You are on page 1of 3

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE

INSPECIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC ILFOV
Calea Giuleti nr 6-8, sector 6, cod potal 060274, Bucureti
Tel. 021.316.25.60, 021.316.25.61, 021.317.10.70, 021.313.44.57 Fax : 021.316.25.62

www.itmilfov.ro
Operator de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Naional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 17881

Nr. .............../................

CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ...........

emis n temeiul art.13 lit.c) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si art.6 alin.
( 1 ) lit. b) din Legea pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii nr. 108/1999,
republicata, eliberat in baza declaratiei pe propria respundere, inregistrata sub nr. ..............
din.....................
Persoana juridic ............................................................................................
cu sediul: .........................................................................................................
Prezentul certificat constatator atest c s-a nregistrat declaraia pe propria rspundere
conform creia societatea ndeplinete condiiile de funcionare specifice securitii i
sntii n munc pentru activitatea/activitile declarate:
Cod
Nr.

Denumirea activitii

C
A
E
N

Adresa la care se desfoar


activitatea

Inspector sef ,

Data eliberrii:
...........................

Nr.

Denumirea
activitii

Cod

Adresa la care se
desfoar
activitatea

Semntura
insp
ecto
rului
ef/
Data sistrii
activitii

Semntura
insp
ector
ului
ef/
Data relurii
activ
itii