You are on page 1of 20

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM


08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARULAMAN.

KERTAS CADANGAN
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
(PJM 3112)

AMALI LAWATAN ILMIAH
KE MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG
DAN
PUSAT SUKAN DAN REKREASI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,
PULAU PINANG

PADA: 03 MAC 2014 & 05 MAC 2014

KUMPULAN PISMP (MINOR PJ)


ANJURAN:
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
1. TAJUK
AMALI LAWATAN ILMIAH KE AGENSI SUKAN PERINGKAT NEGERI
2. PENDAHULUAN
Kursus PJM 3112 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PJ DAN SUKAN merupakan
kursus elektif yang diambil oleh semua guru pelatih PISMP MINOR PJ Semester 5,
unit-unit yang terlibat terdiri daripada unit P5A, P5B, P5C dan P5D dengan jumlah
pelajar seramai 94 orang. Aktiviti ini merupakan salah satu projek yang perlu
dilaksanakan mengikut sukatan yang terkandung dalam proforma kursus.
3. RASIONAL
Kertas cadangan ini dimajukan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan
Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Melalui projek ini,
guru pelatih dapat mengetahui cara merancang, mengurus , mengelola dan
mentadbir sesuatu projek. Di samping itu juga guru pelatih berpeluang melihat
struktur organisasi pengelolaan, pengurusan dan pentadbiran yang dijalankan di
agensi yang telah dipilih. Selain itu juga, guru pelatih akan mendapat pengalaman
berkaitan aspek-aspek pengurusan dan mengelola aktiviti yang akan dilaksanakan
oleh agensi-agensi yang berkenaan.
4. MATLAMAT
I. Memberi ilmu pengetahuan kepada guru pelatih tentang perancangan,
pengelolaan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.
II. Mengetahui cara pengurusan dan pentadbiran yang dijalankan oleh sesuatu
organisasi sukan.
III. Memberi pendedahan tentang peranan sesuatu organisasi sukan dengan
lebih terperinci.
IV. Mengetahui cara pelaksanaan dan sistem organisasi sukan pada peringkat
negeri.
V. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk dikongsi bersama
Kumpulan PISMP P5A, P5B, P5C dan P5D.

5. OBJEKTIF
I. Melengkapkan keperluan kursus PJM 3112 (Pengurusan dan Pentadbiran
Pendidikan Jasmani dan Sukan)
II. Memberi pengalaman kepada guru pelatih untuk merancang, mengurus dan
melaksanakan aktiviti.
III. Menambah pengetahuan guru pelatih dalam merancang, menguruskan dan
melaksanakan sesuatu aktiviti.
IV. Mendapatkan maklumat dan pengalaman baru tentang Majlis Sukan Negeri
Pulau Pinang dan Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti Sains Malaysia.
V. Menambah pengetahuan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran PJ dan
Sukan.
VI. Membina kemahiran pengurusan diri, mengamalkan semangat bekerjasama
dan berpasukan.
6. ANJURAN
Kumpulan PISMP P5A, P5B, P5C dan P5D Semester 5 (Ambilan Jan 2012)
7. TARIKH PELAKSANAAN
03 Mac 2014 (Siri A- kumpulan P5A dan P5C) jumlah pelajar 46 orang
05 Mac 2014 (Siri B-kumpulan P5B dan P5D) - jumlah pelajar 48 orang

8. PENGANGKUTAN
Bas IPG Kampus Sultan Abdul Halim
Siri 1 (03/05/14): P5A dan P5C
Siri 2 (05/05/14): P5B dan P5D
9. JANGKA MASA
Setiap siri memerlukan masa sehari (pergi dan balik) bermula jam 7.30 pagi hingga
6.00 petang.
10. SENARAI PESERTA
10.1 Pensyarah- 4 orang
10.2 Pelatih PISMP Bahasa Cina (P5A&P5B): 51 orang
Pelatih PISMP Prasekolah (P5C) : 19 orang
Pelatih PISMP Matematik (P5D) : 24 orang
Jumlah : 94 orang
11. SENARAI PENSYARAH DAN PELATIH
11.1 Senarai Nama Pensyarah
Siri A: Dr. Masri b. Baharom
Puan Tan Bo Ji
En. Idus b. Ashaari
En. Madiyalagan A/L Sathappan

