You are on page 1of 2

Subiecte Fiziopatologie

Partial:
1. Definii urmatoarele noiuni: etiologie genereal, patogenie general,
fiziopatologie, leziune veriga principal a lanului patogenetic, veriga
predominant a lanului patogenic;
2. Sructura i obiectivele fiziopatologiei;
!. "eoria S#$ privind apariia bolii;
%. &oncepia p'(io) 'omatic privind aparitia bolii;
*. &la'ificarea leziunilor celulare;
+. ,ecani'mele generalizarii proce'ului patologic;
-. ,ecanizmele de localizare a proce'ului patologic;
.. /eactiile fiziologice ale organi'mului la actiunea factorului patogen;
0. Perioada evolutiei bolii;
11.,ecanizmele 'anogenetice;
11.2eziuni primare ale membranei citopla'matice;
12.Final:
1. 3nzinemia;
2. /a'pun'ul fazei acute;
!. 3tiologia febrei;
%. ,ecani'mul de aciune ai pirogenilor leucocitari;
*. Stadiile febrei;
+. Starea funcional a organelor 'i 'i'temelor 4n febr;
-. 5mportana biologic afebrei;
.. $lteraia 4n proce'ul inflamator;
0. ,ediatorii inflamaiei;
11.6iperemia arterial inflamatorie;
11. 37andatia in focarul inflamator;
12.$trofia;
1!.Perioadele i manife'trile necrozei;
1%. $paptoza;
1*. 5n'uficiena (epatic;
1+. 5n'uficiena renal