P. 1
CRONICA NOTARULUI ANONYMUS

CRONICA NOTARULUI ANONYMUS

5.0

|Views: 4,484|Likes:
Published by cristi rusu
CRONICA NOTARULUI ANONYMUS
FAPTELE UNGURILOR
CRONICA NOTARULUI ANONYMUS
FAPTELE UNGURILOR

More info:

Published by: cristi rusu on Nov 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

În anul 884 al întrupării Domnului, după cum se păstrează în cronicile anuale2

, cele

şapte persoane principale, care se numesc Hetumoger, au plecat din ara Scithia spre apus.
Între care ducele Almus, fiul lui Ugek din neamul regelui Magog, bărbat de bună amintire,
conducătorul şi sfătuitorul lor, împreună cu so ia şi fiul său Arpad şi cu doi fii ai unchiului său
dinspre mamă, Hulic, adică Zuard, şi Cadusa, au plecat din aceeaşi regiune, de asemenea cu o
mare mul ime nenumărată a popoarelor asociate3

. Dar, venind mai multe zile prin locurile

1

Aici se găseşte o discordan ă în raport cu cele cuprinse în Cap. V. Printre cele „şapte persoane principale” este
inclus şi Almus. Dar, în Cap. V. Almus este descins din Athila, în timp ce cele şapte persoane principale sunt
considerate a face parte din Dentumoger. Deci, Almus nu făcea parte din Dentumoger, ceea ce ar conduce, poate,
la ipoteza unei origini străine. Existen a celor trei triburi de cabari şi şapte de unguri care s-au aşezat în Pannonia
este foarte clar expusă de Istvan Erdely în op. cit. Acesta mai precizează că, din zece nume ale dinastiei
arpadiene, opt sunt de origine turcă: Almos, Arpad, Zoltan, Tarkaksu, Jutocsa, Ullo, Tas şi Termacs. Conform
aceluiaşi autor, numai două sunt de origine fino-ugrică: Liuntik şi Ezelo. Istvan Erdely mai afirmă că primele opt
nume făceau parte din prima genera ie a lui Almus, în timp ce ultimele două apar ineau celei de a doua genera ii.

2

Rezultă că Anonymus a avut la dispozi ie unele izvoare scrise de care s-a folosit pentru a-şi scrie opera, dar pe
care nu le pomeneşte decât la modul general. Prin urmare, faptele descrise de el au fost consemnate în scris
înaintea lui de autori care se aflau mai aproape de evenimentele consemnate şi deci au un caracter mai veridic.

3

Acest pasaj confirmă migrarea ungurilor alături de cabari, de la est de râul Etyl sprePannonia.

11

pustiite, şi au trecut înot fluviu l Etyl1

sezând pe burdufuri după obiceiul păgân şi nicăieri n-au
găsit calea unui oraş sau locuin ă. Nici n-au mâncat munca oamenilor, după cum era obiceiul
lor, ci s-au hrănit cu carne şi peşte2

, până când au ajuns în Ruscia, care se numeşte Sudal. Şi
tinerii lor erau aproape în fiecare zi la vânătoare. De unde, din acea zi şi până în prezent,
ungurii sunt mai buni în vânat decât celelalte neamuri. Şi astfel ducele Almus, venind cu to i
ai săi, au intrat în Ruscia, care se numeşte Susudal.

Cap VIII. Despre Rutenia

Dar, după ce au ajuns în păr ile rutenilor, au trecut până la cetatea Kyeu3

fără altă

opunere şi, pe când treceau prin cetatea Kyeu, plutind peste fluviul Deneper4

, au vrut să-şi
subjuge regatul rutenilor. Atunci ducii rutenilor, observând aceasta, s-au temut mult, pentru că
auziseră că ducele Almus, fiul lui Ugek, arfi din neamul regelui Athila, căruia strămoşii lor îi
plăteau anual tributuri. Totuşi, ducele de Hyeu5

, convocând pe to i fruntaşii săi, după ce au
avut între ei un consiliu, au ales să pornească război contra ducelui Almus şi au hotărât că e
mai bine să moară în război decât să-şi părăsească regatele proprii şi să fie subjuga i, fără voia
lor, ducelui Almus. Imediat, ducele de Kyeu, după ce a trimis delega i, a chemat în ajutor pe
cei şapte duci ai cumanilor6

, prietenii lor cei mai credincioşi. Atunci, aceşti şapte duci, ale
căror nume au fost: Ed, Edumen, Etu, Bunger, Ousad, tatăl lui Ursuur, Boyta, Ketel, tatăl lui
Oluptulma, după ce au adunat în acelaşi timp nu pu ină mul ime de călăre i, din cauza
prieteniei fa ă de ducele de Kyeu, în fuga cea mare au venit împotriva ducelui Almus. Şi
ducele de Kyeu le-a ieşit în cale cu armata sa şi, cu ajutorul cumanilor, au început să vină cu
mul ime de armată contra ducelui Almus. Dar ducele Almus, al cărui ajutor era Sfântul Duh,
punându-şi armele, după ce şi-a orânduit linia de luptă, suindu-se pe calul său, mergea încoace
şi-ncolo întărindu-şi solda ii şi, după ce atacul a fost pornit, s-a oprit înaintea tuturor alor săi şi
le-a spus: „O, sci ilor şi tovarăşii mei de arme, cei mai viteji bărba i, aduce i-vă aminte de
începutul călătoriilor noastre, când a i zis că pământul pe care-l ve i putea locui, îl ve i
dobândi cu arme şi război. Aşadar, să nu vă tulbura i de mul imea rutenilor şi cumanilor, care
seamănă cu câinii noştri. Căci, câinii, imediat ce aud cuvintele stăpânilor lor, nu privesc cu
teamă? Deoarece virtutea nu are putere în mul imea poporului: ci în tăria sufletului. Oare nu
şti i că un leu pune pe fugă mul i cerbi, după cum spune un filosof? Dar, lăsând la o parte
aceasta, vă voi spune cine de fapt a putut să stea contra solda ilor Sci iei? Oare n-au pus pe
fugă sci ii pe Darius, regele perşilor, şi astfel a fugit în Persia cu teamă şi cu foarte mare
dezordine? Şi a pierdut acolo 80 000 de oameni. Sau, oare nu sci ii au ucis pe Cirus, regele
perşilor cu 300 000 de oameni? Sau, oare nu sci ii au fugărit chiar pe însuşi Alexandru cel
Mare, fiul regelui Filip şi al reginei Olimpiada, care îşi subjugase multe regate prin luptă? De
unde, să ne luptăm repede şi cu putere împotriva acestora, care se aseamănă cu câinii noştri şi
astfel să ne temem de mul imea lor ca de mul imea muştelor”. Auzind aceasta, solda ii ducelui
Almus s-au întărit mult. Şi imediat au sunat trompetele de război prin păr ile şi s-au
amestecat liniile de luptă ale duşmanilor din amândouă păr ile şi au început să se lupte
cumplit între ei. Şi foarte mul i dintre ruteni şi cumani erau omorâ i. Într-adevăr, numi ii duci
ai rutenilor şi cumanilor, văzând pe ai săi că se sfârşesc în război, au luat-o la fugă şi, pentru
a-şi salva via a, au intrat în cetatea Kyeu. Ducele Almus şi solda ii săi, urmărind pe ruteni şi

1

Etyl, Atil sau Itil însemna în limba chazaritor „fluviu, râu mare”, de undeşi Atil, numele fluviului Volga.

2

Ca popor de stepă, ungurii creşteau numai cai, cu ajutorul cărora se şi deplasau dintr-un loc în altul. Ei mai
aveau ca ocupa ie vânatul, pescuitul şi confec ionarea blănurilor. Hrana tor se reducea astfel numai la peşte,
carne de cal sau vânat, deoarece nu practicau agricultura, pomicultura sau creşterea unor animale domestice, ca
oi, bovine, porci sau păsări de curte, asemenea ocupa ii implicând în mod obligatoriu sedentarismul.

3

Kyeu a fost citit mai târziu Kiev. El era oraş al Sarma iei, aşa cum este definit în cronicile ungureşti din secolele
XIV şi XV. Sarma ia reprezenta zona nordică a Ucrainei de azi.

4

Fluviul Deneper este actualul Nipru.

5

Hyeu este o eroare de scriere, în fapt fiind Kyeu.

6

Cumanii erau un popor de origine turcă, înrudit cu pecenegii. De aici rezultă desele confuzii, la Anonymus,

între unii şi al ii.

12

pe cumani până la cetatea Kyeu, şi solda ii ducelui Almus loveau capetele tunse ale cumanilor
ca pe nişte dovleci necop i. Iar ducii rutenilor şi cumanilor intra i în oraş, văzând îndrăzneala
sci ilor, rămâneau ca mu i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->