Siri B: En. Zulkifli b. Ahmad
Puan Tan Bo Ji
En. Sofri b. Ahmad
En. Mohd Foazi b. Md Nor

11.2 Senarai Nama Pelatih
SENARAI NAMA KURSUS PENDIDIKAN BAHASA CINA (P5A)
PISMP AMBILAN JANUARI 2012
KUMPULAN : P5A-BC
TUTOR : EN. LIM TONG ENG
BIL NAMA NO. K/P NO. H/P CATATAN
1 ANN LEE CHONG LING 921215-07-5496 016-5516951
2 CHANG FONG LING 920128-02-5672 017-4411454
3 CHEN WEN JIA 910104-07-5166 017-4327654
4 CHEONG SHUET YIN 910313-14-5458 013-3789037
5 CHIAM JIA YING 921205-07-5302 017-4855626
6 CHIN KA SENG 920721-02-5569 017-5916924
7 CHONG HOI PING 920415-02-5472 017-5780415
8 ENG QIONG PING 920914-02-5530 016-4966249
9 HOE JIA YI 920610-66-5010 019-4881755
10 JASON TING TECK HUAT 920101-08-6563 016-7016054
11 KEK TAIN CHAO 901215-07-5025 012-5153621
12 KHAW CHIN SIEAN 910605-02-5466 016-4741269
13 KOID CIN KANG 920106-02-5241 013-5829861
14
LAW CHEAH JING 921221-02-5532 019-4787536

15 LAW YA QIN 920809-02-5889 018-9080204
16 LEE CHUN CHIA 910330-07-5201 017-5060201
17 LEE CHUN XIANG 900811-02-5345 019-6008169
18 LEE JIA ROU 920316-02-5768 017-5155933
19 LIM JIA HUI 920612-07-5102 017-4164570
20 LIM KEN TAT 910403-07-5553 017-4124306
21 LIM SHING JOE 920520-02-6178 016-4705945
22 LOO MAY KUAN 910209-08-5168 016-5617515
23 LOW PENG WEI 920802-02-5085 017-5740211
24 LOW ZHI CHIE 920311-07-5264 012-4953060
25 LU CHEN SOON 920914-13-6345 016-5761269
26 MICHAEL LIM CHUN SIONG 920629-02-6083 016-4243690
27 OOI BOON TECK 900915-02-5251 013-5806078


SENARAI NAMA KURSUS PENDIDIKAN BAHASA CINA (P5B)
PISMP AMBILAN JANUARI 2012
KUMPULAN : P5B-BC
TUTOR : PN. TAI LAY KENG

BIL. NAMA (M) NO. K/P NO. TELEFON CATATAN
01 FONG LING WOOI 921019025416 0174019874
02 JENNY WONG SYIE HUA 920526135594 0168750717
03 KENG QIAO JOE 910704025218 0164569371
04 LAM SIEW ZHI 920618136148 0148928689
05 LAN QI HUI 920716025492 0174699332
06 LAN QI MIN 920716025484 0125302716
07 LAU EE PHING 920901025048 0175693918
08 LIM VERNEY 920213025028 0164424870
09 ONG SIN YUAN 920625025358 0174738113
10 OOI CHEE KOON 920531075127 0175815431
11 OOI EE PING 920328025466 0124681571
12 OOI JIA SHEN 920215026091 0125584623
13 OOI SOOK CHEE 920214025898 0125414818
14 OOI YIN HONG 920123025083 0124873806
15 SAW WEI CHIAK 920519025741 0174315082
16 SUA SHANG NEN 920415025675 0174614561
17 TAN WOOI KEAT 920302095167 0174119887
18 TAN YEW SHING 921005025466 0142527358
19 TEH CHAN CHIA 920415026010 0174583328
20 TEI SIEW FANG 920410095076 0125875653
21 TOR XIN YUAN 920503025579 0174773558
22 WONG HAN SOON 920919025935 0125596180
23 WOOI WEI CHUAN 920611025365 0194325717
24 YAU LI AUN 920726025074 0165205074SENARAI NAMA KURSUS PENDIDIKAN PRASEKOLOAH (P5C)
PISMP AMBILAN JANUARI 2012
KUMPULAN : P5C-KG
TUTOR : PN. RODIAH BINTI AHMAD

