You are on page 1of 26

Anyagismeret

Anyagismeret
1. Metallogrfiai alapfogalmak 1. Metallogrfiai alapfogalmak 1. Metallogrfiai alapfogalmak 1. Metallogrfiai alapfogalmak
Az anyagok szerkezete Az anyagok szerkezete Az anyagok szerkezete Az anyagok szerkezete
Halmazllapotok Halmazllapotok Halmazllapotok Halmazllapotok
A rendszereknek hrom alapvet halmazllapotuk van,
amelyek az llapotjelzk fggvnyben kln-kln, vagy
egyidben is ltezhetnek:
Lgnem (gz) halmazllapot. A rendszerben az alkotk ren-
dezetlenl s egymstl nagy tvolsgokra helyezkednek el.
Az alkotk trfogatnak sszege elhanyagolhat a rendszer
trfogathoz kpest (majdnem korltlanul sszenyomhatk).
Folykony (folyadk) halmazllapot. Az alkotk kztt
rvidtv rend uralkodik, az alkotk trfogatnak sszege
megegyezik a rendszer trfogatval (sszenyomhatatlanok).
Szilrd (kristlyos) halmazllapot. Az alkotk kztt
hossztv rend uralkodik, s a folyadkhoz hasonlan
szintn ssze-nyomhatatlanok. Fontos terletket kpviselik
a fmek fmek fmek fmek.
A szil A szil A szil A szil rd anyagok rd anyagok rd anyagok rd anyagok
Szablytalan trbeli
elrendezdsek.
Emiatt nincs les olvadspont
(melegtskor fokozatosan
megpuhul).
Gumiszer anyagok.
Az alkotrszecskk
szablyos trbeli
elrendezdsek.
Emiatt les az
olvadspont.
Kemnysgk, a
kristly alakja a
rcsszerkezettl fgg.
AMORF AMORF AMORF AMORF KRISTLYOS KRISTLYOS KRISTLYOS KRISTLYOS
Kristlyrcs tpusai Kristlyrcs tpusai Kristlyrcs tpusai Kristlyrcs tpusai
szigetel
(a vzben elektrolitosan
disszocil anyagok
oldata vezet)
j vezet - szigetel vagy
- flvezet
- szilrd: szigetel
- olvadk: vezet
- vizes oldat: vezet
Vezetkpessg:
kicsi vltoz nagy viszonylag nagy Kemnysg:
gz, folyadk, szilrd (a
molekula mrettl s a
msodrend kts
tpustl fggen)
szilrd (a higany
kivtelvel)
szilrd szilrd Standard
halmazllapot:
ltalban alacsony
(gyenge msodrend
ktsek miatt)
vltoz
(vltoz erssg
fmes kts miatt)
magas
( ers kovalens
ktsek miatt)
magas
(a nagy
rcsenergia miatt)
Olvadspont:
Forrspont:
msodrend kterk delokalizlt
elektronok
kovalens kts elektrosztatikus
vonzer
Rcssszetart
er:
molekulk atomtrzsek atomtrzsek ellenttes tlts
ionok
Rszecskk a
rcspontokban:
Molekularcs Fmrcs Atomrcs Ionrcs
Kristlyrcs tpusai Kristlyrcs tpusai Kristlyrcs tpusai Kristlyrcs tpusai
Molekularcs Fmrcs Atomrcs Ionrcs
nemfmes vegyletek,
szerves vegyletek,
sok p- s d-mezbeli
fmhalogenid
nhny szulfid
(pl. CuFeS
2
)
B
2
O
3
, SiO
2
egyes
fm-
szulfidok
kis EN- fmek s
a nagy EN-
nem fmek
vegyletei
Pldk a
vegyletek
kzl:
a nagy EN- elemek a p-mezbl kis EN- elemek B, C, Si, Ge NINCS Pldk az
elemek
kzl:
- polaritstl
- mrettl
- a rszecskk mrettl s a rcsszerkezettl
- hasonl rcsszerkezet esetn a mret nvekedsvel
ltalban cskken
Olvadspont
fggse:
polaritstl fgg (egymsban; egyesek
cseppfolys
NH
3
-ban)
vzben ltalban
j
Oldhatsg:
szigetel
(a vzben elektrolitosan
disszocil anyagok oldata
vezet)
j vezet
- szigetel
vagy
-
flvezet
- szilrd: szigetel
- olvadk:
vezet
- vizes oldat:
vezet
Vezetkpessg:
Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk
A kristlyokat gynevezett rcserk, vonzerk rcserk, vonzerk rcserk, vonzerk rcserk, vonzerk tartjk ssze,
amelyek klnbz tpusak lehetnek. Azon kvl, hogy
megakadlyozzk annak sztesst, jellegk s nagysguk
alapveten meghatrozzk a kristly tbb tulajdonsgt
(htguls, fajh stb.) is.
A vonzerk mellett fellpnek taszterk taszterk taszterk taszterk is. Amennyiben az
atomokat kzeltjk egymshoz, az elektronhjak elkezdenek
egymsba prseldni. Mivel azok betltttek, a Pauli elv
rtelmben tbb elektron szmra nincs hely, ami egy ers
taszt klcsnhatsban nyilvnul meg. A taszt potencil az
atomok kztti d tvolsg (rcstvolsg) fggvnye.
Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk
A legegyszerbb kristlyok zrt
elektronhjjal rendelkez anyagok
(nemesgzok). A pozitv tlts atom-
mag s a negatv tlts zrt
elektronhj tmegkzppontja egy
pontba esik, gy az atom kifel
elektromosan semleges. Valjban a
rezgmozgs kvetkeztben a
szimmetrikus elektronhjak torzulnak,
diplusok keletkeznek, melyek mr
elektrosztatikusan klcsnhatsban
vannak egymssal. Ezek, az un. van der
Waals erk, igen kicsinyek, melynek
kvetkeztben a nemesgz kristlyok
olvadspontja alacsony (jval kisebb a
szobahmrskletnl).
Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk
Ionos kristlyok pozitv s negatv
ionokbl llnak. Akkor alakulnak ki,
ha az egyik anyagnl csak egy kt,
un. vegyrtkelektron van, (pl. Na)
mg a msiknl ugyan-annyi
hinyzik (pl. klr). A ktsi energia
az ionok kztti elektrosztatikus
klcsnhatsbl ered.
A W potencilfggvny a d rcst-
volsg fggvnyben egy minimum-
grbt ad.
Az ionos kts kzepes erssg
kts, gy ezeknek a kristlyok
olvadspontja szobahmrskleten,
vagy kzvetlen felette van.
W
taszt
d tvolsg
W
vonz
W(d)
W
Egyenslyi helyzet
W
ktsi
Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk
A kovalens kristlyokra az egyik
legjellemzbb plda a gymnt
Ennl a ktsnl az atomok gy
trekednek zrt elektronhjra,
hogy klcsnsen hasznljk a
szomszdok elektronjait is, a
gymntban a szn ngy
elektronja a ngy szomszdos
sznatom egy-egy elektronjval
alkot zrt elektronhjat. A
kovalens kts igen ers, ezrt
ezeknek a kristlyoknak az
olvadspontja jelentsen meg-
haladja a szobahmrskletet. A
kovalens kts rtelmezsre a
kicserldsi energia szolgl.
Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk Rcsot sszetart erk
Fmeknl a vegyrtkelektronok
leszakadnak az ionokrl (pl. ntrium)
s kollektvv vlnak, gynevezett
elektron elektron elektron elektron- -- -gzt gzt gzt gzt alkotva Mivel ebben az
esetben minden elektron minden
atomhoz s fordtva tartozik, ezrt az
elektrongz gy foghat fel, mint egy
kiterjedt kovalens kts s gy a ktsi
energia a kicserldsi energia lesz.
A fmek szerkezete A fmek szerkezete A fmek szerkezete A fmek szerkezete
Szilrd llapotban minden fm kristlyokbl pl fel. A
fmkristlyok tbb atombl (ionbl) llnak, amelyek szablyos
idomokat alkotnak. Ezeket az idomokat rcs elemnek vagy
elemi cellnak nevezzk. A szablyosan ismtld
rcselemekbl ll szerkezet a rcsszerkezet.
Elemi cella Elemi cella Elemi cella Elemi cella
A kristlyrcs legkisebb jellemz rsze, amelyet a tr hrom irnyba
eltolva megkapjuk az egsz rcsot.
A kristlyrcsot a fmes kts tartja ssze, a szabad elektronok
krlveszik a fmionokat, n. elektronfelht kpeznek. A szabad
elektronok ramlsval magyarzzuk a fmek j elektromos- s
hvezet kpessgt

A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk

elemi cellk:
a trkzepes
kbs (a),
a lapkzepes
kbs (b) s
a hexagonlis (c).
