You are on page 1of 28

Anyagismeret

Anyagismeret
3. A vas 3. A vas 3. A vas 3. A vas- -- - karbon tvzet karbon tvzet karbon tvzet karbon tvzet
A fmek s tvzetek szerkezete A fmek s tvzetek szerkezete A fmek s tvzetek szerkezete A fmek s tvzetek szerkezete
Vas Vas Vas Vas- -- - Karbon diagram Karbon diagram Karbon diagram Karbon diagram
Eltrsek az eddig trgyalt Eltrsek az eddig trgyalt Eltrsek az eddig trgyalt Eltrsek az eddig trgyalt
diagramokhoz kpest diagramokhoz kpest diagramokhoz kpest diagramokhoz kpest
a diagramot csak a diagramot csak a diagramot csak a diagramot csak
6,67 C % 6,67 C % 6,67 C % 6,67 C %- -- -ig ig ig ig
brzoljk, brzoljk, brzoljk, brzoljk,
bizonyos vonalak bizonyos vonalak bizonyos vonalak bizonyos vonalak
folyamatos, s folyamatos, s folyamatos, s folyamatos, s
szaggatott vonallal is szaggatott vonallal is szaggatott vonallal is szaggatott vonallal is
fel vannak tntetve fel vannak tntetve fel vannak tntetve fel vannak tntetve
Az eltrsek oka 1 Az eltrsek oka 1 Az eltrsek oka 1 Az eltrsek oka 1
a 6 % a 6 % a 6 % a 6 % C CC C- -- -nl nl nl nl nagyobb C tartalm tvzetekre semmilyen nagyobb C tartalm tvzetekre semmilyen nagyobb C tartalm tvzetekre semmilyen nagyobb C tartalm tvzetekre semmilyen
megbzhat adatunk nincs, de ezeknek megbzhat adatunk nincs, de ezeknek megbzhat adatunk nincs, de ezeknek megbzhat adatunk nincs, de ezeknek nincs is nincs is nincs is nincs is
gyakorlati jelentsge. gyakorlati jelentsge. gyakorlati jelentsge. gyakorlati jelentsge.
(A diagramban a
6.67 C % 6.67 C % 6.67 C % 6.67 C %- -- -nl nl nl nl ltott ltott ltott ltott
fggleges a Fe fggleges a Fe fggleges a Fe fggleges a Fe
3 33 3
C C C C
interszticis interszticis interszticis interszticis
vegyletnek felel meg vegyletnek felel meg vegyletnek felel meg vegyletnek felel meg) )) )
Az eltrsek oka 2 Az eltrsek oka 2 Az eltrsek oka 2 Az eltrsek oka 2
A vas vas vas vas- -- -vaskarbid vaskarbid vaskarbid vaskarbid
(folyamatos vonal) (folyamatos vonal) (folyamatos vonal) (folyamatos vonal) s a
vas vas vas vas- -- -grafit (szaggatott grafit (szaggatott grafit (szaggatott grafit (szaggatott
vonal) vonal) vonal) vonal) tvzeteknek
ktfle diagramjuk
van. A kt diagram egy
koordinta
rendszerben
brzolhat
A A A A karbon karbon karbon karbon a vastvzetekben ktfle alakban jelenik meg, a vastvzetekben ktfle alakban jelenik meg, a vastvzetekben ktfle alakban jelenik meg, a vastvzetekben ktfle alakban jelenik meg,
mint mint mint mint elemi karbon vagy grafit elemi karbon vagy grafit elemi karbon vagy grafit elemi karbon vagy grafit, , , ,
s kttt formban, mint s kttt formban, mint s kttt formban, mint s kttt formban, mint Fe3C, vaskarbid Fe3C, vaskarbid Fe3C, vaskarbid Fe3C, vaskarbid
Heyn Heyn Heyn Heyn - -- - Charpy Charpy Charpy Charpy fle ikerdiagram fle ikerdiagram fle ikerdiagram fle ikerdiagram
Melyik a stabil? Melyik a stabil? Melyik a stabil? Melyik a stabil?
mr 700 C mr 700 C mr 700 C mr 700 C felett felett felett felett
megfigyelhet a Fe megfigyelhet a Fe megfigyelhet a Fe megfigyelhet a Fe
3 33 3
C C C C
felbomlsa felbomlsa felbomlsa felbomlsa
Fe Fe Fe Fe
3 33 3
C C C C 3 3 3 3 Fe Fe Fe Fe + C + C + C + C
a grafitos (szaggatott) a grafitos (szaggatott) a grafitos (szaggatott) a grafitos (szaggatott)
vonalak a magasabb vonalak a magasabb vonalak a magasabb vonalak a magasabb
hmrskleteken hmrskleteken hmrskleteken hmrskleteken
haladnak. haladnak. haladnak. haladnak.
