You are on page 1of 48

N TT NGHIP MCH QUT DNG

TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6


1

LI NI U
Cng vi s pht trin ca khoa hc k thut, k thut truyn hnh
cng pht trin c nhng bc tin b khng ngng. T truyn hnh en
trng pht trin ln thnh truyn hnh mu vi ba h mu c bn NTSC,
SECAM, v PAL.
Hin nay, vi nhng u vit tuyt i ca cng ngh s, cng ngh
truyn hnh cng chuyn sang mt bc ngot mi. Qu trnh bin i t cng
ngh Analog sang cng ngh Digital (Trasnition From Analog to Digital
Technology) vi s xut hin ca k thut truyn hnh s nh truyn hnh cp,
truyn hnh s mt t v truyn hnh qua v tinh.
K thut truyn hnh ng gp mt vai tr quan trng trong i sng
con ngi. N l cng c sc bn trong vic tuyn truyn chnh sch ca ng
v Nh Nc, l mn n tinh thn khng th thiu c ca mi gia nh...
Trong nhng nm qua ng v nh nc u t v pht trin khng ngng
c v chiu rng ln chiu su cho ngnh cng ngh truyn hnh, cng vi s
hnh thnh trung tm truyn hnh v thp truyn hnh Vit Nam ti th H
Ni. Tuy nhin, tt c cng ngh truyn hnh hin nay m Vit Nam ang s
dng u s dng vo truyn hnh tng t l ch yu. Mc d rt cn nhiu
nhng kh khn trc mt nh iu kin kinh t cn eo hp, nn cng nghip
v trnh khoa hc k thut cn non tr. Nhng chng ta khng th s dng
mi k thut Analog c bi khi cng ngh truyn hnh khng th kt
hp ti c vi cc cng ngh khc c bit l cng ngh thng tin.
S pht trin khng ngng ca k thut s xm nhp vo hu ht tt
c cc lnh vc trong c c lnh vc truyn hnh.
N TT NGHIP MCH QUT DNG

TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
2
Vy ho nhp c vi s pht trin chung ca ton th gii v
phc v cho cng cuc " cng nghip ho, hin i ho t nc" th ngnh
truyn hnh phi l lnh vc tin phong. Do vy, chuyn i cng ngh t
Analog sang cng ngh Digital l mt iu tt yu. Tuy nhin thc hin
c, ngoi kinh ph, thi gian cn phi i hi mt i ng cc cn b, k
s, cc chuyn vin v cc nh khoa hc th mi c th lm c.
L mt hc sinh c s hng dn ca cc thy c gio khoa TVT,
trong bn bo co ny em xin trnh by v mt kha cnh nh trong lnh vc
thu-pht truyn hnh mu em xin trnh by mt ti:
Mch qut dng trong my thu hnh mu JVC C1490M
Vi kin thc hn ch v ti liu tham kho cn t cho nn trong bn
bo co ny khng th trnh khi nhng thiu st. Knh mong cc thy c
gio ch bo em hon thnh c tt hn.
Em xin chn thnh cm n cc thy c gio khoa TVT c bit thy
gio Nguyn Minh c tn tnh hng dn em hon thnh bn bo co
ny.
Em xin chn thnh cm n!
Sinh vin thc hin :

TRN NGUYN HONG NAM
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
3
MC LC
LI NI U. 1
PHN I: NGUYN L TRUYN HNH ..................... 7
CHNG I: NGUYN L TRUYN HNH MU................................ 7
1.1. Gii thiu....................................................................................................... . 7
1..2. Nguyn l truyn hnh mu.............................................................................10
1.2.1. S khi h thng truyn hnh mu.................................................12
1. 2.2. Khi nim v mu sc.......13
1.2.3. Cm nhn mu sc ca mt...............................................................14
1.2.4. L thuyt ba mu........18
1.2.4.1. Th gic mu....18
1.2.4.2 Cc mu c bn.....19
1.2.5. H thng thit b thu tn hiu mu......................................................20
1 2.6. Tn hiu hiu mu...............................................................................22
CHNG II: CC H TRUYN HNH MU.......................................23
2.1. H truyn hnh mu NTSC................................................................................23
2.1.1 c im ca h truyn hnh mu NTSC.............................................23
2.1.2. S khi b m ho truyn hnh h NTSC...28
2.1.3 S khi gii m mu h NTSC........................................................30
2.1.4. Kt lun..32
2.2 H truyn hnh SECAM (Sequentiel Couleur A Meorire..33
2.2.1 c im ca h truyn hnh mu SECAM....34
2.2.2 S khi m ho mu h SECAM....................................................36
2.2.3. S gii m truyn hnh mu h SECAM.......................................38
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
4
2.2.4.Kt lun..............................................................................................39
2.3 H truyn hnh mu PAL.................................................................................39
2.3.1 c im............................................................................................39
2.3.2. S khi b m ho mu h PAL...................................................42
2.3.3. S khi b gii m mu h PAL..................................................44
2.3.4. Kt lun.............................................................................................46
PHN II: GII THIU CC THNG S,CH TIU
K THUT CA MY THU HNH MU
JVC C1490M 47
1.1. Cc thng s,ch tiu k thut..47
1.1.1.Thu t i pht v u video thng dng47
1.1.2.Thu t u video thng dng...47
1.1.3.Thu t a t.47
1.1.4.Tn s sng thu47
1.1.5.Ngun in li ..48
1.1.6.Cng sut tiu th48
1.1.7.Tn hiu A/V48
1.1.8.Cng sut ting ra....48
1.1.9.Loa...48
1.1.10.Tr khng u vo ngten.48
1.1.11.Kch thc..48
1.1.12.Trng lng....48
1.1.13.iu khin t xa.48
1.1.14.n hnh.48
2.2.S khi my thu hnh mu v nhim v chc nng cc khi..48
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
5
2.2.1.S khi.48
2.2.2.Nhim v v chc nng cc khi.51
2.2.2.1.Khi chuyn knh RF..51
2.2.2.2.Khi khuch i trung tn IF...51
2.2.2.3.Khi tch sng hnh.....51
2.2.2.4.Khi giI m mu.....51
2.2.2.5.Khi khuch i hnh...51
2.2.2.6.Khi tch xung ng b. .52
2.2..2.7.Khi qut dng....52
2.2..2.8.Khi qut mnh...52
2.2..2.9.Khi to i cao p v in p trung gian..52
2.2.2.10.Khi ngun.52
2.2.2.11.Khi vi x l...52
2.2.2.12.Khi AGC...52
2.2.2.13.Khi iu khin t xa.53
2.2.2.14.Khi ng ting53
PHN III: MCH QUT DNG TRONG MY THU
HNH MU JVC-C1490M54

1.1.S khi b qut dng-nguyn l hot ng...54
1.1.1.B to dao ngVCO54
1.1.2.B chia tn s ...54
1.1.3.Mch tch xung ng b dng.55
1.1.4.Tng m dng.55
1.1.5.Tng cng sut dng55
1.1.6.Bin p cao p...55
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
6
1.1.7.Cc mch ph tr.55
1.2.Phn tch mch qut dng trong may thu hnh mu JVC C1490M...56
1.3.Cc s c thng xy ra khi qut dng trong my thu hnh mu
JVC C1490M......... 60

