You are on page 1of 1

NAMA SEKOLAH : ZON :

BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
BIL
1
2
3
BIL
1
2
3
Pihak sekolah mematuhi garis panduan pelaksanaan program
Mentor Mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia
Pelaksanaan Program Mentor Mentee berpandukan modul yang
diberi
Jawatankuasa Pelaksana Guru penyayang (Mentor Mentee)
telah ditubuhkan.
Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang
(Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru.
Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program
Mentor Mentee
Semua guru terlibat dalam pelaksanaan program dan memberi
kerjasama yang baik
Mentor dan Mentee menggunakan masa perjumpaan yang
ditetapkan dengan maksima
Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam pelaksanaan
program
.....
INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE
.......
ITEM YA TIDAK
SKOR TAHAP PELAKSANAAN
1 - 3
4 - 6
7 - 8
KURANG DILAKSANAKAN
PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA
DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
TIDAK LAKSANA
(SKOR 1 - 3)
DILAKSANA DENGAN BAIK
(SKOR 7 - 8)
PELAKSANAAN DITAHAP
MINIMA (SKOR 4 - 6)