A kt diagram kzl termszetesen csak az egyik A kt diagram kzl termszetesen csak az egyik A kt diagram kzl termszetesen csak az egyik A kt diagram kzl termszetesen csak az egyik
felelhet meg az egyenslyi llapotnak! felelhet meg az egyenslyi llapotnak! felelhet meg az egyenslyi llapotnak! felelhet meg az egyenslyi llapotnak!
Azaz: Azaz: Azaz: Azaz:
A vas A vas A vas A vas- -- -grafit ( grafit ( grafit ( grafit (Fe Fe Fe Fe - -- - C) rendszer a stabil C) rendszer a stabil C) rendszer a stabil C) rendszer a stabil
Az Az Az Az Fe Fe Fe Fe - -- - Fe Fe Fe Fe
3 33 3
C rendszer a C rendszer a C rendszer a C rendszer a metastabil metastabil metastabil metastabil
Heyn Heyn Heyn Heyn - -- - Charpy Charpy Charpy Charpy fle ikerdiagram fle ikerdiagram fle ikerdiagram fle ikerdiagram
Az ok: Az ok: Az ok: Az ok:
az az az az elemi C elemi C elemi C elemi C metalloid metalloid metalloid metalloid elem elem elem elem, s mint ilyen, a kristlyosods , s mint ilyen, a kristlyosods , s mint ilyen, a kristlyosods , s mint ilyen, a kristlyosods
megindulshoz igen megindulshoz igen megindulshoz igen megindulshoz igen nagy tlhtst ignyel nagy tlhtst ignyel nagy tlhtst ignyel nagy tlhtst ignyel, kristlycsri nagy , kristlycsri nagy , kristlycsri nagy , kristlycsri nagy
ksssel kpzdnek, s ksssel kpzdnek, s ksssel kpzdnek, s ksssel kpzdnek, s a grafit kristlyosodsi sebessge is a grafit kristlyosodsi sebessge is a grafit kristlyosodsi sebessge is a grafit kristlyosodsi sebessge is
kicsi kicsi kicsi kicsi. .. .
Ezrt a nagyobb C tartalm Ezrt a nagyobb C tartalm Ezrt a nagyobb C tartalm Ezrt a nagyobb C tartalm Fe Fe Fe Fe- -- -C CC C tvzetek lehlsekor tvzetek lehlsekor tvzetek lehlsekor tvzetek lehlsekor
tbbnyire az trtnik, hogy a grafit kristlyosodsa csirk tbbnyire az trtnik, hogy a grafit kristlyosodsa csirk tbbnyire az trtnik, hogy a grafit kristlyosodsa csirk tbbnyire az trtnik, hogy a grafit kristlyosodsa csirk
hinyban mg el sem kezddik, mire az tvzet annyira lehl, hinyban mg el sem kezddik, mire az tvzet annyira lehl, hinyban mg el sem kezddik, mire az tvzet annyira lehl, hinyban mg el sem kezddik, mire az tvzet annyira lehl,
hogy megkezddik a karbidos kristlyosods. hogy megkezddik a karbidos kristlyosods. hogy megkezddik a karbidos kristlyosods. hogy megkezddik a karbidos kristlyosods.
A grafit kristlyosodsa vgtelen lass lehtssel, A grafit kristlyosodsa vgtelen lass lehtssel, A grafit kristlyosodsa vgtelen lass lehtssel, A grafit kristlyosodsa vgtelen lass lehtssel,
vagy a gyakorlatban a vaskarbid stabilitst vagy a gyakorlatban a vaskarbid stabilitst vagy a gyakorlatban a vaskarbid stabilitst vagy a gyakorlatban a vaskarbid stabilitst
cskkent tvzkkel cskkent tvzkkel cskkent tvzkkel cskkent tvzkkel - -- - elssorban elssorban elssorban elssorban Si Si Si Si - -- - rhet el rhet el rhet el rhet el. .. .
A gyakorlati grafitos tvzetek (ntttvasak) A gyakorlati grafitos tvzetek (ntttvasak) A gyakorlati grafitos tvzetek (ntttvasak) A gyakorlati grafitos tvzetek (ntttvasak)
mindig tartalmaznak 1,5 mindig tartalmaznak 1,5 mindig tartalmaznak 1,5 mindig tartalmaznak 1,5- -- -3 % 3 % 3 % 3 % Si Si Si Si- -- -t tt t! !! !
A vastvzetek csoportostsa A vastvzetek csoportostsa A vastvzetek csoportostsa A vastvzetek csoportostsa
tretk alapjn: tretk alapjn: tretk alapjn: tretk alapjn:
a grafitos tvzetek a grafitos tvzetek a grafitos tvzetek a grafitos tvzetek mindig a kis mindig a kis mindig a kis mindig a kis
szilrdsg grafit mentn trnek, gy szilrdsg grafit mentn trnek, gy szilrdsg grafit mentn trnek, gy szilrdsg grafit mentn trnek, gy
tretk a grafit hatsra tretk a grafit hatsra tretk a grafit hatsra tretk a grafit hatsra szrke szrke szrke szrke
A A A A vaskarbidot vaskarbidot vaskarbidot vaskarbidot tartalmaz tvzetek trete tartalmaz tvzetek trete tartalmaz tvzetek trete tartalmaz tvzetek trete
fmes, teht fmes, teht fmes, teht fmes, teht fehr fehr fehr fehr. .. .
A vastvzeteket a diagram alapjn A vastvzeteket a diagram alapjn A vastvzeteket a diagram alapjn A vastvzeteket a diagram alapjn
csoportosthatjuk csoportosthatjuk csoportosthatjuk csoportosthatjuk
2,06 2,06 2,06 2,06% karbon tartalomig % karbon tartalomig % karbon tartalomig % karbon tartalomig acl acl acl aclokrl, az annl okrl, az annl okrl, az annl okrl, az annl
nagyobb karbon tartalom esetn nagyobb karbon tartalom esetn nagyobb karbon tartalom esetn nagyobb karbon tartalom esetn nyersvas nyersvas nyersvas nyersvasakrl, vagy akrl, vagy akrl, vagy akrl, vagy
ntttvas ntttvas ntttvas ntttvasakrl beszlnk. akrl beszlnk. akrl beszlnk. akrl beszlnk.
Az tvzeteket az Az tvzeteket az Az tvzeteket az Az tvzeteket az eutektikus eutektikus eutektikus eutektikus s az s az s az s az eutektoidos eutektoidos eutektoidos eutektoidos
ponthoz kpesti helyzetk szerint osztlyozzuk ponthoz kpesti helyzetk szerint osztlyozzuk ponthoz kpesti helyzetk szerint osztlyozzuk ponthoz kpesti helyzetk szerint osztlyozzuk. . . .
C<0,8 % C<0,8 % C<0,8 % C<0,8 %- -- -nl nl nl nl aclok aclok aclok aclok hipoeutektoidos hipoeutektoidos hipoeutektoidos hipoeutektoidos, , , ,
C>0,8 % C>0,8 % C>0,8 % C>0,8 %- -- -nl nl nl nl hipereutektoidos hipereutektoidos hipereutektoidos hipereutektoidos aclok aclok aclok aclok, ,, ,
C <4,3 % C <4,3 % C <4,3 % C <4,3 %- -- -nl nl nl nl az ntttvasak az ntttvasak az ntttvasak az ntttvasak hipoeutektikus hipoeutektikus hipoeutektikus hipoeutektikus, , , ,
C>4,3 % C>4,3 % C>4,3 % C>4,3 %- -- -nl nl nl nl hipereutektikus hipereutektikus hipereutektikus hipereutektikus ntttvasak ntttvasak ntttvasak ntttvasak
Az aclok
2,06% karbon tartalomig: 2,06% karbon tartalomig: 2,06% karbon tartalomig: 2,06% karbon tartalomig:
acl acl acl aclok; ok; ok; ok;
- -- -szobahmrskleten szobahmrskleten szobahmrskleten szobahmrskleten ferrit ferrit ferrit ferrit s s s s
perlit perlit perlit perlit szvetelemekbl llnak szvetelemekbl llnak szvetelemekbl llnak szvetelemekbl llnak
A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa
0,15 % C 0,15 % C 0,15 % C 0,15 % C
Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet:
ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit
N 200x N 200x N 200x N 200x
Marszer: Marszer: Marszer: Marszer: nitl nitl nitl nitl
(alkoholos saltromsav (alkoholos saltromsav (alkoholos saltromsav (alkoholos saltromsav)
ferrit
perlit
A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa
0,25 % C 0,25 % C 0,25 % C 0,25 % C
Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet:
ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit
N 200x N 200x N 200x N 200x
Marszer: Marszer: Marszer: Marszer: nitl nitl nitl nitl
ferrit
perlit
A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa
0,35 % C 0,35 % C 0,35 % C 0,35 % C
Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet:
ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit
N 200x N 200x N 200x N 200x
ferrit
perlit
A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa A C tartalom hatsa
0,45 % C 0,45 % C 0,45 % C 0,45 % C
Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet:
ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit ferrit + perlit
N 200x N 200x N 200x N 200x
N 500x N 500x N 500x N 500x
ferrit
perlit
A C tartalom hatsa a A C tartalom hatsa a A C tartalom hatsa a A C tartalom hatsa a
szvetszerkezetre szvetszerkezetre szvetszerkezetre szvetszerkezetre
A C tartalom nvekedsvel cskken a A C tartalom nvekedsvel cskken a A C tartalom nvekedsvel cskken a A C tartalom nvekedsvel cskken a ferrit ferrit ferrit ferrit s n a s n a s n a s n a
perlit perlit perlit perlit mennyisge, ami a szilrdsg, a kemnysg mennyisge, ami a szilrdsg, a kemnysg mennyisge, ami a szilrdsg, a kemnysg mennyisge, ami a szilrdsg, a kemnysg
nvekedst, az alakvltoz kpessg cskkenst nvekedst, az alakvltoz kpessg cskkenst nvekedst, az alakvltoz kpessg cskkenst nvekedst, az alakvltoz kpessg cskkenst
eredmnyezi eredmnyezi eredmnyezi eredmnyezi
Hipoeutektikus Hipoeutektikus Hipoeutektikus Hipoeutektikus ntttvas ntttvas ntttvas ntttvas
Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet: Szvetszerkezet:
perlit + perlit + perlit + perlit + ledeburit ledeburit ledeburit ledeburit + + + +
szekunder cementit szekunder cementit szekunder cementit szekunder cementit
ledeburit
perlit
Hipereutektikus Hipereutektikus Hipereutektikus Hipereutektikus ntttvas ntttvas ntttvas ntttvas
N 50 x N 300x
Primer cementit
ledeburit
vas vas vas vas - -- - grafit diagram grafit diagram grafit diagram grafit diagram
Grafitos vagy stabil rendszer Grafitos vagy stabil rendszer Grafitos vagy stabil rendszer Grafitos vagy stabil rendszer
A grafitos vagy stabil rendszer egyenslyi diagramjnak alakja A grafitos vagy stabil rendszer egyenslyi diagramjnak alakja A grafitos vagy stabil rendszer egyenslyi diagramjnak alakja A grafitos vagy stabil rendszer egyenslyi diagramjnak alakja
a karbidos rendszer diagramjhoz nagyon hasonlt, st a kt a karbidos rendszer diagramjhoz nagyon hasonlt, st a kt a karbidos rendszer diagramjhoz nagyon hasonlt, st a kt a karbidos rendszer diagramjhoz nagyon hasonlt, st a kt
diagram vonalainak jelents rsze pontosan egybeesik. diagram vonalainak jelents rsze pontosan egybeesik. diagram vonalainak jelents rsze pontosan egybeesik. diagram vonalainak jelents rsze pontosan egybeesik.
Azok a vonalak, amelyek a vas mdosulatainak s azok szilrd Azok a vonalak, amelyek a vas mdosulatainak s azok szilrd Azok a vonalak, amelyek a vas mdosulatainak s azok szilrd Azok a vonalak, amelyek a vas mdosulatainak s azok szilrd
oldatainak kpzdsre vonatkoznak, az ikerdiagram oldatainak kpzdsre vonatkoznak, az ikerdiagram oldatainak kpzdsre vonatkoznak, az ikerdiagram oldatainak kpzdsre vonatkoznak, az ikerdiagram
mindkt tagjban kzsek. Klnbz helyzetek azok a mindkt tagjban kzsek. Klnbz helyzetek azok a mindkt tagjban kzsek. Klnbz helyzetek azok a mindkt tagjban kzsek. Klnbz helyzetek azok a
vonalak, amelyek a cementitnek vagy a karbidos vonalak, amelyek a cementitnek vagy a karbidos vonalak, amelyek a cementitnek vagy a karbidos vonalak, amelyek a cementitnek vagy a karbidos
szvetelemeknek, szvetelemeknek, szvetelemeknek, szvetelemeknek, ldeburitnak ldeburitnak ldeburitnak ldeburitnak vagy perlitnek a vagy perlitnek a vagy perlitnek a vagy perlitnek a
kpzdsre vonatkoznak kpzdsre vonatkoznak kpzdsre vonatkoznak kpzdsre vonatkoznak.
Gyakorlati ntttvasak Gyakorlati ntttvasak Gyakorlati ntttvasak Gyakorlati ntttvasak
A gyakorlati ntttvasak mindig tartalmaznak A gyakorlati ntttvasak mindig tartalmaznak A gyakorlati ntttvasak mindig tartalmaznak A gyakorlati ntttvasak mindig tartalmaznak
1,5 1,5 1,5 1,5- -- -2 % szilciumot. 2 % szilciumot. 2 % szilciumot. 2 % szilciumot.
Ha a lehlsi sebessg tl nagy (vkony az Ha a lehlsi sebessg tl nagy (vkony az Ha a lehlsi sebessg tl nagy (vkony az Ha a lehlsi sebessg tl nagy (vkony az
ntvny fala), ntvny fala), ntvny fala), ntvny fala),
vagy tl kevs vagy tl kevs vagy tl kevs vagy tl kevs a a a a Si Si Si Si, az ntvny kifehredik , az ntvny kifehredik , az ntvny kifehredik , az ntvny kifehredik
Grafitos rendszer 2 Grafitos rendszer 2 Grafitos rendszer 2 Grafitos rendszer 2
Kisebb Kisebb Kisebb Kisebb Si Si Si Si, vagy , vagy , vagy , vagy
gyorsabb hts gyorsabb hts gyorsabb hts gyorsabb hts
esetn az tvzet a esetn az tvzet a esetn az tvzet a esetn az tvzet a
karbidos rendszer karbidos rendszer karbidos rendszer karbidos rendszer
szerint kristlyosodik szerint kristlyosodik szerint kristlyosodik szerint kristlyosodik
s kemny, rideg lesz s kemny, rideg lesz s kemny, rideg lesz s kemny, rideg lesz
ledeburit
perlit
Grafitos rendszer 3 Grafitos rendszer 3 Grafitos rendszer 3 Grafitos rendszer 3
Gyakori, hogy az Gyakori, hogy az Gyakori, hogy az Gyakori, hogy az
tvzet tvzet tvzet tvzet a grafitos a grafitos a grafitos a grafitos
rendszer szerint rendszer szerint rendszer szerint rendszer szerint
kristlyosodik, de a kristlyosodik, de a kristlyosodik, de a kristlyosodik, de a
karbidos rendszer karbidos rendszer karbidos rendszer karbidos rendszer
szerint alakul t szerint alakul t szerint alakul t szerint alakul t, gy , gy , gy , gy
szvetszerkezete szvetszerkezete szvetszerkezete szvetszerkezete
szobahmrskleten szobahmrskleten szobahmrskleten szobahmrskleten
grafit s perlit grafit s perlit grafit s perlit grafit s perlit
grafit
perlit
ntttvas diagramok ntttvas diagramok ntttvas diagramok ntttvas diagramok
..Szemelv ..Szemelv ..Szemelv ..Szemelv nyek nyek nyek nyek
Szentgyrgyin Gyngysi va Bencsik Ferenc Pl
: Villamos anyagismeret Villamos anyagismeret Villamos anyagismeret Villamos anyagismeret s technol s technol s technol s technol gia gia gia gia
(Nemzeti tanknyvkiad)
Csizmadia Ferencn: Anyagismeret : Anyagismeret : Anyagismeret : Anyagismeret
(SzIF-Universitas Kft.)
Ginsztler Hidasi Dvnyi: : : :
Alkalmazott anyagtudom Alkalmazott anyagtudom Alkalmazott anyagtudom Alkalmazott anyagtudom ny ny ny ny
(Megyetemi Kiad)
Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom