You are on page 1of 4

Serviciul Intern de Securitate si Sanatate in Munca

TEMATICA PENTRU INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA


1.Cui i se adreseaza
- tuturor lucratorilor ce urea!a sa "ie an#a$ati
- lucratorilor a"lati in dele#atie
- lucratorilor detasati in interes de serviciu
- elevilor si studentilor a"lati in %ratica
- %ersoanelor alate in vi!ita
2.Scopul
In"orarea lucratorilor cu %rivire la le#islatia in vi#oare& riscurile #enerale la care %ot "i
e'%usi& consecintele neres%ectarii instructiunilor si re#ulilor de securitate si sanatate in unca&re#uli
si asuri de %rotectie si %revenire a accidentelor de unca si (olilor %ro"essionale in cadrul "irei)
3.Continutul instructajului
- O(li#atiile lucratorului *art)++&+,-L,-./+001&sau din "isa %ostului&sau din ROI2
- Senali!area de SSM *3G .4-/+0012
-seni"icatia senelor si ideo#raelor
-locurile si traseele de a%lasare
- Riscuri s%eci"ice de accidentare si (oli %ro"essionale in cadrul "irei
Asu%ra e'ecutantului
-.Actiuni gresite
- e'ecutarea de"ectoasa de o%eratii*coen!i& anevre& re#la$e& utili!area
#reita a i$loacelor de %roductie2
-nesincroni!arii de o%eratii
-e"ectuarea unor sarcini ne%reva!ute in sarcina de unca*de%lasari in !one
%ericuloase& de%lasari cu %ericol de cadere de la acelasi nivel sau de la inaltie& %asire in
#ol&alunecare& counicare incorecta in ti%ul unor anovre de diri$$are si %o!itionare2
+)Omisiuni
- oiterea unor o%eratii
- neutili!area EIP
Asu%ra sarcinii de unca
- o%eratii #resite& a(senta unor o%eratii& succesiunea #reita a o%eratiilor
- sarcina neec5ili(rata "unctie de %osi(ilitatile e'ecutantului& %rin
Solicitare "i!ica*e"ort static &%o!itii incoode&vicioase&e"ort dinaic2
Solicitare %si5ica *rit de unca are& deci!ii di"icile in scurt ti%2

Asu%ra i$loacelor de %roductie
1.factori de natura mecanica
- iscari "unctionale-de%lasari i$loace de trans%ort
- autodeclansari si auto(locari de or#ane de asini
- de%lasari su( actiunea #ravitatiei* alunecari& rasturnare2
- su%ra"ete cu contururi %ericuloase* inte%atoare alunecoase2
2. factori de risc termic
- te%eratura ridicata *otorul&#aleria& a%aratura2
- "laa*de la arc electic sau dela contacte i%er"ecte2
3.factori de risc electric-eelectrocutare
-atin#ere directa
-atin#ere indirecta

4. factori de biologic
-viro!e
-conta#ioase
-(oli de %iele

Asu%ra ediului de unca
-) te%eratura aerului* ridicata& scaduta2
+) uiditatea aerului * scaduta& ridicata2
,) curenti de aer
6) !#oot
7) iluinat* nivel sca!ut& stralucire2
1) #a!e de esa%aent
4) va%ori in"aa(ili de car(urant sau solventi or#anici
Masuri te5nico-or#ani!atorice de %revenire si inlaturare a riscurilor
Asu%ra lucratorului
-) instruirea %ersonalului
+) e'ainarea edicala
,) e'ainarea %sicolo#ica
6) acordarea de EIP cores%un!ator sarcinii de unca
7) ne%riirea la lucru a lucratorilor o(ositi sau su( in"luenta alcoolului
1) veri"icarea res%ectarii %rescri%tiilor si instructiunlor de securitatea unii
4) veri"icarea "olosirii i$loacelor de %rotectie #enerala si %ersonala

Asu%ra sarcinii de unca
-) trasarea de sarcini clare
+) sta(ilirea i%reuna cu e'ecutantul a odului de reali!are a sarcinii %riite
Asu%ra i$locului de unca
-) evitarea "olosirii uc5iilor taietoare
+) scoaterea din "unctiune a a%araturii sau utila$ului inaintea interventieii de re%aratie
,) senali!area si arcarea !onelor de risc
6) veri"icarea inainte de ince%erea lucrului a inte#ritatii si "unctionarii sculelor&
dis%o!itivelor si utila$elor ce urea!a a "i "olosite
7) inlocuirea onitoarelor cu tu( catodic cu cele cu LCD
1) res%ectarea instructiunilor de utili!are
Asu%ra ediului de unca
-) asi#urarea ventilatiei& aerisirii cores%un!atoare
+) ontarea de ti%larii etanse& %entru a inlatura curentii de aer
,) asi#urarea te%eraturii o%tie de lucru
6) asi#urarea unui iluinat adecvat
7) arcarea si senali!area cailor de acce
Legislatia SSM
- L,-./+001 %rivind SS M
- 3G -6+7/+001 DE APLICARE a L,-./+001
- ROI * o(li#atiile an#a$atului2
- 3G-068/ +001 cerinte inie %entru utili!area EIP
- 3G -0+8/+001 cerinte inie de SSM %entru utili!atorii de terinale video
- L+0+/+00+ %rvind e#alitatea se'elor *e#alitate de sanse2
- 3G .4-/+001 %rivind cernitele inie de senali!are de SSM
- OG-.7/+001 %rivind circulatia rutiera %e druurile %u(lice
- 3G-0.+/+001 %rivind cernitele inie deSSM la e'%unerea la a#enti (iolo#ici
- 9isa %ostului
- Codul unii ca%IV
- Instructiuni %ro%rii de or#ani!are si des"asurare a Instructa$ului de SSM
-Consecinte posibile in cazul nerespectarii instructiunilor SSM
-asupra lucratorului
a"ectiuni ale coloanei verte(rale loviri la e(rele su%eriore si in"eriore cu
di"erite scule& %rin caderea de or#ane de asini deontate&
caderea de la inaltie ica& %rin i%edicare& %rinalunecare& %rin
de!ec5ili(rare
strivirea de#etelor de la aini sau %icioare &la inc5iderea %ortierelor& ontarea
si deontarea rotiilor& ani%ularea aselor
a"ectiuni ale #enunc5ilor * %o!itii incoode la ani%ularea de ase2
a"ectiuni virale de la conditii de ediu& de la %acienti
arsuri de la solutii& su%ra"ete "ier(inti& radiatii solare
taieturi cu uc5ii taioase
stres
odi"icari de eta(olis* de la lucru in sc5i(uri2

