You are on page 1of 7

Dolly Diana

Kohlberg Favine
Valencya
Ellia

Dilakukan berdasarkan UD yang telah dijalankan
Guru : sediakan RPI, tetapkan kumpulan, senarai
kemahiran, strategi, pendekatan dan kaedah
1. Penyediaan RP

Aspek yang perlu diketahui guru:
Apa yang murid tahu sebelum P&P dimulakan
Apa yang murid tahu selepas P&P dimulakan
2. P&P

Jumlah masa
Bilangan pelajar
ABM
Keperluan pelajar
Guru boleh guna teknik individu
Guru kumpul pelajar ikut kelemahan dan bimbing
secara latih tubi dengan ABM
Aspek penting sebelum
mula pengajaran

Instrumen penilaian?
Contoh instrumen penilaian : Instrumen Penentu
Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M),
Indicator for Mastery in Arithmetic, penyimpanan
rekod
Bentuk ujian analisis keputusan (stay/leave)
3. Penilaian

Murid lepas ujian kelas perdana
Maklumat pencapaian murid diberi kepada guru
kelas
Pemerhatian khusus dijalankan oleh guru
pemulihan, guru subjek dan guru kelas
Kerjasama antara guru

4. Tindakan susulan