MASTER

TEHNICI DE COMUNICARE SI INFLUENTA SOCIALA
Perspectivele profesionale ale absolventilor:
Consiliere si consultanta
Evaluare si interventie comunitara si organizationala
Proiectarea de programe de eIicientizare sociala, educationala, politica etc.
Specializarea personalului în comunicare
Analiza conIlictelor si elaborarea strategiilor de aplanare a acestora
Evaluarea si eIicientizarea relatiilor interpersonale la nivelul social, organizational,
politic si educational
Eormarea abilitatilor practice de investigatie psihologica în plan social, politic,
educational si cultural.
Modelarea abilitatilor de consiliere psihologica la nivelul tuturor institutiilor din
administratia de stat si din productie.
Discipline de studiu:
Tehnici si metode de inIluenta sociala; Comunicare si inIluenta in societatea
contemporana; Psihologia comunicarii organizationale; Argumentatia in comunicare; Aspecte
psihoinIormatice ale comunicarii; Metodologia cercetarii proceselor de comunicare.
Cadre didactice:
ProI.univ.dr. Dumitru CRISTEA
Academician Alexandru SURDU
ProI.univ.dr. Puiu MIHAI
ProI.univ.dr. Titi PARASCHIV
ConI.univ.dr. Petru CRAIOVAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful