P. 1
Fisa Marketing Seminar

Fisa Marketing Seminar

|Views: 5|Likes:
Published by Alina Andreias
ok
ok

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Alina Andreias on May 11, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2015

pdf

text

original

STUDIU DE MARKETING AL UNEI DESTINAŢII TURISTICE

Autor: Andreiaș Alina
Grupa:305


I. Alegerea şi cartarea destinaţiei turisticeAccesibilitatea destinaţiei (completaţi următorul tabel bifând căsuţele care se potrivesc)
Destinaţia turistică are acces la: Destinaţia este deservită de:
Drum
1
Cale ferată Gară Autogară Staţie a curselor
internaţionale de
autobuz
european naţional judeţean magistrală secundară proprie a altei localităţi
X X X X
Aeroport (cu trafic) Heliport Port Port (turistic)
intern internaţional

Observaţii
2
:
CFR nu mai operează pe linia ferată Focșani-Odobești.

1
Se completează cu datele corespunzătoare destinaţiei.
2
(Starea calitativă a drumurilor principale şi/sau de legătură între destinaţie şi drumurile principale. Frecvenţa şi tipul
mijloacelor de transport feroviare).


II. ANALIZA OFERTEI TURISTICE A DESTINAŢIEI


- Analiza resurselor destinaţiei turistice

Listaţi principaleleresurse turistice în relaţie cu dezvoltarea unor forme - produse turistice ale
destinaţiei alese conform modelului:
Tipul resurselor Principale Obiective / Repere Formă de turism / Produs turistic
Naturale de relief Măgura Odobeștilor, Dealul Șarba. Turism uval (drumeție), Științific
(stțiunea de cercetare și vinificație),
cicloturism, turism rural, de odihnă și
recreere, de weekend
Antropice
materiale
monumente
istorice şi de
arhitectură
Beciul Domnesc, Beciul Bahamat, Beciul
Rabinovici, Crama Gaicu, Crama Losner,
Stațiunea de cercetare viticolă, Biserica
Cazaclii,Cetățuia
Turism cultural, turism religios
Antropice
imateriale
Festivalul internațional al viței-de-vie Bachus,
Festivalul Toamna Odobeșteană
Turism de afaceri, gastronomic

Enumeraţi în funcţie de caz resurse turistice secundare
Tipul resurselor Obiective
Naturale de vegetaţie Peisaj viticol Turism rural și ecoturism


Descriere sumară a principalelor obiective turistice selectate:
Beciul Domnesc – construit de medelnicerul Asanache Pamfil pentru domnitorul Mihail Sturdza, între
anii 1836-1839. Este singurul beci domnesc din podgoriile românești. Este zidit în subteran din piatră
cioplită.Păstrează mii de stcle, unele cu o vechime de aproape jumătate de secol. Este monument istoric de
importanță națională și cea mai importantă construcție de acest gen din România, singura care are un act
autentic din partea unui domnitor român.
Beciul Bahamat – construcție sub Dealul Odobeștilor a apărul la jumătatea secolului al XIX-lea. A
fost exploatat abuziv în timpul regimului comunist și folosit ca de pozit pentru produsele agro-alimentare.
Este localizat în cartierul Supuși. Este construit din cărămidă, cu două intrări. Obiectivul face parte din
patrimoniul național, fiind înscris pe lista monumentelor istorice.
Beciul Rabinovici – bijuterie arhitectonică de sf. de secol XIX, construit între 1894-1895. Se află în
proximitatea gării Odobești, în mijlocul viilor.
Crama Gaicu – deține impresionante vase de vin și utilaje autentice de procesare a strugurilor. Ea a
fost modernizată în timpul regimului comunist. Acum se află în proprietate privată, este funcțională, iar în
apropierea sa se găsește un superb conac, care a păstrat arhitectura Odobeștilor din perioada interbelică.
Lângă există beciul cu același nume a inginerului Gaicu.
Crama Loesner – a fost crama celui mai bogat evreu din Odobești. Astăzi adăpostește Finanțele
publice.
Biserica Cazaclii – cel mai recent obiectiv introdus pe lista monumentelor istorice, în 2009.
Catățuia – sit arheologic pe latura sudică a dealului Șarba, pe malul stâng al Milcovului.Ruine
așezate într-o poziție strategică.
Stațiunea de cercetare viticolă și Școala de viticultură – înființate în anii 1936 respectiv 1901.- Analiza infrastructurii turistice a destinaţiei
Lipsa infrastructurii turistice conduce la conturarea turismului de weekend.

Structuri de cazare
Evoluţia structurilor de cazare (se vor alege minim 2 ani diferiţi care să marcheze o perioadă evolutivă, ex. 2000 -
2010)
Nr. locuri după categoria de confort
Anul Nr. unităţi Nr locuri Nr hoteluri Nr de locuri în hoteluri 1 * şi neclasificate 2* – 3* 4* – 5*
- - - - - - - -

Observaţii
3
:
Nu există informații asupra structurilor de cazare. Excepție în stategia de dezvoltare a orașului există o
singură pensiune Number One cu 13 locuri de cazare.

Structuri de alimentaţie
Evoluţia structurilor de alimentaţie (se vor alege minim 2 ani diferiţi care să marcheze o perioadă evolutivă, ex.
2000 - 2010)
Nr. restaurante cu specific Nr. unităţi exceptând restaurantele
Anul Nr. unităţi Nr locuri Românesc Alt specific Unităţi de tip
fast food
Cafenele şi
baruri

Observaţii:
Nu există informații asupra structurilor de alimentație.


Structuri de agrement
Specifice destinaţiei alese
Destinaţia turistică deţine structuri de agrement specifice pentru:
litoral turism montan sporturi de iarnă turism balnear turism urban agroturism turism de
afaceri
X


Pentru destinaţii ale turismului rural şi agroturismului
Destinaţia dispune de: Evenimente culturale
tradiţionale şi
contemporane cu caracter
turistic organizate în
prezent (ex.)
Pensiuni (nr.)
din care
omologate (nr.)
Pensiuni
construite în
stil tradiţional
(nr.)
Pensiuni care
utilizează materialul
tradiţional în
construcţie (nr.)
Gospodării
care oferă
cazare (nr.)
Gospodării care oferă
cazare şi în care se
mai practică activităţi
tradiţionale (nr.)
Festivalul internațional al
viței-de-vie Bachus,
Festivalul Toamna
Odobeșteană

Observaţii (starea calitativă a structurilor de agrement):
Nu se găsesc date asupra structurilor de agrement.


3
Comentarii privind evoluţia numărului de unităţi, respectiv locuri; privind tipurile predominante de unităţi de
cazare (ex. ponderea hotelurilor şi a locurilor de cazare în hoteluri în numărul total de unităţi şi locuri de cazare) sau
referitoare la ponderea categoriilor de confort în total.


III. ANALIZA CERERII
- Cantitativă
Evoluţia volumului cererii (se vor alege minim 2 ani diferiţi care să marcheze o perioadă evolutivă, ex. 2000 - 2010)

Anul Nr. sosiri Nr. înnoptări Durata medie a
şederii
4

Rata de ocupare
5


Lipsa datelor este datorata lipsei infrastructurii turistice.

- Calitativă (categorii de turişti după anumite criterii: vârstă, buget, provenienţă)

Realizaţi un model de chestionar care să vizeze aspecte calitative ale cererii turistice din destinaţia
studiată.

IV. ANALIZA PROGRAMELOR ŞI MIJLOACELOR DE PROMOVARE TURISTICĂ
EXISTENTE

Comentaţi critic aspecte legate de site-ul de internet prin care se promovează destinaţia studiatăObservaţii
6
:
- Proprietarul site-ului
Consiliul Județean Vrancea

4
Se calculează prin raportarea numărului de înnoptări la numărul de soriri.
5
Se calculează prin raportarea numărului de înnoptări la capacitatea de cazare (numărul de locuri) în funcţiune,
multiplicat cu 100.
6
Dacă nu există site separat al destinaţiei turistice analizate se va studia siteul aferent locaităţii, judeţului, etc. studiat
(ex. site-ul primăriei Buşteni pentru staţiunea Buşteni).
- Locul promovării turistice pe site-ului destinaţiei selectate
Se promovează brandul turistic, potențialul turistic local, atracțiile turistice, evenimentele și tradițiile.
Este un site 100% turistic.
- Tipul de informaţii redate pe site şi modul în care sunt redate (link, text, etc.)
Informația are un caracter informativ și de promovare, comercial.
Imaginea / imaginile prezentate pe site şi modul în care sunt redate (locul: central, margine,
etc.; mărimea imaginilor, reprezentativitatea lor pentru localitate ca destinaţie turistică)
Imaginile sunt reprezentative, sunt reale și în conformitate cu specificul promovării.
- Calea prin care se ajunge la informaţiile turistice.
Informațiile turistice sunt incomplete. Se accesează destul de rapid informația cu caracter de localizare
și informare asupra obiectivelor de interes turistic.
- Există trimitere către site-ul / contactul unui centru de informare turistică al destinaţiei
Nu există nici trimitere nici centru de informare.
- Informaţiile turistice oferite (obiective, unităţi de cazare, unităţi de alimentaţie, modalităţi de
practicare a timpului liber (agrement) altele decât vizitarea obiectivelor, tarife etc.)
Informațiile turistice sunt cu caracter strict informativ asupra obiectivelor turistice.
- Gradul de actualitate a informaţiilor oferite pe site (Perioada pentru care sunt oferite
informaţiile)
Site-ul este cu termen de valabilitate 12 luni incepând cu 9 noiembrie 2012 și apare în urma inițiativei
regionale de promovare a turismului viticol.
- Informaţii utile turiştilor care lipsesc şi ar putea fi adăugate pe site
Informații asupra infrastructurii turistice de cazare și alimentație, de agrement.
- Sugestii privind îmbunătăţirea modului de prezentare a site-ului pentru a-i spori utilitatea
din prisma potenţialilor turişti
Prezentarea obiectivelor într-un mod real, succint și la obiect. Folosirea unor strategii de marketing și
a unor politici ce promovare turistică. Nelimitarea și durabilitatea obiectivelor și a turismului care le
implică. Stimularea cererii turistice. Atragerea turiștilor și satisfacerea cerințelor acestora. Corelarea
cu realitatea de pe teren. Analize pe teren.


V. ANALIZA MEDIULUI DE PIAŢ
- Principalii competitori ai destinaţiei la nivel regional, naţional, internaţional (dacă este cazul)
Valea Prahovei,Podișul Dobrogei și zonele viticole din România care dezvoltă același tip de turism.
De asemenea Republica Moldova.
- Locul ierarhic al destinaţiei studiate faţă de competitori din punct de vedere:
- al resurselor
Vrancea ocupă locul I la nivel național din punct de vedere al suprafeșelor viticole cultivate dar și al
producșiei de vinuri, conform unor surse.
- al infrastructurii turistice
Infrastructura turistică este foarte slab dezvoltată, aproape inexistentă.
- al cererii
Cererea turistică apare ca necesitate a exploatării unui potențial turistic ridicat al zonei cu tradiție
viticolă.
- al preţului
(se compară preţul unei camere / loc de cazare pe noapte pentru o unitate cu aceeaşi categorie de
confort pentru aceeaşi perioadă a anului. Pentru argumentare sunt necesare exemple concrete.)
Pretul intre 80 -120 Ron – Odobești, 180 euro de persoană
- al politicilor de promovare turistică
(se vor menţiona diferiţii actori care promovează destinaţia respectivă (ex.: administraţia publică
locală – primăria; judeţeană – consiliul judeţean; ONG-uri; tour-operatori; unităţi de primire, etc.) prin
ce mijloace.
Consiliul judetean Vrancea și administrația publică locală.Pentru o mai mare claritate a expunerii şi rezumarea ideilor după comentarii se poate face un tabel
care să arate locul ierarhic al destinaţiei faţă de competitori, de genul:

Destinaţia studiată Competitori
regionali
Competitori
naţionali
Competitori
internaţionali
Resurse + + -
Infrastructură
turistică
- - -
Cerere
Preţ
Politici de
promovare


Atenţie tabelul se face pe fiecare produs turistic/tip de turism în parte. De exemplu pentru staţiunea
Buşteni se poate face un tabel pentru turismul montan pentru sporturi de iarnă şi altul pentru turismul
montan estival în care staţiunea poate avea competitori diferiţi la diferite niveluri şi poziţii diferite faţă
de ei prin prisma elementelor analizate.


VI. MĂSURI STRATEGICE DE OPTIMIZARE A PRODUSULUI TURISTIC ÎN
VEDEREA UNEI MAI BUNE SITUĂRI PE PIAŢĂ FAŢĂ DE MEDIUL
COMPETIŢIONAL
Strategii de optimizare a produsului/destinaţiei ţintă axate pe mixul de marketing la nivelul
destinaţiei alese
Prin punerea în valoare a resurselor de care dispune destinaţia
- resurse insuficient valorificate în prezent
- resurse nevalorificate în prezent
Şi crearea unor produse turistice distincte:
Forme de turism alternativ, circuit organizat.
Prin dezvoltarea infrastructurii
Atât cea turistică cât și cea generală.
Prin concentrarea pe anumite segmente ale cererii
Superlativele viticole, vinuri cu tradiție și medaliate la concursuri internașionale, specificitatea zonei.
Prin anumite mijloacele şi metode de promovare
Organizarea unui plan strategic de durabilitate a turismului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->