A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk
T TT T rk rk rk rk zepes k zepes k zepes k zepes k b bb b s r s r s r s r cs cs cs cs
Li, Na, K, V, Cr, W, Li, Na, K, V, Cr, W, Li, Na, K, V, Cr, W, Li, Na, K, V, Cr, W,
Fe Fe Fe Fe ( (( ( - -- -Fe Fe Fe Fe) )) )
Fe Fe Fe Fe ( (( (- -- -Fe Fe Fe Fe) )) )
A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk
Lapkzepes Lapkzepes Lapkzepes Lapkzepes
kbs rcs kbs rcs kbs rcs kbs rcs
Al, Cu, Au, Ag, Pb, Al, Cu, Au, Ag, Pb, Al, Cu, Au, Ag, Pb, Al, Cu, Au, Ag, Pb,
Ni, Ir, Ni, Ir, Ni, Ir, Ni, Ir, Pt Pt Pt Pt
Fe Fe Fe Fe ( (( ( - -- -Fe Fe Fe Fe) )) )
A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk A legfontosabb elemi cellk
Hexagonlis rcsszerkezet Hexagonlis rcsszerkezet Hexagonlis rcsszerkezet Hexagonlis rcsszerkezet
Egyszer: grafit Egyszer: grafit Egyszer: grafit Egyszer: grafit
Szoros illeszkeds: Szoros illeszkeds: Szoros illeszkeds: Szoros illeszkeds:
Be, Zn, Mg, Cd Be, Zn, Mg, Cd Be, Zn, Mg, Cd Be, Zn, Mg, Cd
A sznfmek olvadsa s dermedse A sznfmek olvadsa s dermedse A sznfmek olvadsa s dermedse A sznfmek olvadsa s dermedse
Ha a fmet melegtjk, azaz ht kzlnk vele, a fmionok egyre
gyorsabb rezgmozgst vgeznek. A rcsszerkezet kterit
legyzve a kristlyos szerkezet felbomlik, a fm megolvad,
folykonny vlik.
Dermedskor ezzel ellenttes folyamat jtszdik le. Az olvadkot
htve az atomok mozgsa lelassul. A rcsszerkezet kteri ismt
hatni kezdenek s a folyadkban kristlycsrk vagy kristlyosodsi
kzppontok keletkeznek.
A sznfmek olvadsa s dermedse A sznfmek olvadsa s dermedse A sznfmek olvadsa s dermedse A sznfmek olvadsa s dermedse
Amikor a fmolvadk kezd megszilrdulni, a kristlycsrk
nvekeds kzben akadlyozzk egymst. Az egymssal sszentt
kristlyok hatrlapjai szablytalan sokszget alkotnak,
rcsrendezetlensg alakul ki. Ezeket a kristlyokat krisztallitoknak
nevezzk. A krisztallitok nagysga nhny ezred millimtertl tized
millimter nagysgrendig terjed. (kristlyosodsi kpessg)
Ha a fmolvadkot gyorsan htjk, kis mret szemcsk
keletkeznek, mert a kristlyosodsi folyamat gyorsan jtszdik le.
Lass lehlskor nagy, durva szemcsk alakulnak ki, mert a
kristlycsrknak van idejk megnni. (kristlyosodsi sebessg)
Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk
Pontszer rcshibk Pontszer rcshibk Pontszer rcshibk Pontszer rcshibk
Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk
res rcshelyek, res rcshelyek, res rcshelyek, res rcshelyek, vakancik vakancik vakancik vakancik
a hibahelyek folyamatosan
vndorolhatnak a
kristlyban,
megsznhetnek, jra
Keletkezhetnek
Trfogatnvekeds Trfogatnvekeds Trfogatnvekeds Trfogatnvekeds
Diffzi Diffzi Diffzi Diffzi
Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk
Idegen atom a rcsban Idegen atom a rcsban Idegen atom a rcsban Idegen atom a rcsban
Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk
Szilrd oldat Szilrd oldat Szilrd oldat Szilrd oldat
Szilrd oldatrl akkor
beszlnk, amikor a msfajta
(tvz, vagy szennyez)
atomok egyenknt plnek be a
rcsatomok (mtrix) helyre (a)
(helyettestses szilrd oldat),
illetve kzjk (b) (bekeldses
szilrd oldat).
A szilrd oldat
termodinamikailag
hasonlkppen viselkedik, mint
a ponthibk. Ezrt az
tvzknek is van egyenslyi
oldkonysguk, hasonlkppen,
mint a ponthibknak.
(a) (b)
Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk
A pontszer hibkon tl a szablyos
rendet vonalszer hibk is
akadlyozhatjk. Ezeket
diszlokcinak diszlokcinak diszlokcinak diszlokcinak nevezzk.
Kt legjellegzetesebb kpviseljk az
l- s a csavardiszlokci.
Kialakulsuk egyik oka a nem
tkletes, nem egyenslyi
kristlynvekeds. Gyors lehts,
nagy szemcsenvekedsi sebessg
esetn sok diszlokci keletkezik.
ldiszlokci
Csavardiszlokci
Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk
Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk Kristlyhibk
A diszlokci-srsg hatsa a szilrdsgra
Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom
..Szemelv ..Szemelv ..Szemelv ..Szemelv nyek nyek nyek nyek
Szentgyrgyin Gyngysi va Bencsik Ferenc Pl
: Villamos anyagismeret Villamos anyagismeret Villamos anyagismeret Villamos anyagismeret s technol s technol s technol s technol gia gia gia gia
(Nemzeti tanknyvkiad)
Csizmadia Ferencn: Anyagismeret : Anyagismeret : Anyagismeret : Anyagismeret
(SzIF-Universitas Kft.)
Ginsztler Hidasi Dvnyi: : : :
Alkalmazott anyagtudom Alkalmazott anyagtudom Alkalmazott anyagtudom Alkalmazott anyagtudom ny ny ny ny
(Megyetemi Kiad)