KT LUN ....63
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
7
PHN I : NGUYN L TRUYN HNH
Chng I : NGUYN L TRUYN HNH MU
1.1. GII THIU
Trc kia khoa hc pht trin cn mc thp th con ngi thng m
c c mt phng php thn k no c th truyn a tin tc (m
thanh v hnh nh) i xa. c m ny c thc hin khi A Lc Xng
P - Pp. Ngi Nga sng ch ra chic my pht v tuyn in u tin trn
th gii vo ngy 7 thng 5 nm 1895 v n l bc m u cho k nguyn v
tuyn in t cho nhn loi.
Vi s pht minh ra n in t cng vi s pht hin ra hin tng
quan in vo cui th k 18, Va L - di mia Cu d - mich D - v - R
kim ngi Nga chnh thc khai sinh ra h thng truyn hnh in t u
tin trn th gii. Tuy nhin, vi s pht trin rt nhanh chng cho n hin
nay n pht trin sang giai on pht trin th 3 ( th h th nht: n in
t, th h th 2: Transistor, th h th 3: Vi mch).
u tin truyn hnh xut hin l truyn hnh en trng n c nghin
cu v ch to hon chnh vo nm 60. Ngy nay truyn hnh en trng
c s dng hu ht cc nc trn Th gii. Tuy nhin vi s pht trin rt
nhanh chng ca cng ngh in t v n nh ngy cng cao ca cng
ngh in t, k thut truyn hnh cng khng ngng pht trin, cho php
thc hin c truyn hnh mu. Nh vy truyn hnh mu l bc pht trin
tip theo ca truyn hnh en trng bi v mc ch ca truyn hnh l ghi cc
hnh nh ca cc cnh vt thin nhin, cc sn phm nhn to y mu sc
sng ng trong thc t ri truyn i xa. lm c iu ny truyn hnh
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
8
mu phi da vo kt qu nghin cu c im th gic ca mt ngi v to
thuyt 3 mu c bn. Theo thuyt ba mu, phn ln cc mu sc trong t
nhin c th phc hi c qua vic trn mu l: mu (k hiu R), mu
lc ( k hiu G), mu lam ( k hiu B).
Nu ta cng cc mu tip tm, l, lc, lam, vng, cam, vi cng
mt nng lng nh nhau th ta c nh sng trng. Nhng theo thuyt ba
mu v th gic th tt c cc mu u do s trn mu ca ba mu c bn. Do
vy nu ta dng n chiu qua knh lc mu to nhng vng trn sng trn
mn nh th ta s c kt qu.

Hnh 1.1. S trn mu
Tc l:
Lc + = vng
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
9
Lc + lam = l
Lam + = thm
+ lc + lam = trng
+ lc = cam ( nu nng lng ln hn nng lng lc)
+ lc = vng ( nng lng bng nng lng lc)
Khi xy dng h truyn hnh mu, cn phi gii quyt sao cho my
thu hnh en trng c th thu c truyn hnh mu vi hnh nh nhn
c l en trng. Mt khc, phi gii quyt vn ngc li, l dng
my thu hnh mu c th thu c chng trnh en trng. chnh l kt
hp ca truyn hnh mu.
m bo tnh tng hp ny, u tin h thng truyn hnh mu xut
hin l NTSC (vit tt t ca National Television System Committee, U ban
truyn hnh quc gia) vo nm 1953 ti M. Nhng nm sau truyn hnh
c xut hin nhanh chng v khi cht lng nh hng ca truyn hnh
mu h NTSC cha phi l tt nht, v tn hiu trong h trong h NTSC rt
nhy cm mo pha v mo bin . H truyn hnh mu NTSC c thc
hin nghim cc nc Chu u k c Lin X, nhng cng gp nhng nhc
im trn. Ngi ta chuyn sang nghin cu, tm ra cc dng m ho tn
hiu khc, sao cho mo pha v mo bin xut hin trong knh truyn, nh
hng nh nht n nh hng mu c khi phc my thu hnh mu.
Nm 1956, Php xut hin truyn hnh mu SECAM (vit tt
Sequentiel Couleurs A Memorre - Sequentiel Color With Memory, Tun t
cc mu vi b nh) do Henry De France nghin cu v thc hin. Nm 1962
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
10
Gio s Walter Bruch Ty c cng b truyn hnh mu PAL (Phase
Altemation Line, thay i pha theo tng dng).
Cc h truyn hnh mu pht trin nhanh chng v dn dn thay th
hon ton truyn hnh en trng.
1.2. NGUYN L TRUYN HNH MU.
Nguyn l truyn hnh mu a vo nhng cm th mu sc ca mt
ngi v thuyt ba mu c bn. Do , khi pht tn hiu mu bn pht nh
my Camera phn tch nh mu thnh cc tn hiu. ng vi ba mu c bn R,
G, B ba thng tin mu ny c iu ch vo sng cao tn ri pht x ra
ngoi khng gian. My thu hnh mu c nhim v thu tn hiu cao tn mu
c iu ch sau tch sng ly ra ba thng tin mu R, G, B ri dng
phng php trn mu c li hnh nh mu sc hin trn mn hnh.
Trong h thng truyn hnh en trng, nh truyn i biu hin sng
ti cc im trn tng dng. My nh (Camera) c nhim v bin i sng
ti thnh nhng mc in p khc nhau. m bo nh thu c ng b
vi nh pht i, ta cn pht i xung ng b dng v xung ng b mnh.
Nh vy dng sng truyn hnh en trng bao gm tn hiu hnh, xung xo
dng, mnh v xung ng b. V vy trong truyn hnh en trng ch c mt
thng tin v sng ti ( chi) biu th tn hiu hnh.
Nhng trong h thng truyn hnh mu ta phi truyn i thng tin v
mu, ng vi mi im hnh cn t l vi ba mu c bn. Mu (Red),
mu lc (Green) v mu lam (Blue) v mu bao gm sc v chi do ta
ch cn truyn i vi ba tn hiu mu l m khng cn truyn i tn hiu
v chi. Nh vy trong truyn hnh mu dng sng y tn hiu mu
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
11
bao gm xung xo, xung ng b v thng tin v chi c thay th
bng thng tin tn hiu mu.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
12
1.2.1. S khi h thng truyn hnh mu

Hnh 1.2. S tng qut h thng truyn hnh mu
Hnh nh cn truyn i qua Camara truyn hnh mu c bin i
thnh ba tn hiu mu c bn U
R
, U
G
, U
B
nh (hnh 1.2). Cc tn hiu mu c
bn ny c a qua cc mch hiu chnh gamma, cc mch ny s dng b
mo gamma do ng thu pha bn thu gy nn. Cc tn hiu b mo U
R
,
U
G
, U
B
c a vo ma trn to ra tn hiu chi U
Y
v hai tn hiu mang
mu U
R
, U
B
. Cc tn hiu U
R
v U
B
iu ch dao ng tn s mang ph to ra
tn hiu mang mu cao tn U
C
. Trong b cng, cc tn hiu U
Y
v U
C
c
trn vi nhau tr thnh tn hiu truyn hnh mu tng hp U
M
= U
Y
+ U
C
,
tn hiu U
M
ny c truyn n bn thu bng cp, h thng vi ba hoc my
thu, pht v tuyn in.
Qu trnh bin i cc tn hiu mu c bn U
R
, U
B
thnh tn hiu mu
tng hp U
M
gi l qu trnh m ho tn hiu mu.
Pha bn bin i U
M
nhn c (sau tch sng video) bin thnh cc
tn hiu mu c bn U
R
, U
G
, U
B
qu trnh bin i ngc gi l qu trnh
gii m tn hiu mu.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
13
Qu trnh gii m thc hin trong phn tn s video ca my thu hnh
mu. Tn hiu truyn hnh mu tng hp U
M
nhn c sau tch sng, c
lc ra thnh tn hiu chi U'
Y
v tn hiu mang mu cao tn U
C
. Sau b tch
sng mu ta thu c tn hiu mang mu U
R
v U
B
l tn hiu hiu s mu.
Nh c mch ma trn, t tn hiu U'
Y
, U
R
, U
B
to ra tn hiu mang mu
c bn U'
R
, U
G
, U
B
(hoc tn hiu U'
R
- U
Y
, U
G
U
Y
, U
B
U
Y
) phn t
cui cng ca h thng l my thu, y bin i cc tn hiu mu thnh hnh
nh phc tp.
1. 2.2. Khi nim v mu sc
Cho mt chm tia nh sng mt tri xuyn qua lng knh thu tinh,
dng mt trng chn chm sng qua lng knh, nhn c mt di mu theo
th t: , cam, vng, lc, l, lam, tm. Di mu c gi l ph mu. Ph
mu ca nh sng gi l ph lin tc, t mu ny chuyn dn qua mu khc,
khng c ranh gii r rng tuy nhin mi mu chim mt khong nht nh
(Hnh l.3)
T ngoi Tm Lam L Lc Cam Vng Hng ngoi
Hnh 1.3. Bc sng ca cc mu trong ph mu
T thc nghim ny ta thy rng, nh sng c bc sng khc nhau tc
dng ln mt ta, ta s cm thy mu sc khc nhau.
Vy mu sc l mt thuc tnh ca dao ng in t m mt ngi cm
nhn c. Mt phn b nng lng ca ngun bc x nh sng v tnh
cht th gic mu ca mt u nh hng ti mu sc cm th c. Do
mu sc cm th c cn quyt nh bi hai yu t vt l v sinh l.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
14
Khi quan st nhng vt th t pht ra nh sng th mu sc cm th
c quyt nh bi ph phn b nng lng bc x ca n, cn khi quan st
nhng vt th phn x hoc cho thng qua nh sng th mu sc ca vt m
chng ta cm nhn ph thuc vo.
* Ph phn b nng lng ca ngun sng s cp ri ln vt .
* Tnh cht phn x hoc thng qua nh sng ca vt
Nu vt th ch phn x (hoc thng qua) mt s thnh phn no ca
ph nh sng ri ln n v hp th cc thnh phn cn li, th khng nhng
quang thng phn x (hoc thng qua) khc quang thng ri ln n, m s
phn b ph nng lng ca chng cng khc nhau. Vy chnh nh sng phn
x t vt quan st (hoc khi thng qua vt quan st) to cho chng ta cm gic
v mu sc ca vt phn x thng qua nh sng.
Nu ch thay i quang thng ca ngun sng s cp ri ln vt quan
st, th ch quang thng phn x (hoc thng qua) thay i, ch ph phn b
nng lng ca nh sng phn x (hoc thng qua) khng thay i, do mu
sc ca vt quan st m chng ta cm nhn c khng thay i.
Ngc li, nu dng cc ngun sng s cp c ph phn b nng lng
khc nhau ri ln cng mt vt quan st, th mu sc ca vt th m chng ta
cm nhn c s khc nhau.
1.2.3. Cm nhn mu sc ca mt
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
15

Hnh 1.4. Cu to ca mt
Vng mc ca mt (Hnh 1.4) cha cc phn t th cm, cc phn t
ny ni lin vi hai na bn cu no bng cc dy thn kinh th gic. Cc
phn t th cm gm hai loi t bo hnh que v t bo hnh nn. T bo
hnh que chim mt s lng rt ln khong 120 triu t bo tri khp vng
vng mc, t bo hnh que c tc dng lm cho mt nhn c cc chi tit
sng ti vi nhy kh cao, do khi nh sng l m (cng nh sng
nh) mt vn cm nhn c cnh vt.
Tuy nhin, t bo hnh que khng c tc dng cm nhn mu sc. T
bo hnh nn c khong 6,5 triu t bo tp trung vng hong im v
quanh vng hong im. T bo hnh nn c tc dng lm cho mt cm nhn
c mu sc, nhng phn gii ca mi i vi mu sc km hn nhiu so
vi sng ti, nn khi chi tit ca nh mu qu nh hay vi nh sng l m
mt khng phn bit c mu sc. Do cc t bo hnh nn nhy cm vi mu
sc ch tp trung hong im v vng xung quanh, nn mt ch phn bit cc
chi tit mu sc tt nht khi nh ngay trc mt (trn trc th gic).
Do cc mu c bc sng khc nhau. Nn nh ca cc cnh mu khng
cng ngay trn vng mc, m n hin cc vng khc nhau chung quanh
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
16
vng mc. Th d ta nhn thy mu: (R), l (B), lc (G) k st gn nhau v
iu tit mt thy mu lc (mu lc nm trn vng mc) th mu l hin
trc vng mc v mu hin sau vng mc. V vy mt khng c kh nng
cm nhn ng thi nhiu chi tit mu sc tinh vi.
nhy ca mt khng ng u i vi nh sng c cc bc sng
khc nhau. Qua thc nghim ngi ta v c biu (Hnh l.5) th hin
nhy cm ca mt ph thuc vo nh sng c bc sng khc nhau vi cng
sut bc x nh nhau. T biu (hnh l.5) ta c nhn xt sau.
Mt c nhy ln nht i vi nh sng mu lc G (mu lc G c =
525575 nm), sau mu vng v mu lam.
nhy ca mt i vi nh sng mu ch t 20% so vi mu lc
(mu R c = 650 nm).
nhy ca mt i vi nh sng mu l ch t 10% (mu l B c =
450 nm).
T bo hnh nn nhy cm vi mu sc, t bo hnh nn gm ba loi
nhy cm vi ba mu khc nhau: mt loi ch nhy cm i vi nh sng ,
loi th hai nhy cm i vi nh sng lc v loi th ba nhy cm i vi
nh sng l.

