You are on page 1of 4

D CH V DI T MI TN GC TI HCM

Dit mi tn gc
Dch v dit mi tn gc uy tn ti hcm
Dit mi tn gc khng phi l vn kh ch cn c mt cht kin
nhn v ti hcm th c mi l chuyn bnh thng. Mi khi thy mi
tn cng vo ngi nh ca bn v bt u nhn ngm nhng thit b ni
tht bng g, bn khng nn p ph t hay xt thuc mui vo chng.
Bn hy kim ch cn nng gin li v gi cho chng ti nu nh
bn khng c rnh v quy trnh dit mi.

Dit mi cn phi lm ng quy trnh v theo di thng xuyn nu
khng th rt nguy hi n nhng thit b ni tht, vi li mt phn ti
tp.hcm c mt s khu vc kh m thp nn cng lm cho mi sinh
trng nhanh. Bn cnh vi cuc sng hi h ti hcm chc t ai c thi
gian quan tm nhng ngc ngch trong nh tm cng nh phng
nga.

Ti sau li chn dch v ca chng ti?
Quy trnh dit mi r rng
S dng thuc tt nht th trng nhng khng c hi
vi mi trng.
Nhn vin chuyn nghip kinh nghim hn 5 nm trong
ngh.
C s theo di iu ng v thng xuyn.
V sinh tr li khng gian sch s sau khi thi cng.
Bo m dit mi tn gc

Thng tin lin h

Tr s chnh : 31/6 Bis Nguyn Vn Qu, Phng ng
Hng Thun, Qun 12,
TP.HCMHotline: 0934.544.699Email:
trieuhoangcompany@gmail.com