Montauk & Philadelphia

publicat la 18 Iunie 2004
de Marian Apostol (AIM)
Proiectul Montauk şi Experimentul Philadelphia
Notă Pentru !ai !ulte detalii "ă reco!andă! să consulta#i cartea $%&peri!entul
Philadelphia 'i alte conspira#ii ()N$ de Al *ielek 'i *rad +tei,er (Innerli,ht
Publications- 1..1)/ 0n cele de !ai 1os a! e&tras c2te"a pasa1e i!portante din cartea
$Pira!idele din Montauk e&plorări 3n con'tiin#ă$ de Preston Nichols 'i Peter Moon (+k4
*ooks- 1..5)
6olu!ul $Proiectul Montauk e&peri!ente 3n 7i!p$ a apărut 3n iunie 1..2 'i a ridicat !ai
!ulte 3ntrebări/ 8a ur!are- $Montauk re"i9uit a"enturi 3n sincronicitate$ a dorit să
răspundă la aceste 3ntrebări 3nsă nu a :ăcut dec2t să ne ui!ească 'i !ai !ult- public2nd
scenarii ce #in de ocultis! 'i societă#ile secrete de pe Pă!2nt/ A treia carte din seria
Montauk- nu!ită $Pira!idele din Montauk e&plorări 3n con3tiin#ă$ a"ansea9ă 'i !ai !ult
3n dosarul :eno!enului Montauk/
Experimentul Philadelphia
(ri,inile Proiectului Montauk datea9ă 3ncă din 1.4; c2nd se cercetau !etode pentru
in"i9ibilitatea la radar- la bordul na"ei <++ %ldrid,e/ =i cu! %ldrid,e se a:la 3n rada
'antierului na"al !ilitar din Philadelphia- e"eni!entele le,ate de na"ă au :ost nu!ite
%&peri!entul Philadelphia/ (biecti"ul acestui e&peri!ent era să :acă na"a in"i9ibilă
pentru radar- dar pe l2n,ă acest de9iderat- s>a !ai ob#inut 'i un alt e:ect la care ni!eni nu
s>a a'teptat/ Na"a a de"enit in"i9ibilă ochiului liber 'i a dispărut pur 'i si!plu din
continuu!ul spa#io>te!poral/ %ra de ne,ăsit? @e'i acest e:ect era o !are reali9are
tehnolo,ică- pentru oa!enii a:lati la bordul na"ei a :ost un de9astru/ Mai !ul#i !arinari
a:la#i pe na"ă au :ost transporta#i 3n a:ara acestei di!ensiuni (a lu!ii noastre) 'i la
3ntoarcere se a:lau 3ntr>o stare de de9orientare !entală co!pletă 'i de teroare cu!plită/
<nii dintre ei chiar se a:lau cu corpul 3n pere#ii !etalici ai "asului? 8ei care au
supra"ie#uit au :ost pensiona#i cu titlul $!ental nepotri"it$ sau chiar discredita#i 'i
3ntrea,a a:acere a :ost ascunsă- clasi:icată/ @upă ră9boi- cercetările au continuat :iind
conduse de dr/ "on Neu!ann care s>a ocupat de aspectele tehnice ale %&peri!entului
Philadelphia/ Noile lui ordine "i9au !oti"ele pentru care !entalul u!an nu re9istase
e&peri!entului 'i de ce oa!enii nu puteau :i :olosi#i 3n e&peri!ente interdi!ensionale
:ără a cau9a de9astre/ +>a 3nceput un studiu pe un !are nu!ăr de oa!eni condus la
Aaboratoarele Na#ionale *rookhea"en din Aon, Island- NeB Cork/ Acesta s>a nu!it
Proiectul Phoeni&/
6on Neu!ann nu a :ost nu!ai in"entatorul co!puterului !odern 'i un !ate!atician de
,eniuD el a a"ut acces la enor!a ba9ă de resurse a co!ple&ului !ilitar>industrial a!erican
inclusi" enor!a ba9ă de date a cercetărilor psiholo,ice na9iste pe care +<A a dobandit>o
după cel de>al doilea ră9boi !ondial/ Pe ba9a acestor cercetări "on Neu!ann a 3ncercat
să :olosească tehnolo,ia co!puterelor 3!preună cu echipa!ent radio so:isticat pentru a
conecta !entalul u!an cu !a'inăriile/ @e>a lun,ul ti!pului- e:orturile sale au :ost
3ncununate de succes/ @upă ani de e&peri!ente e!pirice- ,2ndurile u!ane puteau :i
recep#ionate cu a1utorul unor radio receptoare ba9ate pe cristale 'i apoi trans!ise 3ntr>un
co!puter pentru stocare/ Modelul ,2ndului putea :i ast:el apoi a:i'at pe ecranul
calculatorului sau tipărit pe o :oaie de h2rtie/ 7oate acestea au dus apoi la reali9area unei
!a'inarii "irtuale de citit !entalul/ 0n acela'i ti!p- s>a de9"oltat o tehnolo,ie ce per!itea
ca un ,2nd ce era trans!is de o persoană putea :i captat de calculator 'i apoi re>trans!is
unei alte persoane- a:ect2ndu>i !entalul/ 0n conclu9ie- Proiectul Phoeni& a ob#inut o
3n#ele,ere superioară a !odului de :unc#ionare a !entalului (pri"it ca !i1loc- ca o
unealtă) 'i a per!is de9"oltarea ulterioară a tehnicilor de control !ental/ 8on,resul
a!erican a a"ut acces la un raport special 3n le,ătură cu aceste lucruri 'i a decis
abandonarea lucrărilor de cercetare 3n această direc#ie/
7otu'i- 3n,ri1orările unor persoane din co!ple&ul !ilitar>industrial- care au per!is
de!ararea din 3nceput a lucrărilor- au :ăcut ca hotăr2rea 8on,resului a!erican să nu :ie
luată 3n sea!ă- :iind sedu'i de ideea de a controla !entalul ina!icilor 3ntr>un ră9boi/ <n
,rup secret cu uria'e resurse :inanciare 'i le,ături 3n r2ndul !ilitarilor- a decis construirea
unei noi tabere de cercetare la 8a!p Eero- o sta#ie abandonată a For#elor Aeriene +<A-
locali9ată la capul Montauk- NeB Cork/
Proiectul Montauk
Moti"ul pentru care a :ost aleasă această tabără este că de#inea de1a o uria'ă antenă radar
de tip +a,e ce e!itea :rec"en#e de 400 > 425 ME9- :rec"en#ă ce coincidea cu cea :olosită
pentru interac#iunea cu !entalul u!an din :a9ele anterioare ale cercetărilor/ Aa s:2r'itul
decadei anilor 1.G0 reacti"area 8a!p Eero s>a :ăcut :ără :onduri !ilitare/ P2nă 3n 1.H2-
Proiectul Montauk era de1a bine pre,ătit pentru a 3ncepe cercetări !asi"e pentru controlul
!ental al oa!enilor- ani!alelor 'i altor :or!e de "ia#ă e&istente pe Pă!2nt/
@e>a lun,ul anilor- cercetătorii de la Montauk s>au ad2ncit 3n per:ec#ionarea tehnicilor de
control !ental 'i au continuat e&plorarea poten#ialului u!an/ @e9"olt2nd capacită#i
psihice 3n personalul :olosit- s>a a1uns 3n !o!entul 3n care ,2ndurile unei persoane
puteau :i a!pli:icate cu a1utorul aparatelor- ast:el că ilu9iile !entale puteau :i !ani:estate
at2t subiecti" c2t 'i obiecti"? Aceasta includea crearea "irtuală a !ateriei/ 7oate acestea
au :ost cu totul noi pentru $e&perien#a u!ană obi'nuită$ dar cei care conduceau Proiectul
Montauk nu a"eau de ,2nd să se opească aici/ (dată cu descoperirea :aptului că o :iin#ă
u!ană putea !ani:esta (crea) !aterie prin si!pla ,2ndire- ce s>ar :i 3nt2!plat dacă
subiectul u!an creea o carte dar nu 3n pre9ent ci 3n trecutI 0n acest :el a apărut ideea de a
distorsiona ti!pul/ @upă ani de cercetări e!pirice- au :ost deschise ast:el por#i ale
ti!pului 3n care se reali9au e&peri!ente de neconceput/ Proiectul Montauk a a1uns ast:el
să re>deschidă un "orte& te!poral 3napoi- 3n 1.4;- c2nd se reali9ase %&peri!entul
Philadelphia/
Jonglerii cu timpul
Aceste in:or!a#ii au a1uns la public datorită lui Preston */ Nichols- un ,eniu 3n
electronică care a descoperit 3ntr>o 9i că el insu'i era "icti!a e&peri!entelor/ Aucr2nd
pentru o :ir!ă din Aon, Island care a"ea lucrări cu !ilitarii- Preston cerceta telepatia 'i a
descoperit că unde radio de !are putere erau trans!ise asupra echipei cu care lucra el-
bloc2nd oa!enii/ 8a e&pert 3n radio 'i electronică- Preston a descoperit că e!i#ătorul era
la +ta#ia Fortelor Aeriene de la Montauk 'i a 3nceput cercetări a!ănun#ite care au durat
!ai !ult de 10 ani/ %l a achi9i#ionat !ulte din echipa!entele :olosite 3n ti!pul
Proiectului Montauk 'i a descoperit spre ui!irea sa că !ul#i oa!eni din Montauk 'i>l
a!inteau de pe "re!ea c2nd el lucrase acolo/ Punctul cul!inant a :ost atunci c2nd so#ul
"erisoarei lui a a:ir!at că Preston lucrase la Montauk/ @upă 3ndelun,i ar,u!entări pro 'i
contra- Preston a 3nceput să>'i a!intească pasa1e din "ia#a lui care 3i erau necunoscute
p2nă atunci/ @upă ce a discutat cu !ai !ul#i oa!eni de 'tiin#ă 'i in,ineri care a"eau
le,ătură cu Proiectul Montauk- Preston a reu'it să puna cap la cap e"eni!entele 'i să a:le
ce s>a 3nt2!plat/ 8u!"a- el trăise două "ie#i 3ntr>una lucrase la Montauk- iar 3n cealalta
lucrase 3n altă parte/
@escoperirile lui Preston au :ost con:ir!ate c2nd un o! pe nu!e @uncan 8a!eron a
apărut la u'a casei sale/ @uncan a:ir!a că a"ea aptitudini pentru cercetări psihice 'i că a
:ost antrenat chiar la A,en#ia de +ecuritate Na#ională (N+A)/ Fără a>i spune ni!ic din
peripe#iile sale "i9a"i de Montauk- Preston l>a dus pe @uncan la Montauk 'i a :ost
surprins să "adă că @uncan cuno'tea de1a 3ntre,ul plan de a!plasare a ba9ei Montauk 'i
că lucrase acolo/ @uncan a :ost considerat pri!ul o! cu capacită#i psihice care a :ost
:olosit 3n e&peri!entele de călătorie 3n ti!p 'i 'i>a rea!intit că :usese 'i la bordul <++
%ldrid,e 3n ti!pul %&peri!entului Philadelphia 3!preună cu :ratele său %dBard (3n
pre9ent recunoscut ca Al *ielek)/
8on:or! spuselor celor doi (Preston 'i @uncan)- Proiectul Montauk a cul!inat la 12
au,ust 1.8;/ <n 3ntre, portal de ti!p :unc#iona per:ect- dar lucrurile ie'iseră de sub
control iar @uncan a adunat un ,rup de oa!eni 'i au decis să distru,ă proiectul/ 82nd se
a:la pe scaunul de la Montauk (un dispo9iti" conectat la receptoare radio cu cristale cu
care se trans!iteau ,2nduri prin antena ,i,ant +a,e)- @uncan a !ateriali9at un !onstru
,i,ant din subconstientul său care e:ecti" a distrus clădirea/ (a!enii care lucrau la 8a!p
Eero au abandonat ba9a subit/ Jurile de aerisire 'i intrarile 3n subsol au :ost astupate cu
ci!ent/
@esi :oarte !ul#i au 3ncercat să scrie căr#i sau să :acă cercetări despre acest subiect- nu le>
au dus la bun s:2r'it/ @e e&e!plu- un reporter de la NeB Cork 7i!es s>a retras i!ediat ce
a descoperit că Proiectul Montauk a :ost real/
@upă ce cartea $Proiectul Montauk e&peri!ente 3n ti!p$ a "ă9ut lu!ina tiparului- au
continuat cercetările ast:el că noi ar,u!ente 'i probe au :ost descoperite pre,ătind ast:el
apari#ia "olu!ului $Montauk re"i9uit a"enturi 3n sincronicitate$ 3n care se do"ede'te că
e&peri!entele de la Montauk sunt str2ns le,ate de ocultis! 'i societă#ile secrete/
Detalii înfricoşătoare
Al *ielek spune că el 'i cu Preston erau cei doi !arinari care !ane"rau echipa!entul
special de pe %ldrid,e (din %&peri!entul Philadelphia)/ %l a:ir!ă c1a :il!ul
$%&peri!entul Philadelphia$ este corect 3n esenta dar că atunci c2nd el 'i cu :ratele lui au
sărit peste bordul na"ei nu s>au tre9it 3n de'ertul Ne"ada (a'a cu! se "ede 3n :il!) ci la o
ba9ă secretă din Montauk- NeB Cork 3n 1.84/ %l a:ir!ă că ,u"ernul a re>deschis acela'i
e&peri!ent 40 ani !ai t2r9iu- 3n aceea'i 9i a anului (12 au,ust) deschi92nd ast:el un tunel
al ti!pului 3ntre cele două date/ @acă acest tunel nu era 3nchis- atunci 3ntrea,a lu!e din
aceasta di!ensiune era sortită distru,erii/
Al *ielek spune că :ratele lui a decis să ră!2nă 3n "iitor iar el să se 3ntoarcă 3n 1.4;
pentru a 3nchide tunelul distru,2nd echipa!entul de pe %ldrid,e/ %l a reu'it acest lucru
iar tunelul a :ost ast:el 3nchis/ 0n 1.84 la Montauk se deschisese acest tunel de ti!p cu
a1utorul e&tratere'trilor/ Mai !ult- el a:ir!ă că un ()N ur!ărea de aproape e&peri!entul
din 1.4; 'i a :ost prins 3n "orte&ul ener,etic 'i transportat 3n "iitor/
@upă e&perien#a sa la bordul na"ei %ldrid,e- Al *ielek a lucrat 3ntr>o echipă ce de9"olta
tehnolo,ie nucleară dar nu a :ost de acord cu aceste cercetări ale ,u"ernului/ 8a ur!are-
,u"ernul a "ă9ut 3n el un pericol 'i l>ar :i ucis 3nsă structura sa ener,etică era inti! le,ată
de cele două e&peri!ente de călătorie 3n ti!p (1.4; 'i 1.84)/ @e aceea- ei credeau că
uciderea lui "a deter!ina perturbări !a1ore 3n continuu!ul spa#io>te!poral/ +>a luat
ast:el !ăsura de a :i redus 3napoi la starea de copil :olosind o tehnolo,ie :urni9ată de
e&tratere'tri 'i l>au pus 3n locul :iului :a!iliei *ielek 3n anul 1.2H/
@atorită :aptului că articolele AIM sunt adesea copiate pe di"erse :oru!uri 'i apoi
preluate de alte re"iste 'i site>uri- :ără a speci:ica ori,inea lor- "ă in:or!ă! că adresa
acestui articol este httpKKai!/pro/tcKIaLG5 'i este publicat la Acti"e In:or!ation Media/
Fratele lui- care ră!ăsese 3n "iitor- era :ascinat de tunelul ti!pului de la Montauk/ Acesta
a :ost prins 3n tunel 3n cadrul unor e&perien#e 'i a !urit/ @in acela'i !oti" de a nu