-asupra sarcinii de munca
scaderea %roductivitatii
scaderea calitatii serviciilor
su%rasolicitare si stres
su%ra%unerea de sarcini

-asupra mijloacelor de productie
-distru#erea %artiala sau totala a a%araturii din dotare
-deteriorarea sculelor si dis%o!itivelor
-asupra mediului de munca
-distru#erea ec5ili(rului er#onoic
-situatie de discon"ort
-a"ectarea %araetrilor norali de ediu
Raspunderea personala in cazul nerespectarii (L319/2! cap "### si #$%
- civila
- %enala
-Masuri de acordarea pri&ului ajutor in cazul accidentelor si incendiilor
- instruirea %ersonalului
- %entru ca!uri de su"ocare ecanica
- resuscitare cardiaca

-Masuri de inter'entie in caz de catastro(a sau incendiu)e'acuare a persoanelor si bunurilor
- instruirea %ersonalului
- a"isarea %lanurilor de allarare evacuare si interventie %entru liitarea urarilor
%recu si asuri de liitare si de inlaturare a urarilor acestor eveniente
- arcarea traseelor de evacuare si entinerea acestora li(ere
- arcarea locurilor in care sunt i$loacele de interventi si %ri a$utor
- e'istenta si "unctionarea acestor i$loace
- veri"icarea& re%ararea si arcarea i$loacelor de interventie
- sta(ilirea %ersoanelor care %artici%a si coordonea!a aceasta interventie
- sta(ilirea de atri(utii %entru aceste %ersoane
- sta(ilirea locurilor de de%o!itare a (unurilor si aterialelor salvate
- deonstratii %ractice du%a %roceduri %ro%rii de interventii

-Masuri igienico-sanitare
- %entru i#iena %ersonala * a%lasare de c5iuvete& (rasare la a%a calda& dotare cu EIP-
anusi de unica "olosinta& asti sanitare& un#uente de %rotectie2
- canali!are si siste de evacuare a deseurilor ena$ere
- %entru i#iena s%atiilor de lucru* #aleata cu o%& servitele uede sau car%e din
(u(ac de unica "olosinta& solutie de!in"ectanta2
- %entru i#iena vestiarelor * asi#urarea icrocliatului %entru acest sco%& asi#urarea
dula%urilor %entru "iecare salariat& asi#urarea unui iluinat cores%un!ator& conditii %entru a s%ala
EIP in cadrul unitati& i#eni!area cel %utin !ilnic a inca%erii& ontarea de ti%larie care sa nu
%erita "orarea de curenti de aer2
- %entru i#iena (irourilor * asi#urarea curatirii %ardoselii cu as%irator de %ra"&
ster#erea !ilnica a %ra"ului& aerisirea caerelor& asi#urarea icrocliatului& $alu!ele& asi#urarea
iluinatului cores%un!ator& asi#urarea de %au!e %ersoanelor ce lucrea!a cu PC-uri& asi#urarea unui
cliat de liniste inclusiv %rin ontarea ta%lariei "onoa(sor(anta &asi#urarea s%atiilor de de%o!itare
a docuentelor %entru a evita a#loerarea eselor de lucru& asi#urarea %re!entei de vase cu "lori2
- acordarea de lic5ide reci sau calde in %erioadele cu te%eraturi ari sau ici
* e'stree2

*.Materiale necesare e(ectuarii instruirii
- ROI
- Le#i& OG& OM
- Standarde
- Carti te5nice
- Planse cu ideo#rae
- 9ile teatice
- Instructiuni %ro%rii
- 9isa %ostului
- 9oto cu consecintele neres%ectarii IPSSM

+.Cine e(ectueaza instruirea- lucratorul desenat cu atri(utii de SSM
!.,estarea scrisa a lucratorului o(li#atorie *L,-./+001 art& -002 con"or sisteului %ro%riu de
teste
-re!ultatul se va entiona in 9isa de instruire individuala %rivind securitatea si
sanatatea in uncaIntocit