NO NAMA PENUH NO. KP NO. TELEFON
1 AHMADI BIN ALIMUDDIN 910623-12-5727 017-8324615
2 ALICETER ANAK TANGGIE 920929-13-5222 013-5617151
3 ARNI BT HASSAN 901121-12-6514 013-5384793
4 AZIMA BINTI JALIL 920307-13-6140 013-5735128
5 CALVIN EVIE ANAK CLEMINE 920626-13-6105 013-8829176
6 CHRISTOPHER TAWI ANAK TIBIN 920510-13-6365 013-4393766
7 ESTER UYO 910806-13-5936 014-8923583
8 FLORIZA SHANTINA MARINDING 920918-12-6662 014-3596684
9 LESLIE LIAU JOHN 911116-12-6316 013-8523811
10 LILIAN WONG LE LIAN 910517-13-6000 014-9944960
11 LIZAH BINTI POLIN 900918-12-5768 010-9015379
12 NABILAH BINTI HALIPA 920228-12-5080 019-8095484
13 NORLIZAH BINTI WAIMIN 901122-12-5636 014-8678944
14 RIETAH BINTI UNCHANG 920116-12-5756 013-5213712
15 RUBINI DEVI A/P MUTTHUSAMY 920901-06-5584 016-9444389
16 ROMEO RAY ANAK BALONG 920122-13-5707 014-5859866
17 SITI ASMIRA BINTI IDRIS 910119-12-6122 013-4118378
18 UMI UMMAIRAH BINTI ZAINAL 920910-01-5650 013-7952045
19 ZULKIFLI BIN MATNOR 910112-12-5637 013-5226076


SENARAI NAMA KURSUS PENDIDIKAN MATEMATIK (P5D)
PISMP AMBILAN JANUARI 2012
KUMPULAN : P5D-MT
TUTOR : PN. SYAZLINA MOHAMAD NAWI

BIL NAMA NOMBOR KP NO. TELEFON
1. AMRI B. ALI 920311-13-5167 0111-5836192
2. AUGUSTINE AK SINGGA 921016-13-5927 013-8317121
3. AZELIN BT. ABDUL MAJID 920906-13-5844 013-5853926
4. CHUA SOO WEY 920816-04-5044 016-6545362
5. ELSEY GANI 920821-12-6324 019-8217809
6. EPREDJOLLY JUSTIN 920426-12-6359 014-6755706
7. FATIMAH AZAHARAH BT. MOHAMAD 920706-02-5122 017-5997076
8. KHAIRUL IMRAN B. KAMARUL ZAMAN 920702-02-5117 019-4963710
9. KUGAN A/L MAHENDRAN 921103-05-5183 010-3755901
10. LAM PUI HAN 920629-08-5518 012-5261637
11. LAU HAO SEAN 921202-12-5941 016-8014655
12. MAGGESHWARRARAJEN A/L RAJENDRAN 920904-06-5619 010-3755818
13. MOHAMAD AQIL HIFZHAN B. MORAD 920129-02-6175 013-4643503
14. MOHAMAD SHAZWAN B. SULAIMAN 921010-11-5239 014-5225700
15. MUHAMMAD IKHWAN B. SAARONI 921117-02-5321 013-4451552
16. NELLSON JOUMIN 920402-12-6143 014-5552157
17. NORASHIKIN BT. MOHD ZULKARNAIN 920319-13-6324 013-3784912
18. NUR HAYATI BT. HAMDIN 921204-13-5166 014-5902939
19. NURUL HANI BT. MOHD AZIZI 900901-07-5602 013-5025167
20. SITI NOR ASMIDAR BT. ZAKARYANSOR 921104-02-5496 019-5269637
21. TAN KAI KEE 920319-14-5650 017-6351633
22. WAN ZUL AZIZI B. WAN AHMAD 920229-11-5773 013-9879088
23. WONG CHUN XIANG 920831-02-5391 017-4659928
24 MUHAMMAD NAJMI BIN TAJUDIN 900511-05-5649 019-9569402


12. SUMBER KEWANGAN
Sumber kewangan dibiayai sepenuhnya oleh pihak Institut Pendidikan Guru Kampus
Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah.
13. ANGGARAN PERBELANJAAN
13.1 Tuntutan Pelatih
Kos makan RM 16.00 x 94 orang = RM1504 .00
13.2 Tuntutan Pensyarah
Kos makan RM 16.00 x 8 orang = RM 128.00
14. JAWATANKUASA
JAWATANKUASA INDUK
Penaung : Tuan Hj. Mustafa Bin Abd Hamid
(Pengarah IPGKSAH)
Penasihat : Puan Tan Bo Ji
(Ketua Jabatan -PJK)
Penyelaras : Encik Mohd Foazi bin Md Nor
(Pensyarah - PJK)
JAWATANKUASA KERJA
Pengerusi : Augustine Singga
Naib Pengerusi : Koid Cin Kang
Setiausaha : Ong Sin Yuan
Naib Setiausaha : Kek Tain Chao
Bendahari : Ester Uyo
Naib Bendahari : Eisey Gani

Ahli Jawatankuasa
Pengangkutan : Lim Shing Joe,
Lee Jia Rou,
Zulkifli Bin Matnor,
Siti Asmira Binti Idris
Lam Siew Zhi,
Lim Verney,
Maggeshwarrarajen A/L Rajendran,
Mohamad Shazwan B. Saaroni,
Nellson Joumin

Dokumentasi : Chang Fong Ling,
Ooi Boon Teck,
Loo May Kuan,
Eng Qiong Ping,
Low Peng Wei,
Leslie Liau John,
Azima Binti Jalil
Tei Siew Fang,
Wong Wei Chuan,
Jenny Wong Syie Hua,
Ooi Chee Koon
Azelin Bt. Abdul Majid,
Chua Soo Wey,
Lau Hao Sean

Perhubungan : Low Zhi Chi,
Ann Lee Chong Ling,
Chen Wen Jia,
Romeo Ray Anak Balong,
Nabilah Binti Waimin
Lau Ee Phing,
Saw Wei Chiak,
Tan Wooi Keat,
Norashikin Bt. Mohd Zulkarnain,
Wong Chun Xiang

Peralatan : Chin Ka Seng,
Lu Chen Soon,
Lim Ken Tat,
Rietah Binti Unchang,
Arni Bt Hassan
Ooi Yin Hong,
Ooi Jia Shen,
Kugan A/L Mahendran,
Wan Zul Azizi B. Wan Ahmad,
Muhammad Najmi Bin Tajudin

Makanan/Minuman : Law Cheah Jing,
Hoe Jia Yi,
Lee Chun Chia,
Michael Lim Chun Siong,
Aliceter Anak Tanggie,
Lizah Binti Polin
Fong Ling Wooi,
Ooi Ee Ping,
Wong Han Soon,
Fatimah Azaharah Bt. Mohamad,
Nur Hayati Bt. Hamdin,
Lam Pui Han

Keselamatan : Jason Ting Teck Huat,
Lee Chun Xiang,
Rubini Devi A/P Mutthusamy,
Ahmadi Bin Alimuddin
Tor Xin Yuan,
Lan Qi Min,
Lan Qi Hui,
Khairul Imran B. Kamarul Zaman,
Mohamad Aqil Hifzhan B. Morad

Pengacara Majlis
Perasmian : Khaw Chin Siean,
Law Ya Qin,
Christopher Tawi Anak Tibin,
Norlizah BInti Waimin
Tan Yew Shing,
Keng Qiao Joe,
Amri B. Ali,
Siti Nor Asmidar Bt. Zakaryansor

Buku Program : Chiam Jia Ying,
Lim Jia Hui,
Lilian Wong Le Lian,
Calvin Evie Anak Clemine
Yau Li Aun,
Sua Shang Nen,
Tan Kai Kee,
Epredjolly Justin

Hadiah/Cenderamata : Chong Hoi Ping,
Cheong Shuet Yin,
Umi Ummairah Binti Zainal,
Floriza Shantina Marinding
Teh Chan Chia,
Ooi Sook Chee,
Nurul Hani Bt. Mohd Azizi,
Muhammad Ikhwan B. Saaroni

15. TENTATIF PROGRAM BAGI SETIAP SIRI
MASA AKTIVITI CATATAN
7.00 pagi Sarapan pagi Kafeteria IPG KSAH
7.30 pagi Bertolak dari IPG KSAH Bas IPG KSAH
9.30 pagi Tiba di MSN Pulau Pinang
10.00 pagi Taklimat
Ceramah
Ucapan Aluan Pengerusi
Ucapan Aluan Pensyarah
Ucapan Wakil MSN
Penceramah MSN
Sesi soaljawab /perbincangan
11.30 pagi Lawatan di sekitar MSN Pengurusan dan Pentadbiran
MSN
12.30 tgh Makan Tengahari dan Solat Kafeteria MSN Pulau Pinang
2.00 ptg Bertolak ke Pusat Sukan
USM
Bas IPG KSAH
3.00 ptg Taklimat
Ceramah
Ucapan Aluan Pengerusi
Ucapan Aluan Pensyarah
Ucapan Wakil Pusat Sukan
USM
Penceramah
Sesi soaljawab /perbincangan
4.30 ptg Lawatan di sekitar Pusat
Sukan USM
Pengurusan dan Pentadbiran
5.00 ptg Minum petang dan solat Kafeteria Pusat Sukan USM
5.30 ptg Bertolak balik ke IPG KSAH Bas IPG KSAH

16. INSURANS
Rujuk- Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP) IPG KSAH
17. Mesyuarat
Mesyuarat kali pertama telah dijalankan pada 22 Mac 2014 bagi membentuk
jawatankuasa kerja dan ahli jawatankuasa lain. Mesyuarat ini juga telah
memutuskan dan mencapai kata sepakat daripada semua ahli untuk mengadakan
lawatan ke Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang dan Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti
Sains Malaysia.

18.PENUTUP
Diharapkan amali ini akan dapat memberi banyak manfaat yang dapat digunakan
kelak kepada semua pelatih selaras dengan sukatan peljaran PJM 3112. Diharap
pihak tuan dapat mempertimbangkan program ini dengan sebaik mungkin. Segala
kerjasama dan keprihatinan daripada pihak tuan didahului dengan ucapan ribuan
terima kasih.
19. PENGHARGAAN
Terima kasih kepada semua yang terlibat semada secara langsung atau tidak
langsung dalam program ini. Terima kasih tidak terhingga juga kepada pensyarah
pembimbing kami dan semua pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani, IPG-KSAH yang
telah memberi tunjuk ajar dan membimbing kami. Terima kasih juga kepada pihak
pengurusan IPG-KSAH yang sama membantu bagi menjayakan program ini.

Kumpulan PISMP MINOR PJ (P5A,P5B,P5C & P5D)
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah.

