tnl\Ck~ 'Tl kn~.pe$l, ',6a)1 in 'igen visas, insdUld tiEl.

i.' N'Mm- dioden, (3·) blinkar kiln tideD jwtewu~

'.!:.lr diodeDl (5) ~yser moo 'fast sken Ir tiden. pl-Q,gr,alllunemad ~ loth 1~Ir:mMtZn ,aJk,d,ver,ad.,

• Om man '\lin 'a~br,] JIl en aktiv,eE'au tid i~ryeks; sJtoppkIiiaJppen (41) in,

. I

-------- -'- -------.------~.~ -

• TlfYCi"k in sum:kna.,p;pen 1~4) •

• V,armarem stanar oeh en U,:sdl.od (5) ~wJwr.' . • ' V,irmal'@f1. gin- iml 'mttlu~c:r,.

• ViU UP.pY~S8yst~m {etlbrinslle (fwl,})"

• SitilID] bi'~ens vam1ereg~~' .p6 :mu,. vlrm.e' (Jailer l'dl:ar '[J'H:d instalier'ald virmare iPJ' '[YP \r,aU~TI:ViTm.e 'I~~, ~ I(l~).,

• ,MS~~ [, ,ellsu'~m til 'bUrell (om, reil~,ni,sk vlmitm:e tanvimdsJ. I. =0 on (,rorilllt.f.1 1-1-' lysd~()clen f5,) mJser med fasf sken,

• Nk ~en, sAl bUnkM dim!'. n (5)'"

.1 TIdlnret m&er fem: . ~ ,Mu.rm -, kupm ,och, v.lrmareJ1 gar -.-

diM lange sem 'beho,V's 'for mt· bt1~111 skall vara varm Yid a,vflrden,~ D:d. ,UlSl. >nd; tide:n!vl'r:rJjlar-e1lS 'An id anemr

'alltsi med t " :~mttm~, i bil! n, -

I.' V'im1lJiel1 air [5; :minute;r efter insItind ~'d '~tir aU .ompenge.., WI fOr ev OJ sen ankomst,

av'

.' V·umaren Stbgs a ,genom an tuycka i:D, Stop'p,knappe.n -(4)1. '.1 I annat fall stannar virmamn automatiskt nm g~idm IF

shn,

• 10m varmar'en ,s.'kall. startas nasta das wd s:mmna 'ti, , , li'd,e, j redan progra.mmJeralcL

• _ :ryck :inl TI (6a) 'len; p '-n" Lyswoden (5) bHnkar oeh Over sk .. ~ fast skeJ]~

I. Vinmurnnl if '! U ,ak ,. V'eradl och .~ 'Ollfl, . r au- starta antomadskt.

1-, ·Br~s.~1edrlveDl drmMe ,och ,elekrr:ist t.~inna;lie kam R1;onleras ": samma ,il samUdigt~ D, "krivs en cr ike pJrare far au valja, systc~m ,samt ,en. nlan,t'D,verreIa fOr art sr,yr3 dnkopp! rnropn a'· 2l~ V'~ys~emet.

Ber- _' mde po in.sta~na'donsaJ~emat~,' kau 'r ._: alik.) ,gjn'f del 'vwjas (st rne.dool).

Detla [b. ,"'101:5 'vi ~' l11onterm •. n eft ,'om moo~eri'mJssdetal .. jerRI sk]]ljef' S]g.

ALT ~ ~ 'ger ~lmpJ!i;· ,galgtid frer brnns[ed;rivna, vinua!fe.,

~r 2., g~- UUDpijl.g_~d (:01' uppYlrmnin ,·av "up!fi rned ,emekrislk k~p!Vlrm,arre"

T 31~; ,ger :mmdmal UP])' .arm.nlng 8\1 mQ~Om nl'cd clekhisk motorvlrmare,

* B6r narm,Il't inte anvmdu 'fOr' brinsledw]YM vinnare' p,ga __ Qg6rbmknmg.av baUeri~tnll11~

!ltlill: Ga.nst'id 16S ,+ I:! min ol'reJ'lJende :I, k~,petemlperaumr.

I • t

!,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful