You are on page 1of 1

LAMPIRAN 1

KONVOKESYEN IPGM 2014


BORANG PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK (Jubah lengkap)


* Sila lengkapkan borang ini dan bawa bersama semasa mengambil Pakaian Akademik

Nama Penuh :
No Kad Pengenalan :
Program Pengajian :
IPG Kampus :
No. Telefon :
Saiz Jubah :
Alamat surat menyurat :

Poskod : Bandar :
Negeri :


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


Tarikh Pinjaman :.................................................. Tandatangan : .....................................................Disahkan oleh :................. Tarikh :........
(Tandatangan & Cop nama)
Saiz : S / M / L / XL (Bulatkan saiz yang dikehendaki)


* Peringatan Penting

1. Hanya borang yang telah diisi dengan lengkap sahaja yang dibenarkan untuk mengambil Pakaian
Akademik.
2. Graduan yang mewakilkan orang lain untuk mengambil Pakaian Akademik hendaklah mengisi borang
kebenaran kepada wakil untuk mengambil pakaian akademik (Lampiran 2)