You are on page 1of 1

C# (ita se kao C Sharp) je moderan, objektno orijentiran jezik namijenjen irokoj primjeni.

C# je tipski siguran, objektno orijentiran s ugraenim automatskim ienjem memorije


(garbage collection). Takoer, C# ima ugraenu obradu iznimaka to ga po pitanju sigurnosti
ini vrlo dobrim odabirom naroito uzmemo li u obzir da je pisanje aplikacija za internet
jedan od primarnih ciljeva koritenja ovog jezika.

C# je osuen je na uspjeh iz barem tri razloga:
Sintaksa naslijeena iz C generacije jezika
Moan i upotrebljiv. Net Framework Class Library (FCL) s velikim brojem klasa i
objekata
Jo moniji Microsoft iza sebe, koji C# predstavlja kao glavni programski jezik za sve
svoje budue programe

Ono prvo znai da e privui veliki broj programera koji poznati kao konzervativni ne vole
mijenjati navike odnosno sintaksu, dok ovo drugo znai dase s vrlo malo naredbi moe
napraviti jako puno.

C# potpuno je nov jezik to znai da je mogao uiti iz greaka svojih prethodnika, ali i uzeti
ono najbolje od svakog od njih. Tu naravno mislimo na C, C++ i Javu.
Neki (mnogi) zlobnici rei e da je C# ipak kopija Jave, osobito ako se pogleda struktura
programa. Bilo to tono ili ne, C# je tu, spreman za izradu programa, a tu je i onaj gore
navedeni trei razlog.

.Net u kombinaciji sa C# nudi jo jednu do sad nepostignutu osobinu, a to je das e na slian
nain piu aplikacije za potpuno razliite platforme, kao npr. za mobilne ureaje, desktop
raunala ili za web servere.

C# dobio je ime koje bi znailo povieni C kao analogija na tonske povisilice ime se htjelo
ukazati na napredne mogunosti u odnosu na C, a i na C++.
Znak # tako predstavlja znak za tonsku povisilicu, a ne znak Hash. Neke interpretacije
imena kau da je to skriveni C++++ s tim da suu 4 znaka + napisana u dva reda.