Pengarah, 28 JANUARI 2014
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah.
Tuan,
MEMOHON KELULUSAN MENJALANKAN LAWATAN ILMIAH PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas,
Dimaklumkan bahawa guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(PISMP) semester 5 Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Abdul Halim bercadang
untuk mengadakan lawatan ke Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang dan Pusat Sukan &
Rekreasi Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
3. Berikut adalah butiran aktiviti
Tarikh : 03 Mac 2014 (Siri A) dan 05 Mac 2014 (Siri B)
Masa : 09.00 pagi (Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang)
03.00 petang (Pusat Sukan & Rekreasi Universiti Sains Malaysia)
Peserta : 46 orang (Siri A) dan 48 orang (Siri B)
Pengiring : 4 orang Pensyarah
4. PIhak kami sangat berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan
cadangan ini. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan didahului dengan
ucapan ribuan terima kasih.

Sekian,
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan tugas,


..
(AUGUSTINE AK SINGGA)
Pengerusi,
Lawatan Ilmiah Pengurusan dan Pentadbiran,
Kumpulan PISMP Semester 5 Minor PJ,
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah.
s.k: Fail S/U
Fail PJSS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU,
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM,
08000 SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN.
No. Tel Pejabat : 04-4218621, 04-4218622, 04-4218582 Fax: 04-4218582

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
En.Frederick Tan Teck Ann,
Pengarah,
Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang,
Jalan Sultan Azlan Shah,
Batu Uban,
11700 Pulau Pinang. 28 JANUARI 2014
Tuan,
MEMOHON KEBENARAN MENJALANKAN LAWATAN ILMIAH PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN DI MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG
Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas,
2. Dimaklumkan bahawa guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP)
semester 5 Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Abdul Halim bercadang untuk
mengadakan lawatan ke Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.
3. Tujuan lawatan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada guru pelatih tentang
ilmu pengetahuan mengenai Pengurusan dan Pentadbiran Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.
4. Berikut adalah butiran mengenai lawatan ini
Tarikh : 03 Mac 2014 (Siri A) dan 05 Mac 2014 (Siri B)
Masa : 09.00 pagi
Peserta : 46 orang (Siri A) dan 48 orang (Siri B)
Pengiring : 4 orang Pensyarah
5. Pihak kami sangat berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan cadangan ini.
Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian,
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,


(HJ. MUSTAFA BIN ABDUL HAMID)
Pengarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.


INSTITUT PENDIDIKAN GURU,
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM,
08000 SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN.
No. Tel Pejabat : 04-4218621, 04-4218622, 04-4218582 Fax: 04-4218582

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
En.Muhamad B. Mohd. Hanif,
Pengarah,
Pusat Sukan & Rekreasi ,
Universiti Sains Malaysia,
11800 Pulau Pinang. 28 JANUARI 2014
Tuan,
MEMOHON KEBENARAN MENJALANKAN LAWATAN ILMIAH PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN DI PUSAT SUKAN & REKREASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas,
2. Dimaklumkan bahawa guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP)
semester 5 Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Abdul Halim bercadang untuk
mengadakan lawatan ke Pusat Sukan & Rekreasi Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
3. Tujuan lawatan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada guru pelatih tentang
ilmu pengetahuan mengenai Pengurusan dan Pentadbiran Pusat Sukan & Rekreasi Universiti
Sains Malaysia, Pulau Pinang.
4. Berikut adalah butiran mengenai lawatan ini
Tarikh : 03 Mac 2014 (Siri A) dan 05 Mac 2014 (Siri B)
Masa : 03.00 petang
Peserta : 46 orang (Siri A) dan 48 orang (Siri B)
Pengiring : 4 orang Pensyarah

5. Pihak kami sangat berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan cadangan ini.
Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian,
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,


(HJ. MUSTAFA BIN ABDUL HAMID)
Pengarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Sultan Abdul Halim,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.