distru,e 3ntrea,a lu!e- s>a luat deci9ia de a lua spiritul acestuia (care !urise) 'i :olosind
aceea'i tehnolo,ie :urni9ată de e&tratere'tri- l>au pus 3n corpul celui de>al treilea :iu al
tatălui lor/ Preston uitase deci cine era- de'i a"ea acela'i tată/
Al *ielek spune că :olosindu>se echipa!entele a:late 3n cadrul Proiectului- ei au :ost
capabili să identi:ice cel pu#in patru alte planete Pă!2nt a:late 3n uni"ersuri paralele (ca
3n :il!ul $+liders$) iar 3ntr>unul din acestea- Jer!ania na9istă c2'ti,ase al doilea ră9boi
!ondial/
8u altă oca9ie- Al *ielek a a:ir!at că e&tratere'trii cenu'ii e&istă cu ade"ărat 'i că
,u"ernul +<A a pri!it tehnolo,ii de la ei 3n schi!bul stabilirii lor pe 7erra/ %l a:ir!ă de
ase!enea că ace'ti !ici cenu'ii sunt ,hida#i (sub1u,ati !ental) de o rasă de e&tratere'tri
Meptilieni care "in din constela#ia (rion/ 0nsă cei din (rion nu pot supra"ie#ui pe Pă!2nt
ast:el că 3i :olosesc pe !icii cenu'ii ca să le pre,ătească această planetă pentru a :i
locuibilă/ @e ase!enea- au :ost !ari bătălii 3n spa#iul cos!ic 3ntre o 8on:edera#ie a
Planetelor 'i Alian#a (rion (:or!ată din Meptilieni 'i !icii cenu'ii)/
Anul 2012
Apoi Al *ielek a arătat unele aspecte interesante 3n le,ătură cu anu!ite călătorii reali9ate
la Montauk- 3n "iitor/ %l spune că- din anu!ite !oti"e- nu pot trece dincolo de anii 2011 >
201;/ @e ase!enea- a:ir!ă că tehnolo,ia este at2t de per:ec#ionata 3nc2t te pot scoate din
pre9ent- te tri!it 3n alt ti!p 'i te aduc 3napoi at2t de repede 3nc2t nu se obser"ă nici>o
di:eren#ă de o secundă- 3nsă are loc o 3!bătr2nire a corpului e,ală cu perioada de ti!p
petrecută dincolo/ %&act ast:el i s>a 3nt2!plat de c2te"a ori/ A 3ncheiat spun2nd că au
"ă9ut că dincolo de 201; nu e&istă "ia#ă pe Pă!2nt/
%&plica#ia este una sin,ură din !o!ent ce pentru a călători 3n ti!p este necesar ca at2t
plecarea c2t 'i destina#ia să :ie 3n re9onan#ă- cu alte cu"inte- 3n aceea'i di!ensiune
"ibratorie- atunci este clar că 3n perioada 2011 > 201; Pă!2ntul "a :ace un salt de
:rec"en#ă- un salt 3ntr>o altă di!ensiune? @e accea- noul ti!p nu poate :i sincroni9at cu
acesta din pre9ent? 8ălătoriile te!porale se opresc atunci?
%&istă o serie de pro:e#ii care anun#ă că ce"a e&traordinar de i!portant se "a 3nt2!pla 3n
această perioadă/ At2t a9tecii c2t 'i Ma4a'ii sus#in că "a e&ista o trans:or!are radicală/
@e ase!enea- pe peretele de l2n,ă ca!erele :araonului din Marea Pira!idă din %,ipt- la
care se a1un,e prin tunelul celebru- e&istă o re:erin#ă clară la anul 2011/ 8alendarul
Ma4a' nu!it Nolkin (79olkin) se s:2r'e'te 3n anul 1012/
8u ade"ărat- in:or!a#iile le,ate de %&peri!entul Philadelphia- Proiectul Montauk- 'i
tehnolo,iile e&traterestre ne "or duce spre o 3n#ele,ere ade"ărată a realită#ii <ni"ersului
3n care ne a:lă!/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful