You are on page 1of 7
F ÖRÄLDRARS SEX BUDORD SvD 2014-04-26 Av Elin Pellberg (PP gjord av Elvira Blom)

FÖRÄLDRARS SEX BUDORD

  • SvD 2014-04-26
    Av Elin Pellberg

F ÖRÄLDRARS SEX BUDORD SvD 2014-04-26 Av Elin Pellberg (PP gjord av Elvira Blom)
  • (PP gjord av Elvira Blom)

1) Ha koll på att ditt barn sköter grundstrukturerna så bra som möjligt – inte skolkar,

1) Ha koll på att ditt barn sköter grundstrukturerna så bra som möjligt inte skolkar, kommer i tid, har en kalender, har med sig rätt material till

lektionerna. Även äldre barn, till och med på gymnasiet, kan behöva hjälp

med detta ibland. Ha gärna koll lite på barnets schema och tider. Det är

tyvärr inte helt ovanligt att föräldrarna inte är medvetna om att deras barn missar lektioner. Ofta blir föräldrarna chockade när eleven får en varning för att de har hög frånvaro.

1) Ha koll på att ditt barn sköter grundstrukturerna så bra som möjligt – inte skolkar,
2) Uppmana ditt barn att ta reda på vad hon har missat om hon varit frånvarande.

2) Uppmana ditt barn att ta reda på vad hon har missat om hon varit frånvarande. Det är faktiskt elevens skyldighet att ta reda på vad de har missat när de har varit borta, men det hör tyvärr till ovanligheterna idag att en elev på eget initiativ frågar vad de har missat. Vet man att eleven ska vara borta, kolla i förväg vad som ska göras på lektionerna.

2) Uppmana ditt barn att ta reda på vad hon har missat om hon varit frånvarande.
3) Hjälp ditt barn att fokusera på sin egen insats, i stället för att ödsla energi

3) Hjälp ditt barn att fokusera på sin egen insats, i stället för att ödsla energi över att beklaga sig över uppgifternas upplägg eller rättning. Sin egen insats är det man har störst möjlighet att påverka. Om man inser det så kommer man längre.

3) Hjälp ditt barn att fokusera på sin egen insats, i stället för att ödsla energi
4) Bolla gärna idéer med ditt barn när det gäller läxor eller hemuppgifter, men undvik att

4) Bolla gärna idéer med ditt barn när det gäller läxor eller hemuppgifter, men undvik att hjälpa till för mycket med själva lösningen. I slutändan så är det eleven som måste ha kunskaperna. Argumentera och diskutera gärna, men lös inte uppgifterna.

4) Bolla gärna idéer med ditt barn när det gäller läxor eller hemuppgifter, men undvik att
5) Åk inte på semester under vanliga skolveckor, förlägg resor till loven. Det är inte alla

5) Åk inte på semester under vanliga skolveckor, förlägg resor till loven. Det är inte alla moment som går att ta igen i efterhand eller läsa ikapp under tiden. Visst är det skönt att kunna åka på semester andra veckor än loven - eller förlänga loven. Men tyvärr så är det att göra barnen en otjänst.

5) Åk inte på semester under vanliga skolveckor, förlägg resor till loven. Det är inte alla
6) Föräldrar som försöker få till ett bättre betyg än vad barnet förtjänat: tänk på att

6) Föräldrar som försöker få till ett bättre betyg än vad barnet förtjänat: tänk

på att det i slutändan är eleven som förlorar på det. Det blir svårt att klara av

framtida studier, oavsett om det är på gymnasiet eller högskola. Tyvärr så ser vi lärare ofta att det kommer elever från högstadiet med betyg som inte motsvarar deras kunskaper. Det blir jättejobbigt för dem när de upptäcker att

de inte är så duktiga som betygen visar. Det viktiga i slutänden är inte

6) Föräldrar som försöker få till ett bättre betyg än vad barnet förtjänat: tänk på att

betygen, utan kunskaperna.