You are on page 1of 3

KANPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KANPUR

A-1, UPSIDC Industrial Area, Rooma, Kanpur


Phone: 0512-2410093, 2410098 Fax: 0512-2410264
Web: www.kit.ac.in E-mail: info@kit.ac.in
___________________________________________________________________________

BRILLIANCE14
RESULT

1. Prize Winners (For B. Tech.)

Rank Name of Student
1 MANU NIGOTIA
2 SHAILENDRA MISHRA
3 VISHAL GUPTA

2. Prize Winners (For B. Phram.)
Rank Name of Student
1 HIMANSHI PANDEY
2 PRIYANKA CHAURASIA
3 ANAMIKA

3. Prize Winners (For MBA and MCA)4. Consolation Prize Winners (For B. Tech.)
Rank Roll No. Name of Candidate
1 TBR14165140054 VISHAL YADAV
2 TBR14165140055 ROHIT SINGH
3 BR14165700409 SAURABH AGARWAL
S.No. Name of Student
1 SOMESH TRIPATHI
2 SHUBHAM DIXIT
3 VIVEK KR YADAV
4 SHIV SHARAN SINGH
5 SATYAM MISHRA
6 RISHABH GUPTA
7 ROHIT RAJPOOT
8 ANIL KR VERMA
9 VISHAL DIXIT
10 RAHUL
11 SUDEEP MISHRA5. Consolation Prize Winners (For B. Pharm.)
S.No. Name of Student
1 JYOTIKA RAI
2 SHUBHAM KUMAR
3 ASMA FATIMA
4 RUKSAR
5 PANKAJ KUMAR
12 MANAS TRIPATHI
13 SHUBHAM VERMA
14 HARIOM MISHRA
15 NIHAL SINGH
16 RISHABH GUPTA
17 BHOLA NATH JHA
18 AMAN KUSHWAHA
19 GAURAV GUPTA
20 SUSHIL YADAV
21 VIMAL KUMAR
22 PRANJAL SRIVASTAVA
23 NIRDESH MISHRA
24 ANURAG SHUKLA
25 AVISH GUPTA
26 PRATIBHA AWASTHI
27 PRATIBHA AWASTHI
28 RISHABH TANEJA
29 GAURAV DIWAKAR
30 SWAPNIL GUPTA
31 RISHABH DIXIT
32 NISHI SINGH RANA
33 SHRUTI SRIVASTAVA
34 UZMA FATIMA
35 SHASHANK KR ARYA
36 KESHAV SINGH CHAUHAN
37 RITIK AGRAHARI
38 ABHINAV GUPTA
39 ASHISH TIWARI
40 VINAY SHUKLA
41 ROSHNI RAJPOOT
42 PRIYANSHU KUMAR
43 SUDHIR KUSHWAHA
44 ANUSHA TRIPATHI
45 SHASHANK RAJPUT
46 SHIVAM GUPTA
47 SHIVAM MISHRA
48 SHUBHAM SHARMA
49 DHEERAJ SONKER
50 AWADH KRISHNA MISHRA
6 GAYATRI
7 BUSHRA VASIM
8 ABHISHEK TRIVEDI
9 MANSI VERMA
10 SONALI KANOJIYA
11 SUMIT GUPTA

6. Consolation Prize Winners (For MBA & MCA)
S.No. Roll No. Name of Candidate
1
TBR14165700001 FARHAN AHMAD
2
TBR14165140253 VIJAY PRATAP SINGH
3
TBR14165140021 SHAIKLENDA MISHRA
4
TBR14165140076 SHIVAM GUPTA
5
TBR14165140086 SHIVAM MISHRA
6
BR14165140016 BHAVESH SHARMA
7
TBR14165140079 RAHUL KR GUPTA
8
TBR14165140080 RAJAT DWIVEDI
9
TBR14165700012 ABHISHEK SINGH
10
TBR14165140296 GARVIT SRIVASTAVACoordinator
Brilliance14