N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
17

Hnh 1.5. nhy ca mt i vi nh sng mu
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
18
1.2.4. L thuyt ba mu
1.2.4.1. Th gic mu
C th nhn c gn nh tt c cc mu sc trong thin nhin bng
cch trn ba chm sng mu , mu lc, mu lam theo cc t l xc nh.
gii thch iu ny, cho n nay, nhiu nh khoa hc ra cc thuyt khc
nhau v c bn cm th ca mt ngi. Trong thuyt ba thnh phn cm
th mu, trn vng mc tn ti ba loi phn t nhy cm vi nh sng l cc t
bo hnh chp. Cc loi phn t ny c phn ng khc nhau i vi nh sng
c bc sng khc nhau. Do c im ca ba loi t bo ny nn bt k mu
sc no cng c th tng hp c t ba mu c bn. Cho n nay tuy khoa
gii phu vn cha xc minh c ba loi t bo nhy cm vi nh sng c
bc sng khc nhau nhng qu trnh thc nghim li rt ph hp vi l
thuyt ny nn vn c s dng.
Trong thc t, tuy nh sng ng thi kch thch ba t bo hnh chp,
nhng tu theo bc sng, cc dng t bo hnh chp c kch thch khc
nhau. S cm th mu c quyt nh bi mc kch thch ca ba t bo
hnh chp.
Cc thc nghin a li kt qu v mi quan h v nhy ca mt
ngi vi bc sng nh sng kch thch i vi tng loi t bo hnh chp
(Hnh 1.6b).Gi tr ny ph hp vi c tuyn ph ca mt ngi. Mt
ngi nhy cm nht vi nh sng c bc sng = 550nm (hnh 1.6b).
Khi chiu sng thp, c tuyn nhy v

dch v pha tri ( nh) nh


ca c tuyn dch n ch = 510 nm lc ny ch c t bo cm quang
hnh tr lm vic.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
19Hnh 1.6. c tuyn nhy ca mt v c tuyn ph nhy ca
ba t bo hnh chp
Cc t bo hnh chp nhy cm ng vi ba mu c bn c v trn
hnh l.6b, cc c tuyn v
R
(),v
G
(),v
B
() khng c ranh gii r rng, c
on li gi ln nhau. Do khi c mt bc x n sc tc dng vo mt th
khng nhng ch c mt loi m c hai hoc ba loi ng thi kch thch
to ra dng in tn hiu, gi tr cng tn hiu khng u nhau trong cc
loi t bo to nn cm gic mu khc nhau trong thn kinh th gic.
T nhng hiu bit trn chng ta c th ni rng h thng th gic ca
ngi c kh nng phn tch mu nh s so snh dng in tn hiu xut hin
trong ba loi t bo nhy cm vi ba mu c bn.
1.2.4.2 Cc mu c bn.
tiu chun ho vic o mu trn th gii, da vo kt qu thc
nghim CIE quy nh ba mu c bn v ngy nay c s dng rng ri
trong cng ngh truyn hnh, gi l h s mu R, G, B.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
20
Mu (R) Red, c bc sng l
R
= 700 nm.
Mu lc (G) Green, c bc sng
G
= 564,8 nm
Mu lam (B) Blue, c bc sng
B
= 435,8 nm
l nhng mu quang ph. Bc sng ca cc mu c bn l cc
vch ph c trong vch ph bc x ca hi thu ngn.
1.2.5. H thng thit b thu tn hiu mu
Hnh 1.7. l s khi ca thit b thu tn hiu mu. Anten my thu
nhn tn hiu cn thu c tn s sng mang f
ov
, cc tng khuch i cao tn,
i tn, khuch i trung tn v tch sng, li ly ra di tn ca knh truyn
hnh mu.

Hnh 1.7. S khi ca my thu hnh mu
Tn hiu ca knh truyn hnh mu c a ti b lc khuch i lc
gii ly ring ba tn s mang mu iu ch f
R
, f
B
, f
G
, tn s mang mu
c a ti b tch sng ly ra ba tn hiu mu ring bit R, G, B. Tn
hiu mu c khuch i v cung cp cho ba n hnh mu tng ng. nh
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
21
sng ca n hnh mu s cp qua thu knh v n trn mu trn mn nh v
ti to li cnh vt y mu sc. Tn s qut dng v tn s qut mnh c
s dng nh trong h truyn hnh en trng.
+ Kt lun:
H thng truyn hnh mu trn khng c ng truyn chi
(Y) ring bit do khng p ng c khi thu chng trnh truyn
hnh en trng.
Di thng ca tn hiu mu kh rng (19 MHz), do khng ph hp
vi truyn hnh en trng (di thng 6 MHz).
thc hin c tnh tng thch gia h thng truyn hnh mu v
truyn hnh en trng ta phi to ra c ng truyn chi ring bit v
nn di thng ca tn hiu mu xung 6 MHz cho ph hp di thng tn hiu
truyn hnh en trng.
+ Tn hiu chi
Ta bit c tnh ca mu gm hai yu t: Sc v chi, v vy khi
chi ca mt im mu thay i th ba mu s cp cng thay i, nhng t
l gia chng khng i. Da vo ng thc nghim (hnh 1.5) v nhy
ca mt ngi i vi nh sng mu, ta xc nh chi (tn hiu chi
chnh l tn hiu hnh trong truyn hnh en trng) theo cc mu s cp c
tnh bng biu thc sau:
Y = 0,30 R + 0,59 G + 0,11 B
i vi mu trng th R = G = B = 1 do Y= 1
i vi mu en th R = G = B = 0 do Y= 0
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
22
T biu thc trn ta c th to c chi t ba mu c bn bng
mch ma trn nh (hnh 1 .8).

1 2.6. Tn hiu hiu mu
m bo tnh kt hp gia h thng truyn hnh mu vi h thng
truyn hnh en trng, trong h thng truyn hnh mu ta truyn i thng tin
v chi v ng thi truyn vi thng tin v mu. n gin ta khng
truyn i thng tin v tn hiu mu c bn R, G, B m truyn i tn hiu hiu
mu (R -Y), (G -Y), (B-Y). Vi cch truyn ny, khi thu chng trnh en
trng th R, G, B v Y c bin nh nhau nn cc tn hiu hiu mu bng 0,
do ch cn thng tin v chi .
Trong thc t ta khng truyn c ba thng tin tn hiu hiu mu vi
chi, m ch truyn i hai thng tin tn hiu mu vi chi cng m bo
lng thng tin v mu. Ta c th suy ra c thng tin mu th ba t lng
thng tin truyn i, hai lng thng tin tn hiu hiu mu l (R-Y) v (B-Y).
V vy trong h thng truyn hnh mu kt hp tt vi truyn hnh
en trng ta truyn i thng tin: chi v tn hiu hiu mu (R-Y), (B-Y).
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
23
Vi cch truyn ny nhm gim nhiu do tn hiu mu sinh ra trn mn nh
truyn hnh en trng hoc trn cc mng trng ca truyn hnh mu.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
24
CHNG II:
CC H TRUYN HNH MU
2.1. H TRUYN HNH MU NTSC
Cui nm 1953 , u ban h thng truyn hnh quc gia ca M
chnh thc cng b h thng truyn hnh ca mnh vi tn l NTSC (National
Television System Committee - U ban truyn hnh quc gia).
2.1.1 c im ca h truyn hnh mu NTSC
Tn hiu chi Y l tng hp tt c tn hiu mu c bn c tnh theo
biu thc: Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11B
C rng ri tn l 4,2MHz (tiu chun 525 dng)
Tn hiu mu: Hai tn hiu mu c truyn ng thi sang pha thu.
Thng tin mu c truyn i trong h NTSC khng phi l tn hiu mu (R -
Y) v (B - Y) m l tn hiu I v Q (Hnh 2.l) l th vc t mu, mi mu
sc c biu th bng mt vc t v gc pha . Hai trc vung gc (B - Y)
v (R - Y) c dng vi gc to (- 1 n + 1 ). Trc (B - Y) c chn
lm quy chiu cho gc . Trong h NTSC ta chuyn h trc to (R - Y) v
(B - Y) thnh h trc to I v Q, h trc I v Q lch vi h trc (R - Y) v
(B - Y) mt gc 33
0
.
Kt qu nghin cu cho thy ch cc mu nm theo hng Q (Hnh
2.1) lch pha 33
0
so vi trc (B - Y) (mu ta thin v l) l mt ngi phn
bit km nht v gii tn tng ng ch cn 0,5 MHz. Cn li tt c cc
hng khc, di thng tng ng u xp x 1,5 MHz v vy h NTSC
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
25
khng ch s dng h trc (R - Y) v (B - Y) m tn hiu mu theo h trc to
I v Q. V vy tn hiu mu I v Q c tnh theo biu thc:
I = 0,9(R - Y)cos33
0
- 0,5(B - Y)sin 33
0

Q = 0,9(R - Y)sin33
0
- 0,5( B - Y)cos 33
0

I = 0,74(R - Y) - 0,3(B - Y)
Q = 0,49(R - Y) - 0,41(B - Y)

Hnh 2.1. th vc t mu
Vic xoay h trc i 33
0
nh trn gip gii tn tn hiu Q ch cn 0,5
MHz v gii tn tn hiu I theo l thuyt l 1,5 MHz, nhng trn thc t cng
ch truyn 1,2 MHz. Vi cch chn trc nh vy cng gim bt ti a s ph
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
26
ri ca tn hiu sc vo tn hiu chi, ng ngha vic thu hp gii thng tn
hiu sc cng nhiu cng tt.
Hai tn hiu hiu mu c iu ch vung gc trn cng mt tn s
mang mu ph f
C
(tiu chun FCC th f
C
= 3,58 MHz, tiu chun CCIR th f
C
:
4,43 MHz) ngha l tn hiu I v Q cng mt iu ch bin trn cng mt
tn s f
C
nhng dch pha mt gc 90
0
.
iu bin nn: Trong h truyn hnh en trng cng nh trong h
truyn hnh mu, i vi tn hiu iu bin ta khng truyn i c sng mang f
0

v hai gii bin tn trn, bin tn di m tit kim tn ph, ta ch truyn i
sng mang v ton gii bin tn trn vi mt phn bin tn di. Trong h
NTSC tn hiu mu I v Q cng c iu ch bin vo sng mang f
C

nhng ta khng truyn i sng mang (sng mang khng mang ni dung thng
tin) m ch truyn i hai di bin tn trn v bin tn di, phng php ny
gi l truyn thng tin song bin trit tn s mang (DSB SC). I
m
l tn
hiu song bin ca I, Q
m
l tn hiu song bin ca Q.

Hnh 2.2. iu ch vung gc
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
27
Hnh (2.2) l dng ph ca tn hiu song bin trit tn s mang (c khi
ta ch pht i mt gii bin tn trit tn s mang ta gi l n bin trit tn s
mang SSB SC).

Hnh 2.3. Ph ca tn hiu song bin
Tn hiu ng b mu: Do tn s mang mu f
C
b nn hon ton, bn pht
khng truyn sang pha thu v vy my pht phi truyn i tn hiu ng b
mu (hay cn gi l lo mu colour burst), my thu phc hi tn s sng
mang mu f
C
ng tn s pha ban u nh pha pht nhm m bo cho mu
sc ca nh truyn hnh khi thu c ging nh mu sc ca nh nh pht i.

Hnh 2.4. V tr ca tn hiu ng b mu trong h NTSC
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
28
Tn hiu ng b mu c tn s ng bng tn s mang mu f
C
= 3,58
MHz c t t sn sau ca cc xung xo dng gm t 8 11 chu k c
bin nh bng 0,9h (h l chiu cao ca xung ng b dng. Hnh 2.4)
V tr ca tn hiu ng b mu trong h NTSC ph ca tn hiu mu
trong h NTSC bao gm chi (Y) v sc (C) gm tn hiu I iu bin tn s
f
C
, truyn i gii bng tn di v ch mt phn gii bin tn trn, tn hiu Q
iu bin vo cng tn s f
C
nhng b dch pha 90
0
, truyn i c hai bin tn
trn v bin tn di, hai tn hiu I
m
, Q
m
to thnh tn hiu sc C: C = I
m
+ Q
m

* Ph tn ca tn hiu truyn hnh mu y h NTSC
Tn hiu mu y trong h NTSC bao gm tn hiu chi, tn hiu
hiu mu, xung tt y , xung ng b y v tn hiu ng b mu. Ph
tn tn hiu truyn hnh mu y c v trn (hnh 2.5). Di tn ca tn
hiu chi (0 4,2) MHz, ca tn hiu hiu mu U
Q
t (3 4,2) MHz, ca tn
hiu hiu mu U
I
t (2,3 4,2) MHz, c hai di bin tn ca tn hiu U
Q
u
c truyn sang pha thu cn tn hiu U
I
b nn mt phn bin tn trn.

Hnh 2.5. Ph tn ca tn hiu truyn hnh
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
29
2.1.2. S khi b m ho truyn hnh h NTSC
Hnh 2.6. l s khi n gin ca b m ho mu h NTSC. Trong
s ny khng v cc mch khuch i, mch ghim, mch vi phn...

Hnh 2.6. S m ho mu h NTSC
Mch ma trn: Nhn in p tn hiu mu c bn U
R
, U
G
, U
B
to ra
cc tn hiu chi U
Y
v hai tn hiu mu U
I
, U
Q
.
Tn hiu chi .U
Y
c di tn rng (0 4,2) MHz nn phi qua dy
tr lm chm tn hiu li, sau qua b khuch i U
Y
khuch i in
p tn hiu ln cung cp cho b cng.
Tn hiu U
I
sau khi qua mch lc thng thp c di tn t (0 l,3) MHz,
di tn ny rng hn di tn ca tn hiu U
Q
, nn cng phi a qua dy tr,
ri a ti b khuch i U
I
khuch i in p ln.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
30
Tn hiu U
Q
sau khi qua mch lc thng thp c di tn hp nht t (0
0,6) MHz, do tn hiu ny khng qua dy tr a ti thng b khuch
i in p U
Q
.
B to sng mang ph f
SC
: y l b dao ng t kch c nhim v to
ra tn s sng mang f
SC
= 3,58 MHz. Tn s sng mang ph c a trc
tip ti b iu ch bin tn hiu Ul, ng thi tn s sng mang ph c
a qua b tr pha 90
0
ri a ti b iu ch bin tn hiu U
Q
.
B iu bin nn c nhim v ly tn hiu sc iu ch bin vo
sng mang ph sau nn tn s mang ph v ch a ra hai di bin tn trn
v di bin tn di.
+ B iu bin nn 1 c nhim v ly tn hiu mu U
I
iu bin nn vo
tn s mang mu ph, cho ra tn hiu song bin nn tn s mang.
+ B iu bin nn 2 c nhim v ly tn hiu hiu mu U
Q
iu bin
nn vo tn s mang mu ph tr pha 90
0
, cho ra tn hiu song bin
nn tn s mang.
B cng c nhim v tng hp tt c cc tn hiu chi, tn hiu sc,
xung ng b dng, xung ng b mnh v xung ng b mu to thnh
tn hiu tng hp U
M
.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
31
2.1.3 S khi gii m mu h NTSC
S chc nng b gii m mu h NTSC trn hnh 2.7


Hnh 2.7. S chc nng b gii m mu h NTSC
B khuch i tn hiu mu tng hp nhn tn hiu mu tng hp U
M

ri khuch i, u ra ca b khuch i ta ly c hai tn hiu: Tn hiu
chi v tn hiu sc.
Knh chi: Dy tr di rng c di thng tn 4,2 MHz v thi gian tr
khong (0,3 0,7 ) s, cho tn hiu chi v cc tn hiu hiu mu ca mt
phn t nh n mch ma trn hoc n hnh mu cng mt lc. y cn c
s phi hp tr khng ti li vo v li ra ca dy tr. Nu khng c s phi
hp tt s xut hin tn hiu phn x, sinh ra sng ng; do c nhiu ng
vin trn nh truyn hnh. Mch lc chn di s nn sng mang ph v cc
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
32
thnh phn ph ca tn hiu mu gn tn s sng mang ph nhm gim nh
hng ca tn hiu mu cho n cht lng nh truyn hnh mu.
Khi c mch lc chn di trong knh chi, di thng knh chi thu hp.
V vy, lc thu chng trnh truyn hnh en trng phi tm cch lm cho
mch lc chn di mt tc dng.
Mch ghim s khi phc thnh phn trung bnh ca tn hiu chi (nu
b mt).
Knh mu: Mch lc thng di chn ly tn hiu mu, tn hiu ng
b mu v nn cc thnh phn thp ca tn hiu chi nm ngoi ph tn
tn hiu mu.
Mch khuch i. sc U
C
l b khuch i cng hng nhm khuch
i in p tn hiu sc Uc ti tn s sng mang f
SC
= 3,58 MHz v a hai tn
hiu song bin nn tn s mang ti cc b tch sng tn hiu song bin.
B to sng mang ph f
SC
c nhim v to li tn s sng mang ph.
tn s t to lun ng b vi pha pht, b to sng mang ph lm vic di
s iu khin ca xung ng b mu c tn s sng mang ph.
B tch sng tn hiu sc c nhim v bin i tn hiu song bin thnh
tn hiu iu bin, sau tch sng iu bin ly tn hiu U
I
v U
Q
.
Mch tch sng U
I
nhn tn hiu song bin v tn s mang mu t to
f
SC
i tn hiu song bin thnh tn hiu iu bin. Sau tch sng iu
bin ly tn hiu hiu mu U
R-Y
hay U
I
. Do di tn ca U
I
rng (0 1,3)
MHz, nn tn hiu ny phi qua dy tr tn hiu chm li.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
33
Mch tch sng U
Q
nhn tn hiu song bin v tn s sng mang t to
f
SC
tr pha 90
0
, i tn hiu song bin thnh tn hiu iu bin. Sau ,
tch sng iu bin ly tn hiu hiu mu U
B-Y
hay U
Q
.
Mch khuch i v mch ma trn: Khi ny c nhim v bin i tn
hiu mu U
R-Y
v U
B-Y
thnh U
G-Y
sau khuch i ba tn hiu mu U
R-Y
,
U
G-Y
,U
B-Y
.
2.1.4. Kt lun.
H thng NTSC ra i rt sm, do n c th thch trong
thi gian kh di, kinh nghim tch ly v h thng ny kh phong ph.
Tuy nhin v cn tn ti nhiu nhc im cho nn n khng c s dng
Chu u v ni khc.
u im chnh ca h thng NTSC l n gin, thit b m ho v
gii m khng phc tp v vy gi thnh thit b thp hn so vi thit b cc
h thng khc.
Khuyt im chnh ca h thng NTSC l rt r b sai mu khi h
thng truyn tn hiu mu l tng v c nhiu.
Sau y chng ta xt mt s c im:
- Mo gy ra do di tn tn hiu mang mu b hn ch: v di tn tn hiu
mang mu b hn ch sinh ra s nho ranh gii gia cc gii mu thun khit
nm k nhau theo chiu ngang, lm cho chi b gim thp vng gii hn
gii mu.
- Mo gy ra di tn ca hai tn hiu mang mu khc nhau: S sai
khc di tn ca UI v UQ dn n s sai mu vng chi bin i t
ngt, bi v ti tc thay i UI v UQ khng ging nhau, do gc
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
34
pha thay i theo thi gian. S sai khc di tn cn lm thay i gii hn
ca cc vng trong th mu.
- Nhiu ca tn hiu chi vo knh mu: Khi tn hiu chi c cc t
bin hoc cha cc thnh phn tn s cao th di tc dng ca n, u ra ca
b lc khng di tn s fsc s xut hin cc dao ng tn s mang ph. Cc
dao ng ny c tch sng v gy nhiu cho tn hiu mu. Bi v tn hiu
mang mu cao tn l iu bin, cho nn loi nhiu k trn rt kh khc phc.
Chnh nhiu ny lm chi tit nh en - trng tr nn c mu khi c kch thc
thch hp.
- Nhiu ln nhau gia cc tn hiu mang mu do pht hai bin tn khng
i xng: Khi hai bin tn ca thnh phn U
I
khng i xng th trong tn
hiu U
Q
nhn c sau tch sng c ln thnh phn U
I
. S ln ny xy ra cng
nghim trng nu c tuyn tn s my pht v my thu b sai lch.
Nhng c im nu trn l nhc im thuc bn cht ca h thng
NTSC.
Nhng nhc im tn ti ngay c khi h thng truyn tn hiu c
thng s l l tng v khng c nhiu.
2.2 H TRUYN HNH SECAM (SEQUENTIEL COULEUR A
MEORIRE)
y l h truyn hnh mu tun theo tiu chun ca OIRT
(Organisation Intemational Radio ang Tlvision - T chc pht thanh v
truyn hnh quc t).
H SECAM tri qua nhiu phng php ci tin nng cao cht
lng truyn hnh. Do n c cc tn nh sau: SECAMI, SECAMII,
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
35
SECAMIII, SECAMIIIA, SECAMIIIB, SECAMIV v SECAMIIIB -
Optimal. Hin nay ni n SECAM l ta phi hiu y chnh l SECAMIIIB -
Optimal, n tr thnh h truyn hnh mu chnh thc, v n c tnh trng
nhiu tng i cao, km nhy vi mo pha - vi sai, mo bin - vi sai.
2.2.1 c im ca h truyn hnh mu SECAM
Tn hiu chi (Y): c truyn tt c cc dng, c hai loi tn hiu
mu D
R
v D
B
truyn ln lt theo dng qut trn hai sng mang ph c tn
s trung tn f
0R
v F
0B
theo phng php iu tn. c tnh theo cng thc.
Y = 0,3R + 0,59G + 0,1 lB
rng di tn 6MHz.
Tn hiu mu: Hai tn hiu mu c truyn i ln lt theo tng dng
sang pha thu v c biu th bng:
D
R
= 1,9 (R-Y)
D
B
= 1,5 (B-Y)
Vi rng di tn ca hai tn hiu hiu mu u bng 1,5 MHz. Chn
h s 1,9 cho tn hiu D
R
v 1,5 cho tn hiu D
B
nhm gii quyt tnh tng
hp gia truyn hnh mu v truyn hnh en trng.
Hai tn hiu mu D
R
v D
B
c iu ch vo hai tn s mang mu ph:
f
CR
= 4,406 MHz
f
CB
= 4,25 MHz
Hai tn s mang mu ny phi c chn sao cho tnh chng nhiu phi
c nng cao.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
36
Tn s mang mu ph, i vi cc dng tn hiu D
R
th tn s mang
mu ph cha iu ch bng:
f
CR
= 282 x f
H
= 282 x 15,625 = 4,40625 MHz.
i vi dng tn hiu D
B
th tn s mang mu ph khi cha iu ch
bng: f
CB
= 272 x f
H
= 272 x 15,625 = 4,25 MHz
tn hiu D
R
, D
B
c qut ln lt theo tng dng trn mn hnh
ca my thu hnh ng b vi tn hiu mu pht ln lt theo tng dng th
my pht phi truyn i tn hiu ng b mu xung ng b mu c b tr
nh sau.
Tn hiu ng b: Xung ng b mu theo dng, c xp xp sn
sau xung xo dng, c tn s l f
CR
i vi ng truyn D
R
v bng f
CB
Vi
ng truyn D
B
.
Xung ng b mu theo mnh, trong h SECAM mi nh c chia
thnh mnh l bao gm cc dng t 1 313 v mnh chn t 314 625 . Do
vy , tn hiu ng b mu theo mnh c t t mnh mt t dng 715
gm 9 xung (5 xung dng nhn dng tn hiu D
R
v 4 xung m nhn dng tn
hiu D
B
).
Ph tn hiu: Ph ca tn hiu mu tng hp trong h SECAM, (hnh
2.8) bao gm: Tn hiu chi (Y) v sc (C). Tn hiu sc (C) bao gm hai tn
hiu, tn hiu D
R
iu tn sng mang f
CR
v tn hiu D
B
iu tn vo sng
mang fcb c hn ch bin thp so vi tn hiu chi (Y).

N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
37

Hnh 2.8 Ph ca tn hiu mu tng hp h SECAM
2.2.2 S khi m ho mu h SECAM
Hnh 2.9 l s khi m ho truyn hnh mu h SECAM. Cc mu
c bn sa mo gam ma c a vo mch ma trn in tr to ra tn
hiu chi v hai tn hiu hiu mu. Cc tn hiu mu c gii hn di thng
l 1,5 MHz, qua b tin nhn a vo b iu ch tn s. u ra ca cc b
iu ch ln lt c chn cho tng dng nh b chuyn mch c iu
khin bng tn hiu xc nh, c tn s f
H
/ 2 = 7812,5 KHz.
Tn hiu U
Y
cng c lm tr b li tr ca tn hiu chi. B
cng s phi hp tn hiu chi, sng mang mu iu tn vi cc bin v tn
hiu ng b to thnh tn hiu tng hp U
M
.

N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
38

Hnh 2.9. S m ho truyn hnh h SECAM
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
39
2.2.3. S gii m truyn hnh mu h SECAM

Hnh 2.10. S gii m h SECAM
S khi qu trnh gii m tn hiu SECAM c v trn hnh 2.10.
Tn hiu tng hp c a qua b tr v b by sng mang ph c tc dng
lm suy gim ti hai tn s 4,25 MHz v 4,4 MHz thu c tn hiu chi.
B lc chung c tc dng b li bin v pha, m b lc hnh
chung nga (sa mo tn cao) trong phn m ho gy ra. Sng mang
ph sau c hng v mt dy lm tr c thi gian truyn lan bng thi
gian qut ca mt dng, tc 64s i vi mt hnh 625 dng. Ta bit rng h
SECAM c ngha l "tng b mu sc c nh" v tn hiu hiu mu c
truyn i theo tng b, ch khng ng thi cng mt lc. Dy tr l mt b
nh. Nh vy, nu sng mang ph t ng lm tr ra m c bin din
bi D
R
th sng mang ph trn u vo (khng qua dy tr) s c bin din
bi D
B
v ngc li. Mt b o mch in t c kch thch mt cch t
ng bi cc xung ca cc dng quay tr li, s c s dng dn ln lt,
xen k vo nhau, u vo v u ra ca dy tr, ti cc b phn gii iu ch
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
40
U
R-Y
v U
B-Y
cc b phn ny gm cc b hn ch, b tch sng t l, b gii
tin nhn.
2.2.4. Kt lun:
Vi h SECAM dng phng php iu tn tn hiu lm mo pha nh
i, nhng do khng kh c tn s mang mu ph nn c hin tng nhiu
trn, v khi thu chng trnh truyn hnh en trng, c hin tng nhp nhy
cc dng k tip nhau ti cc vng bo ho.
2.3 H TRUYN HNH MU PAL
H truyn hnh mu PAL l h truyn hnh mu c cng ho lin
bang c nghin cu v c xem l h tiu chun t nm 1966. y l h
truyn hnh ng thi truyn tn hiu chi v hai tn hiu hiu mu.
H truyn hnh mu PAL c vit tt l (Phase Altemative Line -
Thay i pha theo tng dng) .
2.3.1 c im
Tn hiu chi: Trong h truyn hnh ny tn hiu chi c tnh theo
biu thc: Y = 0,3 R + 0,59G + 0,11B
C rng di tn l 5 MHz
Tn hiu mu: Hai tn hiu hiu mu c truyn ng thi sang pha
thu biu th
U
v
= 0,877 (R - Y)
U
U
= 0,493 (B - Y)
rng di tn ca c hai tn hiu ny l 1,5 MHz
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
41
Hai tn hiu mu U
U
v U
v
c rng di tn bng nhau v bng 1,3
MHz cng nh h NTSC, hai tn hiu mu U
U
v U
v
iu ch trn mt sng
mang ph theo phng thc iu ch vung gc. Nhng khc vi h NTSC
ch: Thnh phn mang tn hiu U
v
o pha (gc pha thay i 180
0
) theo tng
dng qut. Vic o pha ny xy ra trong tri gian qut.ngc ca dng.
Trong h truyn hnh PAL tn hiu ng b mu thc hin hai nhim
v: + T ng iu chnh tn s v gc pha ban u ca b to sng mang
mu ph my thu hnh sao cho lun lun bng tn s v gc pha ban u ca
sng mang mu ph bn pha pht.
+ iu khin chuyn mch in t trong my thu hnh mu ng b vi
chuyn mch in t bn pha pht.
Tn hiu ng b mu: C tn s bng tn s mang mu bng 4.43
MHz, c t thm sau ca xung xo dng gm t 8 1 chu k. Gc pha
ban u ca tn hiu ng b mu cng thay i theo tng dng qut (Hnh
2.11.).

Hnh 2.11. Cch b tr tn hiu ng b mu trong h PAL
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
42
i vi dng qut m f
C
mang tn hiu U
v
khng o pha th vec t
ng b mu to vi trc (B Y) mt gc bng 135
0
. Cn i vi nhng dng
m sng mang mu ph mang tn hiu V c o pha, th vec t tn hiu ng
b mu to vi trc (B Y) mt gc pha bng 225
0
hay 135
0
v vy pha ca
xung ng b mu ln lt theo tng dng l 135
0
v - 135
0
tu theo dng
truyn i c pha ca U
v
l + 90
0
hay 90
0
.

Hnh 2.12. Pha ca tn hiu ng b dng n v dng (n+1)
Tn hiu ph: ph ca tn hiu mu tng hp (hnh 2.13) bao gm tn
hiu chi (U
Y
) c di tn t 0 5 MHz v tn hiu sc (U
C
). (Gm hai tn
hiu U
U
v U
V
iu bin tn s f
SC
, truyn i ton di bin tn di v mt
phn di bin tn trn.
Ph ca tn hiu mu U
U
v vch ph ca tn hiu mu U
V
khng trng
nhau. Khong cch gia chng l f
H
/2. pha thu c th tch ring tn hiu U
v

v U
U
trc mch tch sng ng b.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
43

Hnh 2.13. Ph ca tn hiu mu tng hp h PAL
2.3.2. S khi b m ho mu h PAL
Hnh 2.14. v s khi n gin ca mt b m ho tn hiu mu h
PAL. Cc tn hiu mu sa mo gamma c a vo ma trn in tr
to ra tn hiu chi v hai tn hiu mu.
Tn hiu chi c a qua dy tr ( khong 0,7s), sau c
khuch i (in p tn hiu) ln cho ln a ti b cng to tn hiu
mu tng hp.
B to sng mang mu ph l b dao ng t kch c nhim v to ra
tn s f
SC
= 4,43 MHz. Tn s mang mu ph cng c a qua hai b phn
i pha 90
0
v + 90
0
ti chuyn mch in t1, ri a ti b iu bin nn
tn hiu U
v
( o pha tn s mang mu ph tng dng).

N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
44

Hnh 1.14. S khi b m ho mu h PAL
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
45
iu bin nn tn hiu mu: iu bin nn tn hiu U
U
c nhim v ly
tn hiu mu U
U
iu ch vo bin tn s mang mu f
SC
, sau nn tn s
sng mang v a ra hai bin tn ta c tn hiu iu bin nn Uum' iu bin
nn tn hiu U
v
c nhim v ly tn hiu hiu mu U
v
iu ch vo bin ca
tn s mang mu f
SC
vi iu kin sng mang mu o pha tng dng, ngha
l ti dng th n tn s mang mu c gc di pha = 90
0
th dng th ( n+l)
tn s mang mu c gc di pha = - 90
0
. B chuyn mch in t 1 v mch
dch pha +90
0
s thc hin s o pha ny. Sau nn tn s sng mang mu
ph v a ra hai bin tn trn v di ta c tn hiu iu bin nn U
vm
.
B cng U
um
, U
vm
to thnh tn hiu sc U
c
. Cc chuyn mch in t
c iu khin bi b to xung iu khin fh/2, nhm a tn s mang mu
f
SC
= 4,4 MHz lt pha tng dng ti b iu bin nn tn hiu U
v
.
Tn hiu ng b mu cng c to ra nh mt b di pha + 135
0
. pha
ca tn hiu U
U
v tn hiu ng b mu s c chuyn ti tn s fh/2 =
78/2,5MHz. Tn hiu U
v
c lm tr b thi gian x l tn hiu ti b lc
ca tn hiu hiu mu. B cng tng hp c nhim v tng hp cc tn hiu
chi U
v
, tn hiu sc U
C
, xung ng b dng, xung ng b mnh, xung
ng b mu to thnh tn hiu tng hp mu U
M
.
2.3.3. S khi b gii m mu h PAL
S khi qu trnh gii m tn hiu PAL c v trn hnh 2.15. B
khuch i tn hiu video tng hp U
M
c nhim v khuch i in p tn
hiu U
M
u ra b khuch i U
M
ta nhn c hai tn hiu: tn hiu chi U
v

c di tn t (0,5) MHz, cng tn hiu sc U
C
gm hai thnh phn U
vm
v U
Um

l tn hiu iu bin nn c tn s mang mu ph 4,43 MHz.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
46
Tn hiu chi sau khi qua b lc chn di ti tn s 4,43 MHz c di
tn rng, nn phi cho qua dy tr nhm lm chm tn hiu li, sau i n
b khuch i tn hiu chi khuch i v cui cng a ra mch ma trn.
B khuch i tn hiu sc l mch khuch i cng hng ti tn
s 4,43 MHz vi di thng l 1,5 MHz, ly't,n hiu sc U
vm
v U
Um

ng thi.
B phn chia tn hiu U
vm
v U
Um
bao gm: b tr tn hiu U
vm
b cng tn
hiu U
Um
dy tr 1T
H
(64s). B phn chia tn hiu c nhim v thu nhn
ng thi tn hiu sc U
vm
v U
Um
sau phn chia ring bit hai tn hiu ny.
u ra ca b "tr" ta ly c hai tn hiu 2U
vm
u ra ca b "cng"
ta ly c tn hiu 2U
Um
.
B tch sng tn hiu iu bin nn c nhim v bin i tn hiu
song bin thnh tn hiu iu bin (hi phc tn s sng mang), sau tch
sng iu bin.
B tch sng tn hiu U
U
: Nhn tn hiu sng bin U
Vm
v tn s mang
t to f
SC
= 4,43 MHz vi gc = 0, a ra tn hiu U
R-V
.
B tch sng tn hiu U
v
: Nhn tn hiu song bin U
Vm
v tn s sng
mang t to f
SC
= 4,43 MHz o pha tng dng nh b i pha + 90
0
v
chuyn mch in t (Chuyn mch in t hot ng ng b vi chuyn
mch in t bn pha pht vi tn s fh/2), do u ra ta ly c tn hiu
U
R-Y
.
Mch ma trn nhn ba tn hiu: chi U
Y
, U
R-Y
, U
B-Y
to ra ba tn
hiu hiu mu U
R-Y
, U
G-Y
V U
B-Y
.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
47

Hnh 2.15. B gii m mu h PAL
2.3.4. Kt lun
H thng truyn hnh PAl c nhng c im sau:
u im:
- H PAL c mo pha nh hn hn so vi h NTSC
- H PAL khng c hin tng xuyn ln mu
- H PAL thun tin cho vic ghi bng hnh hn h NTSC
- My thu hnh h PAL phc tp hn v cn c dy tr 64s v yu cu
dy tr ny cn c cht lng cao
- Tnh kt hp h truyn hnh en trng km hn h NTSC.
N TT NGHIP MCH QUT DNG


TRN NGUYN HONG NAM LP TVT K6
48


Tm li vn chn sng mang ph v phng php iu ch nh th
no s xuyn ln, s ph ri nhau gia tin tc chi v tin tc mu, gim
thiu ti a l nguyn nhn tn ti ba h truyn hnh mu NTSC, PAL v
SECAM, v c ba h u t mt ny th mt mt kia v khng c h no t
kt qu ti u.